ANNONSE
ANNONSE
Nordre Aker Budstikke
Seksjonsheader

Skianlegget i Grefsenkollen:

Hvor i all verden er SV?

Idrettsbyråd Omar Samy Gamal (i grønn jakke) på en tidligere befaring i Grefsenåsen med bl.a. politikere, Oslo skisenter, Kjelsås IL og interesseorganisasjoner. Her ser vi bl.a. Magne Lindholm t.v. for byråden, og Naturvernforbundets Gjermund Andersen t.h. Foto: Utlånt

MENINGER: Kan vi stole på SV, eller vil SV bryte byrådsplattformen og sine egne løfter til velgerne?

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 07.12.2021 kl 17:06

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

SVs byråd Omar Gamal har kommet med et svar på spørsmål fra Rødt i bystyret. I svaret går han tydeligvis inn for rasering av natur- og friluftsområdene i Grefsenkollen, gjennom en kraftig utvidelse av alpinanlegget Oslo Skisenter.

Politikere med flere på en tidligere befaring i anlegget. Foto: Utlånt

Det må være lov å spørre hvor byråden og SV befinner seg:

  • Verden er - i følge FN - i en naturkrise som er verre enn klimakrisen. Vi må restaurere natur, ikke bygge ytterligere ned. Vil Gamal og SV bidra til løsningen, eller være en del av problemet?
  • Koronaepidemien har intensivert bruken av Marka til enkelt friluftsliv, i nærmiljøet, i hverdagen og uten behov for tilrettelegging og spesialutstyr. Er utvidelsen av et idrettsanlegg for de få viktigere for byråden og SV enn friluftslivet for de mange?

ANNONSE

  • Utbyggingen av Grefsenkleiva skal finansieres ved å bruke Marka som fyllplass for enorme mengder stein fra ulike tunnelprosjekter. Aksepterer byråden og SV at Marka brukes som deponi for sprengstein?
  • Transporten av de enorme steinmassene skal foregå gjennom boligområdet på Årvoll. Er dette byrådets og SVs nærmiljøsatsing?

  • Kan Gamal og SV forestille seg hvordan området vil bli seende ut med tilkomstveier, fyllinger og naturødeleggelser, i ett av byens mest benyttede friluftslivsområder, i en anleggsperiode som vil strekke seg over flere år?
  • Utvidelsen av anlegget vil gå kraftig ut over verdifull, gammel naturskog opp til 160 års alder, og allmenhetens bruk og opplevelse av denne. Det vil skje både gjennom en ny heistrasé og downhillsykling og skikjøring. Er dette byrådens og SVs prioritering?

ANNONSE

  • Allmennhetens tilgang til skitilbudet i Lillomarka vil bli kraftig svekket ved at den eneste forbindelsesløypa mellom Grefsen/Disen/Lofthus-området og Marka vil bli stengt når anlegget er i bruk. Synes byråden og SV dette er greit?
  • For å imøtekomme idretten fremmet Naturvernforbundet et forslag til alternativ oppgradering av anlegget, som ikke ville medføre inngrep ut over eksisterende anleggsområde. Med den siste versjonen av forslaget ville det kun være behov for en mindre oppfylling på toppen av Grefsenkleiva for å få fall både nord- og sørover. Hvorfor pålegger ikke Gamal Bymiljøetaten å utrede dette forslaget – i samarbeid med Markaorganisasjonene?

I byrådsplattformen har SV forpliktet seg til ikke å etablere nye idrettsanlegg i Marka, og ikke utvide eksisterende. Kan vi stole på SV, eller vil SV bryte byrådsplattformen og sine egne løfter til velgerne?

Nyhetsbrev:

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE