Nordre Aker Budstikke

5. oktober kommer beboerparkeringen, men flere nabolag får seg en overraskelse

I Løvåsveien viser de fortsatt tildekte skiltene at all gateparkering blir forbudt. Det reagerer beboerne på, som trodde de skulle få beboerparkering. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Flere nabolag som trodde de skulle få beboerparkering, har fått seg en overraskelse. Under plasten skjuler det seg nemlig et helt annet skilt.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 02.10.2020 kl 16:23

NORDRE AKER: 5. oktober utvides beboerparkeringen i Nordre Aker til å gjelde alle kommunale veier innenfor Ring 3.

Beboerparkering ble første gang innført i Nordre Aker i utvalgte områder i bydelen i september 2018 – de nedre delene av bydelen mot Blindern og Ullevål sykehus, pluss Tamburveien/Spikerveien i Nydalen.

Det er bydelsutvalget som har vedtatt utvidelse av ordningen, etter en evaluering fra Bymiljøetaten i fjor, samt innspill fra innbyggerne.

I Humleveien blir det beboerparkering. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Ikke de skiltene beboere ventet seg

Bymiljøetaten er i full gang med å montere opp skiltene som skal markere at flere veier i vår bydel får beboerparkering. Ordningen som skal sikre at gateparkering på offentlig grunn i størst mulig grad forbeholdes de som bor i bydelen, og redusere forekomsten av fremmedparkering og hensatte kjøretøyer.


Men etter som flere av skiltene nå er på vei opp, er det mange Nordre Aker-beboere som har begynt å stusse. Det er nemlig ikke bare de rektangulære skiltene med hvit pose som forteller at «Her kommer det snart beboerparkering» som monteres – mange steder er det også mindre, runde skilt, dekket av svart plast.

I Bergslia skiltes det parkering forbudt i hele veien. De som trodde overgangen til beboerparkering skulle gi parkeringsplasser til nabolaget, må tro om igjen. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Fra Bakkehaugen til Berg har vi fått det samme spørsmålet – er dette parkering forbudt-skilt?

Og svaret er ganske enkelt «ja». En befaring i en rekke av veiene som mandag innlemmes i beboerparkeringsordningen avslører at mye gateareal som i dag brukes til parkering, fra mandag blir parkeringsfrie soner. For noen veier betyr det at alt fra noen få, til flere titalls «parkeringsplasser» forsvinner, i andre veier forsvinner all parkeringsmulighet, slik som for eksempel i Bergslia, Kløverveien og Løvåsveien.

Hele Kløverveien er skiltet parkering forbudt (skiltene er ennå dekket over) fra Nils Lauritssøns vei til Irisveien. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Ikke tall på hvor mye som forsvinner

Hvor mange parkeringsplasser som «forsvinner» i bydelen når beboerparkeringen straks trer i kraft, kan ikke Bymiljøetaten svare på. Årsaken er at mye av gatearealet som i dag brukes til parkering, ikke er regulert til det, får vi opplyst. Det er steder hvor det i dag er mulig å parkere, det vil si at det ikke er regulert med skilt som gjør det forbudt å parkere der – før nå.

Dermed føres det ingen oversikt over hvor mange parkeringsplasser det er langs kommunal vei i Nordre Aker – rett og slett fordi dette ikke er regnet som parkeringsareal.

– I mange tilfeller så kan det opparbeide seg en vane der bilister parkerer på private områder eller områder som ikke er regulert til vei eller parkering. I deres øyne vil dette kanskje regnes som parkeringsareal, men det vil aldri formelt kunne skiltes som parkering av oss, sier Marianne Solhaug Mølmen, prosjektleder Beboerparkering i Bymiljøetaten.

Det Bymiljøetaten kan svare på, er hvor mange parkeringsplasser det vil være innenfor Ring 3 i vår bydel fra og med mandag:


Det blir 1039 p-plasser i bydel Nordre Aker som blir regulert med beboerparkeringsskilt, fordelt på 79 veistrekninger. (Hele oversikten kan du se lenger ned). I dette regnestykket regnes cirka fem meter vei til én parkeringsplass.

– For smale veier

Hva er årsaken til at areal som har blitt brukt til parkering i nabolaget i mange tiår, plutselig ikke lenger er egnet til parkering?

– Når skiltplanene utarbeides søker vi å ha 3,5 meter fri bredde, det vil si at veien må være minimum 5,5 meter bred for å ha plass til en bil (2 meter bred) parkert. Vi tar da utgangspunkt i bredden på den asfalterte veien (asfaltkant), men det kan være individuelle tilpasninger der vi ser det nødvendig, for eksempel der vi må ta hensyn til trær, lyktestolper eller andre forhold, sier Solhaug Mølmen.

– Skjønner du frustrasjonen fra beboerne som opplever at areal de har oppfattet som gateparkering nå forsvinner?

– Ja, vi skjønner det. Men under befaring har vi sett at veien flere steder er for smal til at man kan beholde parkering og opprettholde forsvarlig veibredde.


Solhaug Mølmen understreker at flere steder er parkeringen flyttet over på motsatt side av veien. Dette er blant annet gjort etter befaringer og historisk parkeringsmønster. Det er gjerne der det er et fortau på den ene siden av veien at parkeringen flyttes.

– Vi ser at det i smale veier, med parkering på den ene siden, ofte kan være slik at biler kjører opp på fortauet for å passere hverandre. Dette er uheldig for sikkerheten til fotgjengerne. Ved å flytte parkeringen over til fortauskanten, vil parkerte biler være til hinder for kjøring på fortau og være en mer trafikksikker løsning for fotgjengere. Vi ser også at biler da kjører saktere fordi det kan oppstå situasjoner når biler møtes, sier prosjektlederen.

Gateparkeringen i John Colletts allé flyttes over til fortaussiden, og dermed nærmere Berg skole. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

– I John Colletts allé, forbi Berg skole, blir parkeringen flyttet over til fortaussiden utenfor Berg skole. Her kommer elevene ut fra skolegården, og skal de krysse veien fra fortauet vil de kunne bli skjult av parkerte biler. Har BYM vært i dialog med skolen, Utdanningsetaten eller FAU før avgjørelsen om å flytte parkeringen?

– Det er en vurdering som er gjort internt i Bymiljøetaten. Det er den praksisen vi har.

Alle strekningene som skiltes om i forbindelse med innføring av beboerparkering, gås gjennom og vurderes kvartal for kvartal, av skiltmyndigheten (Oslo kommune), som utarbeider skiltforskriftene. Alle endringene i skiltplanen er sendt på høring til bydel og berørte etater for innspill før tiltaket iverksettes.

Her kommer parkeringsplassene

På bakgrunn av informasjon fra Bymiljøetaten har Nordre Aker Budstikke utarbeidet oversikten under, som viser hvor mange parkeringsplasser som kommer i veiene som fra mandag omfattes av beboerparkering:
(NB! Det tas forbehold om at det kan komme endringer og at oversikten ikke nødvendigvis er utfyllende)

 • Møllesvingen: Fra Trollsvingen til Bergsalleen – 47 plasser
 • Møllesvingen: Fra Bergsalleen til Nils Lauritssøns vei – 23 plasser
 • Bergslia: Fra Sognsveien til John Colletts allé – Ingen parkering (pga. smal vei)
 • Bergsalleen: Fra Langlia til Møllesvingen – Ingen parkering (pga. smal vei)
 • Bergsalleen: Fra Møllesvingen til enden – Ingen (privat vei)

I Nils Lauritssøns vei blir det lange strekninger uten parkering, og noen med beboerparkering, slik vi ser lenger fremme. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

 • Nils Lauritssøns vei: Fra Langlia til Møllesvingen – 0 plasser
 • Nils Lauritssøns vei: Fra Møllesvingen til John Colletts allé – 14 plasser
 • Nils Lauritssøns vei: Fra John Colletts allé til Humleveien/Vinkelveien – 7 plasser
 • Nils Lauritssøns vei: Fra Humleveien/Vinkelveien til Syrenveien – 0 plasser
 • Nils Lauritssøns vei: Fra Syrenveien til Østhellinga – 0 plasser
 • Nils Lauritssøns vei: Fra Østhellinga til Kløverveien – 8 plasser
 • Nils Lauritssøns vei: Fra Kløverveien til Irisveien – 11 plasser

John Colletts allé forbi Berg t-banestasjon. Her parkeres det i dag. Fra mandag blir det forbudt. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

 • John Colletts allé: Fra Langlia til Nils Lauritssøns vei – 60 plasser
 • John Colletts allé: Fra Nils Lauritssøns vei til Irisveien – 41 plasser
 • John Colletts allé: Fra Irisveien til Bergslia – P-forbud
 • John Colletts allé: Fra Bergslia til Gjennomfaret – 6 plasser
 • Gjennomfaret: Fra John Colletts allé til enden – 10 plasser (smal vei)

Hele Gjennomfaret får parkeringsforbud. Bortsett fra ca. 10 plasser i svingen ned mot gamle ringvei. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

 • Pastor Fangens vei: Fra Langlia til Vinkelveien – 52 plasser
 • Pastor Fangens vei: Fra Vinkelveiel til Østhellinga – 20 plasser
 • Vinkelveien: Fra Pastor Fangens vei til Nils Lauritssøns vei – 27 plasser
 • Humleveien: Fra Nils Lauritssøns vei til Syrenveien – 29 plasser
 • Humleveien: Fra Syrenveien til Irisveien – 7 plasser
 • Syrenveien: Fra Nils Lauritssøns vei til Syrenveien – 13 plasser
 • Syrenveien: Fra Syrenveien til Humleveien – 11 plasser
 • Syrenveien: Fra Syrenveien til Kløverveien – 6 plasser
 • Kløverveien: Fra Nils Lauritssøns vei til Syrenveien – 0 plasser
 • Kløverveien: Fra Syrenveien til Irisveien – 0 plasser

Hele Kløverveien er skiltet parkering forbudt (skiltene er ennå dekket over) fra Nils Lauritssøns vei til Irisveien. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

 • Østhellinga: Fra Nils Lauritssøns vei til Pastor Fangens vei – 0 plasser
 • Østhellinga: Fra Østhellinga til Tåsenveien – 0 plasser
 • Irisveien: John Colletts allé til Humleveien – 12 plasser
 • Irisveien: Humleveien til Kløverveien – 21 plasser
 • Irisveien: Kløverveien til Nils Lauritssøns vei – 31 plasser
 • Irisveien: Nils Lauritssøns vei til enden – 0 plasser
 • P.A.Munchs vei: Fra Tåsenveien til Løvåsveien – 6 plasser
 • Løvåsveien: Fra P.A.Munchs vei til Tåsenveien – 0 plasser (smal vei)
 • Biskop Heuchs vei: Fra Tåsenveien til Carl Grøndahls vei – 6 plasser
 • Biskop Heuchs vei: Carl Grøndals vei til Legatveien – 68 plasser
 • Biskop Heuchs vei: Legatveien til Y-kryss (Biskop Heuchs vei) – 8 plasser
 • Biskop Heuchs vei: Fra Y-kryss (Biskop Heuchs vei) til Maridalsveien – 8 plasser
 • Biskop Heuchs vei: Fra Biskop Heuchs vei til enden – 0 plasser
 • Carl Grøndahls vei: Fra Biskop Heuchs vei til Godals vei – 24 plasser
 • Carl Grøndahls vei: Fra Godals vei til Hauges vei – 16 plasser
 • Carl Grøndahls vei: Fra Hauges vei til Ustvedts vei – 17 plasser
 • Carl Grøndahls vei: Fra Ustvedts vei til Christophers vei – 15 plasser
 • Bakkehaugveien: Fra Christophers vei til enden – 9 plasser
 • Godals vei: Fra Tåsenveien til Carl Grøndahls vei – 5 plasser
 • Godals vei: Fra Carl Grøndahls vei til Legatveien – 41 plasser
 • Godals vei: Fra Legatveien til Maridalsveien – 25 plasser
 • Hauges vei: Fra Tåsenveien til Michel Nielsens vei – 7 plasser
 • Hauges vei: Fra Michel Nielsens vei til Carl Grøndahls vei – 9 plasser
 • Hauges vei: Fra Carl Grøndals vei til Einar Høigårds vei – 41 plasser
 • Hauges vei: Fra Einar Høigårds vei til Nygårds allé – 21 plasser
 • Hauges vei: Fra Nygårds allé til Blåsbortveien – 23 plasser
 • Michel Nielsens vei: Fra Hauges vei til enden – 26 plasser
 • Legatveien: Fra Godals vei til Biskop Heuchs vei – 7 plasser
 • Einar Høigårds vei: Fra Maridalsveien til Einar Høigårds vei – 0 plasser (privat?)
 • Einar Høigårds vei: Fra Einar Høigårds vei til Hauges vei – 0 plasser (privat)
 • Einar Høigårds vei: Fra Einar Høigårds vei til enden – 0 plasser (privat?)
 • Christophers vei: Fra Tåsenveien til Carl Grøndahls vei – 9 plasser (her er det også oppført ladeplasser)
 • Ustvedts vei: Fra Carl Grøndahls vei til Nygårds allé – 10 plasser
 • Ustvedts vei: Fra Nygårds allé til Blåsbortveien – 21 plasser
 • Nygårds allé: Fra Bakkehaugveien til Ustvedts vei – 0 plasser
 • Nygårds allé: Fra Ustvedts vei til Hauges vei – 12 plasser
 • Nygårds allé: Fra Hauges vei til Maridalsveien – 5 plasser
 • Bakkehaugveien: Fra Nedre Stabburvei til Nygård terrasse – 0 plasser (for smal)
 • Bakkehaugveien: Fra Nygård terrasse til Blåsbortveien – 8 plasser
 • Bakkehaugveien: Fra Blåsbortveien til Nygårds allé – 4 plasser
 • Bakkehaugveien: Fra Nygårds allé til enden – (privat)
 • Tåsenveien: Fra Nordbergveien til Blåsbortveien – 8 plasser
 • Tåsenveien: Fra Blåsbortveien til enden – (privat)
 • Blåsbortveien: Fra Tåsenveien til Bergrådveien – 18 plasser
 • Blåsbortveien: Fra Bergrådveien til Bakkehaugveien – 12 plasser
 • Blåsbortveien: Fra Bakkehaugveien til Ustvedts vei – 3 plasser
 • Blåsbortveien: Fra Ustvedts vei til Hauges vei – 5 plasser
 • Blåsbortveien: Fra Hauges vei til Maridalsveien – 4 plasser
 • Bergrådveien: Fra Blåsbortveien til enden – 7 plasser
 • Nedre Stabburvei: Fra Maridalsveien til Bakkehaugveien – 35 plasser
 • Nedre Stabburvei: Fra Bakkehaugveien til enden – 6 plasser
 • Nygård Terrasse: Fra Maridalsveien til Bakkehaugveien – 34 plasser
 • Badebakken: Fra Maridalsveien til enden – (ikke opplyst)
 • Nygårdsveien: Fra Maridalsveien til enden – (privat?)
 • Nydalen Bruks vei: Fra Maridalsveien til Nydalsveien – (privat?)
 • Sandakerveien: Fra Nydalen allé – (privat/ingen parkering)
 • Kristoffer Aamots gate – (ingen parkering)
 • Nydalsveien – (privat vei)
 • Gjerdrums vei – Fra Sandakerveien til broa – (sykkelvei/ingen parkering)

(NB! Det tas forbehold om at det kan bli endringer i oversikten Nordre Aker Budstikke har fått fra Bymiljøetaten)

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Nordre Aker Budstikke bruker cookies (informasjonskapsler) til å personalisere annonser og forbedre nettstedet. Ved å benytte nettstedet aksepterer du at vi kan sette cookies i din nettleser.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...