ANNONSE
ANNONSE
Nordre Aker Budstikke
Seksjonsheader

«Vi må sikre bokvaliteten når vi nå blir flere»

Frysja-utbyggingen og områdene rundt vil gi hjem til flere tusen innbyggere. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

MENINGER: Årsmøtet i Nordre Aker SV ber byrådet om å sette i gang bygging av den nye grunnskolen på Frysja og snarest å få på plass et bedret kollektivtilbud.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 10.02.2021 kl 22:42

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

Dette er en uttalelse fra Nordre Aker SVs årsmøte:

Nordre Aker SV registrerer at vi nå blir mange flere i bydelen. Innflyttingen i Frysjaparken, det store, nye boligprosjektet i Frysjaveien, har startet. Nå er det også klart at det blir enda flere nye boliger der Finerfabrikken står i dag, rett på den andre siden av veien for Frysjaparken. Til sammen gir disse to prosjektene 1000 nye boliger. I følge «Veiledende plan for offentlige rom – Frysja» er det mulighet for opptil hele 2000 nye boliger i området. I tillegg er det flere andre prosjekter i nærheten, blant annet planer for boliger i tidligere Tandberg Radiofabrikk.

Må se helheten

Det er gledelig at vi blir flere, men Nordre Aker SV mener at det er viktig å se på helheten i området, særlig skoletilbudet, samferdsel og kollektivtrafikk.

Ny skole

Mange av de som flytter inn i de nye leilighetene er barnefamilier. Det er planlagt en ny skole i området, men den er ikke påbegynt, og innflyttingen er allerede i gang. De eksisterende skolene i nærheten blir nå raskt fulle. Vi må unngå midlertidige brakkeløsninger og at barna kanskje må gå på skoler som ikke tilhører nærmiljøet. Barna trenger at den planlagte skolen bygges så snart som mulig, slik at et godt skole- og nærmiljø kan etableres. Det vil ha stor betydning for bokvaliteten til alle barnefamilier i området.

ANNONSE

Trafikksikkerhet og kollektivtransport

Innbyggertallet i området vil vokse kraftig. Frysjaveien er allerede overbelastet av biltrafikk, særlig i rushtiden, og kollektivtilbudene er presset på kapasitet og er ofte forsinket på grunn av køer. Nordre Aker SV mener at det av hensyn til luftkvalitet og klima, trygg skolevei og trafikksikkerhet generelt, er det viktig å få på plass gode alternativer til privatbiltransport, der en også unngår at busser blir stående i samme kø som bilene.

Bokvalitet for alle

Nordre Aker SV ønsker at alle i bydelen skal ha god bokvalitet med trivsel i nærmiljøet, godt tilbud av offentlige tjenester og mulighet for trygge og effektive reiser til og fra hjemmet sitt.

Årsmøtet i Nordre Aker SV ber derfor byrådet om:

  • å sette i gang bygging av den nye grunnskolen på Frysja.
  • å snarest få på plass et bedret kollektivtilbud, slik at beboerne på Frysja og i områdene rundt kan få rask og enkel kollektiv transport til resten av byen via trafikknutepunktene på Kjelsås, Storo og Nydalen.

Nyhetsbrev:

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE

Nøkkelord

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE