Nordre Aker Budstikke

Disse får frivillighetsmidler:

Nabolagsfestival, speiderkjøkken, e-sport og ny lekeplass

Nabofestivalen på Grefsenplatået, her fra i fjor, får 60.000 kroner til nytt arrangement i 2019. Foto: Nabofestival på Grefsenplatået

Sist torsdag drysset lokalpolitkerne årets pott med penger over det lokale frivillighetslivet i Nordre Aker. Her er mottakerne.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 26.03.2019 kl 16:11

NORDRE AKER: Bydel Nordre Aker har de siste årene satta av én million kroner i Frivillighetsmidler.

I forkant av at midlene for 2019 ble utlyst, ble det gjort endringer i tildelingskriteriene. Bakgrunne for endringen er at «Bydel Nordre Aker vil ha en nytenkende og attraktiv frivillighetspolitikk hvor lag og foreninger blir motivert og stimulert til å bidra i lokalsamfunnet». Endringene i kriteriene begrunnes i at «bydelen har opparbeidet seg et nytt kunnskapsgrunnlag om demografiske forhold i bydelen igjennom Folkehelseoversikt Bydel Nordre Aker 2018 og Ung I Bydel Nordre Aker 2018 (Ung Data 2018)».

I tillegg til at i bydelens mulighet til selv å søke prosjektmidler til samarbeidstiltak med frivillig sektor er fjernet, er det lagt til en ny kategori: Miljø og bærekraft (Tiltak som fremmer miljø og bærekraft i lokalsamfunnet).

Søknader om 2,1 millioner

I år kom det inn 66 søknader på tilsammen 2.164.604 kroner – en økning fra 2.040.340 kroner i 2018. Opprinnelig kom det ingen søknader til den nye kategorien «Miljø og bærekraft», men tre søknader ble omkategorisert, etter samtykke fra søker, fordi de hadde en «grønn» profil. Hele ti søknader ble avslått – tre flere enn det bydelsdirektøren anbefalte.

Søknadene var fordelt slik mellom de fem tildelingskategoriene:


1. Frivillig kulturliv – kr. 664.320
2. Nærmiljøtiltak – kr. 494.000
3. Helse- og velferd – kr. 189.200
4. Idrett og friluftsliv – kr. 666.484
5. Miljø og bærekraft – kr. 150.600
Totalsum – kr 2.164.604

Tildelingene

Kultur- og oppvekstkomiteen hadde forhåndsbehandlet saken, og la frem sin innstilling til fordeling for BU, etter å ha justert bydelsdirektørens prioriteringer noe.

Da bydelsutvalget skulle behandle kultur- og oppvekstkomiteens innstilling, la Arbeiderpartiet frem nye forslag. Arbeiderpartiet viste til at de - og beklaget dette - ikke hadde hatt noen representant i det aktuelle komitemøtet fordi representanten hadde blitt forhindret, da innstillingen ble vedtatt der.

Det ble litt diskusjon i BU, men etter avstemming i bydelsutvalgsmøtet, ble det flertall, mot Aps stemmer, om likevel å si ja til innstillingen komiteen la frem.

Alle mottakerne

De fem enkeltprosjektene som får mest penger i år, er Nygård borettslag, som får 70.000 kroner til lekeplass Nygårdsparken, det gis 60.000 kroner til Nabolagsfestival 2019 på Grefsenplatået, Kjelsås IL får 54.500 kroner til prosjektet Lørdagstreff/jentefotball/aktivitetsdag/e-sport, Kjelsåsspeiderne får 50.000 kroner til å lage kjøkken til forsamlingslokalet i Grefenkollveien 8D, og Solemskogen velforening som får 35.000 kroner "Tiltak Solemskogen Grendehus og idrettsbane".


De aktørene som totalt får mest penger er Kjelsås IL, som gjennom ulike deler av klubben i alt får 89.500 kroner til tre forskjellige prosjekter, Korsvoll IL som får 62.000 kroner til fem ulike tiltak – i tillegg til nevnte Nygård borettslag og nabolagsfestivalen på Grefsenplatået, som får henholdsvis 70.000 og 60.000 kroner til hvert sitt prosjekt.

Nabofestivalen ble arragert første gang i fjor. Les mer om den her.

Den totale fordelingen ble slik:

Frivillig kulturliv – totalt kr. 309.500:

 • Akerselva Kultur- og teaterlag, Frysja historier - Utendørs vandre teater på Frysja med amatørteater. En rekke relevante aktører er kontakt for samarbeid. – kr. 25000
 • Biørnegildet, Biørnegildet 2019 - Studentfestival på UIO som arrangeres hvert tredje år 4-9 februar – kr. 15000
 • Borderline Bigband, Grefsen Jazz Society - Live jazzkveld på Svettern (Disen og Grefsen vel) – kr. 10000
 • Damekoret Drops, Juletoner i Bakkehaugen Kirke - De site fem år har koret invitert til julekonsert – kr. 10000
 • Disen strings, Utviklingsseminar på Saltø - Søker midler til bortreisesemiar for orkesterne og sine 51 medlemmer – kr. 10000
 • Disen strykeorkester, Konsert og lokale seminarer i Bydel Nordre Aker - Søkes midler til vinterseminar med påfølgende konsert, konsert i konserthuset med påfølgende seminar, konsert på 17. mai på Disen skole, Kammeraften, adventskonsert i Grefsen kirke, Haloween konsert på Disen skole for elever på aktivitetsskolen – kr. 30000
 • Disen strykeorkester, Ekstra instruktør og materiell - Søker midler til ekstra instruktør tilknyttet noen av konsertene som det også er søkt midler til – kr. 15000
 • Espen Melby/Trikkehallen, Akustisk søndag på Trikkehallen - Avholde åtte konserter på Trikkehallen på søndag – 10000
 • Evas epler, Julekonsert - Konsert i Grefsen kirke 05.12.19 – kr. 7000
 • Evas epler, Vårkonsert - Konsert i grefsen kirke 06.06.19 – kr. 5000
 • Frysja kunstnersenter, Kulturnatt 2019 - åpen filmfestival. Utekino tilknyttet kulturnatt fredag 13. september. Kunstnersenteret består av ca 50 profesjoenelle kunstnere – kr. 20000
 • Grefsen skoles strykeorkester, Høstseminar for GSS i samarbeid med Disen Strings - Har i en årreke arrangert høstseinar sammen med Disen strings – kr. 10000
 • Kammerkoret Utsikten, Vårkonsert - Konsert i Grefsen kirke 05.06.19 – kr. 5000
 • Kjelsås skole sangkor, MPG på Kjelsås - fra voi voi til hjertesak - Konsert for barna på 2.-4. trinn med MGP sanger – kr. 4000
 • Kjelsås skole sangkor, Barnehjemmet - Musikal "barnehjemmet" settes opp og koret bidrar inn, profesjonelle skuespillere, avholdes for barn 5.-7.trinn på Kjelsås – kr. 4000
 • Kjelsås skoles strykeorkerster, Inkluderende bydelskonsert på Kjelsås - Konsert på kryss av generasjoner, gjennomføres på Engebråten skole – kr. 10000
 • Kor Aktivum, Adventskonsert - Tradisjonell adventskonsert i Grefsen Kirke, koret har avholdt dette i 20 år – kr. 17000
 • Kor Aktivum, Sommerkonsert - Damekor, gratis inngang og kake – kr. 8000
 • Marienlyst og Ullevål skoleorkester, Musikkseminar på Ullevål skole - Seiminar 9.2 og 19.10 for elevene ved aspirant- og hovedorkester – kr. 10000
 • Nordberg Strykeorkester, Fra Persia til Norge en virtuell musikals reise - Seminar og festkonsert med persiske folkemusikere – kr. 13000
 • Nordberghjemmets venner, Lørdagskafe - Ønsker å tilby kafe seks ganger i året for beboere, pårørende og nærmiljøet på Nordberghjemmet – kr. 20000
 • Nordre Aker Kultur- og musikkutvalg, Nordre Aker talentpris 2019 - Talentpris på kultur i bydelen deles ut – kr. 20000
 • Nordre Aker Kultur- og musikkutvalg, Julekonsert i Grefsen og Nordberg kirker - Årlig tradisjon med julekonsert – kr. 10000
 • Nordre Aker Kultur- og musikkutvalg, Lydutstyr til utlån - Innkjøp av mikrofon. Kabel og stativ – kr. 1500
 • Oslo Seniorkor, Felleskonsert Hagebykoret, Grunerløkken mannskor og Oslo senior kor - Felles konsert i uke 21, i mai, i Sagene Kirke – kr. 4000
 • Oslo Seniorkor, Støtte til koropptreden - Ulike optredner – kr. 6000
 • Skulpturverksted, Åpen glass hytte og skulpturverksted for barn og unge - glasskunst – kr. 10000


Nærmiljøtiltak – totalt kr. 227.000:

 • Grefsen/Kjelsås Husflidslag, Strikketreff (pinner og prat) - Sosalt møtested for damer i alle aldre, strikker og noe gis bort i gave – kr. 7000
 • Hectic UB, Fritidstilbud av ungdom for ungdom - fritifstilbud med mål om fremme livskvalitet og inkludering hos ungdom. Tilbudet er drev av ungdom for ungdom – kr. 15000
 • Kjelsåsspeiderne, Lage kjøkken til forsamlingslokalet - Ønsker lage kjøkken i forsamlingslokalen sine og tilby bruk av lokalet i Grefsenkollveieb 8D til beboere rundt Grefsen, Nydalen, Kjelsås – kr. 50000
 • Nedre Ullevål utekino, Utekino 2019 - Sette opp utekino på Ullevål, ønsker rekrutere minoriteter til arrangementet – kr. 20000
 • Nygård borettslag, Lekeplass på Nygårdsparken - Søker midler til nytt huskestativ, lekehus, dumphuske, hinderløype, sittebenker, sittebord, montering av nye proter – kr. 70000
 • Simen Østgaard Pettersen, Foredrag og guidet tur i bydelen om bydelen – Historielaget Grefsen Kjelsås og Nydalen i ryggen i samarbeid med Grefsenkollen, privatperson som søker kaller seg for "stemningsskaper". Ny søker og nytt konsept i bydelen som skal ta vare på historien til bydelen og formidle den videre – kr. 20000
 • Solemskogen velforening, Tiltak Solemskogen Grendehus og idrettsbane – Søker midler til 1. brøyting og islegging av skøytebane, 2. påfyll av støtsand på idrettsbanen, 3. utskift av handikap toalett på grendehuset, 4. fjerning av kreosotbehandlede jernbaneseviler rund idrettsbanen – kr. 35000
 • Øvre Grefsen vel, Tilskudd til snørydding og vedlikehold av trappa i Gulldalen mellom Myhrer Skogveien og Lacmansvei – kr. 10000

Helse- og velferd – totalt kr. 42.000:

 • Grefsen menighet, lørdagscafe for menenske med utviklingshemming - Åpen lørdagscafe i samerbeid med Grefsen og Nordberg menighet – kr. 12000
 • Lillohjemmets venner, Trivselstiltak for Lillohjemmets beboere - Kafe med underholdning første søndag i mnd – kr. 30000

Idrett og friluftsliv – totalt kr. 306.500:

 • Grefsen KFUK- KFUM - speider, Innkjøp av telt/lavo – kr. 30000
 • Kjelsås Idrettslag langrenn, Kunstsnøproduksjon i Linerudkollen – kr. 15000
 • Kjelsås IL, IPU - Idrett for funksjonshemmende - trening med instruktør i svømmehall og ønsker midler for å dekke instruktør til en utsatt/krevende gruppe – kr. 20000
 • Kjelsås IL fotball, Lørdagstreff/jentefotball/aktivitetsdag/e-sport - Lørdagstreff er et godinnarbeidet tilbud i klubben står det i søknaden. Tilbudet er gratis og lavterskel og består av flere "kanskje" aktiviteter i søkanden som FIFA-turnering – kr. 54500
 • Håndball aktivitet i AKS-tiden, Hånball i samarbeid med AKS på alle skolene i nærmiljøet og Kjelsås IL – kr. 20000
 • Koll IL, team milsukern - langrenn for utviklingshemmende - Driver en av norges sterkeste og mest profesjonelle langrennsgruppe for utviklingshemmende – kr. 20000
 • Korsvol IL, Fotball for utviklingshemmende – kr. 20000
 • Korsvoll fotball senior, Korsvoll fotballskole senior 6-13 år - Fotballskole kl 10-15 med frokost og aktivitet – kr. 10000
 • Korsvoll IL, Håndballens ungdomstiltak - Treningssamlig med sosiale tiltak og arena for medbestemmelse – kr. 12000
 • Korsvoll IL, Hånballskole for 7-12 år arrangeres jevnlig i ferier – kr. 10000
 • Korsvoll IL, Hånballskole for 1. og 2. klassinger ved Korsvoll, Tåsen, Krinsjå, Berg og Ullevål – kr. 10000
 • Korsvoll IL, Åpen bane - Korsvoll IL har arrangert åpen bane siden 2007 hver fredag - krever ikke medlemskap – kr. 20000
 • Lyn ski, lek og moro - trening og utvikling - Søker midler til utstyr for lek og moro til medlemmer i klubben – kr. 10000
 • Lyn ski, Blåbukker til barna - Søker midler til blåbukker og en bod for oppbevaring av utstyr – kr. 15000
 • Nydalen Skiklubb, Trykking av kart til Stolpejakten - Stolpejakten er turorientering et bymiljø, og Nydalen skilubb vil arrangere dette i bydelen – kr. 20000
 • Ullevål idrettslag, Kafebord og slipemaskin - Søker støtte til nye kafebord og slipemaskin til skøyter – kr. 20000

Miljø og bærekraft – totalt kr. 115.000:

 • Grefsen Hagelag, Beplantning i det offentlig rom - Beplantning av pollinarvennlige blomster og planter i bydelen – kr. 25000
 • Isis Muhlsteinsen, Sørbråten Grønnsakshage - Ønsker å dyre grønnsaker og anlegge drivhus på Sørbråten 15 – kr. 30000
 • Nabolagsfestival Grefsenplatået 2019, Nabolagsfest med grønnt fokus åpent for nærmiljøet – kr. 60000

(Nordre Aker Budstikke tar forbehold om at det kan være feil i oversikten, eller trykkfeil, og at den endelige protokollen fra BU kan vise andre tall.)

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Ved å besøke dette nettstedet vil noen data bli lagret. Dette er informasjon som er nødvendig for å kunne tilby tjenesten til deg.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...