Nordre Aker Budstikke

Derfor ble 54 år gammel bydelsdirektør i gruppe 9 vaksinert før BU-leder på 56 år i gruppe 5

Bydelsdirektør Svein Børge Hoftun og BU-leder Bente M. Larsen. Foto: Karl Andreas Kjelstrup / Privat

Den 54 år gamle bydelsdirektøren i Nordre Aker, som bor i St. Hanshaugen og tilhører gruppe 9, fikk vaksinen dagen før den 56 år gamle bydelsutvalgslederen i Nordre Aker som bor på Grefsen og tilhører gruppe 5. Årsaken er fordi Bydel Nordre Aker er flinkere, i følge bydelsdirektøren

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 11.05.2021 kl 17:17

NORDRE AKER: Per fredag 7. mai hadde 9977 personer i Nordre Aker blitt vaksinert mot covid-19. Av disse var 3620 fullvaksinert (med dose 1 og 2) Disse tallene inkluderer imidlertid ikke vaksiner satt hos vaksinesenteret i løpet av fredagen, og heller ikke alle vaksiner satt hos bydelens fastleger, på grunn av forsinkelse i rapporteringen.

Denne uka mottar Bydel Nordre Aker ca. 1920 vaksinedoser som skal benyttes til både dose 1. og dose 2. Bydelen vaksinerer fortsatt gruppene 4a/b, 5, 6 og 7.

– Gruppe 5 vil bli vaksinert på fastlegekontorene, mens gruppe 6 og 7 primært vaksineres på vaksinesenteret etter lister innsendt fra fastlegene. Er du usikker på om du er i en gruppe som skal identifiseres av fastlegen, anbefaler vi at du tar direkte kontakt med din lege, opplyser vaksinesenteret i Nordre Aker.

Bydelen forventer å starte med gruppe 8 (alle i alderen alderen 55-64 år) i uke 20. Det er uka som starter 17. mai.

I Nordre Aker er nå disse gruppene stort sett ferdigvaksinerte med to doser (les mer om hvem som tilører gruppene lenger ned):

 • Prioriteringsgruppe 1: Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper
 • Prioriteringsgruppe 2: Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper
 • Prioriteringsgruppe 3: Personer mellom 75 og 84 år (etter fallende alder)


– Det har vært litt fokus på om vi får nok vaksiner. Og min vurdering er at vi får nok vaksiner, ut fra de premissene som Helseetaten har lagt til grunn, nemlig en skjevfordeling der seks bydeler blir prioritert, og de andre bydelene får en fordeling ut fra demografiske forhold og smittetrykk. Og siden vår bydel har hatt et lavt smittetrykk så har vi fått noe færre vaksiner, men det blir tatt igjen nå de nærmeste ukene, sa bydelsoverlege Tom Sundar i bydelsutlvalgets møte 6. mai.

Status for gruppene som vaksineres nå

Gruppe 7 (18-44 med underliggende sykdommer):

 • Totalt 459 innbyggere har fått vaksinen
 • 12 er ferdigvaksinert (har fått dose 1+2)
 • 447 har fått første dose
 • Totalt antall innbyggere i denne gruppen: 954 (OBS: dette tallet justerer seg jevnlig).

Gruppe 6 (45-54 med underliggende sykdommer):

 • Totalt 850 innbyggere har fått vaksinen
 • 11 er ferdigvaksinert (har fått dose 1+2)
 • 839 har fått første dose
 • Totalt antall innbyggere i denne gruppen: 1027 (OBS: dette tallet justerer seg jevnlig).

Gruppe 5 (55-64 år med underliggende sykdommer):

 • Totalt 284 innbyggere har fått vaksinen
 • 2 er ferdigvaksinert (har fått dose 1+2)
 • 282 har fått første dose
 • Totalt antall innbyggere i denne gruppen: 369 (OBS: dette tallet justerer seg jevnlig).

Gruppe 4 samt 4B, 65-74 år og 18-64 år med høy risiko:

 • Totalt 4617 innbyggere har fått vaksinen
 • 599 er ferdigvaksinert (har fått dose 1+2)
 • 4018 har fått første dose
 • Totalt antall innbyggere i denne gruppen: 4.979 (OBS: dette tallet justerer seg jevnlig).

Gruppen 3 (75-84 år):

 • Totalt 2586 innbyggere har fått vaksinen
 • 1839 er ferdigvaksinert (har fått dose 1+2)
 • 747 har fått første dose
 • Disse tallene inkluderer også sykehjem.
 • Totalt antall innbyggere i denne gruppen er 2719

Gruppe 1+2 (85+ + sykehjem):

 • 1181 innbyggere har fått vaksinen
 • 1157 er ferdigvaksinert (har fått dose 1+2)
 • 24 har fått første dose
 • Disse tallene inkluderer også sykehjem.
 • Totalt antall innbyggere i denne gruppen er 1259.
 • (At totalt antall vaksinerte i gruppe 1 er lavere denne uken, enn uken før, skyldes dødsfall og/eller flytting fra bydel)

Kritisk helsepersonell:

 • I tillegg vaksinerer vi fortsatt noen kritisk helsepersonell.

Når gruppe 4a/b til gruppe 8 er vaksinert i Nordre Aker, følger prioriteringsgruppe 9 (alder 45-54 år).

Prioriteringsrekkefølge for vaksinering i Oslo

1. Beboere i sykehjem

2. Alder over 85 år

3. Alder 75-84 år

4. 4A: Alder 65-74 år. 4B: Personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene med høy risiko for alvorlig forløp:

 • organtransplantasjon
 • immunsvikt
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
 • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
 • kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon
 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.

5. Alder 55-64 år med disse sykdommene/tilstandene:

 • kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • immundempende behandling ved autoimmune sykdommer
 • diabetes
 • kronisk lungesykdom
 • fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2 eller høyere)
 • demens
 • kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • hjerneslag
 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.

6. Alder 45-54 år med de samme sykdommer eller tilstander som er listet opp i punkt 5

7. Alder 18-44 år med de samme sykdommer eller tilstander som er listet opp i punkt 5

8. Alder 55-64 år

9. Alder 45-54 år

Klikk for mer...

Klikk for mindre...

Utvider intervallet mellom dose 1 og 2

Bydelen opplyser at fra uke 20 vil fordelingen av vaksiner fra Folkehelseinstituttet være basert på 12 ukers intervall.

– Vaksinasjonsintervallet er utvidet til 12 uker for å få en raskere delvaksinering av befolkningen. Utvidet doseintervall skal gjelde fra gruppe 8 og videre. Oslo implementerer utvidet intervall til 12 uker fra og med uke 20, det har IKKE tilbakevirkende kraft, skriver vaksinesenteret.

Ulikt mellom «like bydeler»

Det har vært en diskusjon om hvorvidt det er forskjeller mellom bydeler som ikke er skjevfordelt. Under møtet i bydelsutvalget 6. mai forklarte fungerende bydelsdirektør i Nordre Aker, Svein Børge Hoftun, det slik:

– Anekdotisk er det slik at bydelsdirektøren som er bosatt i bydel St. Hanshaugen og er gruppe 9, han fikk sprøyta én dag før en BU-leder som både er eldre og i en annen gruppe, i Nordre Aker.

BU-leder Bente M. Larsen, på 56 år og som tilhører gruppe 5, fikk sin første vaksinedose hos fastlegen 29. april, slik Nordre Aker Budstikke har skrevet om.

– Vi måtte undersøke om det faktisk er sånn, sa bydelsdirektøren under BU-møtet 6. mai, og viste en sammenstilling mellom bydelene Nordre Aker, St. Hanshaugen og Grünerløkka. Den viser at de to sentrumsbydelene har delvaksinert (dose 1) en langt større andel av befolkningen over 17 år, enn Nordre Aker (henholdsvis 49 prosent i Grünerløkka og 67 prosent i St. Hanshaugen, mot bare 19 prosent i Nordre Aker).

Dette svarer Helseetaten

Han opplyste at bydelen har stilt spørsmål om dette til Helseetaten, om det er riktig at det skal være sånn.

– De svarer at de tildeler vaksiner ut fra hvor mange innbyggere bydelene har i de ulike gruppene. Men hvis du ikke får tak i noen i den prioriterte gruppa, så må du gi vaksinen til noen andre. Så det er et utgangspunkt som nok gjør at de mener St. Hanshaugen beveger seg litt foran, sa Hoftun.

– Men hvis du ser på totalen, så er ni prosent av de som skal ha vaksinen i Nordre Aker fullvaksinerte, mens det bare er fem prosent i St. Hanshaugen. Så totalt sett ligger vi foran St. Hanshaugen. Så det er det at St. Hanshaugen har hatt problemer med å få tak i dem i de øverste prioriterte gruppene som gjør at de beveger seg nedover.

Oversikten viser videre at St. Hanshaugen har delvaksinert 19 prosent og Nordre Aker 21 prosent av dem i de prioriterte gruppene. Til sammenlikning er det 70 prosent som ikke er vaksinert i Nordre Aker i disse gruppene, mot 76 prosent i St. Hanshaugen.


– Og så har byrådet nå skjerpet inn på at det er utrolig viktig å få tak i risikogruppene over gruppe 8, og at det må bydelene ha et særlig fokus på. Og det er nettopp det vi i vår bydel har levert på. Vi har fått tak i de som er mest risikoutsatte og har fått gitt vaksinen til dem. Og det er en veldig tydelig beskjed fra byrådet og byrådsavdelingen at det er et brekkpunkt på 45 år. Det er ingen i de ikke-skjevfordelte bydelene som får lov til å vaksinere personer under 45 år (bortsett fra dem som tilhører en av prioriteringsgruppene over gruppe 8, journ.anm.), sa Hoftun, og la til at kommer man dit, må bydelene gi vaksiner til andre bydeler som har personer i de prioriterte risikogruppene som ikke er vaksinert.

– Og så sier de kanskje det aller viktigste: Når vi nå har begynt å ferdigstille gruppe 8 og 9, så vil man på lik linje med da vi holdt på med gruppe 2, 3 og 4, hele tiden finjustere og kalibrere sånn at vi kommer i mål samtidig.

– Så ja, det har vært en forskjell, og vi ligger ikke dårlig an på totalen, sa bydelsdirektøren.

Innkalling

Bydelen er nå i gang med en bestillingsordning for time til vaksinering.

– Når det er din tur til å få vaksine vil du få en SMS av Helseboka. Helseboka er Oslo kommune sin samarbeidspartner. SMSen inneholder en lenke, som du trygt kan trykke på. Lenken tar deg til Helseboka sine sider, hvor du velger tidspunkt for vaksine-dose 1 og -dose 2. Når du har valgt tidspunkt for vaksinasjon må du logge inn med BankID. Det må du gjøre for å bekrefte din identitet og svare på et egenerklæringsskjema. Det er viktig at du svarer på alle spørsmålene, skriver bydelen på sine nettsider.

Du vil få en SMS som bekrefter din time til vaksinasjon. Dersom du ikke får en slik melding må du logge deg inn via lenken du fikk og gjennomføre prosessen på nytt. Dersom du ikke har BankID, eller av annen årsak ikke får valgt time til vaksinasjon, skriver Bydel Nordre Aker at de vil ta direkte kontakt med deg. Du vil da bli kontaktet per telefon eller e-post med tilbud om vaksinetime.

Du kan lese mer om det på Bydel Nordre Akers koronavaksine-sider.

Nyhetsbrev:

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Nordre Aker Budstikke bruker cookies (informasjonskapsler) til å personalisere annonser og forbedre nettstedet. Ved å benytte nettstedet aksepterer du at vi kan sette cookies i din nettleser.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...