ANNONSE
ANNONSE
Nordre Aker Budstikke

Deler breddens bekymring:

– Ikke aktuelt å bygge ned idrettsflater, sier byråden om skøytebanen

Olympiatoppen og isbanen som nå ligger brakk, i forkant på bildet. Foto: Christian Fredrik Borg

Idrettsbyråd Omar Samy Gamal (SV) sier til Nordre Aker Budstikke at han deler bekymringen til breddeidretten for å miste isflaten på Sogn.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 11.03.2021 kl 11:45

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

SOGN: Olympiatoppen har planer om å bygge ut et nytt nasjonalt toppidrettssenter på Sogn, slik Nordre Aker Budstikke skrev om i fjor høst. Bakgrunnen er at kapasitet ved dagens toppidrettssenter er «sprengt» og at bygget fremstår mer og mer uhensiktsmessig i forhold til idrettens behov og den tekniske utviklingen.

Planene inneholder også en utvidelse av hotellet på stedet. Norges Idrettshøgskole fattet i september i fjor vedtak om at de stiller sin tomt, med skøytebanen, til disposisjon for utbyggingsplanene til Toppidrettssenteret og Olympiatoppen.

Foto: Illustrasjon/Dyre og Moen Arkitekter

Byrådet inviterer

Byrådet vil invitere Norges Idrettsforbund, Olympiatoppen og Norges Idrettshøgskole for å diskutere anleggssituasjonen ved Sognsvann.

– Oslo mangler mange idrettsanlegg og vi bygger aktivt ut mange anleggstyper for å bedre dekningen. Ved Sognsvann er breddeidretten vant med å bruke kunstisbanen der. Nå er banen ødelagt og Olympiatoppen har planer om å utvide Toppidrettssenteret slik at det ikke blir plass til så stor bane som de har i dag. Vi vil ha en dialog med Idrettshøgskolen og Olympiatoppen om kunstisanlegget og om anleggene i området. Oslo kommune bygger baner og idrettsanlegg som toppidretten bruker, vi tror det er smart å se på behovene sammen, sier idrettsbyråd Omar Samy Gamal (SV) til Nordre Aker Budstikke.

ANNONSE

Omar Samy Gamal (SV). Foto: Karl Andreas Kjelstrup (arkivfoto)

Han er klar på at færre idrettsflater ikke er aktuelt.

– Samtidig vil vi varsle at det ikke er aktuelt for Oslo kommune å bygge ned idrettsflater, det er jo nettopp noe vi jobber intenst med å få flere av. Det har vært en stor vekst i skøyteaktiviteter de siste årene, og vi ser hvor viktig skøytebanene er for folk. Vi vil få flere snøfattige vintre framover og skøyter vil bli enda viktigere.

Gamal sier det er en dum situasjon at skøytebanen for øyeblikket ligger brakk, og ikke kan brukes av noen akkurat nå.

– Jeg vil gjerne høre hvordan toppidrettsmiljøet på Sogn ser på mulighetene for å få den opp igjen. Her har vi hatt godt samarbeid mellom breddeidretten og toppidretten i mange år. Jeg har hatt møte med Ullevål IL og bandykretsen, og deler deres bekymring. Vi er glade for å ha Idrettshøgskolen og Toppidrettssenteret i Oslo, men det er rart om breddeidretten i nærmiljøet skal nedprioriteres. Vi tror på å finne fram til felles løsninger som kan være gode for alle, for sammenhengen mellom breddeidrett og toppidrett er veldig sterk i Norge, sier byråden.

ANNONSE

Mulighetsstudien fra Olympiatoppen

I innledningen av mulighetsstudien står det blant annet følgende:

«Olympiatoppen besluttet våren 2019 å utrede utbygging av et nytt Nasjonalt Toppidrettssenter med en mulighetsstudie og skisseprosjekt.

Bakgrunnen for hvorfor man ønsker å gjennomføre dette er at dagens situasjon på Olympiatoppen med hensyn kapasitet er «sprengt» og at bygget fremstår mer og mer uhensiktsmessig i forhold til idrettens behov og den tekniske utviklingen. Det foregår en rask utvikling innenfor idretten og det er vanskelig å se for seg at toppidrettens behov kan dekkes innenfor dagens bygningsmasse (…) Dagens Toppidrettssenter er lokalisert på Sogn på Norges Idrettshøyskole (NIH) sin tomt. Under planlegging av nytt toppidrettssenter søker man å finne den mest optimale plasseringen på tomten med lavest mulig ulempe for NIH og som samtidig gir beste muligheter for utvikling av toppidretten i dag og i fremtiden.»

Klikk for mer...

Klikk for mindre...

Protester fra idrettslaget

Ullevål Bandy har protestert mot at den planlagte utbyggingen av toppidrettssenteret går på bekostning av en 11'er-isbane. I Plan- og bygningsetatens saksinnsyn kommer det frem at det er flere idrettsklubber i bydelen og i andre bydeler som protesterer på utbyggingen og faren for en mindre bane på Sogn.

– Mulighetsstudien skal få frem behovene til de ulike interessene. Men det står ikke ett ord om de tusenvis av idrettsutøverne i Nordre Aker som bruker idrettsanlegget og skøytebanen regelmessig og vil miste sin idrett hvis banen forsvinner, eller reduseres til en tredjedel. I selve behovsanalysen står det - absurd nok under «Identifiserte Behovskonflikter: Ingen.» Flere tusen idrettsutøvere ble beskrevet som: «Ingen», sa blant Erik Sauar, nestleder i Ullevål Bandy, til Nordre Aker Budstikke i november i fjor.

Idrettslagene fikk støtte av bydelsutvalget i Nordre Aker i deres møte i slutten av desember.

Nyhetsbrev:

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE