ANNONSE
ANNONSE
Nordre Aker Budstikke

Ønsker å utvikle eiendommen

Tåsenveien 28. Foto: Christian Fredrik Borg

Parkeringskjeller, stor matbutikk, og tre etasjer med boliger er det Coops eiendomsselskap har ønske om for eiendommen i Tåsenveien.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 19.08.2021 kl 12:33

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

TÅSEN: Fra Plan- og bygningsetatens saksinnsyn går det frem at eier av Tåsenveien 28, Coop Norge Eiendom AS, ønsker å utvikle tomta:

Eksisterende bebyggelse ønskes erstattet med ny bebyggelse som består av parkeringskjeller, dagligvareforretning på rundt 1000 kvadratmeter i første etasje og tre etasjer med boliger over, står det blant annet i søknaden om en forhåndskonferanse for prosjektet, sendt i februar.

Det er også nevnt Tåsenveien 26, hvor det også er næring per i dag, som en del av prosjektet. Per i dag står Mito AS som eier av nummer 26. Ifølge Coop Norge Eiendom AS er de i dialog om eventuell utvikling i samarbeid med eiere av Tåsenveien 26.

– Men ikke noe er besluttet. Her vil vi sette oss sammen når vi får et bedre bilde av handlingsrommet reguleringen gir oss, ifølge Knut Wellerop, kunde- og etableringsdirektør i Coop Norge Eiendom AS.

Kartlegge handlingsrommet

– Vi rettet i vår en forespørsel til Plan- og bygningsetaten i Oslo om en forhåndskonferanse for prosjektet, men har foreløpig ikke fått avtalt noe møte. Bakgrunnen er at vi ønsker å kartlegge handlingsrommet på eiendommen og muligheten for etablering av en dagligvareforretning og eventuelt boliger innenfor gjeldende regulering. For oss er det viktig å avklare gjeldene rammer og hva som kan være mulig å utvikle på eiendommen, før vi går videre med prosjektet. Vi er opptatt av at en eventuell utbygging skal gagne både området, beboerne i området og Coop som handelsaktør.

ANNONSE

Han fortsetter på spørsmål om når de kan håpe på at planene kan være realisert:

– Foreløpig er ikke noe bestemt, vi må først få avklart hvilket muligheter som ligger i gjeldene regulering og håper at møtet med kommunen snart kommer i stand slik at vi kan fortsette planleggingen.

Wellerop legger til at for Coop, som er eid av kundene, er det viktig å ha butikker der hvor kundene og medeierne bor.

– Derfor er en etablering her ønskelig fra vår side. Hvor store endringer det blir på eiendommen er vanskelig å si noe mer konkret, før vi har hatt forhåndskonferanse med kommunen.

Nyhetsbrev:

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE