ANNONSE
ANNONSE
Nordre Aker Budstikke

Er tre stemmer unna å redde nedre Grefsen og Smestad

ENIGE OM ENDRING: Espen Ophaug (V), Camilla Wilhelmsen (Frp), Pia Farstad von Hall (H) og Eirik Lunde (KrF). Foto: OSLO KOMMUNE / STURLASON

Frp, Høyre og Venstre, med støtte fra KrF, fremmer felles forslag om å droppe nedre Grefsen og Smestad som utviklingsområder – slik de ble i kommuneplanen fra 2015 – en gang for alle. Nå mangler de bare støtte fra Rødt.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 30.08.2017 kl 18:01

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

OSLO: Da Fremskrittspartiets Camilla Wilhelmsen fremmet forslag om ta nedre Grefsen ut av kommunepanen i fjor høst, fikk hun delvis støtte bare fra KrF og Rødt.

Resten av borgerlig side mente som byrådspartiene at kommuneplanen, vedtatt i 2015, skulle ligge fast.

BEBOER-OPPRØR: Nå gjør innbyggerne opprør mot rådhuset. 20 beboerforeninger og aksjonsgrupper går sammen i protest – arrangerer møte 30. august

Fra utviklingsområde til småhusområde

Tidligere i år snudde imidlertid også Høyre og Venstre 180 grader, og ønsker nå å bevare både Smestad og nedre Grefsen som småhusområder. Samtidig er de sterkt kritiske til at byrådet har foreslått å innlemme enda flere småhusområder i kommuneplanen, som ble sendt ut på høring før sommeren.

I byutviklingskomiteens møte forrige uke, presenterte Frp, Høyre og Venstre et felles forslag, som skal opp til votering i bystyret allerede onsdag 6. september.

ANNONSE

Forslaget innebærer å tilbakeføre både nedre Grefsen og Smestad til de reguleringsplaner som gjalt før kommuneplanen ble vedtatt i 2015. I hovedsak vil det bety småhusplanen.

Her er forslagene som fremmes av H, Frp og V:

1. Bystyret ber byrådet om å reversere planene for småhusområdet nedre Grefsen, ved å tilbakeføre området fra utviklingsområde tilbake til daværende regulering (er) som gjaldt frem til kommuneplanen 2015-2030 ble vedtatt.

2. Bystyret ber byrådet om å reversere planene for småhusområdet Smestad, ved å tilbakeføre området fra utviklingsområde tilbake til daværende regulering (er) som gjaldt frem til kommuneplanen 2015-2030 ble vedtatt.

Ta vare på småhusområdene

– Vi kommer med dette forslaget nå fordi vi mener det er viktig å ta vare på småhusområdene i Oslo, områder som i dag er under sterkt press, sier Pia Farstad von Hall (H) til Nordre Aker Budstikke.

ANNONSE

Høyre-politikeren sier alle de borgerlige partiene er bekymret for byrådets offensive fortettingspolitikk, slik den kommer til uttrykk i forslaget til ny kommuneplan.

– Vi ønsker å tilbakeføre nedre Grefsen og Smestad til de reguleringsplanene som var gjeldene før kommuneplanen ble vedtatt i 2015. For Høyre er det heller ikke aktuelt å definere flere, nye småhusområder som utviklingsområder, slik byrådspartiene ønsker, sier von Hall.

Det er leder i Oslo Venstre, Espen Ophaug, enig i.

– Vi mener det er bra å ha et mangfold av boligtyper i Oslo. Derfor støtter vi forslaget om å ta ut Smestad og nedre Grefsen fra kommuneplanen og ønsker å bidra til å styrke vernet om småhusområdene.

Hva mener Rødt?

JOKER: Bjørnar Moxnes og Rødts tre representanter i bystyret kan sikre flertall for det borgerlige forslaget. I fjor stemte partiet med Frp, men vil ikke bekrefte at de gjør det samme nå. Foto: OSLO KOMMUNE / STURLASON

ANNONSE

Det er en samlet borgerlig side som står bak forslaget. Høyre, Frp og Venstre har allerede sikret støtte fra Kristelig Folkeparti når saken skal voteres over neste onsdag.

– Da mangler vi bare tre stemmer for å få flertall, de tre berømmelige fra Rødt, sier Camilla Wilhelmsen.

Selv om Rødt stemte med Frp i fjor høst, er det langt mer usikkert hva partiet mener nå.

– Begrunnelsen for dette var fra vår side i fjor at prosessen på langt nær hadde vært demokratisk god nok. Dermed er det ikke automatikk i at vi mener Nedre Grefsen skal tas ut som utviklingsområde i planen når den nå revideres, sa Rødts gruppeleder Bjørnar Moxnes til Aftenposten i juni.

Nordre Aker Budstikke har vært i kontakt med Moxnes tirsdag ettermiddag, uten at han har svart mer konkret på hvordan Rødt vil stemme 6. september.

ANNONSE

– Rødt har vært lite villige til å flagge hvor de står i denne saken siden, sier Wilhelmsen.

OPPDATERT ONSDAG: Her er svaret fra Rødt.

Svar før valget

Hun mener velgerne fortjener et svar på hvor oslopolitikerne står i spørsmålet om fortetting av småhusområder før valget 11. september.

– Jeg mener det er viktig å få synliggjort hva partiene mener om dette nå før valget. Selv om det er Stortingsvalg, så tror jeg det betyr mye for folk i Oslo hva oslopolitikerne mener om deres hjem og bomiljøer, og at dette kan påvirke hvilket parti de vil stemme på ved valget, sier Wilhelmsen, som er nestleder i byutviklingskomiteen.

I forrige uke presenterte Nordre Aker Budstikke byrådspartienes svar på en rekke spørsmål stilt av Aksjonsgruppen på nedre Grefsen.

Aksjonsgruppen fortalte etterpå at de jobber med en sammenstilling av svar fra samtlige partier.

Med voteringen i bystyret neste onsdag, får velgerne et klart svar på hva partiene mener, før valgdagen.

– Byutvikling er også nasjonal politikk. Arbeiderpartiet vil pålegge kommunene å lage boligplaner og forplikte seg til boligbygging i pressområder, slik som i Oslo, sier von Hall.

– Nå har velgerne et klart valg, stemmer de på Venstre eller et av de andre borgerlige partiene blir småhusområdene vernet, sier Espen Ophaug.

NB! Onsdag 30. august arrangerer beboeraksjonen i Oslo, som samler over 20 vel og beboeraksjoner, stort folkemøte på Marienlyst skole. Les mer om det her!

Meld deg på nyhetsbrev!

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE