Nordre Aker Budstikke

Vil utvikle eiendommmen med høyder på opptil 13 etasjer

Illustrasjon av foreslått bebyggelse, sett fra BI. Nedgangen til Nydalen t-banestasjon i front. Illustrasjon: Mad Arkitekter

I kunngjøringsteksten står det at ny regulering ønsker å tilrettelegge for bymessig utvikling og fortetting med blandet formål på eiendommene, inklusive boliger.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 14.05.2020 kl 16:53

NYDALEN: Forslagsstiller Nydalsveien 36 AS, med Storebrand som eier, varsler oppstart av detaljregulering for Nydalsveien 36 og 38. Tomtene skal omreguleres fra byggeområde for industri, kontor, lager og undervisning, til bolig, forretning, kontor, undervisning med mer.

I kunngjøringsteksten står det at ny regulering ønsker å tilrettelegge for bymessig utvikling og fortetting med blandet formål på eiendommene, inklusive boliger. Planen skal sikre et bedre samspill av bebyggelsen med styrkede offentlige rom ved knutepunktet Nydalen T-banestasjon, med et bedre definert Gullhaug torg. Planen tilrettelegger for en bygningshøyde på seks til syv etasjer, med enkeltvolum opp til 13 etasjer, som vil utgjøre 42 meter. Det står også at fagkyndig vurderer at det ikke er krav til konsekvensutredning for planarbeidet.

Slik prosjektet fremstilles fra forslagsstiller er det planlagt både næring og leiligheter.

Det er nå åpent for å gi innspill til planarbiendet, med frist 2. juni 2020. Disse kan sendes inn via Plan- og bygningsetatens saksinnsyn.

Fra Plan- og bygningseatens område- og prosessavklaring til oppstartsmøtet, står det også at PBEs anbefaling er at høydene reduseres i tråd med overordnete føringer for området, som er maksimalt 30 meter. Planområdet må tilpasses Gullhaug torg, og tilgjengeligheten for syklende og gående må bedres i Nydalsveien og ved T-banestasjonen.


I planinitiativet står det også at Storebrand ønsker å skape et pilotprosjekt for bygg oppført av gjenbrukte materialer.

Næring og bolig

Det er Mad Arkitekter som utarbeider prosjektet på vegne av Storebrand.

– Vi i Mad ser at dette området har en nøkkelfunksjon i hjertet av bydelen. Dagens bebyggelse ble oppført som en del av en fortettet næringspark. Vi ser et potensiale for aktive, mangfoldige og lesbare byrom. Den transformerte bebyggelsen skal skape liv i byen, og utformes med den tettheten og de varierte funksjoner man forbinder med et sentrum i en bydel. Dette planinitiativet er vårt første skritt på veien, og i det videre arbeidet vil vi ta med oss alle tidlige innspill til utformingen av planforslaget, ifølge arkitekt Lutz Folke.

Nydalsveien 36 - 38. Foto: Mad Arkitekter/Illustrasjon.

Han legger til:


– Planinitiativet angir en samlet bebyggelse - eksiterende og nye - på rundt 20.600 kvadratmeter bruksareal, derav utadvendte funksjoner som servering og bevertning, handel, offentlig eller privat tjenesteyting, på rundt 4600 kvadratmeter, og annen næring som kontor og undervisning på rundt 11.100 kvadratmeter. Boligdelen er planlagt til 4900 kvdratmeter.

Bydel og Byantikvaren var skeptiske

Bydel Nordre Aker uttalte seg om planene i forbindelse med oppstart i fjor høst. Da kommenterte de at planenen strider mot den ønskede utviklingen i Nydalen. Dette gikk blant annet på plasseringen og omganget av bygningene, tilknytiningen til Gullhaug torg, og de historiske siktlinjene fra Gullhaug gård, som ligger bak planområdet. Lokalpolitikerne mente også at de foreslåtte byggehøydene måtte reduseres.

Les hele vedtaket her:

Vedtaket i Bydel Nordre Aker i september 2019:
Bydel Nordre Aker ser foreliggende skisse for omforming av Nydalsveien 36-38 som et skritt i feil retning for disse eiendommene. Prosjektet er i strid med flere tiltak i TOR Nydalen som nå er på høring og andre retningslinjer for området.

Byggegrense mot Nydalsveien må trekkes inn til eksisterende byggegrense for BI og Gullhaug torg 3 som foreslått i tiltak 3.7 i TOR’en. Dette er viktig for å gi mer rom til spesielt gående som skal benytte Gullhaug torg, samt for dette torgets forbindelse til Gullhaug torg (veien) som er tenkt som strøksgate (tiltak 1.6).

Bygningen i Nydalsveien 36 sperrer i dag for mulighetene for å åpne opp en siktakse og brukbar grønn gangvei fra Gullhaug gård og ned til torget og elva. I KDP 3 Nydalen (vedtatt 12.09.1990, opphevet i Kommuneplan 2015) står det på side 18 om «Torget og Gullhaug»: «Torget ved det gamle krysningsstedet ved Akerselva skal utvikles som sentrum og tyngdepunkt i Nydalen-området. Aksen fra Gullhaug bru til Gullhaug [gård] skal gi en fysisk og meningsfylt sammenheng på tvers i området. Aksen skal vise spekteret av bygninger og funksjoner i området og gi kontakt fra dalside mot elv.» Denne forbindelsen er listet som tiltak 2.11 i TOR’en og har bare blitt mer betydningsfull etter hvert som Nydalen fylles opp med mer boliger og næring. Nordre fløy i Nydalsveien 36 bør derfor fjernes for å gi rom for en minst 10 meter bred, grønn gangvei som gir fri sikt og lett adkomst mellom Sandakerveien ved Gullhaug gård og Akerselva ved torget. Foreslått nybygg i Nydalsveien 38 innebærer også flere konflikter med ønsket utvikling. Bydelen ønsker en sammenhengende forbindelse mellom Storo og Blåsbortveien som må gå over Gullhaug torg. Den foreslåtte L-formede bygningen vil gjøre passasjen forbi Nydalen T-banestasjon vesentlig trangere. Selv om det samtidig åpnes for en bedre utforming av torget oppveier ikke dette for ulempene. Det kan ikke aksepteres at området tettes mer igjen enn dagens bygning gjør. Samtidig bør det tilrettelegges bedre for sykkelparkering i tilknytning til T-banestasjonen i en videreutvikling av området.

Foreslåtte byggehøyder i Nydalsveien 38 kan ikke aksepteres. Selv 30 meter som er absolutt maksimum gitt av PBE, kan være for høyt selv om eiendommen er nærmeste nabo til T-banestasjonen. Bydel Nordre Aker ber om at fasadene trekkes inn i nord for å gi rom for en bred gangvei/siktakse fra Gullhaug gård til torget, at fasaden mot Nydalsveien trekkes tilbake for å gi bedre rom til torg og strøksgate, at området mot T-banestasjonen tilrettelegges maksimalt for gående og syklende på tverrforbindelsen gjennom Nydalen og at byggehøydene reduseres i tråd med tidligere uttalelser. Man bør se på en helt annen løsning for byggene som ivaretar disse hensyn.

Klikk for mer...

Klikk for mindre...

Byantikvaren ga i høst også sine innspill til planen, og også de mente høydene måtte reduseres, og uttalte bekymring for siktlinjene fra Gullhaug går.

Se Byantikvarens uttalelse her:

Byantikvarens uttalelse fra høsten 2020:
Byantikvaren har blant annet følgende merknader som innspill til oppstartsmøtet: Det er ingen erkjente kulturminner fra nyere tid innenfor planområdet.

Følgende kulturminner ligger innenfor planens influensområde eller tilstøtende planområdet:
- Sandakerveien 128 - Gullhaug gård, oppført som arbeiderboliger for Christiania Spikerverk i 1896. Eiendommen er regulert til spesialområde bevaring (reguleringsplan S-3565, vedtatt 27.11.1996).

- Sandakerveien 121 – Schibsteds trykkeri, tegnet av arkitektkontoret Narud-Stokke-Wiig ved arkitekt Gudmund Stokke i 1996 for Schibsted-gruppen. Anlegget fremstår som et svært godt eksempel på sin tids industriarkitektur, med høy materialkvalitet og referanser til tidlige tiders industribebyggelse i Nydalen. Bebyggelsen har høy arkitektonisk verdi, og er oppført på Byantikvarens gule liste over bevaringsverdig bebyggelse. I forbindelse med pågående plansak for Sandakerveien 121 har Byantikvaren anbefalt av deler av bebyggelsen reguleres til spesialområde bevaring.

Etter Byantikvarens vurdering vil området, som i stor grad består av nyere bebyggelse, tåle en viss byggehøyde på nybygg, men forslag om byggehøyder på inntil 42 meter utfordrer områdets tålegrenser og vil svekke opplevelsen av landskapsrommet i Nydalen. Byantikvaren anbefaler at høydene på ny bebyggelse i Nydalsveien 38 reduseres i tråd med PBEs tidligere føringer for byggehøyder i Nydalen. Innpassing av ny bebyggelse i Nydalsveien 36/38 må ta hensyn til siktlinjer fra Gullhaug gård.

For den videre planprosessen anbefaler Byantikvaren at byggehøydene på tårnbygg reduseres og at det utarbeides illustrasjoner som viser prosjektets fjernvirkning sett fra Gullhaug gård.

Klikk for mer...

Klikk for mindre...


Du kan følge saksgangen i Plan- og bygningsetatens saksinnsyn.

Gullhaug torg

Eiendommen ligger rett ved Gullhaug torg, der Avantor ønsker å oppføre to bygg, det høyeste på 70 meter – 18 etasjer. I april gikk byrådet inn for å gi Avantor tillatelse til å oppføre bygget. Det har skapt reaksjoner, blant annet fordi bygget er nærmere Akerselva enn byggegrensen på 20 meter. Avantor fikk i 2010 godkjent regulering av Gullhaug torg til oppføring av et signalbygg som er høyere enn det forslaget som nå foreligger. De nye planene har et større fotavtrykk, og krever derfor ny regulering.

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Nordre Aker Budstikke bruker cookies (informasjonskapsler) til å personalisere annonser og forbedre nettstedet. Ved å benytte nettstedet aksepterer du at vi kan sette cookies i din nettleser.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...