ANNONSE
ANNONSE
Nordre Aker Budstikke
Seksjonsheader

Alternativ Ullevål-rapport: Fullt mulig, og billigere enn Aker Gaustad

Illustrasjon fra »Sykehus i Oslo - Et bærekraftig alternativ», Redd Ullevål sykehus.

I kommunikasjonsdirektør HSØ Gunn Kristin Sands innlegg fra 4. juni 2019 er det så mye faktafeil og feilsiteringer fra den alternative rapporten, at det er vanskelig å vite hvor man skal begynne å rydde.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 12.06.2019 kl 17:30

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

(Du kan lese det omtalte innlegget fra Helse Sør-Østs (HSØ) kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sand 4. juni her, og Redd Ullevål sykehus sitt opprinnelige innlegg om HSØs belysning av Ullevål-alternativet her).

Den helt grunnleggende feilen er påstanden om at vårt alternativ blir så mye dyrere. Men det er ikke vårt alternativ de har «belyst». Det de har skrevet om er et alternativ ingen har bedt om etter at OUS selv forkastet i 2016, nemlig å samle både det som er på Rikshospitalet og Ullevål i en omgang på Ullevål. Det blir selvsagt dyrt.

Vårt forslag er det som i 2016 ble kalt delt løsning. Dvs. at man beholder Rikshospitalet slik det er i dag som høyspesialisert sykehus de 20-30 årene bygningen holder, bruker god bygningsmasse og erstatter gammel dårlig på Ullevål som forblir det store akuttsykehuset og bygger Aker som lokalsykehus for hele Groruddalen i en omgang. Da blir det ikke 17 milliarder kroner dyrere slik HSØ med sitt utgangspunkt har funnet ut (svartmaling), men 20 milliarder billigere. Og fordi investeringene forskyves over lengre tid blir det også en mer bærekraftig økonomi i sykehuset.

Et annet poeng, som ikke er uvesentlig for de som leser denne avisen: Med vårt alternativ kan hele Groruddalen få Aker som sykehus i 2025/26. I HSØ forslag er flytting til Aker i det blå. Ingen vet når pasienter fra hele Groruddalen kan ta i bruk sykehuset. Dagsavisen skriver 6. juni at «Flytteplanene blir nå utsatt. Nye Aker sykehus kan ikke ta imot pasienter fra Groruddalen som planlagt. Så langt har planen vært at folk fra bydel Alna kan flytte inn i 2029 og folk fra bydel Grorud og Stovner kan ta i bruk det nye lokalsykehuset i 2034. Men disse fristene ryker. Det framgår av langtidsøkonomiplanen for Oslo universitetssykehus (OUS) som ble styrebehandlet i går. Der står det at de nye årstallene for innflytting blir 2031 og 2036, altså om 17 år.

Nå Sande skriver «I Kåresens rapport tar man ikke hensyn til hvilken kapasitet som er nødvendig for å dekke fremtidens behov for sykehustjenester i Oslo. Den planlegger bare for en begrenset utbygging og for et kortsiktig perspektiv.» viser det at hun ikke har lest den rapporten hun omtaler. Den har et avsnitt om sykehusdekningen for befolkningen og viser at planen til HSØ vil føre til at så mange som 237.000 mennesker vil stå uten lokalsykehus i 2030. Vi har redegjort for hvordan dette kan løses i vårt alternativ.

ANNONSE

Uten å gå i detalj kan vi også slå fast at hennes påstand om «Dersom man skal etablere et sykehus på Aker uten at det overføres ressurser fra Ullevål, må man starte en rekruttering av flere fagfolk til Oslo og det er ikke forenlig med de behov for kompetanse som hele landet har.» er helt uten dekning i utredninger. Det enkle faktum er at en poliklinikk eller en sengepost krever sin kompetanse og sin bemanning enten den ligger her eller der geografisk. Det eneste man kan spare på ved å legge enheter samme, er beredskap i hjemmet. Men den er minimal i forhold til tilstedeværende bemanning.

DELTA I DEBATTEN! Send ditt innlegg til meninger@nab.no.

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Nøkkelord

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE