Nordre Aker Budstikke

Full konflikt etter 1000 dugnadstimer:

Lyn trekker seg fra ballbinge-prosjekt til 1,5 millioner kroner

Daglig leder i SFK Lyn, Sjur Skridshol, og styreleder Benedicte Stiff, foran banene de mener ville krydd av Lyn-barn om ettermiddagene. Nå er de så godt som tomme. De to småguttene som bruke én av de tre banene denne dagen var iført Lyn-drakter. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

– Vi føler oss lurt, sier styreleder og daglig leder i Ski- og Fotballklubben Lyn. Etter nær 1000 dugnadstimer fra Lyn, og investeringer på 1,5 millioner kroner, er det full uenighet mellom klubben, skolen og kommunen om hvordan de tre nye ballbingene på Kringsjå skole skal brukes.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 20.09.2018 kl 14:51

KRINGSJÅ: Resultatet er at Lyn nå trekker seg helt ut, og krever kompensasjon for omlag 270.000 kroner. Les svar fra rektor på Kringsjå skole, og Bymiljøetaten, lenger ned i saken.

Skulle være vinn-vinn

Det som startet som en vinn-vinn-mulighet for elevene på Kringsjå skole og de yngste fotballspillerne i Ski- og Fotballklubben Lyn, har endt i en fastlåst konflikt i Kulturdepartementet.

Kringsjå skole og Bymiljøetaten er ikke lenger enige i bruksavtalen som ble inngått med idrettsklubben før anlegget sto ferdig – og som ifølge Lyn ble godkjent av tidligere rektor. Bruksavtalen er dessuten slått opp på plakater er skrudd opp tre steder på anlegget.

– Alle forstår at vi aldri hadde gått med på å bygge og drifte anlegget dersom Lyn ikke skulle få god bruksrett til banene, sier Sjur Skridshol, daglig leder i Ski- og Fotballklubben Lyn, som mener Oslo kommune har drevet ansvarsfraskrivelse.

– Det kan umulig være klubbens oppgave å bygge ballbinger for allmenheten og det offentlige.

Historien som startet i 2015

Daglig leder Skridshol, og styreleder Benedikte Stiff, sitter i klubbhuset på Kringsjå idrettspark. De blar i bunken med dokumenter, og tar oss gjennom historikken til det som i dag er tre moderne ballbinger, og en fastlåst konflikt.

Saken startet med en henvendelse fra FAU på Kringsjå skole i 2015. Foreldreutvalget lurte på om ikke Ski- og Fotballklubben, som holder til så godt som "vegg i vegg" med skolen – og har mange medlemmer blant elevene – ville bidra til å lage nye ballbinger på skolens område.

Høsten 2016 innledet Lyn dialog med daværende rektor på Kringsjå skole om at de gjerne kunne tenke seg et samarbeidsprosjekt. Bydel Nordre Aker er den med dårligst banekapasitet i Oslo, og på toppen av listen over klubber med dårlig kapasitet troner Lyn.

Med tre nye ballbinger kunne Lyn få et etterlengtet anlegg for fotballtreningen rettet mot sine aller yngste medlemmer. Lyn inviterte også idrettslaget Koll med i prosjektet, men de takket nei.


Ifølge Skridshol og Stiff var Lyn klare på forutsetningene: Bruksplanen måtte være slik at skolen fikk eksklusiv bruksrett til bingene i skoletiden, og at Lyn fikk eksklusiv bruksrett etter skoletid.

I løpet av høsten ble en slik bruksavtale skissert mellom SFK Lyn, Kringsjå skole og Undervisningsbygg. Mens Lyn skulle stå for byggingen og finansiereingen av banene, samt løpende vedlikeholdsansvar, var det Undervisningsbygg som stilte med tomten.

Ballbingen skulle berike Kringsjå, men har blitt en bitter strid som har havnet hos Kulturdepartementet. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Opp mot 1000 dugnadstimer

Dermed startet Lyn arbeidet med å få finansiert byggingen av ballbingene. For ikke å «tråkke feil», tok Lyn ifølge Skridshol i oktober 2016 kontakt med Bymiljøetaten for å klargjøre bakgrunnen til at de ville gå inn i prosjektet sammen med skolen, og få råd om hvordan søknaden om spillemiddelfiansiering burde utformes.

Med bruksavtalen mellom skolen og Lyn i bunn, sendte Kringsjå skole søknad om spillemidler til bingene til Bymiljøetaten. Søknaden ble godkjent av Bymiljøetaten i januar 2017, og Lyn startet prosessen for fullt med å sikre finansiering, og innhenting av tilbud på ballbinger.


– Skolen ble hele tiden informert, men deltok minimalt i prosessen, sier Skridshol.

2. oktober startet byggingen. I løpet av seks uker ble det ifølge Skirdshol og Stiff lagt inn mellom 750 og 1000 dugnadstimer, hovedsakelig utført av 5-10 Lyn-medlemmer.

– Det var kun klubben som stod for byggingen – ingen andre var involvert, sier de to.

Netting som ikke er skikkelig festet. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Lyn dekket tapet

Halvparten av kostnadene til ballbingene ble finansiert gjennom spillemidler – i alt 757.000 kroner. Ytterligere 692.500 kroner ble hentet inn av Lyn og FAU gjennom momskompensasjon og støtteordninger fra Norges Fotballforbund, Sparebankstiftelsen og Olav Thon-stiftelsen.


De resterende 77.000 kronene ble i hovedsak dekket av SFK Lyn.

Vinteren 2017/18 ble ballbingene tatt i bruk, og plakater med den avtalte bruksplanen ble skrudd opp på bingene.

Konfliktens kjerne. Bruksplanen ble godkjent, trykket opp på skilt og montert på ballbingene. Men så satte skolen ned foten. Nå sier også Kulturdepartementet nei. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

– Bruksplanen fungerte bra, og og Lyn hørte ingen innvendinger fra noen, sier Skridshol.

– Det var fullt «trykk» både i skoletiden og blant Lyns yngste. Dessverre ble bingen stort sett stående tomme i publikumstiden. Området på skolen er ikke et naturlig samlingssted for barn og ungdom, derfor blir bingene minimalt brukt av andre enn skolen og Lyn, legger han til.

Uenighet om brukstid

I slutten av april 2018 kontaktet den nye rektoren på Kringsjå, Jannicke Argren, Lyn. Ifølge Skridshol og Stiff mente hun bruksplanen ikke var innenfor gjeldende regler, og at skolen ønsket at Lyn skulle redusere sin avtalte brukstid.

Lyn trekker seg fra prosjektet, og krever tilbakebetalt utlegg og kompensasjon for 1000 dugnadstimer. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

– Ifølge rektor hadde hun fått tilbakemeldinger fra foreldre som klaget på at bingene aldri var ledige for deres barn. På forespørsel ville imidlertid rektor ikke legger frem dokumentasjon på hvor mange henvendelser det gjalt, eller hvem de kom fra, sier Skridshol.

– Hvis det var barn som falt utenfor i den brukstiden Lyn ble tildelt, ville klubben helt sikkert funnet gode løsninger for disse. Husk at vi snakker fotballek for barn i alderen 6-12 år.

Han forteller at Bymiljøetaten i mai i år bekreftet at den ikke ville legge hindringer i veien, dersom Lyn og skolen var enige om bruksplanen, og at det var «åpninger» for å godkjenne bruksplanen Lyn, skolen og FAU hadde foreslått.

Oppflisede vaiere henger løst i anlegget. På grunn av konflikten gjenstår endel arbeid. – Direkte farlig, ifølge Sjur Skridshol. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Rektor Argren svarte at hun satt med en annen oppfatning, og ville ha et møte med klubben, Bymiljøetaten, og nå også Oslo Idrettskrets. Møtet ble holdt før sommeren, og partene ble ikke enige, ifølge Skridshol. Bymiljøetatens representant ønsket derfor at saken skulle sendes til Kulturdepartementet for behandling.

Avslag fra Kulturdepartementet

9. august kom svaret fra Kulturdepartementet: Den inngåtte bruksavtalen er ikke godkjent, og er strukket vesentlig lenger enn det regelverket for nærmiljøanlegg sier. Nærmiljøanlegg må legge til rette for flere idretter enn bare fotball, og det må være vesentlig mer tid for uorganisert idrett (publikumstid).

– Men det har aldri vært snakk om at ballbingene skal være et rent nærmiljøanlegg. Dette skulle primært være et anlegg for Kringsjå skole og for Lyn. Det var grunnen til at vi ønsket å klargjøre det med Bymiljøetaten før søknaden om spillemidler ble sendt inn. Noe Bymiljøetaten forhåndsgodkjente, sier Skridshol.

Lysene er montert inne i bingen, skolen skulle koble til strømmen. Fortsatt ligger det løse ledninger i grusen langs veggene på bingen - som brukes av elvene på Kringsjå skole. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Han legger til at dersom forhåndsavklaringen med Bymiljøetaten hadde vist at den avtalte bruksplanen ikke lot seg harmonere med spillemiddelfinansiering, ville klubben heller jobbet for alternativ finansiering.

– Vi har i denne prosessen blitt mer og mer sjokkerte. Det stilles spørsmål ved historien, som er kjent og dokumentert. FAU og driftsttyret ved skolen er enige med oss, og ønsker å beholde det gode naboskapet med klubben. Vi skjønner ikke hvorfor rektor ikke er enig i bruksplanen, sier Stiff.

Krever tilbakebetaling av dugnadsinnsats

Hun er også sterkt kritisk til Oslo kommunes håndtering av saken.

– De forvalter ikke det ansvaret de har, men dytter det over på Kulturdepartementet. Det er rett og slett en ansvarsfraskrivelse. Med den dialogen vi har hatt med Bymiljøetaten om dette føler vi oss nå rett og slett lurt.

Nå har Lyn i brev til Kulturdepartemetnet varslet at de trekker deg fra hele prosjektet.

– Vi har varslet at vi ønsker tilbakebetalt alle direkte utlegg klubben har hatt i forbindelse med oppføring av ballbingene, og at vi godtgjøres med 200.000 kroner for de dugnadstimene vi har lagt ned. Og da har vi satt en beskjeden timepris, sier styrelederen.

Banene har påmontert lys til bruk på høstkvelder. Men strømmen bel aldri koblet til. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

– Det er trist, for det er lagt mye arbeid i banene. Blant annet er det et ferdig lysanlegg som skolen skulle koble strøm til. Nå ligger det løse ledninger i anlegget. Og en slik binge må følges opp og vedlikeholdes kontinuerlig, hvis ikke vil den forfalle i løpet av kort tid. Noe vi ser resultatet av allerede, i og med at ingen for tiden tar ansvar for vedlikehold. Der Lyn har ansatte i idrettsparken som kunne utført løpende vedlikehold, vil dette være en tilleggskostnad for skolen, avslutter Skridshol.

Denne uken ble banene stengt av skolen. Skridshol har dokumentert forfallet med disse bildene:
(Les rektor og Bymiljøetatens svar under bildene)

Rektor ved Kringsjå skole: – Avtalen ikke avklart med alle parter

Jannicke Argren, her fra en tidligere anledning. Foto: Karl Andreas Kjelstrup (Arkivfoto)

Rektor Jannicke Argren bekrefter overfor Nordre Aker Budstikke at det forelå en avtale om bruksretten, men at denne kun var muntlig.

– Skolen og Lyn hadde en muntlig forståelse med tidligere rektor for bruk av ballbingene i skolegården, i tiden etter skoletid. Jeg antok da jeg overtok at dette var en avtale som var avtalt med alle parter, også Bymiljøetaten – noe den viste seg å ikke være, sier Argren.

Hun sier videre at da Lyn ønsket at avtalen skulle gjøres skriftlig i vår, ble det klart at den ikke lå innenfor retningslinjene Kulturdepartementet har satt for bruk av nærmiljøanlegg (her; ballbinger) bygget ved hjelp av spillemidler.

– Dette har også Bymiljøetaten bekreftet til skolen både i april og mai 2018. Vi ønsker derfor å se om vi kunne komme frem til en enighet om bruk som lå innenfor regelverket sammen med Lyn, legger hun til.

Takknemlige for innsatsen

Videre uttaler Argren:

– Det er helt klart at Lyn har lagt ned mange dugnadstimer på dette anlegget, og at de har vært pådrivere for å få satt det opp sammen med FAU og KSV (Kringsjå skoles venner). Vi som skole er selvfølgelig svært takknemlige for denne innsatsen, og ønsker at Lyn skal få bruke anlegget de har jobbet hardt for. Jeg har ikke funnet noe dokument fra før avtalen med forrige rektor ble gjort som sier noe om tidsfordeling/antall timer Lyn kunne bruke bingene. Jeg har imidlertid funnet et dokument hvor tidligere rektor har skrevet under på at skolen skal følge regelverket fra Kulturdepartementet. Dette forplikter også meg som ny rektor å følge.

Banene ligger ved siden av grusbanene, og den lille gamle ballbingen i tre (helt bortest i bildet) og har derfor ikke tatt noe den tidlige kapasiteten ved Kringsjå – men tilført området mer baneplass, ifølge Lyn. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Til tross for at Lyn mener bingene aldri var ment som nærmiljøanlegg, sier rektor at hun ikke vet hvordan man skal kunne definere anlegget som noe annet enn et nærmiljøanlegg.

– Ballbinger er per definisjon ikke godkjent som idrettsanlegg, men som nærmiljøanlegg. (Ref. Kulturdep bestemmelser pkt. 3.1) Og nærmiljøanlegg skal i hovedsak stå fritt tilgjengelig for publikum. Det er bruken av spillemidler som gjør at regelverket for nærmiljøanlegg er gjeldende. Hadde man skullet ha eksklusiv bruksrett måtte det vært finansiert på andre måter, sier hun.

Har ikke midler til vedlikehold

– Lyn ønsker nå å trekke seg fra hele prosjektet, hvilket betyr at de dermed ikke vil stå for vedlikehold likevel. Hva mener skolen skal til for å løse situasjonen?

– Skolen ønsker en dialog hvor vi sammen med Bymiljøetaten og Undervisningsbygg (eier av skolen og skolens uteområder, journ.anm.) kan enes om en fordeling av bruk, som alle parter kan enes om, svarer Argren, og legger til;

– Skolen er en offentlig instans som er forpliktet til å følge retningslinjer og regelverk som foreligger, men vil gjerne strekke oss det som er mulig innenfor regelverket.

Lyn har senest denne uken pekt på at ballbingene mangler vedlikehold, og at skolen derfor nå har stengt av ballbingene for å unngå skader på barna som bruker den.

– I hvilken grad har skolen kapasitet til å vedlikeholde bingene selv?

– Skolen har i liten grad mulighet til å ta større vedlikehold og oppgradering på eget budsjett. Vi er nå i dialog med leverandør for å fikse det som allerede har blitt ødelagt på bingene, og vil se hvordan vi best skal ivareta anlegget fremover i dialog med leverandør, sier Argren.

Faktaboks

Bymiljøetatens svar på kritikken fra Lyn om ansvarsfraskrivelse:

«Ballbingene er omsøkt som nærmiljøanlegg og de har fått tilsagn om spillemidler i henhold til dette. Det var opplyst i bruksavtalen at ballbingene i hovedsak skulle benyttes for nærmiljøet og allmennheten, men med noe organisert aktivitet på kveldstid mandag-fredag for de yngste barna.

Etter en skjønnsmessig vurdering ble dette ansett som innenfor regelverket av hva et nærmiljøanlegg skal være.

Etter at anlegget ble tatt i bruk ble det en diskusjon mellom skolen og idrettslaget i forhold til den faktiske brukstiden idrettslaget brukte banene. Fylkesidrettskonsulenten ble på dette tidspunktet (april/mai 2018) gjort kjent med bruksrettsavtalen av skolen.

Fylkesidrettskonsulenten sendte derfor saken til Kulturdepartementet for en vurdering, og Kulturdepartementet mente at bruksplanen ikke er innenfor rammene av et nærmiljøanlegg. Dette er i henhold til normale prosedyrer, og Bymiljøetaten mener at det ikke er gjort noe feil i saksbehandlingen,» skriver Monica Thorud Olsen, presseansvarlig i Bymiljøetaten, i en e-post.

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Nøkkelord

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Nordre Aker Budstikke bruker cookies (informasjonskapsler) til å personalisere annonser og forbedre nettstedet. Ved å benytte nettstedet aksepterer du at vi kan sette cookies i din nettleser.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...