ANNONSE
ANNONSE
Nordre Aker Budstikke

Nye tall fra Utdanningsetaten:

Tydelige forskjeller i popularitet blant Oslos barneskoler

Det er tydelige forskjeller i popularitet blant Oslos barneskoler. Forskjellene er imidlertid ikke like store vest i Oslo som andre deler av byen. Foto: Audun Braastad og Erik Johansen / NTB scanpix

Nye tall viser forskjeller i popularitet blant Oslos barneskoler. I Nordre Aker skiller én skole seg ut med det som defineres som høyere popularitet enn de andre skolene.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

NORDRE AKER: Tall fra Utdanningsetaten i Oslo kommune viser at de fleste elevene - ni av ti - i barneskolealder i Oslo går på nærskolen sin. Men, de nye tallene viser også store forskjeller i popularitet blant barneskolene i hovedstaden.

I Nordre Aker er det to skoler som skiller seg ut med høyere oppslutning enn de andre.

Sjekk alle de lokale skolene lenger ned i saken!

Inntak basert på bosted

Det var Aftenposten som omtalte saken først.

I grunnskolen er inntaket basert på bosted. Hvilken ungdomsskole elevene tilhører, defineres av hvilken barneskole de går på. Inntaket til videregående avgjøres i dag av karakterer.

ANNONSE

Alle som starter på barneskole, har rett på å få tildelt plass på nærskolen. Dette gjør de også automatisk om ikke familien velger å søke en annen skole. Dersom det er plass på skolen eleven søkte på, kan eleven få plass ved den.

Det finnes ingen informasjon på hvorfor familier ønsker å bytte skoler for sine barn. Statistikken tyder likevel på at sosioøkonomiske forhold, som minoritetsspråklig bakgrunn, og foreldres utdanningsnivå, har betydning, ifølge OsloSpeilet, Oslo kommunes eget magasin.

Tar imot fra andre skoler

Tallene Nordre Aker Budstikke nå formidler er basert på hvor mange elever det går på skolen, i forhold til hvor mange elever det er i barneskolealder og som bor i skolens krets.

Går det flere elever på en skole enn det bor i kretsen, er det sannsynligvis snakk om en populær skole. Dersom en skole har betydelig færre elever enn antall elever som sogner til skolen, er det å bedømme som en skole med lavere popularitet.

«At en skole er oversøkt, betyr at skolen tar imot elever fra en eller flere andre skoler som «lekker» egne elever», heter det i magasinet.

ANNONSE

94 prosent i snittoppslutning

Skoler med oppslutning mellom 41 og 80 prosent defineres å ha særlig lav oppslutning. Innenfor dette sjiktet er det totalt 19 skoler i Oslo. Ingen av dem ligger i Nordre Aker.

16 skoler har særlig høy oppslutning, som betyr en oppslutning mellom 111 og 158 prosent.

Variasjonsbredden, spennet i oppslutning, er 117 prosentpoeng. Møllergata har lavest oppslutning, med 41 prosent. På toppen er Tegleverket skole, der 158 prosent av elevene i inntakskretsen er elever.

Gjennomsnittlig oppslutning er 94 prosent.

ANNONSE

Oppslutning blant barneskolene i Nordre Aker

Barnetrinnselever ved skolen i forhold til 6–12-åringer bosatt i inntaksområdet

  • Berg skole: 104,3 prosent av elevene i inntakskretsen er elever ved skolen.
  • Disen skole: 117,6 prosent av elevene i inntakskretsen er elever ved skolen.
  • Fernanda Nissen skole: 92 prosent av elevene i inntakskretsen er elever ved skolen.
  • Grefsen skole: 99,1 prosent av elevene i inntakskretsen er elever ved skolen.
  • Kjelsås skole: 109 prosent av elevene i inntakskretsen er elever ved skolen.
  • Korsvoll skole: 93,5 prosent av elevene i inntakskretsen er elever ved skolen.
  • Kringsjå skole: 92,5 prosent av elevene i inntakskretsen er elever ved skolen.
  • Maridalen skole: 129,6 prosent av elevene i inntakskretsen er elever ved skolen.
  • Tåsen skole: 98,6 prosent av elevene i inntakskretsen er elever ved skolen.
  • Ullevål skole: 91,5 prosent av elevene i inntakskretsen er elever ved skolen.

Kilde: Aftenposten/Utdanningsetaten i Oslo kommune.

Mindre forskjeller i vest

I OsloSpeilet skriver kommunen at forskjellene i de vestlige bydelene, inkludert Nordstrand, ikke er like store som i de andre delene av byen. Stort sett ligger oppslutningen på mellom 90 og 110 prosent.

I Nordre Aker skiller Maridalen og Disen skoler seg ut med høyere oppslutning enn de andre skolene.

«Årvoll og Disen skoles inntaksområder ble endret i 2015, slik at elever som tidligere tilhørte Disen skole fikk endret skoletilhørighet til Årvoll. Dette medfører en underestimering av Årvoll skoles oppslutning og en overestimering av Disen skoles oppslutning.»

På Disen skole var det 1. oktober i fjor 574 elever, ifølge Grunnskolens informasjonssystem (GSI). Det gjorde at det var 86 elever flere totalt enn antall barn i skolealder i inntakskretsen.

ANNONSE

Maridalen skole er grunnskolen i Oslo med færrest elever, men har likevel flere elever ved skolen, enn de som bor i kretsen.

Sist skoleår var det 70 elever ved skolen, ifølge Oslo kommune, og det bor 54 elever i barneskolealder i kretsen til skolen. I magasinet skriver de likevel at skoler i marka - Maridalen og Sørkedalen - er tatt ut av utvalget.

– Ikke skolen i seg selv som er populær

Fellestrekket for de fleste skolene med særlig høy oppslutning er at de ligger i områder med få andre skoler med tilsvarende høye oppslutning. Dessuten ligger de enten i tillegg eller i nærheten av en eller flere skoler med særlig lav oppslutning.

«Det kan tyde på at det ikke er skolen i seg selv som gjør den populær, men det faktum at den ligger i nærheten av en skole som er mindre foretrukket.»

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Nøkkelord

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE