ANNONSE
ANNONSE
Nordre Aker Budstikke

Disse tre parkene skal oppgraderes

Sverre Enevolds plass er én av tre friområder i Nordre Aker som drar nytte av 2021-bevilgningen på 500.000 kroner. Her kommer det et bordtennisbord. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Bydelsutvalget bevilget 500.000 kroner på 2021-budsjettet til å ruste opp noen av de lokale parkene. Nå er det klart hvilke som skal prioriteres.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 12.11.2021 kl 08:29

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

NORDRE AKER: Bydelsutvalget i Nordre Aker gjørde gjort et verbalvedtak under budsjettbehandlingen i desember 2020. Dette lød:

«Bydelsutvalget ønsker at bydelen skal fortsette å ruste opp bydelens parker og uteområder Vi har en del flotte grøntområder i bydelen som kan tilrettelegges bedre for aktivitet og rekreasjon for alle aldersgrupper. Vi ber bydelen om å innhente innspill fra beboere om forslag til opprusting av bydelens parker og uteområder. Vi oppfordrer bydelen til aktivt å søke eksterne støtteordninger for å finansiere dette. Bydelsutvalget ønsker å holdes orientert om innspill fra beboerne og om planer for opprusting.

Det er satt av kr 500.000,- til oppgradering/anskaffelser i 2021 til de parkene som bydelen forvalter. Bydelens innbyggere ble gjennom en artikkel i Nordre Aker Budstikke oppfordret om å sende inn forslag til tiltak. I Bydelsutvalgets møte 17.06.2021 ble tiltakene presentert i BU-sak 92/21 «Bydelens friområder og parker - Innspill til tiltak».

Siden den gang har bydelsadministrasjonen jobbet videre med de innkomne forslagene, og etter en vurdering av hvert enkelt forslag, befaring i de aktuelle parkene og samtaler med naboer har man gått videre med følgende tiltak:

  • Arnes park: (mellom Arnes vei og Grefsenveien på Grefsen) Dette er en av parkene hvor engasjementet har vært stort både fra nabobarnehager og mange barn i nabolaget. Her er det plukket ut et lekeapparat (villmark-trollhuset), en sklie som kan ligge i terrenget og et benkebord. Det vurderes også å få på plass en søppelkasse til.
  • Nygårdsparken: (ved Blåsbortveien på Tåsen) Her er det plukket ut en klatrekube og et benkebord.
  • Sverre Enevolds plass (Jupiterjordet): (Grefsenplatået) Her blir det satt opp et bordtennisbord.

ANNONSE

Bydelen har valgt selskapet Aktiv Lek som leverandør, og de har lovet at de ulike apparatene skal kunne være på plass i løpet av november. Pris på de valgte varene ligger på rundt 350.000 kroner, inkludert grunnarbeider og montering, opplyser bydelen. Det er litt usikkerhet forbundet med valg av fallunderlag.

Det er gjennomført en befaring med Aktiv Lek i begynnelsen av november, og deretter vil anskaffelse av mer utstyr vurderes. Det er også aktuelt å bestille nye nett til både mål og det store klatrestativet på Jupiterjordet, ifølge Bydel Nordre Aker.

Dersom det etter oppgraderingene fremdeles er penger til overs av den halve millionen som er bevilget, vil det brukes på benker som kan utplasseres i noen av de øvrige parkene.

ANNONSE

Nyhetsbrev:

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE