Nordre Aker Budstikke

En port nærmere «nye» Trollvann og Grefsenkleiva

Se planer og illustrasjoner her.

Eksisterende og fremtidig situasjon i alpinanlegget ved Grefsenkollen restuarant. Illustrasjon: Multiconsult for Bymiljøetaten

Det er store endringer på gang, snart blir det også arrangert informasjonsmøte om planene.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 08.05.2019 kl 20:32

GREFSENKLEIVA: Oslo kommune eier grunnen i Trollvanns- og Grefsenkleiva, mens Oslo Skisenter drifter alpinbakkene.

I planene om utvikling av skianlegget står det blant annet følgende: Bymiljøetaten har satt i gang utarbeidelse av en detaljreguleringsplan som stadfester den faktiske bruken av området, samtidig som den skal gi anlegget mulighet til nødvendig utvikling. Dagens anlegg og tilbud er utdatert.

Det ble holdt et oppstartsmøte 25. september 2018, og Nordre Aker Budstikke har også tidligere skrevet om planene om utvikling av skianlegget. Les saken her.

Planområdet i Oslo skisenter i Grefsenkollen. Illustrasjon: Multiconsult for Bymiljøetaten

Men Plan- og bygningsetaten har ønsket en mer detaljert beskrivelse og tiltaksskisser, før varsling av oppstart av detaljreguleringsarbeid. Nå har Multiconsult, på vegne av Bymiljøetaten, sendt inn til Plan- og bygningsetaten (PBE) Tiltaksbeskrivelse ved planoppstart, datert 3. april 2019. I innledningen står det blant annet at notatet gir en mer detaljert beskrivelse. Det er basert på supplerende befaringer og vurderinger. I tillegg er det gjort noen mindre endringer i varslingsgrense.


«Dagens bakker eller deler av disse i både Trollvanns- og Grefsenkleiva har en uhensiktsmessig form. Dette medfører at det er behov for store snømengder for å kunne gi et godt tilbud. Ved noe terrengarbeider der forhøyninger og fordypninger planeres ut og stigningsforhold og tverrsnitt endres vil snøbehovet bli mindre. Dette vil gi en lengre sesong og medfører mindre behov for kunstsnø. Videre er det behov for å utvide bakker i bredden, spesielt nederst i Grefsenkleiva. Her er det meget smalt, noe som medfører risiko ved at personer som kjører ned kan komme i konflikt med personer som oppholder seg i bunnområdet. Løypa stopper også brått rett i parkeringsplassen her.

Grefsenkleiva. Illustrasjon: Multiconsult for Bymiljøetaten

Generelt er det et stort behov for en modernisering av hele anlegget. I dette ligger nye heiser, nytt snøproduksjons- og lysanlegg, ny varmestue i bunnen av Grefsenkleiva og nytt driftsbygg/varmestue ved Trollvann. Mange av dagens bygg som er en del av anlegget foreslås revet. Trollvann blir som i dag vannkilde for snøproduksjon. Det er ønske om å anlegge en kobling mellom Grefsenkollen restaurant og anlegget, og det er vist en kort heis her.

For å gi et tilbud gjennom hele året vil det også sees på muligheten for å etablere sommeraktiviteter i anlegget.

Parkeringskapasitet er dårlig, og det blir raskt fullt på fine utfartsdager. Forslagsstiller ønsker derfor å se på muligheten for å utvide parkeringskapasiteten ved Trollvannsstua for å gi et bedre tilbud for besøkende i anlegget, turfolk og langrennsløpere. Eksisterende parkeringsplass på Grefsenkollen er også inkludert i planområdet. Dette for å kunne utforme denne plassen bedre.


Det er flere høyspentledninger i området som man ønsker å legge i bakken. Det er også sannsynlig at eksisterende transformatorstasjoner må flyttes. Gjennom planarbeidet vil det sees på muligheten for å åpne en liten bekk som i dag er lukket under parkeringsplassen i bunn av Grefsenkleiva.»

Ny situasjon for området rundt Trollvannstua. Illustrasjon: Multiconsult for Bymiljøetaten

LES OGSÅ: – At halvparten av konkurrentene mine ble tatt, er ikke til å begripe!

Trollvannstua

Også Trollvannstua med tilhørende område skal oppgraderes og utvides:

«Ved Trollvann ligger Trollvannsstua med bolig, en tømmerkoie, garasje/toalettanlegg, flere heishus, pumpehus (snøproduksjon), brakke tilhørende Skiforeningen, transformatorstasjon og noen mindre lagerbuer. Det er stort behov for garasje/verksted og varmestue, og det legges opp til to nybygg til disse formålene. Her vil det også være toaletter, billettsalg, skiutleie etc. Kapasiteten i varmestua planlegges til rundt 150 personer.», skriver Multiconsult videre.


Trollvannsstua med bolig skal ikke røres, men det er behov for utvidelse av Trollvannstua, går det også frem. Det planlegges et påbygg, heishuset nederst i bakken erstattes med nytt, og pumpehus nybygges eller utvides. Annen bebyggelse tilknyttet anlegget skal rives.

I tillegg ønskes det å etablere langrennsløype til toppen av Grefsenkollen, fra Trollvannsområdet og opp langs Barnebakken og til toppen av Grefsenkollen.

Toppområdet: Koblingen mellom Trollvannkleiva og Grefsenkleiva. Illustrasjon: Multiconsult for Bymiljøetaten

Parkering

Parkeringsplassen skal også utvides. Fra å ha plass til 100-150 biler i dag, skal parkeringsarealet utvides i forkant av tunet foran Trollvannskleiva med nytt driftsbygg/varmestue, og gi plass til rundt 100 biler til.

Grefsenkollen og ny langrennsløype

Toppområdet forbinder Trollvanns- og Grefsenkleiva. I dette området er det et ønske om å utvide den smale passasjen mellom de to kleivene, og knytte Grefsenkollen restaurant til alpinanlegget. Også på grunn av parkeringsmulighetene på Grefsenkollen.

Grefsenkleiva

Om selve Grefsenkleiva, står blant annet:

«Det tas sikte på å utvide anlegget slik at det blir sammenhengende med én heis. Det vil gi lengre og mer attraktive bakker. Dagens to tallerkenheiser erstattes med én stolheis fra bunn av bakken (…) For å få gode stigningsforhold for skikjøring heves terrenget rundt topppunktet med 3 til 4 meter. Siden det er smalt nederst i anlegget må dette området utvides (…) Midt i Grefsenkleiva ligger fire bygg og en plasthall tilknyttet alpinbakken. Det er heishus, varmestue og lager. Disse ønskes revet (…) Parkeringsplassen er noe ustrukturert. Deler av denne benyttes til en utvidelse av bunnområdet i bakken, og ny varmestue legges her. Den blir erstatning for den som ligger oppe i Grefsenkleiva.»

Det ligger ikke i planene å utvide parkeringen her, men i stedet en bedre organisering og en liten utvidelse i sørøst.

Følg saken i Plan- og bygningsetatens sksinnsyn.

Trollvannskleiva. Illustrasjon: Multiconsult for Bymiljøetaten

Verneforslag

Det går også frem av saken at Fylkesmannen i Oslo og Viken har fått i oppdrag fra Klima og miljødepartementet å vurdere om deler av arealet ved Grefsenkollen og Trollvann kvalifiserer for vern som friluftslivsområde etter Markaloven § 11, og at det det aktuelle området også består av gammel skog, ligger nær bebyggelse og er mye brukt til friluftsliv og naturopplevelse.

«Området ble kartlagt og verdivurdert høsten 2018, og ble i den forbindelse vurdert verneverdig etter kriteriene for vern av friluftslivsområder. Vernearbeidet ble varslet 18. mars, med høringsfrist 10. april. Kartet til høyre viser Fylkesmannen forslag til verneområde, samt varslet planområde for denne detaljreguleringen. Som det går fram av kartet er det et overlapp fra Trollvann og sørover. Endelige plan- og vernegrenser i dette området vil avklares i samråd med Fylkesmannen.» Her kan du klikke deg inn og se kartet det vises til.

Oppstartsmøte

9. april sendte Bymiljøetaten brev til Plan- og bygningsetaten, og inviterer til nytt oppstartsmøte i saken: Varsel om oppstart av detaljregulering med konsekvensutredning.

Bymiljøetaten skriver blant annet at det samtidig med varsel om oppstart av detaljregulering, varsles at detaljreguleringen utløser krav om konsekvensutredning. Det stilles imidlertid ikke krav om planprogram. Foreslått planavgrensning dekker et areal på rundt 480 dekar.

Informasjonsmøte

Det skal også holdes et informasjonsmøte om detaljreguleringen på Grefsenkollen restaurant onsdag 8. mai 2019 klokken 18.00.

Nordre Aker Budstikke var også i kontakt med Bymiljøetaten tidlig i april, om videre fremdrift i saken:

– Plan- og bygningsetaten ønsket å se forslaget om vern av området ved Trollvann i sammenheng med reguleringsplanarbeidet. Fylkesmannen i Oslo og Viken sendte først 11. mars i år PBE informasjon om verneprosessen. I følge dette brevet fikk Fylkesmannen i oppdrag fra Klima- og miljødepartementet (KLD) å vurdere om deler av arealet ved Grefsenkollen - Trollvann kvalifiserer for vern som friluftslivsområde etter Markaloven § 11. Dette kom i etterkant av at det ble gitt tillatelse til oppstart av planarbeid etter Markaloven for utvikling av alpinanlegget, fortalte da seniorkonsulent Lise Jørstad i Seksjon for skogsplan og forvaltning i Bymiljøetaten.

– Det var for å kunne avveie og ivareta de ulike interessene at Fylkesmannen fikk det nevnte oppdraget. KLD forutsatte derfor også at en eventuell verneplanprosess skulle samordnes med reguleringsplanprosessen for alpinanlegget med hensyn til fremdrift og arealbruk, la hun til.

Oslo Høyre og Eirik Lae Solberg, til venstre, på besøk i Grefsenkleiva. Foto: NORDRE AKER BUDSTIKKE

På slutten av sesongen var også Oslo Høyre, ved Eirik Lae Solberg, en tur i Grefsenkleiva, og Høyre etterlyste fremdrift i saken:

– Oslo har helt unike muligheter for den som vil ta del i et aktivt friluftsliv. Finnes det i det hele tatt en annen hovedstad i verden med en slalombakke som denne midt i byen? spør Solberg, og fortsetter:

– Dessverre har tiden løpt fra dette anlegget. Her trengs nye heiser, bredere nedfarter og bedre snøproduksjonsanlegg slik at skisesongen kan starte tidligere og vare lengre. Det vil bety enormt for den lokale rekrutteringen til alpint og brett.

En oppgradering av Oslo skisenter Grefsenkollen lå i planene for et OL i Oslo i 2022.

– Nå er det Grefsenkollen sin tur. Jeg håper virkelig ildsjeler og unger i Kjelsås IL snart kan juble over at anlegget endelig skal få en lenge etterlengtet oppgradering. Det fortjener de, sier Solberg, som har notert seg informasjonsmøtet 8. mai.

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Nordre Aker Budstikke bruker cookies (informasjonskapsler) til å personalisere annonser og forbedre nettstedet. Ved å benytte nettstedet aksepterer du at vi kan sette cookies i din nettleser.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...