ANNONSE
ANNONSE
Nordre Aker Budstikke
Seksjonsheader

«Kampen om Nydalens historie pågår nå»

Torger Kjeldstad er frontfigur for aksjonsgruppa Ja til stor park i Nydalen. Foto: Karl Andreas Kjelstrup / Pål Bellis

KRONIKK: Utviklingen av Nydalen står nå ved et veiskille. For at folket skal kunne ta styringen tilbake fra den sekvensielle strategien til utbyggerne og kunne påvirke fremtiden må det politisk handling til. Det må opprettes en stor bydelspark på minimum 15 mål.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

I middelalderen ble Nydalen kalt Fallandedalen, som betyr dalen med fosse-fallene. Akerselva har en sentral plass i Oslos historie, både som vannkilde, som kraft til sagbruk, senere til tung industri og som rekreasjonsområde. I dag transformeres Nydalen fra industri til næring og bolig.

Det pågår nå en aktiv kampanje for å skrive historien og slik påvirke fremtiden for området. Skal etablering av boligfabrikker i Le Corbusier stil fortsette, eller skal området bli et sted der folk kan leve livene sine? Nydalens historie og arealer peker frem mot store grøntområder, som bør realiseres i en bydelspark på minimum 15 mål.

Christiania spigerverk ble etablert i Nydalen i 1860-årene, selskapet ble en hjørnesteinsbedrift og eide store landområder. Avantor overtok selskapets eiendommer rundt år 2000. Avantor er eid av Rasmussengruppen i Kristiansand og har drevet strategisk eiendomsutvikling i Nydalen i over 20 år. Med etablering av BI og T-banestasjon skjøt utvikling av området fart. Avantor laget selv en masterplan kalt Nydalen + for utvikling av området. På tross av at denne aldri har vært på høring eller vært politisk behandlet, er den likevel benyttet som retningsgivende for utvikling av Nydalen. Avantor sin strategi har vært å transformere en og en eiendom, på bekostning av en helhetlig plan.

Utviklingen av Nydalen karakteriseres i dag som feilslått fra kommunen sin side da utviklingen ikke har vært til det beste for beboerne, men for utbyggerne. Nydalen mangler i dag plass til skoler, barnehager, grøntområder og sosial infrastruktur generelt. Det finnes ingen møteplasser av betydning, hvor de 10.000 menneskene som bor i Nydalen kan leve livene sine, møtes på tvers av alder, kulturell bakgrunn, eller sosial tilhørighet. Dette skaper en bosituasjon hvor befolkningen ikke bygger identitet og tilhørighet til området. Et viktig grep for å bøte på den sosiale distanseringen er å etablere en bydelspark med tilstrekkelig størrelse hvor folk kan møtes.

I lys av denne bakgrunn har befolkningen reist seg i et opprør mot utviklingen gjennom underskriftskampanje, aksjonsgruppe, og politiske vedtak både i Sagene og Nordre Aker bydel for å få etablert større grøntområder i Nydalen. Statsråd Guri Melby besøkte nylig Nydalen og uttalte i NAB.no 08.07.21 at «området har blitt fint og har veldig mange gode kvaliteter, men det mangler en stor bydelspark. Alle andre bydeler i Oslo med mange boliger har det»

ANNONSE

Avantor har gjort mye for å rense opp området tett på Akerselva i Nydalen, de har etablert badeplass og ryddet opp fra den tunge industrien som har vært der en periode. Avantor har engasjert seg i Oslo Metropolitan Area hvor leder Erling Fossen sammen med Melbye Arkitekter skriver i NAB.no 05.07.21 at historien til Nydalen starter nå. De forsøker her å omdefinere hva som skal være de fremtidige sentrum i Nydalen.

De glemmer imidlertid at Fallandedalen har en flere 100 år gammel historie som naturlig definerer dalen som et grønt sted med naturlige sentrum. Avantor på sin side kjører denne sommeren en tung annonsekampanje hvor de forsøker å grønnvaske det 70 meter høye signalbygget de skal bygge oppå Akerselva. Et bygg som møter mye kritikk, all den tid utbyggingen bryter med kommunens vedtak om at det ikke skal bygges nærmere enn 20 meter fra Akerselvas bredder. At kommunen ble tvunget til å gå med på utviklingen av signalbygget, er nok et argument for etablering av en stor bydelspark i Nydalen.

Fernanda Nissen barneskole i Nydalen rommer 800 elever, men mangler alene 10 mål med uteareal i forhold til kommunens egne anbefalinger. Fernanda Nissen uttalte at

«Arbeiderne skulle på veien til og fra sin grå virkedag se noe pent som kunne glede dem. Og barnet skulle på sin vei fram og tilbake til skolen lære seg til å se det vakre for at de som voksne skulle huske å verne det» (Mennesket Fernanda Nissen, Fram forlag 1956, side 54)

Utviklingen av Nydalen står nå ved et veiskille. For at folket skal kunne ta styringen tilbake fra den sekvensielle strategien til utbyggerne og kunne påvirke fremtiden må det politisk handling til. Det må opprettes en stor bydelspark på minimum 15 mål, som vil være et naturlig sentrum i Nydalen. En bydelspark vil knytte historien til Nydalen sammen med den videre utviklingen, slik både bydel Nordre Aker og bydel Sagene har vedtatt. Det er gjennom folkevalgte organer at befolkningens vilje uttrykkes og historie skrives.

ANNONSE

Nyhetsbrev:

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE