ANNONSE
ANNONSE
Nordre Aker Budstikke

Nå skal bystyret avgjøre:

Byrådet vil kun ha tre elsparkesykkel-aktører

Byrådet foreslår at kun tre aktører får tillatelse til å leie ut elsparkesykler på offentlig grunn i Oslo. Foto: Janina Lauritsen (arkivfoto)

Byrådet foreslår at kun tre av dagens 12 aktører får tillatelse til å leie ut elsparkesykler på offentlig grunn i Oslo. Selskaper som ønsker å drive utleie må konkurrere om disse tillatelsene.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 13.01.2022 kl 14:55

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

OSLO: Bystyret skal endelig behandle byrådets forslag om revidert forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy.

I fjor sommer innførte byrådet i Oslo lokale regler for utleie av elsparkesykler. Det skjedde etter at stortinget vedtok å gi kommunene mulighet til å regulere dette selv.

Nå foreslår byrådet nye regler.

Dagens regler videreføres i hovedsak, men det skjer to viktige endringer.

– Legger enda større vekt på trafikksikkerhet

– Gatene i Oslo skal være trygge for alle. Reglene vi fikk på plass i sommer har hatt god effekt og har gjort situasjonen ute i byen mye bedre. Nå tar vi ytterligere grep, for å sikre trygghet og framkommelighet for alle og legge til rette for et velfungerende system for elsparkesykler i Oslo. Forskriften vi nå foreslår legger enda større vekt på trafikksikkerhet og et godt bymiljø, basert på faglige råd og grundige vurderinger, sier byrådsleder Raymond Johansen i en pressemelding.

ANNONSE

Det som nå er nytt er at byrådet vil begrense antall aktører til tre. Byrådet vil prioritere selskapene som har de beste løsningene for fremkommelighet og trafikksikkerhet, og for klima og miljø.

– Det viktigste for oss er at folk skal oppleve det som trygt å bevege seg i byen, sier Sirin Stav, byråd for miljø og samferdsel.

Elsparkesyklene førte lenge til store fremkommelighetsutfordringer i byen, spesielt for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne, påpeker hun.

– Situasjonen var uholdbar, og derfor var det viktig for oss å raskt få på plass nye regler da kommunene fikk mulighet til det i fjor. Situasjonen i byen har blitt bedre, men vi ser at det er forbedringspotensial. Derfor ønsker vi å gjøre endringer nå, sier Stav.

Her er de viktigste tiltakene

Byrådslederen sier det kan bli aktuelt å gjøre større endringer senere, for eksempel å justere det totale antallet kjøretøyer som tillates i byen.

ANNONSE

– Nå vil vi se hvordan disse nye endringene fungerer, hvor godt aktørene klarer å følge opp nye krav og hvordan situasjonen oppleves for folk i byen. Så vil vi gjøre en ny vurdering dersom det blir nødvending, sier Johansen.

Forskriften skal endelig behandles av bystyret i Oslo. Her kan du se de viktigste tiltakene i forskriften:

  • Antallet små elektriske kjøretøy som kan leies ut er 8.000, og antallet fordeles på tre aktører, som får tillatelse etter søknad.
  • Selskapene som søker om tillatelse, vil konkurrere på følgende kriterier:

1. Rutiner og virkemidler for å sikre fremkommelige offentlige rom. Dette handler om hvordan de sikrer at kjøretøyene ikke plasseres til hinder og ulempe, både av selskapene selv, og av brukerne
2. Rutiner og virkemidler for å sikre trygge offentlige rom. I dette ligger hvordan søker vil fremme lovlig og hensynsfull ferdsel, og ivareta trafikksikkerheten til både fører av kjøretøyet og til tredjepersoner
3. Rutiner og virkemidler for å oppnå klima- og miljøvennlig drift, som beskrivelse av levetiden på kjøretøyene og rutiner for håndtering av avfall, defekte kjøretøy og komponenter

  • Krav om fordeling av kjøretøyene i fire soner i byen, som ca. følger ringveiene
  • Tilbudet må stenges om natten, mellom kl. 23.00 – 05.00 alle dager
  • Kommunen har mulighet til å innføre soner med forbud mot bruk og /eller parkering, eller hastighetsbegrensning. Sonene vil kunne innføres når som helst i tillatelsesperioden, og kan være midlertidige eller permanente.
  • «Stilletid» for elsparkesyklene. Alarmfunksjoner med lyd skal være avslått mellom kl. 20 og 07 natt til hverdager, og mellom kl. 20 og 09 natt til lørdager, søndager og helligdager

Voi applauderer forslaget

Nordensjef i Voi, Christina Moe Gjerde, sier til Nordre Aker Budstikke at dette er et viktig steg i riktig retning.

– Vi applauderer byrådets forslag. Det er i tråd med anbefalinger fra Transportøkonomisk Institutt, og det Konkurransetilsynet uttalte i høringsrunden.

ANNONSE

Hun sier at erfaringer fra andre markeder hvor Voi er til stede, viser at det å begrense antall aktører bidrar til et bedre tilbud, noe som kommer brukerne til gode.

– Det blir enklere å finne ledige elsparkesykler, og forholdene legges til rette for at de valgte operatørene og byene sammen kan utvikle et bærekraftig mikromobilitetstilbud, skriver hun i en e-post til lokalavisa.

Tips oss!

Tips Nordre Aker Budstikke – tips@nab.no.

Nøkkelord

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE