ANNONSE
ANNONSE
Nordre Aker Budstikke
Seksjonsheader

Gangbroa ved PST blir ikke bygget:

«Et motbydelig selvtjenende maktmisbruk»

PST - Politiets Sikkerhetstjeneste - har adresse Nydalen. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP/ARKIV

MENINGER: Politiets sikkerhetstjeneste erklærer seg som mål for planlagt eller pågående aktivitet, som kan medføre en ikke ubetydelig risiko for at sikkerhetstruende virksomhet. Hvilke krav til beskyttelse har vi som sivile, som bor ved PST?

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 02.10.2017 kl 10:52

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

Nylig ble det kjent at den planlagte gangbrua, som skulle bygges over Kristoffer Aamots vei, ikke kan bli bygget, da den kan være en trussel mot rikets sikkerhet - les hele saken her. Brua skulle også bli en del av skoleveien til fra Fernanda Nissen skole. Asbjørn Wiik bor i Fernanda Nissens gate, og har skrevet dette innlegget.

Hvilke krav til beskyttelse har vi som sivile som bor vedsiden av PST - Politiets sikkerhetstjeneste - som har kunnskap om en planlagt eller pågående aktivitet som kan medføre en ikke ubetydelig risiko for at sikkerhetstruende virksomhet.

Dette vedtaket har med denne lovhjemmelen stoppet gangbro til for trygg ferdsel over trafikkert vei til barneskolen Fernanda Nissens skole med mer.

Broen kan ikke defineres som "ikke ubetydelig risiko for at sikkerhetstruende virksomhet blir etablert eller gjennomført" da det gir like mye mening som å definere bakken på utsiden for det samme.

Så da må det bety av PST mener at de er et vedvarende mål for planlagt eller pågående aktivitet som kan medføre en ikke ubetydelig risiko for at sikkerhetstruende virksomhet, og da lurer jeg på hva slags krav beskyttelse har vi som sivile naboer fra PST overhengende trusselbilde?

ANNONSE

Burde ikke Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap fortelle departementet at PST sin virksomhet egner seg dårlig blant barneskole, skole, barnehager og boliger når PST erklærer seg som mål for planlagt eller pågående aktivitet som kan medføre en ikke ubetydelig risiko for at sikkerhetstruende virksomhet.

Jeg siterer fra publikasjonen om vedtaket:

«Vedtaket er fattet fordi en gangbro vil medføre en uakseptabel risiko for Politiets sikkerhetstjeneste. En gangbru vil gi økt sårbarhet ved at den kan benyttes som plattform for spionasje, sabotasje eller terrorhandlinger mot PST, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp).

Dette er både PSTs og fagmyndigheten Nasjonal sikkerhetsmyndighets (NSM) vurdering, Det er ikke i dag mulig å iverksette tiltak som vil kunne redusere risikoen til et akseptabelt nivå ved en bygging av gangbrua»

Hvorfor er en gangbro mer farlig for PST i Nydalen, enn bilbro ved NSM sine lokaler i Tvetenveien 22 ved Bryn?

ANNONSE

Dette ligner ikke på noe annet enn et motbydelig selvtjenende maktmisbruk, all den tid §5a kommer til som tillegg (Tilføyd ved lov 12 aug 2016 nr. 78 (ikr. 1 jan 2017 iflg. res. 16 des 2016 nr. 1641)) etter at saken har blitt trenert i lengre tid.

Hvis dette vedtaket er å regne som "utøvelse av forebyggende sikkerhetstjeneste" så sier jo §6 - og jeg siterer:

«Når utøvelse av forebyggende sikkerhetstjeneste etter eller i medhold av loven her overlates til den ansvarliges skjønn, skal det ikke nyttes mer inngripende midler og metoder enn det som fremstår som nødvendig i forhold til den aktuelle sikkerhetsrisiko og omstendighetene for øvrig.

Ved utøvelse av forebyggende sikkerhetstjeneste skal det særlig tas hensyn til den enkeltes rettssikkerhet.

Bruk av elektronisk kommunikasjon ved underretning om et vedtak er bare tillatt når den vedtaket retter seg mot uttrykkelig har godtatt dette.»

ANNONSE

Rundt PST er det mange av disse 'den enkelte' som en rettsikkerhet skal ivaretas.
Så da spør jeg, er det noen rundt den enkeltes rettsikkerhet som tilsier at en kan forvente…
Trygg skolevei til barneskole barn og andre forgjengere?

At objekter som Justis- og beredskapsminister definerer som terrormål blir flyttet vekk fra barneskole, skole, barnehager og boligområde?

Hvordan er det med arbeidsmiljøloven i forhold til næringsvirksomhet rundt Justis- og beredskapsminister definerte terrormål PST?

Andre utfordringer: Kommer forsikringspremien til å gå i taket nå som man bor vedsiden av Justis- og beredskapsminister definerte terrormål PST?

Hvordan er det med forsikringspremien til de som leier ut til Justis- og beredskapsminister definerte terrormål PST?

ANNONSE

I tillegg kunne det vært interessant å få vite hvordan PSTs trusselbilde var veid opp mot SSB faktiske veitrafikkulykke-tall som for myke trafikanter i snitt de siste 5 årene hvert år gir 27 drepte og 177 hardt skadde myke trafikanter.

Vet ikke hva slags statistikk det finnes på drepte og hardt skadde i statsforvaltningen i Norge de siste 5-10 årene som følge at terror. Det et jo ikke så mange år siden en mor med barnevogn ble drept oppe på Storo, hun greide å sende barnevognen ut av fare før hun ble påkjørt av en trailer.

Å tenke seg at et barn vil smette over veien fordi han eller hun er for sent ute er vel ikke utenkelig.

Asbjørn Wiik
Beboer Fernanda Nissens gate

Delta i debatten? Send ditt innlegg til meninger@nab.no!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE