ANNONSE
ANNONSE
Nordre Aker Budstikke

Derfor vil ikke Bymiljøetaten åpne Lofthus-bommen

Lofthus-bommen på Mons Søviks plass. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP (ARKIVFOTO)

Lesere lurer på hvorfor ikke bommen vurderes åpnet, når Grefsenveien stenger for biler. Vi spurte Bymiljøetaten.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 06.11.2018 kl 06:59

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

GREFSEN: I anledning Grefsenveien-prosjektet, og at Grefsenveien nå er varslet stengt for bilkjøring, fra 3. desember og i mange måneder fremover, fra Storo til Disen, lurer lesere på hvorfor ikke Lofthus-bommen åpnes midlertidig, for avlastning av forventet trafikkøkning i blant annet Kjelsåsveien.

Sporveien - som er prosjektleder for nye Grefsenveien - har hatt bommen på bordet, men det er Bymiljøetaten som er negativ til å åpne bommen midlertidig.

LES OGSÅ: Beboerne er svært bekymret når tusenvis må kjøre andre veier - som i Kjelsåsveien

Tirsdag fortalte også Sporveien at Kjelsåsveien ut mot Grefsenveien, ved Midtoddveien og Coop Prix-butikken, skal åpnes midlertidig på nyåret, også med lysregulering i krysset. Grefsenveien fra Platåveien til dette krysset skal etterhvert stenges retning nordover i mer eller mindre grad, trikkesporet skal oppgraderes.

Planen er da at bilister kan kjøre Kjelsåsveien oppover mot Grefsen og Kjelsås - og Grefsenveien tilbake - sørover, der også bussen er tenkt å ha trasé som erstatning for trikken.

ANNONSE

LES HELE SAKEN FRA DENNE UKA HER

Hva med Lofthus-bommen

Vi tok kontakt med Bymiljøetaten og spurte om følgende:

Med den forventede økte trafikken ned Kjelsåsveien mot Storo og Sinsen, så blir det vel ikke eventuelt spesielt fristende å velge «snikkjøring» den veien for de som kjører fra Groruddalen mot sentrum, med åpen bom?

En åpning av Lofthus-bommen vil kunne gjøre det enklere for de som bor på Grefsen og Kjelsås å komme seg over med bil til Grorud-siden, og således bidra til mindre trykk i Kjelsåsveien, ned mot Storo og Sinsen?

Anette Bjerke, seksjonssjef for trafikkstyring i Bymiljøetaten, svarer på hvorfor ikke Lofthusbommen vurderes å åpnes når Grefsenveien stenges for gjennomkjøring:

ANNONSE

– Bymiljøetaten er negative til å åpne bussbommen på Mons Søviks plass av flere grunner. Veien er regulert stengt, og bommen hindrer «snikkjøring» mellom Lofthus og Disen i Nordre Aker, og Årvoll i Bydel Bjerke. Åpning av bommen vil medføre betydelig trafikkbelastning på de andre veiene i området – ikke bare av biler som skulle kjørt i Kjelsåsveien, men også av alle andre som vil ta en «short-cut» og unngå hovedveiene, sier Bjerke.

Hun fortsetter:

– Veiene her er ikke beregnet for denne trafikkmengden. Totalt sett vil det bli mer kjøring på flere mindre egnede boligveier og skoleveier, som ikke er tilrettelagt for den forventede trafikkøkningen.

Skal overvåke situasjonen

Men Kjelsåsveien er også skolevei, er den dimensjonert for den økte belastningen med kanskje tusenvis flere biler daglig?

– Med en så stor endring som stenging av Grefsenveien vil trafikkavviklingen i området bli vanskelig, og det er ikke mulig å finne optimale løsninger. Vi mener allikevel at en åpning av bommen vil medføre større trafikkøkning gjennom området totalt sett - fordi mange vil velge å ta denne snarveien i stedet for å kjøre hovedveiene - enn trafikkøkningen i Kjelsåsveien alene, svarer Bjerke videre.

ANNONSE

Hun fortsetter:

– Derfor mener vi at det ikke er en god løsning å åpne bommen. Men vi kommer til å overvåke situasjonen nøye, og vi vil vurdere alle tiltak underveis. Det er først etter at endringene trer i kraft at vil vi få et helt klart bilde av hvordan trafikken vil fordele seg.

Bommen i enden av Lofthusveien

OPPDATERT: Dette svarer Bymiljøetaten ved Anette Bjerke om den andre bommen, i enden av Lofthusveien:

– Å åpne bommen i Lofthusveien vil medføre en stor del gjennomgangstrafikk i et sårbart boligområde, hvor mange gående/syklende, særlig skolebarn, ferdes i veiene. For å unngå kø i Sinsenkrysset vil flere bilister velge å kjøre i boligveier gjennom bydel Nordre Aker og Bjerke. Boliggater er som regel uten fortau, gangfelt og mangler ofte tilfredsstillende belysning.

Hun fortsetter:

ANNONSE

– Lofthusveien er en boligvei med ÅDT (journ. anm.: Årsdøgntrafikk- ÅDT - er summen av antall kjøretøy som passerer et punkt på en vegstrekning (for begge retninger sammenlagt) gjennom året, dividert på årets dager, et gjennomsnittstall for daglig trafikkmengde, kilde: wikipedia.) Veien er anlagt med fortau på den ene siden og tillater parkering langs veien. Veien består i hovedsak av eneboliger med mange inn- eller utkjøringer på begge sider av veibanen og har begrenset siktforhold. Trafikkøkning fra 2000 til 6000 kjt/d vil stille krav om trafikksikkerhets- og fremkommelighetstiltak, bl. a. gangfelt og bedre belysning. Med bakgrunn i Statens vegvesen sine gangfeltkriterier tillater stedsforholdene ikke å etablere nye gangfelt i Lofthusveien og andre veier i området.

– Lofthusveien krysses daglig av mange skolebarn som tilhører Disen skole. Det samme gjelder for Lofthusveien og Årrundveien i bydel Bjerke som ikke har fortau, og er også skolevei til Årvoll skole. Så disse gatene er rene boligater som ikke er egnet for mer trafikk. Kjelsåsveien er en hovedvei med tosidig fortau og egnet for den trafikken som finnes der i dag. Den har også kapasitet for noe mer trafikk.

Lofthusveien er stengt med permanent bom. Her et bilde fra da veien midlertidig ble åpnet i mai 2017, i forbindelse med at Kjelsåsveien var stengt en periode. Foto: Karl Andreas Kjelstrup (Arkivfoto)

LES OGSÅ: Onsdag kveld var det nettmøte om nye Storokrysset i regi av Bymiljøetaten og Nordre Aker Budstikke - se spørsmålene fra folket og svarene her.

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE