Nordre Aker Budstikke

Kvinnene glimrer med sitt (nesten) totale fravær i Nordre Aker

Norske Kvinners Nasjonalråds (etablert 1904) første styre 1904. Fra venstre: Karen Grude Koht, Fredrikke Marie Qvam, Gina Krog, Betzy Kjelsberg og Katti Anker Møller. Qvam, Krog og Kjelsberg har alle fått veier oppkalt etter seg i Oslo. Koht har et auditorium og Møller et bygg på universitetet Oslo Met (i Pilestredet) oppkalt etter seg. Foto: Ukjent/Nasjonalbiblioteket

På gateskiltene: Betzy Kjelsberg og Othilie Tonning er de eneste kvinnene som har fått veier oppkalt etter seg i bydelen. Nå har bystyret vedtatt kjønnsbalanse i fremtidig navnsetting av veier.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 08.03.2019 kl 13:54

NORDRE AKER: På kvinnedagen 8. mars har vi tatt en nærmere titt på bydelens vei- og gatenavn.

Svært mange av veiene i bydelen har navn etter personer som på ett eller annet vis har utmerket seg. Men mens 68 veier har navn etter menn eller mannspersoner (blant dem også noen eventyr-, mytologiske- og litterære mannsfigurer), er kun to navnsatt etter kvinner:

Det er Betzy Kjelsbergs vei (navnsatt i 1959) og Othilie Tonnings vei (1959). Begge på Lillo/Grefsen.

I tillegg er én vei oppkalt etter en kvinnelig mytologisk figur, gudinnen Frigg (Friggs vei, 1937), og én vei er delt mellom en mann og en kvinne: Kolderups vei på Disen (1915), oppkalt etter pleiehjemsforstanderne Wilhelm og Wilhelmine Frederikke Kolderup.

(I tillegg kan vi selvfølgelig argumentere for at Maridalsveien - som strekker seg gjennom flere bydeler og som har fått navnet sitt fra Maridalen der veien ender – kan plasseres i "kvinnekategorien" (og vi har Gamle Maridalsvei, med samme opphav): Maridalen er nemlig oppkalt etter Margarethakirken (i dag den kjente kirkeruinen), som igjen ble innviet til ære for St. Margaretha – den syriske helgenen Margareta av Antiokia.


Lurer du på hvilke veier i Nordre Aker som har fått navn etter menn? Hele lista kan du se nederst i denne saken. Men først, mer om kvinnene:

Betzy Kjelsberg

Betzy Kjelsberg, fotografert i 1932. Foto: Rude, Ernest / Oslo Museum

Betzy Aleksandra Kjelsberg (1866-1950)var kvinnesaksforkjemper, Norges første fabrikkinspektør (tittelen var inspektrise) i 1909, og Venstre-politiker. Hun var sentral i etableringen av Norsk Kvindesagsforening (1884), Kvindestemmeretsforeningen (1885), og var med i Norske Kvinders Nasjonalråd (1904).

I 1916 fikk hun Kongens fortjenstmedalje i gull. Hun ble også i 1935 utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden «for almennyttig virksomhet». Kjelsberg er faktisk Siv Jensens (Frp) oldemor. Vi har skrevet mer om Betzy Kjelsberg i saken du kan lese her.

Othilie Tonning

Othilie Tonning, fotografert ca. 1910. Foto: Ukjent / Oslo Museum


Othlie Tonning (1885-1931) var Frelsesarméoffiser. Hun var en av pionerene innen frivillig sosialarbeid i Norge, og huskes i historien som mangeårig sjef for slumsøstrene.

Tonnings arbeid har satt spor etter seg den dag i dag: Hun introduserte barnekrybber (daghjem), mødrehjem, aldershjem (i 1909), Frelsesarmeens innsamlingsskikk med julegryte (i 1910), midnattsmisjon og feriekolonier.

Som representant for Avholdsfolkets liste satt hun i Oslo bystyre i tre perioder fra 1907. Hun skrev flere salmer, og fikk Kongens fortjenstmedalje i gull i 1910. En byste av henne står i Frelsesarmeens museum i Oslo, hun ble avbildet på et norsk frimerke i 1988, og i tillegg til veien med hennes navn på Lillo i Nordre Aker, er en plass oppkalt etter henne utenfor Frelsesarmeen i Stavanger.

Hvem sin feil er det?

Hvorfor har kvinnene blitt oversett i navnsettingen av veier i bydelen?

Tja, de fleste vei- og gatenavnene i bydelen fikk sine navn i forrige århundre, mange tidlig på og frem til midt på 1900-tallet. Den gang var forholdet mellom menn og kvinner i samfunnet et annet enn det er i dag. Vi får huske på at kvinner fikk stemmerett i Norge først i 1913, så da er det kanskje ikke så rart at mennene som bestemte helst bestemte seg for å gi veier og gater navn etter andre menn. Resultatet er at omlag 750 veier og gater i Oslo er oppkalt etter menn, mens kvinnene er avspist med bare 100.


I dag er det bydelsutvalgene som er delegert myndighet til å navnsette nye veier og gater. (I dagens bydelsutvalg i Nordre Aker er forøvrig 9 av 15 representanter kvinner).

Et bystyrevedtak fra 27. februar i år ber «byrådet oppdatere Instruks for navnsetting av gater, veier og plasser mv. i Oslo slik at den girføringer som tar hensyn til kjønnsbalansen ved navnsetting av gater, veier og plasser ved bruk av personnavn. Der det er aktuelt med personnavn skal bydelen etterstrebe kjønnsbalanse i det offentlige rom».

Kvinnenavn

Fernanda Nissen foran huset hun bodde i mellom 1917 og februar 1920, Briskebyveien 34. Foto: Ukjent / Oslo Museum

Noen endringer har det vært. Rett over bydelsgrensa i Nydalen, til Sagene, fikk den nye barneskolen i Sandakerveien 112 navnet Fernanda Nissen skole, i 2016, oppkalt etter kvinnesaksforkjemperen med samme navn.

Fernanda Nissens gate ligger forøvrig på nedsiden av skolen, og fikk navnet sitt i 1923. Fernanda Nissen var fagforeningskvinne, Arbeiderparti-politiker, pådriver for utdanning for alle, og kjempet for flere grøntarealer i byen. Les mer om Fernanda Nissen i denne saken.

Hvilke damer skulle vi ha trukket frem?

Dersom flere veinavn i Nordre Aker skulle ha fått kvinnenavn, hvilke lokale kvinner fra historien hadde fortjent navnet sitt på et skilt? Vi tar kontakt med bydelens historielag, og spør hva de tenker om fraværet av dame-gater, og hvem som hadde fortjent denne hederen.

– Jeg har gjort samme refleksjon som deg i forbindelse med avduking av en byste av Laila Schou Nilsen for noen år siden. Bysten står i nærheten av Disen trikkeholdeplass. Jeg tenkte dengang at Laila burde få sin vei her på Grefsen, men jeg fant ingen som var "ledig", sier Finn Geiran, i Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen.

– Det er riktig at det er en sterk overvekt av mannsnavn på veiene også her i området, som det sikkert er i mange eldre villastrøk, legger han til.

Laila Schou Nilsen og Tyskemutter

Meritterte Laila Schou Nilsen, slik hennes byste i dag skuer utover Gransjordet, et sted hun selv drev flere av idrettene sine. Foto: Hanne Lyssand (Arkivfoto)

Når vi først er inne på det: Laila Schou Nilsen var i Norges- og verdenstoppen i en rekke idretter, fra alpint til tennis, og senere var hun fabrikksjef i en skifabrikk. På Gransjordet (Disenjordet) der bysten av henne står, gikk hun selv på ski som ung. Les mer om Laila i denne saken.

Henriette Augusta Louise og Carl Vassel – "Tyskemutter" og "Kællen", fotgrafert ca. 1860. Foto: Ukjent / Oslo Museum

Leder i Sogn kultur- og historielag, Svein Kile, trekker umiddelbart frem «hele Korsvolls mor», Tyskemutter, når vi spør om aktuelle kandidater. Tyskemutter har vi skrevet om i denne saken.

– Vi har også Mor Go'Hjerta, som bodde på husmannsplassen Stranden innerst i Sognsvann, men hun har jo fått sin gate på Bjølsen, sier Kile. (Vi har også skrevet om Mor Go'Hjerta, i denne saken).

– Tenker også på pedagogen Helga Eng. Hun bodde i Bregneveien og har fått bygningen til Det utdanningsvitenskapelige fakultet på Blindern oppkalt etter seg. I vårt årsskrift FØR OG NÅ 2018 har vi en artikkel om huslegen og motstandskvinnen Bjørg Fodstad, som bodde på Berg. Hun er en verdig kandidat, resonnerer Kile.

Helga Eng, fotografert en gang mellom 1925 og 1935. Foto: Ukjent / Oslo Museum

Ikke bare enkelt å bytte navn…

Men er det sannsynlig å få noen flere kvinnenavn inn i gatene i bydelen?

– Å endre navnet på en vei vil antagelig møte sterk motstand fra beboerne i veien, uansett hvor god hensikten er, sier Finn Geiran.

– Siste gang det skjedde her i området var en gang på 1950-tallet da Kringsjåveien endret navn til Haraldsheimveien både fordi den førte fram til ungdomsherberget Haraldsheim, og fordi det finnes et Kringsjå et annet sted i bydelen, noe som skapte trøbbel for postverket. Fortsatt er det folk som lar seg opphisse over navnenndringen selv om det nå begynner å gå seg til! sier Geiran. Hvorfor Kringsjåveien byttet navn, har vi skrevet om her.

– Kvinnedag eller ikke, jeg tror jeg ville la den saken ligge til det blir anlagt en ny vei i området, men da er Laila et aktuelt forslag dersom valget skulle falle på en lokalt tilknyttet kvinne, avslutter Geiran i historielaget.

Så dette er herved en oppfordring til bydelspolitikerne i Nordre Aker: Det er mange store utviklingsporsjekter på gang i bydelen, og vi skal ikke se bort fra at det dukker opp både en og flere nye gatestubber og -strekninger som trenger navn. Da bør det vel være noen driftige damer som fortjener å hedres med et gateskilt?

Fakta: Veinavn

Veinavnene oppkalt etter menn i Nordre Aker

(Sted - opphav - navngitt årstall)

 • Arilds vei, Kjelsås – Ukjent - 1930
 • Arildsvingen, Kjelsås – Ukjent - 1930
 • Arnes vei, Grefsen – Gårdeier Arne Ogmundssøn el-. Arne Hanssøn Grefsen – 1915
 • Asbjørnsens vei, Kjelsås – Forfatter Peter Christen Asbjørnsen – 1915
 • Aschehougs vei, Lofthus – Sosialøkonom Torkel Halvorsen Aschehoug – 1915
 • Askeladdveien, Ullevål Hageby – Eventyrfiguren Askeladden – 1925
 • Bergrådveien, Tåsen – Bergråd Christian Ancher Collett – 1953
 • Biskop Heuchs vei, Bakkehaugen – Biskop Johan Christian Heuch – 1951
 • Bredo Stabells vei, Tåsen – Ordfører og odelstingspresident Adolf Bredo Stabell – 1920-åra
 • Carl Grøndahls vei, Bakkehaugen – Boktrykker Carl Martin Grøndahl – 1935
 • Carl Kjelsens vei, Nordberg – Gårdeier Carl Kjelsen – 1937
 • Christian Schous vei, Lofthus – Fabrikkeier Christian Julis Schou – 1935
 • Christopher Hansteens vei, Blindern – Astronom Christopher Hansteen – 1932
 • Christophers vei, Tåsen – Boktrykker og haugianer Christopher Grøndahl – 1935
 • Claus Borchs vei, Tåsen – Skolekommisjonsmedlem Claus Pedersen Borch – 1926
 • Daniel Walstads vei, Kjelsås – Gårdeier Daniel Walstad – 1943
 • Doktor Smiths vei, Grefsen – Lege Christian Smith – 1915
 • Einar Høigårds vei, Tåsen – Motstandsmann Einar Høigård – 1987
 • Folke Bernadottes vei, Kringsjå – Svensk filantrop og diplomat Folke Bernadotte – 1959
 • Frenningfaret, Lofthus – Bryggerimester Christian Frenning – 1955
 • Frennings vei, Lofthus – som over – 1935
 • Gjerdrums vei, Nydalen – Offiser og jurist, hoffjegermester Otto Adolf Gjerdrum – 1915
 • Glads vei, Grefsen – Proprietær og storingsrepresentant Fredrik Glad – 1915
 • Godals vei, Tåsen – Sokneprest Thore Godal – 1935
 • Gunnar Johnsons, Nordberg – Kirurg Gunnar Johnson – 1962
 • Gunnar Schjelderups vei, Storo – Direktør Gunnar Schjelderup – 1978
 • Gustav Heibergs vei, Ullevål Hageby – Advokat Gustav Heiberg – 1953
 • Güettlerbakken, Nydalen – Fabrikkeier Bernhard Güettler – 1915
 • Gäbleins vei, Ullevål Hageby – Gartner Carl Johan Gäblein – 1918
 • Hansegata, Korsvoll – Ant. etternavnet Hansen – 1959
 • Haraldsheimveien, Disen – Haraldsheim Vandrerhjem (oppkalt etter kronprins Harald) – 1968 (Het 1905–1968 Kringsjåveien)
 • Hauges vei, Tåsen – Legpredikant Hans Nielsen Hauge – 1919
 • Haakon Aunes vei, Grefsen – Oppmålingsfullmektig Haakon Aune – 1955
 • Iver Olsens vei, Grefsen – Brukseier Iver Olsen – 1915
 • John Brandts vei, Sogn – Gårdeier John Brandt – 1985
 • John Colletts allé, Ullevål Hageby/Berg – Godseier John Collett – 1918
 • Jon P. Erliens vei, Sogn – Politiker John P. Erlien – 1992
 • Kaj Munks vei, Tåsen – Forfatter og motstandsmann Kaj Munk, dansk prest – 1945
 • Kjetils vei, Kjelsås – Mannsnavnet Kjetil – 1920
 • Klaus Torgårds vei, Sogn – Rektor Klaus Torgård – 2002
 • Kolderups vei, Disen – Pleiehjemsforstandere Wilhelm og Wilhelmine Frederikke Kolderup – 1915
 • Lachmanns vei, Kjelsås – Gårdeier Andreas Lachmann – 1920
 • Lilloe-Olsens vei, Grefsenplatået – Gårdbruker og skytter Ole Andreas Lilloe-Olsen – 1940
 • Lyngåsveien, Grefsenplatået – Etter en Lyngås som var første beboer langs veien – 1930
 • Michel Nielsens vei, Tåsen – Gårdeier Michel Nielsen Hauge – 1940
 • Mikael Hertzbergs vei, Kjelsås – Prest Mikael Skjelderup Hertzberg – 1930
 • Minister Ditleffs vei, Kringsjå – Diplomat og forfatter Niels Christian Ditleff – 1959
 • Moltke Moes vei, Blindern Professor Moltke Moe
 • Morells vei, Grefsen – Gårdeier og politiker Peter Andreas Morell – 1915
 • Muselundgrenda, Disen – Familien Muus / Muselunden – 1996
 • Nandrups vei, Grefsen – Lensmann Hans Jacob August Nandrup – 1922
 • Niels Henrik Abels vei, Blindern – Matematiker Niels Henrik Abel – 1936
 • Nils Bays vei, Tåsen – Kommuneingeniør Nils Knudsen Bay – 1943
 • Nils Lauritssøns vei, Berg – Borgermester Nils Lauritssøn – 1918
 • Nils Tollers vei, Blindern – Forretningsmann Niels Toller den eldre – 1929
 • Odd Hassels vei, Nordberg – Kjemiker Odd Hassel – 2001
 • Ogmunds vei,Grefsen – Gårdbruker Ogmund på Grefsen – 1915
 • Olav M. Troviks vei, Kringsjå – Universitetsdirektør Olav Meidell Trovik – 1992
 • Otto Blehrs vei, Lofthus – Statsminister Otto Blehr – 1935
 • P.A. Munchs vei, Tåsen – Historiker Peter Andreas Munch – 1926
 • Pastor Fangens vei, Tåsen – Sokneprest Anton Wilhelm Fangen – 1918
 • Peder Ankers vei, Korsvoll – Eidsvollsmann Peder Anker – 1943
 • Peder Grøns vei, Korsvoll – Peder Eriksen Grøn, kjøpmann – 1969 (Fra 1940 til 1969 kalt Brekkesvingen)
 • Per Gynts vei, Ullevål Hageby – Litterær skikkelse Per Gynt – 1918
 • Rolf E. Stenersens allé, Sogn – Forretningsmann og kunstsamler Rolf Stenersen – 1992
 • Rolf Wickstrøms vei, Tåsen / Storo – Klubbformann Rolf Wickstrøm – 1945
 • Sem Sælands vei, Blindern – Professor Sem Sæland – 1962
 • Skjoldveien, Korsvoll – Harald Løvenskiold, grunneier – 1933
 • Sophus Aars' vei, Lofthus – Jurist Sophus Aars – 1935
 • Stiftamtsmann Kaas' vei‎, Ullevål Hageby – Stiftamtmann Fredrik Julius Kaas – 1918
 • Thorleifs allé, Grefsen – Gårdbruker og jusstudent Thorleif Lilloe-Olsen – 1940
 • Torgny Segerstedts vei, Vinderen / Sogn – Pressemannen Torgny Segerstedt – 1945
 • Tryms vei, Lofthus – Jotnen Trym – 1935
 • Tyrihansveien, Ullevål Hageby – Eventyrfiguren Tyrihans – 1921
 • Ustvedts vei, Tåsen – Gårdeier Carl Ustvedt – 1919
 • Veslefrikkveien, Ullevål Hageby – Eventyrskikkelsen Veslefrikk – 1932
 • Ymers vei, Lofthus – Jotnen Ymer
 • Øvre Skjoldvei, Korsvoll – Slekta Løvenskiold, siste ledd i navnet – 1937

Kilde: Lokalhistoriewiki

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Nøkkelord

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Nordre Aker Budstikke bruker cookies (informasjonskapsler) til å personalisere annonser og forbedre nettstedet. Ved å benytte nettstedet aksepterer du at vi kan sette cookies i din nettleser.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...