ANNONSE
ANNONSE
Nordre Aker Budstikke

Letter på besøksrestriksjonene på sykehjemmene

En pårørende besøker beboer, via telefon og utenfor vinduet på Lillohjemmet, tidligere i koronaperioden. Foto: LILLOHJEMMET

Sykehjemsetaten innfører nye retningslinjer for besøk.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 07.05.2020 kl 09:14

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

OSLO: Det er innført et nasjonalt besøksforbud på sykehjemmene. Til nå har sykehjemmene i Oslo fått utstyr og tilrettelagt for digitale besøk via telefon og videosamtaler. I tillegg er det flere steder tilrettelagt for besøk der beboere som ikke har vært smittet, har fått møte sine pårørende på balkonger nærmest bakkeplan og gjennom åpne vinduer, melder Sykehjemsetaten.

Enkelte sykehjem har også gjort forsøk med besøk på trygg avstand i sykehjemmenes hager ved markering av spesielle dager.

– Få nye smittetilfeller

Sykehjemsetaten skriver i en pressemelding onsdag at etaten har besluttet å tilrettelegge for mer besøk utendørs for beboere som ikke er smittet eller bor på en institusjon med smitteutbrudd.

– 152 beboere og ansatte har blitt friske etter å ha vært syke med covid-19. Vi ser at tiltakene Oslo kommune har iverksatt fungerer og vi registrere nå få nye smittetilfeller med covid-19 ved våre sykehjem. Det gjør at vi nå åpner opp for besøk fra pårørende på trygg og god avstand ute i sykehjemmenes sansehager og andre uteområder. Medarbeidere vil være til stede for å sikre at smittevernreglene følges, sier Helge Jagmann etatsdirektør i Sykehjemsetaten.

Besøksforbud og strenge restriksjoner er nødvendig for å beskytte beboerne på sykehjemmene som er spesielt utsatte om de blir smittet, understreker han.

ANNONSE

Nye besøksregler

– Vi vet det har vært en vanskelig tid for både beboere og pårørende i denne tiden med strenge besøksregler. Når vi nå letter noe på restriksjonene håper jeg beboere og pårørende vil ha forståelse at det vil ta noe tid før vi klarer å få tilrettelagt for besøk når alle ønsker dette med en gang, sier Jagmann.

Nordberghjemmet har lagt til rette for utendørsarrangementer denne perioden. Her fra en konsert med Ingrid Bjørnov. Foto: Christian Fredrik Borg

Utdrag fra besøksreglene:

 • I sommermånedene legges det til rette for at beboere som ikke er smittet eller er i karantene, kan motta besøk utendørs i have/terrasse under forutsetning av at besøkende ikke må gå gjennom institusjonen for å komme til disse stedene

ANNONSE

 • Det er institusjonen som avgjør hvilke beboere som kan motta besøk ut fra funksjonsnivå og en vurdering av om beboer kan etterleve smittevernreglene
 • Når besøk avtales må institusjonen informere besøkende om at kun friske personer uten symptom på sykdom og som ikke har vært utenfor Norge, de siste 14 dager, kan få besøke beboer
 • Besøkende må henvende seg til avdelingen i forkant av ønsket besøk og avklare om besøk er mulig og eventuelt tidspunkt for besøk
 • Besøkene skal ikke vare mer enn i en time
 • Hver beboer kan ta imot besøk maksimalt en gang pr. uke og beboer kan motta maksimalt to personer ved hvert besøk

ANNONSE

 • Det er ikke anledning til å ta med mat eller drikke til disse besøkene

31 døde

I alt har 31 beboere på sykehjem i Oslo dødd av covid-19. Beboere på langtidsinstitusjoner er rammet spesielt hardt av pandemien. Snittalderen på beboerne på sykehjemmene i Oslo ligger på rundt 85 år, og de fleste har flere sykdommer, opplyser Sykehjemsetaten.

– Det er ikke flere pasienter som er døde på Kommunal covid-19 behandlingsenhet (KCB). Det er totalt fem pasienter som er døde her. Oslo kommune har opprettet dette spesialtilbudet for hjemmeboende pasienter for å avlaste sykehusene. Det vil si at alle pasientene har fått påvist covid-19 før innleggelse. Pasientene overføres enten fra sykehus eller hjemmefra etter at de er blitt vurdert på KAD (Kommunal akutt døgnenhet) på Aker. Sykehjemsetaten drifter KCB for Oslo kommune. Dette er ikke et sykehjem, skriver Sykehjemsetaten.

Status

Status smittetilknytning på helsehus, langtidshjem og Kommunal covid-19 behandlingsenhet (KCB):

 • 30 av 39 langtidshjem har ikke beboere som er syke med covid-19.

ANNONSE

 • Det er lagt inn hjemmeboende pasienter med påvist smitte på Kommunale covid-19 behandlingsenheter (KCB), et spesialtilbud for pasienter med covid-19 som Sykehjemsetaten drifter. Dette er et tiltak for å avlaste sykehusene. Etaten bygger opp kapasitet til å kunne ta imot 117 pasienter hjemmefra eller fra sykehus
 • Det er medarbeidere med påvist smitte i tilknytning til 14 av 43 institusjoner. Med smittetilknytning menes det at smitte hos medarbeideren kan ha blitt oppdaget før medarbeideren var på jobb, og derfor ikke vært smittet på jobb
 • Ni sykehjem er erklært smittefrie

Status testing, smitte og friskmelding av ansatte og beboere:

 • Sykehjemsetaten følger de nasjonale retningslinjene til Folkehelseinstituttet (FHI)
 • Det er gjennomført 1.540 tester på beboere og pasienter. Det er rundt 4.100 beboere og pasienter på institusjonene. 22 av beboere har blitt friske etter å ha vært syke med covid-19. 43 beboere på langtidshjem er syke med covid-19. 31 beboere med påvist covid-19 er døde
 • Det er nå 20 smittede hjemmeboende pasienter innlagt på Kommunal covid-19 behandlingsenhet (KCB). 21 pasienter har flyttet hjem igjen etter å ha vært innlagt. Fem pasienter er døde
 • Det er gjennomført 2.226 tester av medarbeidere. Totalt er det rundt 10.000 medarbeidere. 102 medarbeidere på sykehjem og 28 medarbeidere tilknyttet helsehusene er friske etter å ha vært syke med covid-19. 42 medarbeidere er syke med covid-19. 79 medarbeidere er i hjemmekarantene
 • Alle beboere og medarbeidere som får indikasjoner på smitte testes
 • Alle beboere med indikasjoner på smitte isoleres til vi får testresultatene
 • Alle medarbeidere som får indikasjoner på smitte, sendes i hjemmekarantene fram til det foreligger svar på testresultat og de er friske fra infeksjonen

Fem tiltak for å hindre smitte:

1. Besøksforbud (kan fravikes etter avtale) Se mer her
2. Stengte dagsentre
3. Restriksjoner på jobbing på tvers mellom sykehjemmene
4. Testing av medarbeidere og beboere med symptomer på luftveisinfeksjon
5. Aktiv smittesporing ved påvist koronasmitte

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE