Nordre Aker Budstikke

Politikerne om beboerparkeringen:

«Dette har gått galt av sted». «Det er lov å bruke hodet når man skal gjøre tiltak»

Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Frustrerte beboere møtte frustrerte lokalpolitikere i Miljø-, plan- og samferdselskomiteen (MPS) mandag. De ønsker seg mer smidighet og skjønn fra Bymiljøetaten, og kommer med forslag til løsninger på beboerparkeringsflokene.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 28.10.2020 kl 17:01

NYDALEN: I tur og orden tok de ordet, beboere på Berg og Tåsen som har opplevd at utvidelsen av beboerparkeringen 5. oktober ikke har blitt slik de så for seg.

Nordre Aker Budstikke har gjennom en rekke reportasjer i høst fortalt om konsekvensen av at de tidligere uregulerte boligveiene nå har blitt regulert i forbindelse med innføring av beboerparkering: Enten reguleres de til beboerparkering, eller til parkering forbudt.

Bymiljøetaten har strengt fulgt sitt eget krav til gatebredde for å kunne regulere parkering: Veier må være minst 5,5 meter brede. Er de smalere har de automatisk fått parkeringsforbud. Dette var ikke bydelsutvalget klar over da de bestemte å utvide ordningen i fjor - og det har heller ikke gått ut noen informasjon om det før skiltene ble satt opp for tre ukers tid siden.

Politisk møte mandag

I mandagens møte i Miljø-, plan- og samferdselskomiteen (MPS) i Bydel Nordre Aker, fikk lokalpolitikerne høre fra Øvre Tåsen Boligsameie i Løvåsveien og P.A. Munchs vei, fra Hauges vei, Gjennomfaret, og Tåsenlia Sameie i Pastor Fangens vei:

Eivind Enok Nilsen i Øvre Tåsen Boligsameie. Foto: Karl Andreas Kjelstrup


Øvre Tåsen Boligsameie har fått seks beboerparkeringsplasser til 48 boenheter i P.A. Munchs vei og Løvåsveien. Det til tross for at P.A. Munchs vei er bredere enn 5,5 meter i hele lengden. Nå opplever nabolaget økt trafikk, søknader om å bygge ned grøntområdene i hagebyen til parkeringsplasser, og parkeringsutfordringer, for eksempel for hjemmetjenesten. Bymiljøetaten på sin side mener veien ikke er i god nok stand, selv om den er bred nok.

I Hauges vei er en liten veistump «glemt» av Bymiljøetaten, mener beboere, og er derfor forblitt uregulert, uten beboerparkering. Det gjør at det alltid er fullt av parkerte biler der.

Lars-Einar Petterson fra Gjennomfaret. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

I Gjennomfaret har det blitt parkeringsforbud langs bebyggelsen i hele veien, bortsett fra i svingen opp fra enden av John Colletts allé. Det er ikke tillatt å gjøre endringer på den snart 80 år gamle bebyggelsen. Kun et fåtall av boligene har egen garasje, de øvrige har ikke mulighet for parkering på egen grunn. Veien er en blindvei, uten gjennomkjøring, og nærmeste beboerparkeringsmulighet er langt unna, spesielt for de innerste boligene. Tidligere har folk automatisk parkert på én side av gata, og det har aldri vært fremmedparkering, fordi det ikke anses praktisk, i følge beboerne. Gjennomfaret mangler 25 centimeter for å oppfylle breddekravet.

Tåsenlia Sameie i starten av Pastor Fangens vei, fikk beboerparkering i 2018. I høst varslet Bymiljøetaten at de ville flytte parkeringen over på fortausiden av veien. Da sameiet svarte at de syntes det var en dårlig idé, svarte Bymiljøetaten at veien viser seg å være for smal, og at beboerparkeringen (10 plasser) utenfor sameiet derfor erstattes med parkeringsforbud. Veien har blitt for smal når parkeringen flyttes, fordi den ene siden av veien - der man før parkerte - har et privat gangareal nærmest boligene, som Bymiljøetaten ikke ønsker at det skal kjøres på.


Hans Petter Danielsen fra Tåsenlia Sameie. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

– Det er åpenbart at dette ikke er gjort for å finne gode parkeringsløsninger for beboerne, men for å fjerne parkeringsplasser. Vi trenger hjelp til å få lagt bort centimetermålet, sa Hans Petter Danielsen i Tåsenlia Sameie til politikerne – og la til at han er litt redd etaten skal finne at Pastor Fangens vei er 5,49 cm når de nå har varslet at de vil måle opp veiene på nytt.

– Og dermed si at det ikke går, for det er det de har lagt opp til.

Undrende politikere

– Jeg lurer på hvor Bymiljøetaten henter kravene sine fra. Jeg har vært i kontakt med byrådsavdelingen til Lan Marie Berg – som sier at Brann- og redningsetaten jobber med en veileder om gatebredde, men ikke et krav. Tar de det fra løse lufta? sa MDG-representant Aase Marie Olafsen.

– Resultatet har blitt utilfredsstillende. Vi må finne løsninger slik at dette blir tilfredsstillende. Det er helt uforståelig at det i P.A. Munchs vei er parkering forbudt frem til de øverste seks plassene. Veien er like bred hele veien. Parkering bør være mulig i deler av Løvåsveien også, om man ikke har parkering ved fortauskanten. At brannbiler skal komme forbi der det er smalt er jo fornuftig, men det er jo ikke god nok grunn til å fjerne biler i hele Løvåsveien. Dette har gått galt av sted. Det må være mulig å finne løsninger, sa Høyre-representant Stig Eide Sivertsen.


– Bredden er retningsgivende, ikke lovfestet. Det er noe med hvordan BYM bruker det de kaller krav. Det er lov å bruke hodet når man skal gjøre tiltak, man trenger ikke være så firkantet. BYM bruker Brann- og redningsetaten til å si at dette gjør det vanskelig. Hvordan var det før beboerparkeringen? Jo, det var mye fremmeparkering: Når det nå skulle reguleres til beboerparkering, blir resultatet heller parkering forbudt. Det er noe med konsekvensene og hvem man skylder på, sa Venstre-representant Anne Marstein.

Komiteleder Julie Myhre Barkenæs (MDG) oppsummerte komiteens holdning:

– Det var et enstemmig vedtak for å utvide beboerparkeringen i Nordre Aker, på bakgrunn av erfaringene fra 2018 – der beboerparkeringen ble oppfattet som vellykket. Vi har alle blitt overrasket, og nå kan vi få avdekket hvor problemene er og jobbe med Bymiljøetaten og prøve å få en best mulig dialog.

Om lag 15 beboere stilte i MPS-møtet mandag. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Hvor kommer 5,5 meter fra?

Komiteen etterlyste også hvor Bymiljøetaten forankrer at det er absolutt krav om 5,5 meter bredde for å regulere parkering, det hadde ingen av representantene i komiteen selv funnet. Komitesekretær, spesialkonsulent Bent Gether-Rønning, bekreftet at etaten ikke har vist til noen konkret paragraf for breddekravet, men at dette baserer seg på erfaringer. Ved innføringen av beboerparkeringen i 2018 har BYM bekreftet at de ikke hadde like mye fokus verken på parkering ved fortauskant, eller veibredde.


– Men vi har fått en advarsel fra BYM om at hvis man ønsker en vurdering av det som er gitt i en vei (regulert beboerparkering eller p-forbud, journ.anm.) kan man risikere at det blir gjort om motsatt også, sa Gether-Rønning, og la til at han ikke vet hvor stort slingringsmonnet til BYM er.

Resultater fra den nye oppmålingen

Bymiljøetaten har foretatt en oppmåling av enkelte veier i Nordre Aker 13. og 14. oktober, der Gether-Rønning fra bydelsadministrasjonen var med. Bymiljøetaten ønsker ikke å dele sine resultater fra målingen – det er ikke vanlig at de rapporterer fra en oppmåling, skriver de i en e-post til Nordre Aker Budstikke. Bydel Nordre Aker har imidlertid laget en rapport der de mener at det bør finnes løsninger for flere av veiene som er smalere enn 5,5 meter.

Etter målingen varslet Bymiljøetaten at de nå vil fjerne beboerparkeringen i deler av Møllesvingen, som ble innført 5. oktober, mens deler av Nils Lauritssøns vei, som fikk p-forbud, vil bli beboerparkeringssone likevel. Les mer om det her.

Under kan du lese Bydel Nordre Akers rapport fra oppmålingen, som fant sted tirsdag 13. og onsdag 14. oktober.

Bydel Nordre Akers rapport

Oversikt over de observasjoner som ble gjort av bydelen på de forskjellige veiene som ble vurdert på de to befaringene (13. og 14. oktober 2020):

Bergslia (Sognsveien-John Colletts Allé):

 • Nå: Parkering forbudt på begge sider. Fortau på østsiden. Smal veiskulder på vestsiden.
 • Befaring: Kontrollmåling viser at veien er mindre enn 5,5 meter bred.
 • Anbefaling: Det bør undersøkes om det kan parkeres mot skulder på vestsiden av veien på deler av strekningen, selv om dette vil medføre at utrykningskjøretøyer vil måtte benytte noe av fortauet for å passere parkerte biler. Det er allerede en HC-plass i veien som utløser dette behovet. Slik parkering kan evt kombineres med enveiskjøring for å sikre fotgjengeres daglige bruk av fortauet (hindrer at møtende biler bruker fortau).

Gjennomfaret (John Colletts Allé-Enden øst):

 • Nå: 10 beboerparkeringsplasser i vest. Smal skulder på begge sider. Ikke fortau. Veien er en blindvei uten gjennomgangstrafikk
 • Befaring: Strekning i øst kontrollmålt til 5,0 meter.
 • Anbefaling: Ber om at det vurderes om utrykningskjøretøyer kan akseptere parkering i større deler av veien slik situasjonen har vært til nå. Evt bør det beskrives mulige tiltak for å øke antall p-plasser i nabolaget.

Kløverveien syd (Syrenveien-Nils Lauritssøns vei):

 • Nå: Parkering forbudt på begge sider. Ikke fortau. Smale veiskuldre.
 • Befaring: Kontrollmålt til mindre enn 5,5 meter.
 • Anbefaling: Ingen endring synes mulig pga bredden. Her er det også mer parkering i forholdsvis nærhet.

Kløverveien nord (Irisveien-Syrenveien):

 • Nå: Parkering forbudt på begge sider. Ikke fortau.
 • Befaring: Kontrollmålt til 5,5 meter hele strekningen.
 • Anbefaling: Asfalten er bred nok hele veien. Kan gjøre om til parkering foran parken, men vil være uheldig med fast parkering her. Parkering forbudt tillater lettere henting/levering i barnepark. Fra parken opp til Irisveien er veien også bred nok dersom man fjerner all vegetasjon som henger utover veien på østsiden. Dersom beboere ønsker bør vegetasjon fjernes i nordenden for å tillate parkering der. Ikke avklart med beboere pr nå.

Nils Lauritssøns vei (Langlia-Møllesvingen):

 • Nå: Parkering forbudt begge sider. Fortau langs sydøstsiden. Smal skulder på nordvestsiden.
 • Befaring: Ved oppmåling ble sydlige enden målt til ca 5,5 meter slik at parkering bør være mulig.
 • Anbefaling: Ber om at det lages ny forskrift med beboerparkering i sydenden.

Løvåsveien (Tåsenveien-P.A. Munchs vei):

 • Nå: Parkering forbudt begge sider. Fortau sydøst-side. Smal skulder nordvest-side.
 • Befaring: Kontrollmålt til under 5 meter bredde.
 • Anbefaling: Det bør undersøkes om det kan parkeres mot skulder på vestsiden av veien, selv om dette vil medføre at utrykningskjøretøyer vil måtte benytte noe av fortauet for å passere parkerte biler. Slik parkering kan evt kombineres med enveiskjøring for å sikre fotgjengeres daglige bruk av fortauet (hindrer at møtende biler bruker fortau). Veien har ikke gjennomgangstrafikk. Bør vurdere å utvide skulder enkelte steder for å bedre fremkommelighet.

Nils Lauritssøns vei (Humleveien-Syrenveien):

 • Nå: Parkering forbudt begge sider. Fortau på nordsiden.
 • Befaring: Deler av veistykket er bredt nok, men ville ikke være plass til mer enn noen få biler pga konflikt med utkjøring fra Tåsen gård.
 • Anbefaling: Kan være mulig plassering av HC-plass (se forskrift 473/2020) for Syrenveien 1B og noen ekstra plasser.

Møllesvingen (Bergsalléen-Nils Lauritssøns vei):

 • Nå: 23 beboerparkeringsplasser på sørsiden. Ingen fortau.
 • Befaring: Et lite stykke som nå er regulert til parkering er under 5,5 meter.
 • Anbefaling: Dersom BYMs vurdering er å redusere antall plasserer bør dette holdes på et minimum.

Møllesvingen (Trollsvingen-Bergsalléen):

 • Nå: 47 beboerparkeringsplasser på sørøstsiden. Ikke noe fortau. Smale skuldre på begge sider.
 • Befaring: Kontrollmåling viser veibredde på 4,8-5,2 meter.
 • Anbefaling: Kan være vanskelig å finne tilstrekkelig plass til utrykningskjøretøyer. Vil gjøre det vanskelig med besøksparkering ettersom nærmeste parkering blir i østre del av Kløverveien (mot Nils Lauritssøns vei) og i Trollsvingen i syd. Ved fjerning av alle plasser vil farten i veien muligens øke. Bør i så fall vurdere flere fartshumper.

P.A. Munchs vei (Løvåsveien-Tåsenveien):

 • Nå: 6 beboerparkeringsplasser. Fortau på nordsiden.
 • Befaring: Veibredde kontrollmålt til 5,5 meter, men setningsskader på sydsiden gjør veien uegnet for tunge kjøretøyer.
 • Anbefaling: Bør opprette beboerparkering i hele veiens lengde. Veistandarden bør utbedres der det er store setningsskader for å sikre forsvarlig underlag for tunge utrykningskjøretøyer.

Pastor Fangens vei (Langlia-Vinkelveien):

 • Nå: 52 beboerparkeringsplasser på nordsiden. Fortau på samme side på hele strekningen.
 • Befaring: Ønske fra beboer om befaring for å flytte parkering til andre siden utløste kontrollmåling og deler av veien ble funnet for smal.
 • Anbefaling: Bydelen har blitt informert om at BYM forbereder ny forskrift der noen av beboerplassene blir fjernet. Bydelen ber om at flesteparten av parkeringsplassene beholdes. Om nødvendig bør plassene flyttes over til veiskuldersiden slik at fortau kan benyttes for nødsituasjoner.

Syrenveien (Enden-Nils Lauritssøns vei):

 • Nå: 13 beboerplasser i nordenden av veien (vestsiden).
 • Befaring: Resten av veien er målt til mindre enn 5,5 meter (5,0 – 5,2 meter). Behov for å sette av plass til HC-plass i sydenden (utenfor 1b)
 • Anbefaling: Vurdere mulig HC-plass i sydenden (utenfor 1b) selv om veien er i smaleste laget. Mulig at behovet kan løses gjennom opprettelse av flere plasser (og evt HC-plass) i Nils Lauritssøns vei (se forskrift 457/2020).

Klikk for mer...

Klikk for mindre...

MPS-vedtaket

Det er bydelsutvalget som skal gjøre den endelige behandlingen av saken i sitt møte torsdag neste uke. MPS-komiteen gjorde et enstemmig vedtak der de peker på konkrete løsningsforslag. MPS mener det er flere hensyn som tilsier at man bør «strekke seg langt for å få til flere parkeringsplasser på noen av de strekningene som det nå ligger an til å bli parkering forbudt på fordi asfaltert veibredde er mindre enn 5,5 meter»:

 • Noen av veistrekningene har lite eller ingen mulighet for parkering på tilgrensende eiendommer. Av hensyn til bl.a. vernehensyn er det heller ikke ønskelig at det tilrettelegges for parkering på disse eiendommene selv om det er noe plass mellom bygningene. Dette gjelder spesielt Gjennomfaret og P.A. Munchs vei/Løvåsveien (Øvre Tåsen Sameie).
 • Noen av veistrekningene der det er innført parkering forbudt blir så lange at det blir uforholdsmessig lang vei til nærmeste parkeringsplass. Dette gjelder spesielt Bergslia, men kan også komme til å gjelde de delene av Møllesvingen og Pastor Fangens vei som står i fare for å miste noen av de plassene som allerede er regulert inn. Lang vei til parkeringsplass er en utfordring for mange, inkludert de kommunale tjenestene som betjener hjelpetrengende ute i bydelen.

Komiteen vil videre at Bydel Nordre Aker ber Bymiljøetaten se på muligheten for å plassere parkeringsplasser på skuldersiden av de veiene som har for smal veibane, men som har fortau på den ene siden:

«Bydelen er klar over at man av trafikksikkerhetshensyn primært ønsker å plassere parkering på fortausiden, men mener at det må gjøres unntak der det er mer praktisk. Veibredde sammen med fortau vil da bli bredt nok for utrykningskjøretøyer. Man skal være varsom med å tilrettelegge for kjøring på fortau, men med begrenset bruk synes dette allikevel som et akseptabelt kompromiss. For å unngå at fortau benyttes av vanlige kjøretøy som møtes kan man eventuelt også vurdere enveiskjøring av disse gatene. Dette vil spesielt gjelde Bergslia, Pastor Fangens vei og muligens P. A. Munchs vei/Løvåsveien.

Bydel Nordre Aker mener at Gjennomfaret er i en spesiell situasjon. Dette er en blindvei uten gjennomgangstrafikk. Veien er målt til 5 meter, men har flere steder en halv meter fri plass på hver side. Her vil det være ønskelig at det gjøres en vurdering på om utrykningskjøretøyer kan komme frem selv om det parkeres på den ene siden. Dette har vært praksis til nå. Her er det liten mulighet for parkering på egen eiendom utover et fåtall garasjer.»

Bymiljøetaten om veibredde

I en e-post til Nordre Aker Budstikke, skriver kommunikasjonsrådgiver i Bymiljøetaten, Guro Birkeland Tangen, dette om etatens vurdering av veibredder:

– I gater hvor bredden i utgangspunktet er bred nok, må vi i de vurderingene som vi skal gjøre nå, ta hensyn til for eksempel gatens forfatning, bæreevne for større kjøretøy, snømåking og at vegetasjon kan være til hinder for kjøring og parkering og vi må ta hensyn til ev. sykkeltraseer. I tillegg skal det svares ut mange henvendelser fra privatpersoner, slik at det vil ta tid før eventuelle endringer er på plass. Dersom bredden bare unntaksvis tillater gateparkering med en plass her og en plass der, er det ikke sikkert at dette blir løsningen.

– Dere skriver at det er dialog med Brann- og redningsetaten om bredden de trenger - 3,5 meter er anbefalt for god passering. Men er dette nedfelt i en eksisterende veileder, gatenormal e.l.? Eller er det BYMs egen vurdering at det ikke kan utvises skjønnsmessige vurderinger fra gate til gate?

– 3,5 meter er i utgangspunktet ganske smalt for en gate ut fra dagens krav, men disse gatene er av eldre dato. Vi forholder oss til det OBRE (Oslo brann- og redningsetat, journ.anm.) anbefaler nå og de forholdene vi må ta hensyn til (som nevnt over), skriver Birkeland Tangen, og viser til etatens tidligere svar til Nordre Aker Budstikke:

– For å kunne opprettholde i hvert fall så god fremkommelighet som mulig gjennom året, er 5,5 meters bredde før det tillates parkering et godt mål. Det vil deretter bli en utfordring for vår driftsavdeling å opprettholde bredden i vintersesongen.

Oppfølging av bydelens innspill

– Bydel Nordre Aker anbefaler opprettholdelse av parkering flere steder der BYM vil eller har skiltet med parkering forbudt. Bydel Nordre Aker (BNA) kommer med forslag til løsninger i sin rapport - blant annet bruk av sideareal, og å gå i dialog med Brann- og redningsetatene om egne vurderinger i den enkelte gate. Hvordan forholder BYM seg til rapporten fra bydelen, og hva gjør BYM videre med den? Er den kun til bydelens interne bruk?

– Det er riktig at rapporten fra BNA er til bydelens bruk, men vi har også mottatt denne og er godt kjent med det som står der. Dialogen med bydelen er god. Innspillene vil bli vurdert, men vi kan ikke ta beslutninger som går ut over for eksempel trafikksikkerhet eller fremkommelighet for kjøretøy, utrykning eller ikke, svarer kommunikasjonsrådgiveren.

– Er det andre strekninger med beboerparkering fra 2018 som nå planlegges fjernet (BYM har tidligere uttalt at dette ikke ville bli prioritert først, journ.anm.)?

– Det som har vært planlagt innført av beboerparkering i bydeler som har vedtatt dette, er nå ferdig innført, med unntak av eventuelle rettelser etter de fysiske befaringene som er gjort eller skal gjøres innen kort tid. Dersom det kommer henvendelser som gjør at vi må ta en vurdering på enkelte strekk, kan dette medføre endringer, svarer Birkeland Tangen.

Nyhetsbrev:

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Nøkkelord

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Nordre Aker Budstikke bruker cookies (informasjonskapsler) til å personalisere annonser og forbedre nettstedet. Ved å benytte nettstedet aksepterer du at vi kan sette cookies i din nettleser.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...