ANNONSE
ANNONSE
Nordre Aker Budstikke

Kommunens forslag: Rive nesten 50 boliger i Maridalen

Skjermdump, NRK 1971 Foto: NRK

– På prinsipielt grunnlag burde all bebyggelse rives, ifølge rådmannen i Oslo, på begynnelsen av 70-tallet. Årsaken var sikkerheten rundt Oslos drikkevann.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 08.09.2016 kl 19:45

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

MARIDALEN: Flere tiår senere er det nesten ikke til å tro, NRKs gamle svart/hvitt innslag fra 1971.

Her kan du se hele programmet.
Et program om kommunens forslag om å rive store deler av bebyggelsen i Maridalen. Med sikring av drikkevannet som argument.

Skjermdump, NRK 1971 Foto: NRK

Også med andre argumenter som at kommunens gårdsbruk i regi av forpaktere i dalen ikke førte til overskudd, men heller underskudd.

Kommunen selv hadde siden slutten av 1880-tallet kjøpt opp mange gårder og mye bebyggelse i Maridalen. Årsaken var drikkevannet til hovedstaden, Maridalsvannet, og kontroll i nærheten og nedbørsområdet til vannet.

ANNONSE

Det nye vannanlegget

Oset vannanlegg skulle bygges i 1971, der det ligger den dag i dag. Og i den forbindelse kom også forslaget om riving av bebyggelse i Maridalen for ytterligere å sikre drikkevannet i Maridalen mot forurensning.

Kanskje ikke rart forpaktere og andre som bodde i kommunens bygninger i dalen reagerte. Og der nedre Grefsen i dag følger seg overkjørt og oversett av kommunens varslingssystem og mangel på informasjon – med referanse til fortettingsplanene for området i kommunelplanen 2015 «Oslo mot 2030» – så var det ikke noe bedre for innbyggerne i Maridalen for noen tiår siden.

Skjermdump, NRK 1971 Foto: NRK

– Sjokkert

– Våren 1970 oppslag i avisen om den store saneringsplanen. Vi forpaktere som er direkte berørte, fikk ikke høre noen ting før det kom i avisen. Ikke noe stor overskrift, kom som en notis i første omgang. At man blir litt sjokkert når det kommer frem på den måten, er vel nokså naturlig, sier en av forpakterne i folkemøtet som ble avholdt i anledning saken.

ANNONSE

Skjermdump, NRK 1971. Folkemøte - denne forpakteren fortalte på vegne av de andre beboerne og forpakterne i Maridalen, om sjokket ved å få vite om den han omtalte som kommunens saneringsplaner i Maridalen på begynnelsen av 70-tallet. Foto: NRK

LES OGSÅ: Nordmarcka med C, Marghrettadale og Sannerwand.

Rive 69 prosent av bebyggelsen

– På prinsipielt grunnlag burde all bebyggelse rives, ifølge rådmannen i Oslo, i anledning saken.

Men det var jo ingen god idé, for da ville jo dalens utseende bli veldig endret.

Derimot støttet rådmannen forslaget om å rive hele 69 prosent av kommunens bygninger i Maridalen, og å la resten sto. I antall boliger tilsvarte det 49 boliger som skulle jevnes med jorden, 24 skulle få stå.

ANNONSE

Men forslaget møtte nok stor motstand, ikke minst fra Maridalens Venner. Og heldigvis ble det ikke slik rådmannen og kommunen anbefalte.

Skjermdump, NRK 1971 Foto: NRK

Ble minimal

Maridalens Venner har oppsummert historien før og etter 1971 blant annet slik:

– Gradvis ble helsemyndighetenes krav noe strengere. Utover på 1900-tallet ble flere bygninger revet i Maridalen. Det var usikkert om bebyggelsen skulle saneres av hensyn til drikkevannet. En rivningsplan for deler av bebyggelsen i 1971 møtte imidlertid mye motbør. En ny plan fra 1975 medførte minimal riving. Det har imidlertid de siste åra vært endel debatt om rivingsplaner på Skar Leir.

Videre skriver Maridalens Venner på sine nettsider:

ANNONSE

– Som tidligere nevnt medførte drikkevannsinteressene til slutt at husdyrhold ble forbudt på kommunens gardsbruk i 1967. Dette fikk avgjørende betydning for gardene, siden forholdene i dalen klart er best for februk og fôrproduksjon. Mange hus har som nevnt også blitt revet i bygda, med henvisning til drikkevannsinteressene.

Skjermdump, NRK 1971 - Maridalens Venner og samling ved kirkeruinene i forbindelse med kommunens rivingsplaner. Foto: NRK

LES OGSÅ: Ulovlig camping med forsøpling og avføring: – Vi er sjokkerte over byrådets handlingslammelse!

LES FLERE SAKER FRA NORDRE AKER BUDSTIKKE:

Meld deg på Nordre Aker Budstikkes nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev som kommer rett i innboksen din hver torsdag!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE