ANNONSE
ANNONSE
Nordre Aker Budstikke
Seksjonsheader

Sykkelprosjektet:

– Lytter ikke byrådet og Bymiljøetaten til lokale innspill?

Stavangergata ved Voldsløkka. Foto: ARKIV NORDRE AKER BUDSTIKKE

KOMMENTAR: – Skuffende og arrogant at våre behov og bekymringer ikke blir tatt på alvor. Det var kun MDG som ivret for full utrulling umiddelbart- uten forbehold!

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 27.09.2018 kl 17:23

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

For noen uker siden fikk vi som er naboer til Stavangergata et informasjonsskriv fra Bymiljøetaten om at det i løpet av høsten skal etableres sykkelfelt i begge retninger i Stavangergata som strakstiltak. Dette før endelig reguleringsplan skal beramme gatens utforming om et par år.

Det har lenge vært kjent at Stavangergata omfattes av de byomfattende sykkelrutene, så at det vil skje forandringer ligger i kortene. Det er likevel overraskende at Bymiljøetaten nå umiddelbart gjennomfører sykkelfelt i begge retninger og sanering av et stort antall parkeringsplasser, ettersom dette ble nedstemt av bydelsutvalget i juni i år, etter innspill blant annet fra mange av oss som er naboer i området.

Beboere fra området ved Stavangergata møtte opp i bydelsutvalgsmøtet torsdag i Bydel Sagene. Fra venstre Torbjørn Furulund og Marianne Grymyr fra Voldsløkka borettslag Foto: ARKIV NORDRE AKER BUDSTIKKE

Bydelsutvalget uttalte følgende:

– Bydel Sagene er positive til at det etableres sykkelfelt i Stavangergata jmf. tidligere vedtak. Det er samtidig viktig å finne en løsning som ivaretar behovet for både å trygge sykkelfremkommeligheten og sikre parkeringsmuligheter for befolkningen. Bydelsutvalget støtter Bymiljøetatens forslag om strakstiltak i 2018 eller 2019 å erstatte gateparkering på én side med sykkelfelt, i retning Lisa Kristoffersens plass.

ANNONSE

HER KAN DU LESE DEN TIDLIGERE SAKEN FRA NEVNTE BYDELSUTVALGSMØTE I LOKALAVISA

Vi hadde grunn til å tro at man ville lytte til lokale vedtak, å haste noe mer forsiktig frem enn det man nå faktisk legger opp til, ettersom det kun var MDG som ivret for full utrulling umiddelbart uten forbehold.

Bymiljøetaten får sine styringssignaler fra byrådet, så formelt sett trenger den ikke å forholde seg til lokale vedtak. Som beboer i området synes jeg likevel det er skuffende og arrogant at våre behov og bekymringer ikke blir tatt på alvor.

Er det gjort noen konsekvensanalyser av å fjerne gateparkering i begge retninger som strakstiltak før reguleringsplan? Har Bymiljøetaten og oppdragsgiver byrådet noen svar på hvor de bilene som står parkert i Stavangergata i dag, skal stå, når sanering av parkeringsplasser er gjennomført i hele nordgående løp, og i praksis store deler av sørgående løp?

Jeg har stilt disse spørsmålene til etaten etter informasjonsskrivet vi fikk i posten. Jeg har foreløpig ikke mottatt noen svar.

ANNONSE

Stavangergata og omkringliggende gater ligger på bydelsgrensen til Nordre Aker, og med flere formålsbygg, herunder barnehager, skatehall, idrettsanlegg og etter hvert også ny skole på Voldsløkka.

Effektene av beboerparkering er svært uklare, inntil man har fått innført dette også over bydelsgrensen. Først da vil man ha full oversikt over parkeringsdekningen i området.

Vi som er naboer til Stavangergata forstår selvsagt at sykkelveier gir bedre trafikksikkerhet og at dette gir positive ringvirkninger. Men vi er også innbyggere med sammensatte behov: Vi er fotgjengere, syklister, bilister, bevegelseshemmede og vi bruker kollektivtransport. Alt etter hvilket transportmiddel som er mest praktisk til hverdag og fritid.

Når man tilsynelatende ser helt bort fra disse sammensatte behovene ulike mennesker har, og avveiningene tilsynelatende mangler, er det grunn til skuffelse og bekymring. Det er mulig å rigge Stavangergata bedre gjennom en reguleringsplan for både sykkel, gange, parkering og kjørefelt, men det krever evne til å tenke helhet, å gå mer trinnvis frem. Er det fortsatt mulig?

Torbjørn Furulund
(fotgjenger, syklist, kollektivbruker og bilist)
Voldsløkka Borettslag

ANNONSE


Les svaret fra Liv Jorun Andenes, konstituert direktør for Sykkelprosjektet, her!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE