ANNONSE
ANNONSE
Nordre Aker Budstikke

Antar deltakerne vil representere et passende mangfold

Folkemøtet for bydelene Nordre Aker, Vestre Aker og Ullern skal holdes på Ullevaal Business Class på Ullevaal stadion. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Hvordan har man sikret at alle de berørte områdene blir representert på det lokale folkemøtet om kommuneplanen, spurte vi. – Vi antar at gruppen som deltar vil representere et passende mangfold, svarer byrådsavdelingen.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 08.05.2017 kl 17:41

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

ULLEVÅL: Etter at Nordre Aker Budstikke skrev om at folkemøtet – eller medvirkningsmøtet som det omtales som – som skal ta for seg den delen av kommuneplanen som omfatter Nordre Aker, Vestre Aker og Ullern 22. mai på Ullevaal stadion, var fulltegnet, er møtet flyttet.

Det vil si, kapasiteten er økt fra 100 deltakere til 150. Det bekrefter byrådssekretær Rasmus Reinvang (MDG) i byrådsavdelingen for byutvikling.

LES OGSÅ: Planla folkemøte for 100 personer – bydelene har 130.000 innbyggere

Møte med gruppearbeid

– Vi har lagt opp til medvirkningsmøte med medvirkningsverksted, noe som krever personal til faglig rådgivning til gruppearbeider og bordoppsetning som tilrettelegger for dette. Dette mener vi vil gi en god kvalitet på møtet og også gjøre det interessant for de som følger det og sender inn spørsmål via facebook, skriver Reinvang i en e-post til Nordre Aker Budstikke.

– Det finnes møtelokaler med langt større kapasitet enn det vi har booket, men da klarer vi ikke å gjennomføre dette medvirkningskonseptet, legger han til.

ANNONSE

LES OGSÅ: Disse områdene foreslås innlemmet som utviklingsområder i forslaget til kommuneplan

Førstemann til mølla

Nordre Aker Budstikke har sendt følgende spørsmål til byrådsavdelingen:

Mener byrådet da likevel at det blir et reelt medvirkningsmøte når kun 150 får delta fra tre bydeler som har 130.000 innbyggere?

Hvordan har man sikret seg at det kommer representanter fra alle de berørte områdene i disse tre bydelene?

Har det vært førstemann til mølla når det gjelder påmelding?

ANNONSE

Har dere en oversikt over hvor de påmeldte er bosatt?

– Det har vært «førstemann til mølla» når det gjelder påmelding, men vi antar at gruppen som deltar vil representere et passende mangfold. Dette ivaretas for øvrig også gjennom muligheten til å sende inn spørsmål til møtet via facebook, svarer Reinvang i e-posten.

Medvirkningsmøter ikke viktigste kanal

– Det vises til at innbyggerne kan sende e-post med sine innspill eller delta i møter arrangert av andre enn byrådet. Byråd Marcussen har ved en rekke anledninger lovet bedre medvirkning i denne runden enn da forrige kommuneplan ble vedtatt. Skjønner dere at mange føler seg lurt når de offisielle medvirkningsmøtene bare har plass til 0,1 prosent av dem som bor i områdene?

– Vi er glade for den store interessen og for at vi har funnet mulighet til å inkludere noen flere av de som har meldt sin interesse i medvirkningsmøtene. Møtene kan også følges på facebook og man kan også sende inn spørsmål der, slik at flere enn de som har påmeldt kan delta. Dette er en nyvinning som gjør at flere kan følge medvirkningsmøtene enn det som har vært tilfelle tidligere. Vi har satt av plass til flere deltagere på medvirkningsmøter enn det som ble gjort under høringen til dagens kommuneplan. Byrådet har også for første gang sendt utkastet til ny kommuneplan på sms til alle byens innbyggere over 16 år. Det er altså i langt større grad enn før lagt til rette fra byrådets side for medvirkning i arbeidet med ny kommuneplan. Til de som dessverre ikke får mulighet til å delta personlig på et medvirkningsmøte, minner jeg om at den viktigste kanalen for å medvirke er å sende inn høringsuttalelser innen fristen 30 juni. Vi ønsker innspill og å gjøre utkastet til ny kommuneplan enda bedre, og alle høringsuttalelser vil bli lest og vurdert, skriver Reinvang.

LES OGSÅ: Dette kostet de 500.000 kommuneplan-sms'ene

ANNONSE

Bydelsutvalg og e-post til byrådet

Han understreker at medvirkningsmøtene er noe som arrangeres i tillegg til den vanlige høringsprosessen. I denne perioden skal bydelsutvalgene utarbeide egne høringsuttalelser som lokalbefolkningen kan spille inn til.

– Alle kan for øvrig også sende sin høringsuttalelse direkte til byrådet på epostadressen postmottak@byr.oslo.kommune.no. Byrådet har lagt aktivt til rette for å spre informasjon om utkastet til ny kommuneplan i en grad som ikke er gjort tidligere, og alle innspill og høringsuttalelser vil bli vurdert i en videre arbeidet med ny kommuneplan, skriver Reinvang.

BU-leder ber om større møtelokale

BU-leder Per H. Christiansen (H) i Nordre Aker har i en e-post til byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG) og byrådssleder Raymond Johansen (Ap) bedt om at folkemøtet flyttes til et større, ledig lokale på Ullevaal stadion.

– Jeg ber om at dere organiserer dette slik at det blir plass for mange flere enn 100. På møtet i Bydelsutvalget i Nordre Aker 31. mars i fjor, hvor Nedre Grefsen var tema, hadde vi mer enn 1000 personer som ville være med under Åpen Halvtime! Vi fikk ikke plass til alle, men alle fikk mulighet til å «gå i tog» gjennom vårt møtelokale, skriver Christiansen.

ANNONSE

Det har ikke lyktes Nordre Aker Budstikke å få svar på hvor mange som nå står på venteliste til møtet på Ullevaal stadion. Lesere avisen har vært i kontakt med opplyser at de de har fått ventelisteplass på godt over 100 ved påmelding denne uken.

LES OGSÅ: Byutviklingsbyråden lovet en bred medvirkningsprosess når kommuneplanen skulle på høring: – Jeg tror prosessen blir bedre denne gangen. Jeg kan veldig gjerne forplikte meg til at medvirkningsprosessen i denne kommuneplan-runden blir bedre

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på Nordre Aker Budstikkes gratis nyhetsbrev, som kommer rett i innboksen din hver torsdag! Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE