ANNONSE
ANNONSE
Nordre Aker Budstikke

Fikk millioner til å sette i gang i 2012, men fortsatt ingen «ny» møteplass

Ting tar tid, det begynner å bli noen år siden det ble bestemt at Grefsenplatået skulle bli ny møteplass i bydelen. Arbeidene med oppgradering av selve Grefsenveien, som også går forbi og gjennom platået, er godt i gang, og skal være ferdig våren 2020. Foto: KRISTIN TUFTE HAGA

Nå er også prosjektet satt på vent, og annen møteplass i bydelen skal gjøres ferdig først.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 28.10.2019 kl 12:32

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

GREFSEN: Tilbake i 2012 skrev Nordre Aker Budstikke om at byrådet hadde bevilget fire millioner kroner til å sette i gang oppstart av av arbeidet med Grefsenplatået som den nye møteplassen i bydelen.

Syv år etter har det skjedd lite endring på selve platået, bortsett fra selvfølgelig Sporveiens store arbeider med oppgradering av Grefsenveien i området - som på bildet.

Nordre Aker Budstikke har flere ganger siden 2012 omtalt møteplass-planene - blant annet i fjor sommer, her kan du lese saken.

Lokalavisa har igjen tatt kontakt med bydelsadministrasjonen i Nordre Aker, og sput om hva som er status nå, for etablering av møteplassen på Grefsenplatået.

– Grefsenplatået var det første Torg- og møteplassprosjektet som bydelen fikk midler til. Man gikk friskt i gang med prosjektet, men det støtte på en del utfordringer underveis. Over tid ble omfanget av prosjektet omdefinert og endret i utstrekning flere ganger. På sitt største var hele området mellom de fire blokkene inkludert i prosjektet sammen med grøntområdet under høyspenten langs Jupiterveien, ifølge spesialkonsulent i Bydel Nordre Aker, Bent Gether-Rønning.

ANNONSE

Foto: BYDEL NORDRE AKER

Begrensning

Han sier videre at dette viste seg å gjøre prosjektet altfor komplisert, da det omfattet for mange kommunale instanser: Sporveien, Bymiljøetaten, Byantikvaren, Vann- og avløpsetaten, med flere.

– Og private eiere som hadde til dels sprikende interesser. Enkelte naboer og eiere har heller ikke vært like interessert i deler av prosjektet. Reservasjonene har spent fra frykt for å miste parkeringsplasser til mulige negative konsekvenser ved øket bruk av området, sier Gether-Rønning.

– Alle disse momentene medførte at bydelen i fjor sommer, i forståelse med innleid konsulent og Plan- og bygningsetaten, landet på en begrensning av området som behandles videre. Plan- og bygningsetaten sa etter avklaringsmøtet blant annet:

«Plan- og bygningsetaten har foretatt en vurdering av videre prosess for saksnr 201600298 - oppgradering av Grefsenplatået - hvor det ble avklart at oppgradering av område 1a i illustrasjonen under kan gjennomføres innenfor gjeldende regulering, forutsatt at det kun er område 1a det søkes tiltak for. Tiltaket foreslått på område 1a er i tråd med KDP 17 torg og møteplasser og består hovedsakelig av kommunal eiendom regulert til offentlig kjørebane/veigrunn. Byggesøknaden skal kun redegjøre for - og illustrere tiltak på område 1a, ikke arealene rundt.», oppsummerer Gether-Rønning.

ANNONSE

Utsatt

Etter denne avklaringen har arbeidet med dette prosjektet ligget på vent fordi bydelen ønsket å konsentrere seg om å få ferdigstilt bydelens andre torg- og møteplassprosjekt på John Colletts Plass, som nå ligger an til å bli ferdig i løpet av 2020.

– Arbeidet med Grefsenplatået vil bli tatt opp igjen i 2020, sier Gether-Rønning.

– Hvor ble avgjørelsen om å utsette Grefsenplatået, til fordel av møteplassen på Ullevål, tatt?

– Det har vært jobbet med begge prosjektene parallelt, men på grunna av utfordringene man støtte på i Grefsenplatåprosjektet hadde John Colletts plass en hurtigere progresjon og hadde kommet lenger da ansvaret ble overført fra forrige saksbehandler som gikk av med pensjon. Det har ikke vært noen formell avgjørelse om utsettelse av Grefsenplatå-prosjektet, men manglende kapasitet hos oss tilsa at vi konsentrerte oss om å få ferdig det som lå nærmest til ferdigstillelse først, avslutter Gether-Rønning.

ANNONSE

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE