ANNONSE
ANNONSE
Nordre Aker Budstikke

Oslobudsjettet 2021:

Byrådet vil øke beboerparkeringsavgiften med 50 prosent. Bør heller halveres, mener Høyre

Nordre Aker har hatt beboerparkering i noen deler av bydelen, siden høsten 2019 Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Oslo-byrådet vil gjøre det markant dyrere å parkere i Oslos gater neste år. Prisen for beboerparkering foreslås økt med 50 prosent og gateparkering 25 prosent. Høyre reagerer og vil heller at prisen kuttes kraftig.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 23.09.2020 kl 15:16

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

OSLO: Det kommer fram av budsjettforslaget for Oslo for 2021, som ble lagt fram onsdag.

– Vårt viktigste mål er at Oslo skal bli verdens første utslippsfrie storby innen 2030. Da må vi ta tak i biltrafikken, som er den største enkeltkilden til utslipp og som også skaper helsefarlig byluft, sier byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg i Oslo.

Satsene økes med samme prosentsats både for bensin- og dieselbiler og elbiler. Men siden det allerede er mye billigere å parkere med elbil, blir økningen i kroner mye mindre.

De nye satsene blir som følger:

  • Prisen for fossilbiler i beboerparkering økes fra 3600 til 5400 kroner i året.
  • Prisen for elbiler i beboerparkering økes fra 600 til 900 kroner i året.

ANNONSE

  • Timeprisen for i gateparkering i «gul sone» økes fra 32 til 40 kroner i 2021 og skal etter planen økes ytterligere til 50 kroner timen i 2022. Dette gjelder også for fremmedparkering i beboerparkeringsområdene.
  • For elbil økes timeprisen til 6 kroner i 2021 og deretter til 8 kroner i 2022.

Siden prisøkningen blir kraftigst for dem med fossilbiler, påpeker Berg at det blir mer attraktivt å bytte den ut med en elbil.

– Prisdifferansen for beboerparkeringskort mellom fossilbiler og elbiler økes fra 3000 kroner i året til 4500 kroner i året, sier hun.

NB! Beboerparkeringen utvides til alle områder innenfor Ring 3 i Nordre Aker 5. oktober. Les mer her!

ANNONSE

Høyre: Vil redusere beboerparkeringen til 1500 kroner

Bystyrets største parti, Høyre, er helt uenig med byrådets forslag.

– Høyre er opptatt av tilgjengelighet i byen. Ikke alle har like lett for å ta seg frem, sier gruppelder Øystein Sundelin til Nordre Aker Budstikke.

Han mener at beboerparkeringsavgiften i dag allerede er for høy og bør reduseres i første omgang ned til 1500 kroner. Etter takstøkningen de siste årene er det også uheldig å øke parkeringsavgiften på bensin- og dieseldrevne biler ytterligere, ifølge Sunelin.

Partiet vil heller gjøre det dyrere å fremmedparkere, slik at flere av dem som bor i bebeoerparkeringsområdene kan få plass. I områder med beboerparkering mener partiet derfor at det er rimelig at fremmedparkerte el-biler må betale slik at beboere ikke opplever at el-biler fra andre områder og kommuner tar opp plassene. Utover dette bør det ikke innføres andre p-avgifter for el-biler, mener Høyre.

ANNONSE

Høyre foreslår også at parkeringsplasser innenfor området for bilfritt byliv i Oslo sentrum reetableres der det ikke går på bekostning av sykkeltilrettelegging, tilrettelegging for gående, fremkommeligheten for kollektivtrafikken, uteservering eller lekeplasser.

Venstre: Frykter andre bydeler ikke vil bli med

– Utslippene i Oslo går opp, mens de går ned nasjonalt. Byrådets budsjettforslag viser at avstanden mellom hva de sier og hva de gjør blir stadig større, sier Marit Kristine Vea, fraksjonsleder for Venstre i miljø- og samferdselsutvalget.

– Det er kanskje et enkelt tiltak å bråheve prisen på beboerparkering, men spørsmålet er hvor effektivt det er for å kutte utslipp. Så vidt jeg kan se ligger tiltaket heller ikke inne med tallfestet utslippseffekt i klimabudsjettet, sier Vea.

Hun understrker at Venstre også mener beboerparkering er et godt tiltak, men at hele ordningen risikerer å undergraves hvis prisen blir alt for høy.

– Det er for eksempel ikke gitt at nye bydeler nå ønsker å knytte seg til ordningen. Når byrådet velger å skru opp prisen så voldsomt bør tiltaket dessuten suppleres av tiltak som gjør det enklere å kutte utslipp. Det ser vi ikke i dette budsjettforslaget. Det er for eksempel ingen økning i støtten til privatpersoner som gjennomfører klimatiltak fra Oslos klima- og energifond, eller noen reduserte priser i kollektivtrafikken. Faren er dermed at byrådet lager politikk som verken kutter utslipp eller bidrar til å styrke oppslutningen om en offensiv klimapolitikk. Vi trenger å ha folk med oss, ikke mot oss når vi skal oppnå de store utslippskuttene som trengs de neste årene, sier Vea.

ANNONSE

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE