Nordre Aker Budstikke

1400 sier nei til planene for Tåsen senter

Jon Fagerås stilte opp i Åpen halvtime i bydelsuvalget 9. mai på vegne av Tåsenaksjonen. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Tåsenaksjonen har fått 1400 underskrifter mot utbyggingsplanene på Tåsen senter. De vil også prøve å få sitt eget alternativ 3 behandlet i bystyret, dersom ikke Plan- og bygningsetaten innarbeider det i sin endelige anbefaling.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 13.05.2019 kl 15:42

TÅSEN/NYDALEN: 13. mai var fristen for å avgi høringsuttalelse til Norgesgruppen og Tåsen Utviklings planer for Tåsen senter.

Plan- og bygningsetaten la frem sitt eget alternativ, som reduserte omfanget noe, men det falt ikke i smak i nærmiljøet. Nabolagsgrupperingen Tåsenaksjonen utarbeidet sammen med Berg Nordberg Sogn Tåsen vel (BNST) et alternativ 3, der premissene var klare:

Utbyggingen i felt B, øst for t-banelinja, strykes. Her må småhusplanen gjelde: Den regulerte turveien langs t-banen må oppgraderes, og det etableres trygg skolevei. Senteret (felt A) bygges ut moderat, med maksimum 3-4 etasjer, og med et åpent og tilgjengelig torg.

Dessuten mener de konsekvensene for trafikkøkningen som følge av en utbygging i den størrelsesorden det her legges opp til, ikke kommer frem i utbygger og PBEs forslag.

Her kan du lese velleder Henning Iversens presentasjon av «alternativ 3».

1400 underskrifter

Samtidig opprettet Tåsenaksjonen en underskriftskampanje mot planene til utbygger og Plan- og bygningsetaten.

Mandag har oppropet fått inn 1400 underskrifter, opplyser Jon Fagerås i Tåsenaksjonen. I overkant av 430 har skrevet under digitalt, resten er samlet inn på "gamlemåten".

Alle disse underskriftene vil sendes inn til PBE som en del av Tåsenaksjonens høringsinnspill.

– Folk på Tåsen gir seg ikke uten kamp, og ber politikerne lytte til folket i valgkampen, sier Fagerås til Nordre Aker Budstikke.


Jon Fagerås ba om støtte fra lokalpolitikerne til Tåsenaksjonen – og fikk det. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Støtte av bydelspolitikerne

– En utbygging på østsiden av t-banen, slik utbygger og PBE ønsker, vil endre området for all fremtiden. Vi tror dette vil åpne for flere utbygginger planlagt på østsiden, sa Fagerås da han og flere folk fra Tåsen møtte opp i bydelsutvalgets møte 9. mai.

Det foreligger per i dag forslag om fire større utbyggingsprosjekter rundt Tåsenkrysset.

Tåsenaksjonen fikk full støtte fra bydelsutvalget, som vedtok en omfattende uttalelse, som ikke bare begrenser utbyggingsområdet til vestsiden av t-banelinja, slik Tåsenaksjonen og BNST vel mener, men de fastholder kravet om at det må utarbeides en helhetlig plan og konsekvensutredning for Tåsen-området med tanke på de mange utbyggingsforslagene som har blitt fremmet her det siste året.

Les hele vedtaket fra bydelsutvalget lenger ned i saken.


De 1400 som har skrevet under på oppropet mot Tåsen senter-planene, stiller seg bak denne teksten:

«Vi sier NEI til planforslaget til Norgesgruppen/Neptune eiendom samt Plan- og bygningsetaten sitt alternative forslag. Vi mener begge forslagene vil ødelegge Tåsen. Vi mener at bebyggelsen i vest må reduseres betydelig i omfang og at all ny bebyggelse øst for t-banen må stoppes til fordel for en styrket turvei/skolevei, uten forstyrrende biltrafikk.»

Det var stor interesse da bydelsutvalget skulle vedta sin høringsuttalelse til Tåsen senter. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Vil ha forslaget til bystyret

Nå mener Tåsenaksjonen at deres alternativ 3 må innarbeides i det som blir PBEs endelige innstilling til byrådet. Fagerås forteller at aksjonsgruppa skal i møte med etaten og presentere forslaget 14. mai.

Dersom PBE ikke tar hensyn til dette, vil Tåsenaksjonen likevel prøve å få alternativet behandlet i bystyret, som et såkalt innbtyggerinitiativ. For å få en sak opp som et innbyggerinitiativ må saken få 300 underskrifter.


Gitt oppslutningen rundt oppropet mot utbyggingsplanene, mener Tåsenaksjonen at det skal være godt mulig å få til.

I uken som gikk debatterte Høyre og Arbeiderpartiet «rå-fortetting» av Oslo – og Tåsen – i Nordre Aker Budstikke. Les alle innleggene i debatten her.

Bydelsutvalgets vedtak 9. mai 2019

Sak 80/19 – Kaj Munks vei 41 A - Tåsen senter - Offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering - Innspill:

Bydelsutvalget i Nordre Aker er positiv til at Tåsen senter som et «stasjonsnært område» bygges ut som en blanding av kjøpesenter og flere boliger. Plan- og bygningsetatens alternativ (Alt.2) er et litt bedre utgangspunkt for videre behandling av planene for Kaj Munks vei 41a enn utbyggers alternativ (Alt 1). Men også Plan- og bygningsetatens alternativ har vesentlige mangler som må rettes opp før vi kan anbefale utbyggingen. Her må PBE ta utgangspunkt i vellykkede tilsvarende utbygginger andre steder i Oslo. Eksempelvis er utbyggingen av Sæter på Nordstrand blitt bra.

1. Trafikksituasjonen i Tåsenkrysset er allerede i dag meget vanskelig. Med de foreliggende planer for Tåsen senter og de pågående planarbeider hvor utbyggerne foreslår et stort antall nye boliger i Tåsenveien 71 (PBE sak 201813512), Tåsenveien 73 (PBE sak 201900071) og Nordbergveien 10 (PBE sak 201806581) vil barnas skolevei bli utrygg og Tåsen området få svært dårlig fremkommelighet. På dette punkt er Kommuneplanen klar: Trafikksikkerhet kommer først, utbygging deretter.

2. Før det tas beslutning om den foreliggende plan for Tåsen senter og de andre planene i området krever bydelsutvalget derfor at det lages en langsiktig analyse og plan for trafikkløsning for området. Denne planen må baseres på realistiske forutsetninger for utbyggingsmulighetene i området og sikre bedre fremkommelighet gjennom Tåsenkrysset for alle trafikantgrupper, med vekt på sikker og minst mulig konfliktfylt ferdsel for gående og syklende. Planen må legger til rette for sammenhengende sykkelveier både nord/sør og øst/vest, og hindre tilbake-blokkering i krysset pga manglende plass forbi bussholdeplasser. Inngangen til senteret må trekkes tilbake fra rundkjøringen for å sikre trygge forhold for gående og gode siktlinjer for biler og syklende.

Denne analyse og plan må utarbeides av kommunen selv eller en instans som er uavhengig av utbyggerne.

3. Bydel Nordre Aker har i brev til Plan- og bygningsetaten (PBE) datert 15.02.2019 anmodet om at det utarbeides en helhetlig plan for Tåsen. I brev fra PBE til Byrådsavdelingen datert 28.03.2019 vurderer PBE at det ikke er behov for en slik helhetlig plan for Tåsen i kommunes regi. Bydelsutvalget mener fortsatt at det er behov for en slik plan og vil fremholde at underlagsmaterialet i denne saken viser at det er klart behov for å se planene og den fremtidige trafikkutviklingen for Tåsen området i sammenheng.

4. Tåsen senters sentrale plassering med nærhet og enkel adkomst til offentlig kollektivtilbud, offentlig tjenestetilbud, seniorsenter og handel, gjør området ideelt for seniorleiligheter. Bydelen ønsker at majoriteten av leilighetene tilrettelegges som seniorboliger. Brukermedvirkning er nødvendig for å sikre dette.

Bydelsutvalget oppfordrer kommunen til å benytte sin forkjøpsrett og kjøpe 2-5 leiligheter som kan benyttes til kommunale boliger

5. Bydelsutvalget går imot at eksisterende kommunale eiendom i felt B selges til en privat utbygger for å bygge nye boliger der. Det forutsettes at det ikke bygges nye boliger øst for T-banen. Felt B må bevares som et grøntområde og rustes opp.

6. Bydelen ber om at ferdig regulering har rekkefølgebestemmelser som sørger for legesenter, fysioterapi og seniorsenter. Arealbehovene er totalt på 1400-1800 m2 fordelt som følger:

· Seniorsenter 500-800 m2 (ca. 500 m2 i dag)

· Legesenter (Tåsenklinikken) 400-500 m2

· Fysioterapi (Ullevål og Tåsen Fysioterapi og trening) ca. 500 m2

Lokalene må være universelt utformet slik at de kan utnyttes optimalt av sine respektive brukergrupper. Alle service- og næringsfunksjoner samles i felt A.

7. Torgarealet fremstår også i alternativ 2 som minimalt og for bratt, til dels skyggefullt store deler av dagen og tilfredsstiller ikke kravene til hva et åpent torg skal være. Fordi terrenget er bratt, er antagelig torgarealet for lite i forhold til det som kreves i forhold til planlagt utbygd boligareal. Torget bør utvides og gjøres mer kvadratisk og åpnes mot nordvest for å sikre at areal- og solkrav.Det bør også sikres at torget blir tilnærmet helt flatt. Fortausarealer som er smale og skrå skal ikke medregnes når torgets areal beregnes. Høyden på bygningene rundt torget bør begrenses ytterligere for å sikre et hyggelig og solfylt torg for alle beboere på Tåsen.

8. Selve bygningsmassen må reduseres vesentlig og senteret må utformes slik at inngangen til torget fra Blåsbortveien (under T-banen) blir direkte mot et stort åpent torg og ikke slik som foreslått av utbygger og PBE.

9. Sikre gangforbindelser gjennom området, spesielt for skolebarn til Tåsen skole, må ivaretas. Krysningspunkter mellom kjøretøy (også nyttekjøretøy) og gangveier inne på området bør elimineres blant annet ved at det etableres en annen løsning for varetransport. Området langs vestsiden av T-banesporet fra undergang til Rolf Wickstrøms vei bør vurderes regulert til gang-/sykkelvei. Turveien og grønt draget øst for T-banen må utvikles og oppgraderes.

10. Bydelsutvalget ser et stort behov for brukermedvirkning for å sikre universell utforming for området, spesielt i forbindelse med tilgang til kollektivtransport og torgarealet.

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Nøkkelord

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Ved å besøke dette nettstedet vil noen data bli lagret. Dette er informasjon som er nødvendig for å kunne tilby tjenesten til deg.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...