Nordre Aker Budstikke

Markerte at veien åpner for toveistrafikk:

– Jeg gleder meg til å slippe å humpe på bussen

Tove Oskarsen i Sporveien og Kjelsås-beboer Elin Trapnes tidlig mandag morgen, ved krysset Kjelsåsveien og Grefsenveien, i anledning åpningen av toveistrafikk i Grefsenveien, mellom Platåveien og Midtoddveien. Foto: KRISTIN TUFTE HAGA

Endelig åpnet Grefsenveien for toveistrafikk, mellom Midtoddveien og Platåveien.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 10.12.2019 kl 17:18

KJELSÅS: Mandag markerte Sporveien at den aller øverste delen av Grefsenveien åpner for trafikk med bil og buss i begge retninger mellom Platåveien og Kjelsåsalléen holdeplass.

– Alt av trikkeinfrastruktur i veibanen på Grefsenplatået og Kjelsås er med dette ferdig oppgradert. Inn- og utkjøringsmuligheten fra Grefsenveien til Storokrysset er imidlertid fortsatt stengt og trikken kommer tilbake til Grefsen og Kjelsås først til neste år. Før dette skjer skal strømledninger og enkelte kontaktledningsmaster skiftes ut på Grefsenplatået og Kjelsås, og oppgraderingen av Grefsenveien mellom Storo og Disen ferdigstilles. Disse arbeidene er planlagt å være ferdige i løpet av våren 2020, fra pressemelding fra Sporveien.

Sporveien er byggherre for prosjektet og ansvarlig for gjennomføringen. Braathen Landskapsentreprenør har vært utførende entreprenør.

Kommunikasjonsansvarlig for Sporveiens prosjekt i Grefsenveien, mellom Platåveien og Midtoveien, Tone S. Tuhus, delte også ut pepperkaker, og reflekser, mandag morgen ved bussholdeplassen. Til venstre Kari Nyjordet, også fra Sporveien. Foto: KRISTIN TUFTE HAGA

Markerte med gløgg og pepperkaker

Sporveien markerer ferdigstillingen av trikkespor og holdeplasser med å dele ut gløgg og pepperkaker til beboere og reisende på Kjelsåsalléen holdeplass i morgentimene mandag.


– Jeg er så glad for at veien nå åpner som vanlig og at bussen skal kjøre på en vanlig vei. Jeg gleder meg til å slippe å sitte og humpe på bussen bortover her, på dårlig og midlertidig vei. Og så er det bra at Kjelsåsveien igjen stenger ut mot Grefsenveien her, en vei mindre å forholde seg til ut i krysset her, sier kjelsåsbeboer Elin Trapnes på vei til trikk for buss til Storo, tidlig mandag.

Som nevnt tilbakestiller Sporveien krysset Kjelsåsveien og Grefsenveien, ved å stenge for inn- og utkjøring i Kjelsåsveien fra Grefsenveien. Men Vann- og avløpsetaten har varslet at de - i anledning vannledningsarbeider - planlegger å la beboere kjøre inn og ut der, i forbindelse med at Kjelsåsveien kan bli stengt ved Myrerskogveien-siden - les tidligere sak her.

En veldig fornøyd Rahmi Keser i 7-Eleven ved Grefsenplatået, mandag morgen, endelig kan det bli mer trafikk forbi butikken. Foto: KRISTIN TUFTE HAGA

En annen som er lykkelig over at Grefsenveien åpner for toveistrafikk igjen, mellom Platåveien og Midtoddveien, er drifter av 7-Eleven på Grefsenplatået:

– Det har vært tøft den tiden de har holdt på her. Nå er jeg bare så veldig glad for at det igjen er toveistrafikk forbi her, sier Rahmi Keser, tidlig mandag morgen.


Ikke alle hadde fått med seg at bussene nå ikke skal kjøre ut Kjelsåsveien, videre ut i Grefsenveien. Passasjerene på denne 25-bussen måtte gå av her, og vente på neste ved holdeplassen lenger ned i Kjelsåsveien. Foto: KRISTIN TUFTE HAGA

I rute

Prosjektleder Laila Nilssen i Sporveien er fornøyd med at arbeidene er ferdigstilt til planlagt tid.

– En utfordring når vi skal oppgradere gamle og slitte trikkeskinner er at det er vanskelig å vite eksakt hvilken tilstand fundamentet under skinnene er i. Det viste seg at fundamentplaten under de gamle trikkeskinnene på Grefsenplatået og Kjelsås var i såpass dårlig forfatning at vi ble nødt til å støpe ny fundamentplate på hele strekningen – fra Platåveien til Kjelsåsalléen holdeplass. Vi tok imidlertid høyde for dette under planleggingen av arbeidene, noe som gjør at vi har klart å holde oss innenfor planlagt anleggstid, sier Sporveiens prosjektleder Laila Nilssen.

Kjelsåsveien stenges igjen - ut mot Grefsenveien, men Vann- og avløpsetaten har i tidligere sak varslet at de ser for seg at beboere kan kjøre inn og ut her, når Kjelsåsveien stenger for innkjøring ved Myrerskogveien-siden, på grunn av forestående vannledningsarbeider i området. Foto: KRISTIN TUFTE HAGA

Endret trafikkmønster i anleggsperioden

Anleggsarbeidene på Grefsenplatået og Kjelsås startet for fullt i begynnelsen av januar i år, med enkelte forberedende arbeider like før jul i fjor. I januar ble det etablert enveiskjøring i Grefsenveien i sørgående retning til Storokrysset. Buss- og biltrafikken i retning Kjelsås ble omdirigert via Glads vei til Kjelsåsveien.


– For å spre trafikken i området og gi bussen mulighet til å snu oppe på Kjelsås, ble det etablert en midlertidig åpning av forbindelsen fra Kjelsåsveien til Grefsenveien/Midtoddveien. Etter at Grefsenveien i dag er åpnet for biltrafikk i begge retninger, er naturlig nok enveiskjøringen avsluttet og forbindelsen fra Kjelsåsveien til Grefsenveien/Midtoddveien stengt, slik situasjonen var før anleggsarbeidene startet, sier prosjektlederen videre.

Takker for tålmodigheten

Anleggsarbeidene på Grefsenplatået og Kjelsås har pågått jevnt og trutt i de om lag 11 månedene som er gått siden anleggsstarten. Byggeleder Steinar Braaten i Sporveien vil gjerne takke beboerne på Grefsen og Kjelsås for tålmodigheten de har vist.

– Sporveien har forståelse for at det for mange er krevende å bo og ferdes i et område der det foregår anleggsarbeider. Det kan være utfordrende å komme seg frem dit man skal når det graves i veien og trafikkmønsteret endrer seg. Vi vil gjerne takke alle beboere og næringsdrivende for tålmodigheten i anleggsperioden og håper alle i området vil synes at resultatet blir bra til slutt. Vi gleder oss veldig til trikken er tilbake på Grefsen til neste vår og til at nye, moderne trikker kan testkjøre på denne flunkende nye trikketraseen, ifølge byggeleder Steinar Braaten i Sporveien.

Da er det lov å kjøre begge veier i Grefsenveien igjen, her mot Midtoddveien. Foto: KRISTIN TUFTE HAGA

Strekningen Storo til Disen åpner som nevnt ikke før våren 2020, for vanlig toveistrafikk, etter planen.

Trikken tilbake våren 2020

Det som gjenstår av arbeider på Grefsenplatået og Kjelsås etter nyttår er å skifte kontaktledningen til trikkens kjørestrøm i sin helhet. Det skal monteres strømledninger til trikken på hele strekningen i den øvre delen av Grefsenveien, fra Platåveien til Kjelsåsalléen holdeplass. Det skal også skiftes ut enkelte kontaktledningsmaster som holder strømledningene til trikken på plass.

I løpet av våren 2020 er det planlagt ferdigstillelse av hele strekningen i Grefsenveien mellom Platåveien og Kjelsåsalléen holdeplass, samt strekningen mellom Storo og Disen. De nye trikkene som er bestilt til Oslo er planlagt levert for testkjøring i hovedstaden i 2020 og 2021.

Endringer for buss fra 9. desember

Tidligere har bussene på Grefsen og Kjelsås vært nødt til å benytte Kjelsåsveien i stedet for Grefsenveien på sin vei i retning Kjelsås. Nå kan bussene igjen kjøre i Grefsenveien, i begge retninger. Ruter melder at følgende gjelder for busstrafikken på Grefsen og Kjelsås fra mandag 9. desember:

 • Buss for trikk 11B: Kjører Grefsenveien i begge retninger hele veien mellom Storo og Kjelsås. Omkjøring via Kjelsåsveien retning Kjelsås opphører. Linje 11B vil ikke lenger stoppe ved Brannvaktveien, Lyngåsveien og Myrerskogveien. Glads vei, Grefsenplatået og Grefsen stadion betjenes i begge retninger.
 • Buss 25: Retning Majorstua må det kjøres via Lyngåsveien og Grefsenveien. Myrerskogveien vil fortsatt være stengt frem til sommeren 2020. Stopper ikke lenger ved Myrerskogveien, men vil stoppe ved Grefsen stadion. Retning Tonsenhagen/Lørenskog kjøres som i dag via Glads vei.
 • Buss 56/56B: Ingen endring i kjøretraseer.

Sporveien - trikkeprogrammet

DETTE ER GJORT I GREFSENVEIEN MELLOM PLATÅVEIEN OG KJELSÅSALLÉEN HOLDEPLASS:

 • Fjernet gamle trikkeskinner
 • Fjernet dekke mellom og på siden av trikkeskinnene
 • Fjernet gammel fundamentplate i betong under trikkeskinnene
 • Gravd ut masse for å støpe nytt betongfundament
 • Støpt et 30 cm tykt betongfundament under trikkeskinnene
 • Støpt kanaler til kabler mellom sporene
 • Satt ned kummer i bakken
 • Etablert løsning for overvann til kommunalt anlegg
 • Gjennomført jordingsarbeider
 • Lagt nye trikkeskinner på hele strekningen
 • Utført isoleringsarbeider på sidene av trikkeskinnene
 • Utvidet fortauet fra Myrerskogveien i retning Kjelsås (høyre side)
 • Utført asfaltarbeider i Grefsenveien
 • Montert kantstein
 • Fuget langs trikkeskinnene
 • Istandsatt holdeplasser
 • Merket opp gangfelt som krysser Grefsenveien

DETTE SKAL GJØRES ETTER NYTTÅR 2020:

 • Skifte kontaktledningen til trikkens kjørestrøm i sin helhet
 • Skifte ut enkelte kontaktledningsmaster som holder strømledningene til trikken på plass
 • Montere strømledninger til trikken på hele strekningen i Grefsenveien, fra Platåveien til Kjelsåsalléen holdeplass

OM TRIKKEPROGRAMMET

 • I 2013 setter Oslo kommune i gang Trikkeprogrammet.
 • I 2015 vedtar bystyret i Oslo at trikketilbudet i hovedstaden skal fornyes ved kjøp av nye trikker og opprustning av Oslos gater. I tillegg må mange gamle vann- og avløpsrør byttes ut.
 • I 2015 får Sporveien hovedansvaret for Trikkeprogrammet av byrådet i Oslo, og i dag er Sporveien overordnet ansvarlig for gjennomføringen – i samarbeid med Bymiljøetaten, Ruter og Oslo Vognselskap.
 • Trikkeprogrammet er Sporveiens investeringsprogram for trikk og omfatter innkjøp av 87 nye trikker, oppgradering av infrastruktur og trikkeskinner og utvikling av trikkebaser (garasje, verksted og vaskeanlegg).
 • Målet med Trikkeprogrammet er å gi hovedstaden et attraktivt, robust og kostnadseffektivt trikketilbud.

De nye trikkene vil være standardtrikker med en vel utprøvd teknologi tilpasset Oslos forhold.

 • Som del av Trikkeprogrammet i Oslo ligger det en plan for infrastrukturoppgraderinger som tar utgangspunkt i at Sporveien, Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten koordinerer og samkjører sine respektive oppgraderingsplaner.
 • De nye trikkene er planlagt levert for testing i Oslo fra og med 2020/2021.
 • Målet er at alle nye trikker skal være på plass i Oslos gater i løpet av 2024.
 • Sporveien, Ruter og Oslo Vognselskap samarbeider om arbeidet som skjer i design- og teknisk utviklingsfase.
 • Sporveien og Ruter samarbeider om hvordan de 87 nye trikkene skal brukes og inngå i det totale, fremtidige kollektivtrafikktilbudet etter levering.

Del av Trikkeprogrammet

Pressemeldingen informerer videre: Oppgraderingen av Grefsenveien er en del av Trikkeprogrammet og en samlet plan for gateopprustning der Sporveien, Bymiljøetaten, Ruter og Vann- og avløpsetaten samarbeider om gjennomføringen. Blant de store gateopprustningsprosjektene i Trikkeprogrammet er Prinsens gate, som sto ferdig oppgradert i 2017. Tinghuset–Tullins gate er ferdig i 2019, Bispegata. Majorstuen og Grefsenveien skal ferdigstilles i 2020, og Storgata og Thorvald Meyers gate er planlagt ferdig oppgradert i 2021.

Felles for de store infrastrukturprosjektene er full gateopprustning i tillegg til ny trikkeinfrastruktur og delvis nytt vann- og avløpssystem. Oppgraderte fortau og gatedekke legger til rette for levende byliv, fotgjengere og kollektivtrafikk. Trikkeprogrammet omfatter i tillegg anskaffelse av 87 nye, moderne trikker til Oslo og oppgradering og utvikling av trikkens baser på Grefsen og Holtet til parkering og vedlikehold.

Oslo kommune har gitt Sporveien AS ansvaret for å lede Trikkeprogrammet og Sporveien samarbeider med Bymiljøetaten i Oslo kommune og selskapene Ruter AS og Oslo Vognselskap AS om gjennomføringen. Enkelte infrastrukturprosjekter gjennomføres også i samarbeid med Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune.

Les mer om oppgraderingen av Grefsenveien og alle deler av Trikkeprogrammet her.

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Nøkkelord

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Nordre Aker Budstikke bruker cookies (informasjonskapsler) til å personalisere annonser og forbedre nettstedet. Ved å benytte nettstedet aksepterer du at vi kan sette cookies i din nettleser.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...