ANNONSE
ANNONSE
Nordre Aker Budstikke

Trosset PBE og Byantikvaren:

Bystyret godkjente planer om å rive og bygge nær 500 nye boliger

Fugleperspektiv av fremtidig situasjon. Vi ser Sognsveien, og i bakgrunnen ligger Solvang kolonihager. (Illustrasjon: SiO / A-Lab)

Studentsamskipnaden SiO får tommel opp fra bystyret til å bygge en «ny» studentby i Sognsveien, selv om både Plan- og bygningsetaten og Byantikvaren er uenige.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 29.11.2021 kl 16:33

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

SOGN: Det var allerede tilbake i 2017 at SiO lanserte planene om en real oppgradering av Nordberg studentby i Sognsveien 102, som i dag består 80 familieboliger, i en trinnvis rekkehusstruktur.

Studentbyen er gammel og krever modernisering. SiO har imidlertid erstattet dagens familieboliger med nye slike i Kringsjå studentby, og ønsker derfor å utnytte eiendommen i Sognsveien, som er nærmeste nabo til Solvang kolonihager.

Dagens bebyggelse i Nordberg studentby. Foto: Karl Andreas Kjelstrup (Arkivfoto)

SiO vil heller bygge tre nye boligblokker med 438 boenheter, og 465 såkalte hybelenheter. Byggene er foreslått med en høyde på ca. 12-18 meter (3 til 5 etasjer). Som en del av utbyggingen vil 12 trær måtte felles, mens naturmangfoldet skal ivaretas gjennom bevaring av fire store eiketrær.

Byantikvaren gikk opprinnelig mot forslaget, og vil bevare dagens bebyggelse, mens Plan- og bygningsetaten (PBE) fremmet et alternativt forslag – et slags kompromiss – der to av husrekkene nærmest veien bevares, mens det tillates nybygg lenger inn på eiendommen.

ANNONSE

Slik er området i dag, sett i fugleperspektiv. (Illustrasjon: SiO / A-Lab)

Bydelsutvalget støttet

Bydelsutvalget i Nordre Aker var svært kritiske i forbindelse med oppstartsmøtet i 2018, og mente da at forslaget var «brutalt ruvende» i et omkringliggende miljø av kolonihytter, småhus og verneverdige bygg. BU ønsket da en mer skånsom utbygging, som i større grad «snakker med omgivelsene».

Da planene var knadd og redusert fra 4-6 etasjer, til 3-5, og total utnyttelsesgrad hadde sunket fra 23-25.000 kvadratmeter til 16.500 kvadratmeter, var tonen imidlertid en annen. I februar 2020 ga de sin støtte til SiOs forslag, og avviste dermed PBEs nedskalerte prosjekt. Vedtaket ble gjort med 13 av 15 stemmer i BU – både Rødt og Frp var mot.

Slik vil den nye studentbyen se ut fra Sognsveien. (Illustrasjon: SiO / A-Lab)

Bystyret sier ja

Sist onsdag vedtok bystyret detaljreguleringen for eiendommen, slik SiO ønsker. Fremskrittspartiet la frem et alternativt forslag, i tråd med Byantikvarens ønske om å beholde dagens bygningsstruktur. Det forslaget fikk i tillegg til Frp, kun FNBs og Senterpartiets stemmer, og falt.

ANNONSE

Bystyret vedtok dermed detaljereguleringen, mot Frp og FNBs stemmer.

Reguleringen stiller krav om en lav parkeringsdekning for bil og mange sykkelparkeringsplasser. I tillegg blir oppgradering av sykkelveien i Sognsveien sikret med rekkefølgebestemmelse. Også Estate Nyheter har omtalt vedtaket.

Nyhetsbrev:

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE