ANNONSE
ANNONSE
Nordre Aker Budstikke
Seksjonsheader

«Faglige argumenter fra kompetent medisinsk hold blir oversett»

Rikshospitalet og Gaustad sykehus i Oslo. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

MENINGER: Påstanden om at det blir mye dyrere å drive tre sykehus – Ullevål og Aker i tillegg til Rikshospitalet enn å samle sykehusene på Gaustad – var muligens riktig for 15 år siden da ideen ble lansert, men fremstår som meget tvilsom i dag.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

Som beboer i området mellom Rikshospitalet på Gaustad og Ullevål sykehus har vi med stor interesse fulgt med i debatten om fremtidens Oslo-sykehus de siste 5 årene og med stigende uro registrert myndighetenes arrogante holdning til meningsmotstandere. Faglige argumenter fra kompetent medisinsk hold innen sykehusets egne ansatte blir oversett, og alternative løsninger blir avvist og nærmest stemplet som useriøse av OUS ledelse og styre.

Den opprinnelige kongstanken om et stort sykehus på Gaustad som det mest rasjonelle og driftsøkonomisk lønnsomme alternativet tok ikke hensyn til omgivelsene – ikke minst kravene til byggehøyder og bevaring/ fredning av gamle Gaustad sykehus. Planene om å bygge over Ring 3 måtte skrinlegges da Statens Vegvesen sa blankt nei da de fikk høre om byggeprosjektet som ikke var forelagt Vegvesenet.

Forslaget om å bygge ut Ullevål sykehus i stedet for Rikshospitalet ville innebære en besparelse på ca. kr 20 milliarder som man skulle tro ville være meget interessant for HSØ -Helse Sør-øst. Utrolig nok var reaksjonen kun negativ, og besvart med at Ullevål-alternativet ville bli mye dyrere – 12/13 milliarder – med påstand at grunnforholdene ville vanskeliggjøre nybygging samt at de gamle byggene var utslitte og nærmest ubrukelige. Dessuten ville hele sykehusprosjektet bli mange år forsinket, i stedet for fremskutt som Ullevål-alternativet selv hevdet kunne stå ferdig i 2027.

Problemet har vært at HSØ ikke har vært villig til å vurdere løsningen på Ullevål seriøst, men i stedet bevisst mistenkeliggjort hele prosjektet for å sikre sitt eget opplegg. Påstanden om at det blir mye dyrere å drive 3 sykehus – Ullevål og Aker i tillegg til RH enn å samle sykehusene på Gaustad, var muligens riktig for 15 år siden da ideen ble lansert, men fremstår som meget tvilsom i dag.

Det er spesielt et område – sårbarhet – som er lite vektlagt i sykehusdebatten. Adkomsten til RH er begrenset til en vei og det er ingen rømningsvei. Det er meget betenkelig hvis det oppstår brann eller en annen større ulykke, og desto mer alvorlig ved en terrorhendelse. Disse risikomomenter gjør seg også gjeldene jo høyere sykehus blir (70 m - 42 m??)

ANNONSE

Vi stiller oss fullt og helt bak aksjonen Redd Ullevål sykehus planer for fornyelse av sykehuset sammen med Aker sykehus som lokalsykehus for Groruddalen, Gaustad sykehus utvikling som moderne spesialsykehus for psykisk helsevern, samt opprettholdelse av Rikshospitalet som spesialsykehus.

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE