ANNONSE
ANNONSE
Nordre Aker Budstikke

Avantor:

Parkforslaget vil bidra til å fylle Nydalens behov for grøntområder

Sandakerveien 113-119, med Gunnar Schjelderups vei i bakgrunnen, trykkeriet i nummer 121 til venstre, og Thon-eiendommen med kinoen til høyre. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Grunneier Avantor mener de har strukket seg langt for å kunne realisere en park i Sandakerveien. De frykter hele utviklingen av Nydalen vil bli satt på vent i flere år om ikke parkforslaget grunneierne og kommunen la frem i forrige uke vedtas.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 15.11.2021 kl 18:06

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

NYDALEN: I forrige uke ble det klart at styringsgruppen, bestående av representanter fra Plan- og bygningsetaten (PBE), Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY), Bymiljøetaten (BYM), Avantor og OBOS har kommet frem til en felles anbefaling for utformingen av en park i Nydalen.

Denne skal ligge til grunn for planforslagene de to grunneierne utformer for sine eiendommer i henholdsvis Sandakerveien 113-119 og 121, som er ventet sendt til politisk behandling våren 2022.

Resultatet er en L-formet park, på totalt 11,5 dekar, pluss et tilliggende uteområde på cirka 2 dekar, for en barnehage på OBOS-eiendommen. På grunn av bortfallet av utbyggingsareal, er det ifølge vurderingen fra PBE lagt opp til bebyggelse på 8-13 etasjer ut mot parkrommet i Sandakerveien 121, og 7-9 etasjer ut mot parken i 113-119, Avantors eiendom.

Les mer om enigheten mellom kommunen og grunneierne her.

Reaksjonene på forslaget lot imidlertid ikke vente på seg, og Aksjonsgruppa Ja til stor park i Nydalen var overfor Nordre Aker Budstikke, klare på at det avsatte området er for lite, selv om det er et skritt i riktig retning. Lokalpolitikerne i Nordre Aker mener det ikke oppfyller bydelsutvalgets krav om en park på minst 15 mål, og også Oslo Venstre var kritiske.

ANNONSE

Avantor: Lang prosess

I enigheten er det avsatt 4,5 dekar til park på Avantors tomt i Sandakerveien 121, mens det på OBOS' tomt er 6,9 dekar.

Da Nordre Aker Budstikke møtte administrerende direktør i Avantor. Øystein Thorup, i Sandakerveien i juli i år, var han opptatt av at utviklingen av Nydalen må ses i et lengre perspektiv. Avantor la frem sin Masterplan Nydalen+ allerede i 2014, og TOR Nydalen (tiltaksliste for offentlige rom) har vært på høring i år.

– For Avantor er det viktig å se det store bildet. Vår visjon er at Nydalen skal bli det beste stedet i Oslo å bo og jobbe. Når vi nå skal utvikle Sandakerveien 113-119 er dette faktisk den første utbyggingen vi gjør på denne siden av Nydalen, sa Thorup i sommer, og fortsatte:

– I årevis har vi forsøkt å få en bedre reguleringsplan for Sandakerveien 113-119 enn den som gjelder i dag. I dag er eiendommen regulert til et stort kontorbygg. Motivet vårt for å omregulere er fordi dagens regulering til kontor ikke gir et optimalt byplangrep.

ANNONSE

Avantors ønsker for Sandakerveien er å bygge boliger, arbeidsplasser og grøntområde. Arbeidet med omregulering har i denne omgang pågått siden 2016, mens Avantor har jobbet med utvikling av eiendommen siden 2006. Dagens regulering er fra 2001 og åpner for et næringsbygg på 50.000 kvadratmeter.

– Et godt utgangspunkt

Etter presentasjonen fra styringsgruppen i forrige uke, spør Nordre Aker Budstikke om Avantor ser denne enigheten som starten på avslutningen av denne prosessen.

– Vi ser på denne enigheten som et godt utgangspunkt for at prosessen og prosjektet får den nødvendige progresjonen den trenger, svarer prosjektdirektør Terje Løvold.

Avantor: Prosjektdirektør Terje Løvold og adiministrerende direktør Øystein Thorup. Foto: Karl Andreas Kjelstrup (Arkivfoto)

ANNONSE

– Er Avantor tilfreds med resultatet?

– Dersom en endelig vedtatt plan ligger innenfor de rammene som styringsgruppa har konkludert med, er vi fornøyd med at området endelig kan realiseres med både nye boliger og en stor park, sier han.

Han bekrefter at Avantor har måttet inngå kompromisser i dette arbeidet.

– Ja slik er det i de fleste slike prosjekter, og vi føler vi har strukket oss langt. Vi har i dag en eiendom som er regulert til 50.000 kvadratmeter kontor og næring. Da vi startet omreguleringen for fem år siden mente vi dette ikke var til det beste for byen, og ønsket å omregulere deler av eiendommen til boliger, som byen trenger, og et mindre kontorbygg. Vi forslo også en total utnyttelse som var vesentlig lavere enn de 50.000 kvadratmeterne som eiendommen er regulert til i dag. Dersom forslaget til styringsgruppen vedtas, har vi gitt fra oss ytterligere arealer i form av et kontorbygg som fjernes til fordel for park. Så ja, vi har inngått kompromisser for å imøtekomme ønske fra byrådet og forslaget fra PBE til størrelse og plassering av park.

– Vil parkarealet bli innarbeidet i reguleringsforslaget slik det nå ser ut fra styringsgruppa, eller er det åpent for justeringer?

ANNONSE

– Vår intensjon er sammen med OBOS å utarbeide to reguleringsforslag som er i tråd med styringsgruppas konklusjon, sier Løvold.

Mener parken vil fylle behovet

– Hva tenker Avantor om at lokalmiljøet ikke er fornøyd med det styringsgruppa har kommet fram til?

– Vi tenker at når prosjektene er realisert og parkene er på plass og naboskapet har tatt de i bruk så vil de aller fleste se at dette ble veldig bra. Området kommunen definerer som Nydalen Storo har 3500 innbyggere i dag, og parken vi foreslår vil være svært stor sett opp mot antallet innbyggere i nærområdet, og også etter at området er ferdig utbygget. Sammen med de flotte turområdene langs Akerselva og Voldsløkka i nærheten, mener vi parken vil bli et meget godt tilskudd til nærmiljøet i Nydalen.

For tiden ferdigstiller Avantor et midlertidig parkdrag mellom Gunnar Schjelderups vei og Sandakerveien. Det har tatt lenger tid enn forespeilet på grunn av krav til håndtering av forurenset grunn. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

– Hva vil parken, slik den nå ser ut til å bli, bety for fremtidens Nydalen tror dere? Og vil den fylle det behovet Nydalen har - og vil få - for grøntområder?

– Ja, definitivt. Sammen med andre tiltak og planer som er under utvikling er vi overbevist om at Nydalen fortsatt vil være et attraktivt område både å bo, jobbe og studere i, og at nye parker og grønne lommer vil bidra til å styrke områdets identitet, svarer Løvold.

Bystyrerepresentant fra Venstre, Haakon Riekeles, sa til Nordre Aker Budstikke etter at parkforslaget ble kjent, at «relativt små grep kan gi en mye bedre løsning» enn det grunneierne og kommunen har kommet fram til.

– Hvis man på Sandakerveien 113-119 enten kun bygger langs Gunnar Schjelderup vei, eller fjerner nederste del av bygningsrekkene som går ned mot parken, så frigjør det betydelig arealer til park, sa Riekeles.

I september var det en markering til støtte for stor park i Nydalen i Sandakeveien 113-119. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Vi spør om Avantor har kommentarer til dette utspillet.

– Bestillingen fra byrådet til PBE har ikke gitt et mandat som åpner for et slikt alternativ. Dette har både PBE og EBY vært meget tydelige på i den prosessen vi har hatt i styringsgruppen, sier Løvold.

Enigheten mellom aktørene kom etter at byrådet i fjor sendte en bestilling til Plan- og bygningsetaten (PBE) og Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) om et planalternativ som ivaretar det lokale kravet om en så stor park som mulig i Nydalen.

– Gitt byrådets bestilling til styringsgruppa, og signalene fra bystyrepartiene, om stor park, tror dere det vil bli politisk flertall for en parkløsning slik den nå er skissert?

– Det håper vi, hvis ikke tror vi hele utviklingen i Nydalen settes på vent i ytterligere flere år, avslutter Løvold.

Nyhetsbrev:

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE