ANNONSE
ANNONSE
Nordre Aker Budstikke
Seksjonsheader

Om ny turtrasé:

«Utbedret løype fører til nye muligheter for skiløpere i alle aldre»

Sinober. Foto: Paul Kleiven / NTB

MENINGER: En skuterkjørt trasé blir enda mer utfordrende enn samme spor kjørt med løypemaskin, og en ny trasé som greier seg med mindre snø enn dagens løype, vil åpne for nye muligheter for skigåing i Lillomarka.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 02.09.2021 kl 20:37

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

Innlegget i Nordre Aker Budstikke om Maridalsrunden og opparbeiding av en ny forbindelse mellom Sinober og Burås tar opp viktige sider ved bruken av våre nærområder, og jeg vil begrense meg til å knytte noen kommentarer til traséen mellom Sinober og Burås. (journ. anm. traséen som er planlagt er helt fra Burås til Lilloseter - les mer her.)

Det er svært prisverdig at byråden (journ. anm. Byråd for miljø og samferdsel Sirin Hellvin Stav - MDG) omsider ser nærmere på mulighetene for å få realisert denne biten i nettverket av veier, stier og løyper som vi finner i Lillomarka. Hvis vi ser på vinterbruken, som opptar undertegnede mest, så vil en ny og utbedret løype føre til en rekke positive effekter og også helt nye muligheter for skiløpere i alle aldre.

Dagens løype er uoversiktlig, svingete og smal og ikke minst utfordrende for de yngste skiløperne.

Dagens trasé krever mer snø enn andre tilsvarende løyper, og den blir følgelig heller ikke kjørt så ofte med løypemaskin, som ønskelig.

En skuterkjørt trasé blir enda mer utfordrende enn samme spor kjørt med løypemaskin, og en ny trasé som greier seg med mindre snø enn dagens løype, vil åpne for nye muligheter for skigåing i Lillomarka.

ANNONSE

Et godt og jevnlig preparert spor fra Burås til Sinober vil gi en god og sikker forbindelse fra Nordmarka, gjennom Lillomarka og til diverse utfartssteder på Oslo-siden. Denne muligheten vil få stadig større betydning,
da vi dessverre opplever færre dager med skiføre fra Movatn og tilbake til Kjelsås. Dette reduserer også muligheten for å avslutte/starte på Sandermosen, og her finner vi ikke offentlig kommunikasjon, som er godt utbygd på Oslo-siden.

En utbedret forbindelse i dette området vil nødvendigvis også gi nye muligheter for syklister og gående – altså vinn, vinn for bruken av Lillomarka som helårsarena.

Nyhetsbrev:

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Nøkkelord

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE