Nordre Aker Budstikke

Snart faller dommen for høyhuset på Gullhaug torg

Byutviklingsutvalget og tilhørere på Gullhaug torg 14. mai. Arkitekt Kjetil Trædal Thorsen i Snøhetta snakker til tilhørerne. Nydalsveien 28 med sine 12 etasjer ses til venstre. Det nye bygget er planlagt på Gullhaug torg, foran Riksteatret som ses til høyre i bildet. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Planene om et 70 meter høyt bygg på Gullhaug torg skaper stort engasjement. Ikke uventet hadde mange møtt opp da byutviklingsutvalgets var på befaring i hjertet av Nydalen 14. mai.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

NYDALEN: Torsdag formiddag kom bystyrets byutviklingsutvalg til Gullhaug torg for å ta tomta i nærmere øyesyn. Gullhaug torg 2A, som er adressen, ligger midt i Nydalen, og i 2010 ble torget regulert til oppføring av et signalbygg på 77 meter.

Siden har det rent mye vann i Akerselva, og tiden har også rent ut for det opprinnelige prosjektet. Avantor har derfor, sammen med Snøhetta, tegnet et nytt prosjekt, et FutureBuilt-miljøbygg, som er syv meter lavere enn det reguleringen åpner for, men med et større fotavtrykk. Planene ble første gang presentert i 2016, og har vært diskutert, og justert, i flere omganger. Totalt ønskes det å bygge over 10.000 kvadratmeter, der om lag 4100 er bolig.

Byutviklingsutvalgets leder Øystein Sundelin til venstre. Utvalgsmedlemmer og lokalpolitikerre i Sagene og Nordre Aker til høyre i bildet. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Akerselva og grøntområder

Et hovedstridsmoment er byggets omfang på bakkeplan, og utstrekning over kulverten i Akerselva. Oslo Elveforum og Akerselvas venner har protestert sterkt mot at det nå kan åpnes for bygging innenfor den vedtatte 20-metersgrensen til elva.

I prosjektet ligger også opparbeidelse av Gullhaug torg som møteplass, med tilliggende torgarealer på andre siden av elva, foran Nydalsveien 28 og Nydalen Bryggeri og Spiseri. Områdene, som i dag er private, overføres til offentlig areal. Nydalsveien skal stenges for privatbiler, og på den måten skapes et bilfritt park- og torgområde i det som i dag er sentrum av Nydalen, men som er preget av asfalt og parkeringsplasser.


I januar i fjor ga Plan- og bygningsetaten sin støtte til planene, og i påskeuka i år gikk også byrådet inn for å anbefale prosjektet. Nå skal det etter planen opp i byutviklingsutvalget 20. mai, før det skal endelig vedtas i bystyret. Dato for det er ikke fastsatt.

Plan- og bygg forsvarer høyhus

Bygget består av to elementer, ett på 70 meter og 17/18 etasjer og ett på 31 meter og ca. 7 etasjer. Illustrasjon: Snøhetta/MIR

Under befaringen torsdag redegjorde Plan- og bygningsetaten (PBE) for hvorfor de anbefaler prosjektet. Bygget skal få sentrumsformål, og de to nederste etasjene skal ha utadrettet virksomhet. Slik skal det generere mer liv til det sentrale torget i Nydalen. Det skal også sikres et minimum av boliger i den øvre delen av bygget (ca. 41 boliger), med uteområder både på bakkeplan og på taket.

PBE mener høyhuset kan forsvares for å markere det knutepunktet som Nydalen er. Plasseringen vil skape et godt byrom rundt elva, og derfor anbefaler PBE det selv om det er i strid med retningslinjene for plassering av bygg ved Akerselva.

Når det gjelder at bygget skal bli et miljøbygg og FutureBuilt-forbilde, er dette noe som ikke kan pålegges i reguleringsplanen, forklarte PBE. Det er ikke lov å stille strengere krav i reguleringsplanen enn det som går frem av teknisk forskrift. I dette tilfellet er det imidlertid inngått en avtale mellom Avantor, FutureBuilt og Oslo kommune om at prosjektet skal utvikles i henhold til FutureBuilt-kvalitetene, opplyste programlederen for FutureBuilt som var tilstede.

Hva er FutureBuilt?
FutureBuilts mål har vært å få frem 50 forbildeprosjekter – både områder og enkeltbygg – som skal redusere klimagassutslippene med 50 prosent innen områdene transport, energibruk og materialbruk. Forbildeprosjektene skal ha høy arkitektonisk kvalitet, bidra til et godt bymiljø og ligge nær kollektivknutepunkter. FutureBuilt skal stimulere til nyskaping og endret praksis og være en læringsarena for utbyggere, arkitekter, rådgivere, entreprenører, kommuner og brukere. FutureBuilt består per mars 2020 av 54 prosjekter fordelt på:

  • Barnehager og skoler
  • Kontorbygg
  • Kulturbygg
  • Boligprosjekter
  • Idrettsanlegg
  • Transport- og sykkelanlegg
  • Byområder

Programmet går fra 2010-2020.
Kilde: FutureBuilt

Klikk for mer...

Klikk for mindre...

Akerselva

Byantikvaren plasserte Gullhaug torg, som i seg selv ikke har verneverdi, i sammenheng med områder i bakkant av torget, som på grunn av industrihistorien er regulert til spesialområde bevaring. Det ble også pekt på Gullhaug gård, og at siktlinjene fra gården bevares. Byantikvarens uttalelser til prosjektet har støttet seg på føringene i Akerselva miljøpark, og Byantikvaren mener det maksimalt bør tillates 13 etasjer på torget.

Bymiljøetatens (BYM) representant uttalte at etaten er bekymret for konsekvensene av å bygge så nært kulverten som Akerselva går gjennom ved Gullhaug torg – med tanke på oversvømmelse og flom.

Men også med tanke på behovet for å utvide kulverten eller gjenåpne Akerselva. BYM mener det må komme klart frem i reguleringsbestemmelsene og rekkefølgekrav, at den planlagte flomveien er utbyggers ansvar.

Byrådet sier ja

Byrådssekretær for byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen, Rasmus Reinvang (MDG), sa at byrådets støtte til prosjektet tar utgangspunkt i reguleringen fra 2010, som gir tillatelse til å bygge på Gullhaug torg. Når prosjektet nå er endret, og skal bygges som et FuturBuilt-prosjekt, vil det få tekniske løsninger som er banebrytende i norsk kontekst, ifølge Reinvang. Når fotavtrykket til dette bygget er større enn det den gjeldende reguleringen åpner for, har dette å gjøre med tekniske løsninger for å få til de nødvendige miljøstandardene. Gjennomføringen av et bilfritt sentrum i Nydalen, og opparbeidelse av grøntområdene langs Akerselva, har også vært tungtveiende for byrådets anbefaling.


At byrådet vil tillate bygging innenfor 20-metersgrensen til Akerselva, selv om de tre byrådspartiene i sin byrådsplattform understreker viktigheten av grensen, begrunnes med sakens historie, og at prosjektet derfor skal ses uavhengig av denne grensen, ifølge Reinvang.

Når det gjelder flomvern og håndtering av vannføring i kulverten, skal reguleringen sikre at dette er utbyggers ansvar, understreket han.

Bydelene Nordre Aker og Sagene

Både Bydel Nordre Aker og Bydel Sagene var tilstede med administrative representanter, som fortalte at bydelenes skepsis til bygget kommer av nærheten til Akerselva og hvordan det påvirker fremtidig åpning av elva. Det ble vist til at det er gjort mange kompromisser i denne saken, og at mange av disse går på at bygget er viktig for Nydalen som helhet, og at det blir et element som sikrer et godt torg for bydelen.

– Det som er viktig er at man følger den tankegangen også for utviklingen av resten av Nydalen, sa spesialkonsulent Bent Gether-Rønning i Bydel Nordre Aker. Han viste til at man mangler den visuelle kontakten med historiske Gullhaug gård, og at det er behov for å opparbeide tverrforbindelse fra Storo, gjennom Nydalen til Tåsen. Ikke minst trenger Nydalen generelt flere grøntområder, sa han og viste til ønsket om en stor grønn park i Sandakerveien.

Spesialkonsulent Bent Gether-Rønning i Bydel Nordre Aker, og leder i Miljø-, plan og samferdselkomiteen i bydelen, Julie Myhre Barkenæs (MPS). Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Snøhetta

Arkitekt Kjetil Trædal Thorsen i Snøhetta, fortalte at prosjektet har blitt knadd siden 2014, da Avantor kom til arkitekten og presenterte sine tanker om et miljøprosjekt på Gullhaug torg. Et prosjekt som dette, med flere ulike funksjoner, og der mange ulike hensyn skal tas, krever motstand sa Thorsen.

I samarbeid med Harvard har Snøhetta utviklet et nullenergiprosjekt som går på hele prosessen av alt som skal inn i bygget, fortalte han, og viste til viktigheten av å etablere eksempelbygg, som kan være til inspirasjon og etterfølgelse for andre utbyggere. Og et slikt bygg vil høyhuset på Gullhaug torg bli, ifølge arkitekten.

Plasseringen av bygget er ikke til hinder for videre åpning av Akerselva, dersom andre bygg i nærheten fjernes i fremtiden, mente han.

Miljøforeningen Akerselvas venner

Are Eriksen taler, med Bjørg Sandkjær (Sp), Øystein Sundelin (H), Rasmus Reinvang (MDG), Line Oma (Ap), Eivind Trædal (MDG). Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Det var leder i Miljøforeningen Akerselvas Venner, Are Eriksen ikke enig i. Miljøforeningen, og Oslo Elveforum, er bekymret for plasseringen av bygget. Han sa at torgforbindelsen langs Nydalsveien vil kunne krage 85 kvadratmeter over hensynssonen til dagens kulvert, mot 15 kvadratmeter i reguleringen fra 2010. I gjeldende regulering er bygget trukket 8 meter tilbake fra elvekulverten, i planforslaget krager det 6 meter ut over hensynssonen til elva, sa han. Han oppfordret politikerne til å forkaste planforslaget og be byrådet komme tilbake med en ny sak der bygget trekkes lenger vekk fra Akerselva.

Andre høye bygg

Bygget på Gullhaug torg vil bli et signalbygg på 17-18 etasjer og 70 meter. Men det foreligger planer om flere høye bygg i nærheten. Denne uka varslet Storebrand, som eier Nydalsveien 36-38 som ligger inntil Gullhaug torg, oppstart av planarbeid for eiendommen. Det innebærer bygg på opptil 13 etasjer.

Rett bak torget, i Nydalsveien 32B, ønsker Avantor å bygge på boligtårn på opptil 13 etasjer oppå den gamle redskapsfabrikken (Fiskarsbygget).

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Nøkkelord

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Nordre Aker Budstikke bruker cookies (informasjonskapsler) til å personalisere annonser og forbedre nettstedet. Ved å benytte nettstedet aksepterer du at vi kan sette cookies i din nettleser.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...