Nordre Aker Budstikke

Strammer inn og stenger:

– Nå er det alvor, advarer statsministeren

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) under pressekonferanse om koronasituasjonen. Foto: Heiko Junge / NTB

Nå er det alvor, sier statsminister Jonas Gahr Støre, som peker på at smitten har økt kraftig siden de forrige tiltakene ble lagt fram i forrige uke. Full skjenkestopp og strenge regler for arrangementer. Det er regjeringens hovedgrep for å få kontroll over omikron. Her er alle de nye innstrammingene.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 13.12.2021 kl 20:52

NORGE: – Jeg vil begynne med å si: Nå er det alvor, sier statsminister Jonas Gahr Støre på regjeringens hasteinnkalte koronapressekonferanse mandag kveld.

– Det er ikke mange dager siden vi innførte nye tiltak, men siden det har smitten økt kraftig, sier Støre, som legger til at det ikke er noe som tilsier at smittesituasjonen vil snu og at tiltakene derfor må forsterkes.

Mange kommuner har lite smitte, og nye tiltak kan virke overdrevne, medgir omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

– Men vi er nødt til å bråbremse for at det ikke skal gå galt, slo hun fast på regjeringens pressekonferanse mandag kveld.

Tidligere mandag hadde hun møte med kommuner og statsforvaltere om smittesituasjonen.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap), statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) og direktør i Helsedirektoratet Bjørn Guldvog under pressekonferanse om koronasituasjonen. Foto: Heiko Junge / NTB


– Den oppleves veldig ulikt. Innstrammingene vi kommer med i dag kan virke overdrevne i kommuner med lite smitte. Men vi vet at det kan endre seg over natta, sier hun.

Samtidig vil regjeringen skjerme barn og unge og sårbare grupper. De nye tiltakene rammer i første rekke møteplasser for voksne, sier Kjerkol.

– Du kan reise hjem til jul

Nordmenn kan reise hjem til sine nærmeste i jula, sier statsministeren, som ber folk være der for hverandre i høytiden.

– Det blir jul. Du kan reise hjem i jula, og du kan være med dine nærmeste. Vi kan ikke være så mange sammen, men vi kan være der for hverandre, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Han ber folk om å vise omsorg for de som trenger det i jula.


– Se rundt deg, hvem kan du utgjøre en forskjell for? Sammen må vi nå stille opp for å snu denne utviklingen. Det kan vi, og da kan vi kontrollere smitten gjennom vinteren, sier han.

Gult nivå innføres i barnehager og skoler

Regjeringen innfører gult nivå i alle landets barnehager og barne- og ungdomsskoler.

– Det er veldig viktig for oss å skjerme barn og unge så langt det lar seg gjøre, så de kan være på skolen og i barnehagen. Når vi nå endrer til gult og rødt nivå, er det for å hindre smitte og sørge for at elever og lærere holder seg friske og kan være på skolen, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Gult nivå innebærer kontaktreduserende tiltak, forsterket renhold, gode hygienerutiner og at ingen syke skal møte på skolen.

Samtidig blir det rødt nivå for videregående skole, samt grunnskoleopplæring og videregående opplæring for voksne. Tiltakene gjelder fra torsdag denne uken.


Fornøyelsesparker, lekeland, spillehaller og lignende skal holde stengt, opplyser regjeringen. En del virksomheter kan fortsatt holdes åpne dersom de drives smittevernfaglig forsvarlig. Det gjelder for eksempel bibliotek, museer og bingohaller. Det gjelder også svømmehaller, treningssentre og kjøpesentre, og, midlertidige markeder, noe som kan være aktuelt nå før jul.

– Dette innebærer krav om å sørge for at det er mulig å holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og at virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene, godt renhold og lufting, understreker regjeringen.

Full nasjonal skjenkestopp

Regjeringen innfører forbud mot all alkoholservering på utesteder og serveringssteder.

Hittil har det vært skjenkestopp etter midnatt. Nå innføres det altså full skjenkestopp over hele landet.

De forskriftsfestede tiltakene under trer i kraft fra natt til onsdag 15. desember. Tiltakene gjelder inntil videre i fire uker, men det kan ikke utelukkes at de vil vare lengre eller at det blir behov for ytterligere innstramninger.


Fra før gjelder tiltakene som ble innført i forrige uke. De finner du her.

Fakta: Dette er alle de nye tiltakene

Avstand og sosial kontakt

 • Alle bør holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.
 • Anbefalingen om 1 meters avstand gjelder ikke på fritiden for barn i barnehage- og barneskolealder.
 • Personer med risiko for alvorlig sykdomsforløp og uvaksinerte bør skjerme seg.
 • Man bør ikke ha flere enn 10 gjester hjemme ut over egen husstand. Man kan ha inntil 20 gjester en gang i løpet av jule- og nyttårshøytiden, men det bør være en meters avstand mellom gjestene.
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort/klasse/avdeling selv om det overstiger anbefalt antall gjester.
 • Reduser antall nærkontakter, men ikke isoler deg.
 • Treff andre utendørs når det er mulig.

Organiserte fritidsaktiviteter
Barn og unge:

 • Barn og unge kan ha organiserte fritidsaktiviteter, for eksempel fotballtrening eller korpsøvelse, men det blir anbefalte begrensninger i hvor mange som kan være med. Innendørs bør det være maks 20 stykker, med mindre alle deltakerne er fra samme kohort i skole eller barnehage.
 • Barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder kan trene eller øve sammen, men vi anbefaler ikke å ha cuper, kamper eller turneringer hvor barn fra ulike steder samles.
 • Det gjøres et unntak for utendørs idrettsarrangementer for barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder. De kan gjennomføres hvis barna hele tiden kan holde en meters avstand, og dersom det er mulig å følge de andre reglene om antall som gjelder for alle arrangementer.

Voksne:

 • Vi anbefaler å utsette eller avlyse gjennomføring av arrangementer tilknyttet organiserte idretts- og fritidsaktiviteter på tvers av ulike grupper, både ute og inne.
 • Vi anbefaler å utsette eller avlyse organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for voksne som foregår innendørs.
 • Voksne kan trene eller ha andre organiserte fritidsaktiviteter utendørs, men det er anbefalt å være maks 20 personer og holde meteren.

Skoler, barnehager og SFO:

 • Det innføres nasjonalt gult nivå i barnehager og på barne- og ungdomsskoler. Lokale bestemmelser om rødt tiltaksnivå går foran nasjonalt bestemt gult nivå.
 • Det innføres nasjonalt rødt nivå på videregående skoler og for voksenopplæring.
 • Grunnskoler og barnehager må sørge for å ha beredskap for rask overgang til rødt nivå.
 • Krav til universiteter, høyskoler og fagskoler om å tilrettelegge for digital undervisning, ferdighetstrening og eksamen så langt det er mulig.
 • Det kan arrangeres sammenkomster for barn i barnehage eller barneskole med hele klasser/avdelinger/grupper med nødvendig antall voksne til stede.

Arbeidsliv:

 • Alle som kan ha hjemmekontor, skal ha hjemmekontor
 • Anbefaling om 1 meters avstand.
 • Anbefaling om munnbind om det ikke er mulig å holde avstand, med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer som bruk av skillevegger eller lignende.
 • Påbud om å bruke munnbind gjelder i noen publikumsrettede deler av arbeidslivet.
 • Det anbefales god ventilasjon/lufting i situasjoner der man oppholder seg i samme rom over tid med personer som ikke er husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.

Forskriftsfestede tiltak

Arrangementer og sammenkomster:

 • Det anbefales å redusere antall nærkontakter. Mer tid bør brukes hjemme. Det betyr at en også må begrense antall besøk, sosiale sammenkomster og arrangementer en deltar på.
 • Det anbefales å unngå bruk av kollektivtrafikk for å komme deg til arrangement.

For arrangementer gjelder disse reglene:

 • Maksimalt 20 personer innendørs på privat sammenkomst på offentlig sted, i lånte eller leide lokaler.
 • Minnestunder etter begravelser og bisettelser kan ha maksimalt 50 personer innendørs og utendørs.
 • Maksimalt 20 personer på offentlige innendørs arrangementer uten faste tilviste sitteplasser og 50 personer ved bruk av slike sitteplasser.
 • På utendørs offentlig arrangement: Inntil 100 personer uten faste, tilviste plasser og inntil 200 x 3 med faste, tilviste plasser.
 • Arrangører skal sørge for en oversikt over hvor det enkelte publikum eller gjest sitter ved offentlige arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser.
 • Skjenkestopp på arrangementer med skjenkebevilling, inne og ute.
 • Munnbind påbys også innendørs på arrangementer.
 • Ved kirkevandring i kristne trossamfunn kan nye deltakere slippes inn kontinuerlig når noen går ut. Tilsvarende unntak vil bli gitt for viktige høytider for andre trossamfunn dersom smittesituasjonen gjør det nødvendig med fortsatt strenge tiltak.

Skjenkestopp, inne og ute:

 • Serveringssteder skal ikke gjennomføre aktiviteter som naturlig innebærer mindre avstand mellom gjestene enn 1 meter. Dette vil typisk være dansing
 • Serveringssted skal ikke ha servering for innendørs privat sammenkomst med flere enn 20 personer inne og 50 ute. Reglene for private sammenkomster gjelder ikke på serveringssted. Serveringsstedet skal ivareta smittevernet

Smittevernfaglig forsvarlig drift

 • Påbud om smittevernfaglig forsvarlig drift for barnehager, skoler og annen opplærings- og utdanningsvirksomhet.
 • Fornøyelsesparker, lekeland, spillehaller og lignende skal holde stengt.
 • Svømmehaller, badeland, spaanlegg og hotellbasseng, og treningssentre kan kun holdes åpent for:

- Individuell trening. Ved trening med høy intensitet skal det holdes 2 meter avstand.
- Skolesvømming, svømmekurs, svømmetrening og konkurransesvømming med arrangør.
- Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
- Annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.

Følgende virksomheter skal drives smittevernfaglig forsvarlig for å kunne holde åpent:

 • Bibliotek, museer, bingohaller, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, treningssentre, kjøpesentre, butikker, varemesser, midlertidige markeder og lignende.
 • Dette innebærer krav om å sørge for at det er mulig å holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og at virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene, godt renhold og lufting.
 • Med unntak av bibliotek, museer, butikker og kjøpesentre skal virksomhetene registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.
 • Bransjeveiledere bør gjeninnføres for bl.a. treningssentre og svømmehaller. Det betyr i praksis at det blir strengere krav til smittevern.

Munnbind

 • Påbud om bruk av munnbind når det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, taxi og innendørs stasjonsområder. Påbudet gjelder også for ansatte med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer.
 • Munnbindpåbud gjelder også hos frisører, hudpleiere og andre en-til-en-virksomheter.
 • Munnbindpåbud gjelder også på innendørs arrangement, i bibliotek og i museum.

Hjemmekontor

 • Påbud om at arbeidsgivere sørger for at ansatte jobber hjemmefra dersom dette er praktisk mulig og ikke til hinder for viktig og nødvendig virksomhet på arbeidsplassen, blant annet virksomhet for å ivareta barn og sårbare grupper.

Karantene

 • Felles regler for isolasjon og karantene uavhengig av virusvariant.
 • Karanteneplikt for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære med mulighet for å teste seg ut etter 7 dager.
 • Øvrige nærkontakter kan teste seg ut etter 3 dager, men fortatt være i fritidskarantene til negativ test etter 7 dager.

Helsedirektoratet må skaffe 15 millioner hurtigtester

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) har bedt Helsedirektoratet om å skaffe 15 millioner hurtigtester.

– Den økte smitten har ført til stor etterspørsel etter tester. Jeg har bedt Helsedirektoratet gjøre en rask anskaffelse av 15 millioner hurtigtester og selvtester, sier Kjerkol.

Helsedirektoratet har også inngått innkjøpsavtale om 50 millioner tester der leveransen skal komme tidlig neste år, opplyser hun.

Regjeringen vil inngå ytterligere avtaler for å sikre tilstrekkelig testkapasitet i tida framover, sier Kjerkol.

Forsvaret skal bistå kommuner med vaksinering

Regjeringen ber Forsvaret om å bistå kommuner som trenger hjelp med vaksineringen av sine innbyggere. Apoteker skal også bistå nasjonalt.

– Regjeringen har gjennom helgen bedt forsvaret om å bistå kommuner som trenger det. Forsvaret vil kunne organisere innsatsteam med ansatte fra Forsvarets sanitet, frivillige, tannleger og helsepersonell fra helseforetakene, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Flere steder i landet har apotekene bidratt med vaksinering. Nå ønsker regjeringen å utvide denne ordningen til å gjelde nasjonalt.

Nyhetsbrev:

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Nordre Aker Budstikke bruker cookies (informasjonskapsler) til å personalisere annonser og forbedre nettstedet. Ved å benytte nettstedet aksepterer du at vi kan sette cookies i din nettleser.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...