Nordre Aker Budstikke

Fant mange feil med «fare for død» i barnehagene

I Nordberg barnepark, som ligger i Holsteinveien, ble det funnet flere kritiske feil under en inspeksjon i fjor sommer. Foto: Christian Fredrik Borg

I fjor sommer ble det gjennomført inspeksjoner på lekeplassene i bydelens barnehager. Et halvt år senere var flere av feilene ennå ikke utbedret.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

NORDRE AKER: Lekeplassinspørtørene leverte på oppdrag for kommunale Omsorgsbygg i to runder grundige tilstandsvurderinger. Mange av byenes barnehager ble sjekket i fjor sommer i det som er en årlig kontroll av utelekeplassene.

Alle lekeapparater, gjerder og porter, beplantning og trær og overflater sjekkes for slitasje og skader som kan være uheldig i forhold til å være på en utelekeplass. Dessuten gjøres det en vurdering av lekeplassens funksjon, opplyser Anne-Mette Bakke, seksjonsjef for barnehager i Bydel Nordre Aker.

Nordre Aker Budstikke har kartlagt funnene. Sjekk hver enkelt barnehage lengre ned i saken!

Under kontrollene ble det avdekket en rekke feil. Det gjaldt både feil med fare for død eller alvorlig helseskade, men også fare for mindre helseskade.

– Rettes omgående

Barnehagesjef Bakke sier at lekeplassene i Nordre Akers barnehager generelt er i god stand.


– Hvis det avdekkes skader eller mangler som er graverende, så fjernes eller utbedres skaden omgående, skriver hun i en e-post til Nordre Aker Budstikke.

Bydelen mener resultatene fra kontrollene stemmer godt med deres oppfatning av tilstanden: grundig.

– Hvorfor blir ikke alvorlige feil, som de som kategoriseres som «fare for død», funnet og rettet - uten at det må til en ekstern kontroll?

– Det må ikke ekstern kontroll til før feil eller mangler utbedres. Hvis noe ryker eller løsner, eller på annen måte framstår farlig, så skjermer vi eller fjerner umiddelbart, svarer Bakke.

Og legger til:


– I og med at kontrollen gjennomføres årlig, så er det en sikkerhet i seg selv, slik at det sjelden oppstår akutte, farlige feil og mangler.

I mange av barnehagene i bydelen ble det i sommer gjennomført kontroll av lekeplassene. Foto: Christian Fredrik Borg

Ikke utbedret

Bakke i Bydel Nordre Aker sier at alvorlige feil bli rettet «umiddelbart».

– Først skjermer man og deretter fjerner det som er farlig. Mindre alvorlige feil rettes i løpet av rimelig tid. Noe må bestilles, noe trenger vi ekstern hjelp til, andre ting kan enkelt settes i stand, skriver Bakke.

I Nordberg barnehage i Carl Kjelsens vei var en av feilene som ble kategorisert som «Fare for alvorlig helseskade», ennå ikke utbedret i slutten av februar. Det var i tilknytning til et klatrestativ. Den eksterne inspektøren påpeker at knaggene som blir brukt til å henge sekker på, kan føre til fare for fallskader.


– Hvorfor har ikke det skjedd rundt ni måneder etter at rapporten ble utarbeidet?

– Når bydelen mottar lekeplasskontrollene, så prioriteres utbedring av A-avvik på alle utelekeplasser så raskt som mulig. Deretter prioriteres B- og C-avvikene for utbedring. Totalt sett vil det ta noe tid før B- og C-avvik er utbedret, skriver Bakke.

I juli ble det fastslått at disse knaggene i Nordberg barnehage kunne utgjøre fare for alvorlig helseskade. 25. desember var knaggene ennå ikke fjernet, slik tiltaket lød. Foto: Christian Fredrik Borg

Det er barnehageeier, i dette tilfellet Oslo kommune, som har ansvaret for utbedringene.

– Når det gjelder kroker i Nordberg, ble disse montert da barnehagene skulle gjenåpnes på rødt nivå, med levering ute.


Bakke sier at det er «beklagelig» at knaggene ble montert et sted der de kan komme i kontakt med fallsone. Nå vil de bli fjernet, opplyser hun.

Slik ser rapporten fra Lekeplassinspektørene ut. Foto: Skjermbilde

Totalt ble det påvist totalt 21 feil knyttet til lekeutstyret i Nordberg barnehage. Fem av disse ble kategorisert som «Fare for alvorlig helseskade».

– Kan dere garantere at det ikke er andre steder der feil ikke er utbedret?

– Jeg kan ikke garantere at alle avvik i alle rapportene er utbedret, ettersom dette arbeidet tar noe tid, skriver hun i e-posten.

Også i en annen barnehage Nordre Aker Budstikke har sjekket, var flere feil ennå ikke utbedret et drøyt halvt år etter kontrollen.

Dødsfare

I Bergtunet barnehage ble det avdekket fire feil i tilknytning til en buss av treverk. Alle feilene er vurdert til å utgjøre «fare for død».

Lekeplassinspektørene påpeker at konstruksjonen har påvist råteskader flere steder.

«(...) råteskader har konsekvenser for styrke og bæreevne. Det er brudd i to bærestolper for taket. Fare for brudd flere steder i konstruksjonen.»

I Gulldalen barnehage på Kjelsås ble det påpekt at taket på en trehytte hadde flere spikere som stakk ut.

«Kvelningsfare, hektefare for klær, snor etc. Spiker fjernes og erstattes med skruer», skriver kontrollørene i rapporten som mener feilen medfører «fare for død».

En annen feil med «fare for død» ble påpekt i Tåsenløkka barnehage, som bydelen overtok i desember i fjor.

«Begge øvre horisontale bjeker (sic) er løse fra stolper i en ende. Fare for brudd», påpeker kontrollørene om en balansebro.

Sjekk barnehagene

Her kan du sjekke hva som ble funnet i barnehagene som ble kontrollert i fjor sommer:

(For generell tilstand betyr tilstandsvurderingen 0 ingen eller ubetydelige feil/slitasje, 1 moderat/middels og 2 store feil/slitasje. For uteområdets lekefunksjon betyr 0 gode og allsidige lekefunksjoner, 1 middels gode, og 2 mangelfulle eller ensidige lekefunksjoner).

Badebakken barnehage

Generell tilstand:

 • Gjerder og porter: 0
 • Flater: 0
 • Beplanting og trær: 0
 • Lekeutstyr: 1

Uteområdets lekefunksjoner:

 • Tilstand: 0

Avvik lekeutstyr:

 • A -Fare for død: 0
 • B-Fare for alvorlig helseskade: 2
 • C-Fare for mindre helseskade: 3
 • D-Observasjon: 4

Dato: 30.06.2020

Klikk for mer...

Klikk for mindre...

Bakkehaugen barnehage

Generell tilstand:

 • Gjerder og porter: 2
 • Flater: 0
 • Beplanting og trær: 0
 • Lekeutstyr: 1

Uteområdets lekefunksjoner:

 • Tilstand: 0

Avvik lekeutstyr:

 • A -Fare for død: 0
 • B-Fare for alvorlig helseskade: 6
 • C-Fare for mindre helseskade: 12
 • D-Observasjon: 6

Dato: 30.06.2020

Klikk for mer...

Klikk for mindre...

Bergtunet 2 barnehage paviljong

Generell tilstand:

 • Gjerder og porter: 0
 • Flater: 0
 • Beplanting og trær: 2
 • Lekeutstyr: 1

Uteområdets lekefunksjoner:

 • Tilstand: 0

Avvik lekeutstyr:

 • A -Fare for død: 0
 • B-Fare for alvorlig helseskade: 3
 • C-Fare for mindre helseskade: 12
 • D-Observasjon: 4

Dato: 01.07.2020

Klikk for mer...

Klikk for mindre...

Bråtenalleen barnehage

Generell tilstand:

 • Gjerder og porter: 0
 • Flater: 0
 • Beplanting og trær: 0
 • Lekeutstyr: 0

Uteområdets lekefunksjoner:

 • Tilstand: 0

Avvik lekeutstyr:

 • A -Fare for død: 0
 • B-Fare for alvorlig helseskade: 1
 • C-Fare for mindre helseskade: 8
 • D-Observasjon: 5

Dato: 01.07.2020

Klikk for mer...

Klikk for mindre...

Bydelssetra barnepark

Generell tilstand:

 • Gjerder og porter: 1
 • Flater: 0
 • Beplanting og trær: 2
 • Lekeutstyr: 1

Uteområdets lekefunksjoner:

 • Tilstand: 0

Avvik lekeutstyr:

 • A -Fare for død: 0
 • B-Fare for alvorlig helseskade: 5
 • C-Fare for mindre helseskade: 1
 • D-Observasjon: 0

Dato: 01.07.2020

Klikk for mer...

Klikk for mindre...

Damefallet barnepark

Generell tilstand:

 • Gjerder og porter: 2
 • Flater: 1
 • Beplanting og trær: 2
 • Lekeutstyr: 2

Uteområdets lekefunksjoner:

 • Tilstand: 0

Avvik lekeutstyr:

 • A -Fare for død: 3
 • B-Fare for alvorlig helseskade: 6
 • C-Fare for mindre helseskade: 1
 • D-Observasjon: 0

Dato: 01.07.2020

Klikk for mer...

Klikk for mindre...

Disengrenda barnehage

Generell tilstand:

 • Gjerder og porter: 0
 • Flater: 1
 • Beplanting og trær: 0
 • Lekeutstyr: 1

Uteområdets lekefunksjoner:

 • Tilstand: 0

Avvik lekeutstyr:

 • A -Fare for død: 0
 • B-Fare for alvorlig helseskade: 1
 • C-Fare for mindre helseskade: 12
 • D-Observasjon: 8

Dato: 02.07.2020

Klikk for mer...

Klikk for mindre...

Disenstua barnepark

Generell tilstand:

 • Gjerder og porter: 1
 • Flater: 2
 • Beplanting og trær: 1
 • Lekeutstyr: 1

Uteområdets lekefunksjoner:

 • Tilstand: 0

Avvik lekeutstyr:

 • A -Fare for død: 0
 • B-Fare for alvorlig helseskade: 1
 • C-Fare for mindre helseskade: 12
 • D-Observasjon: 10

Dato: 02.07.2020

Klikk for mer...

Klikk for mindre...

Eplehagen Kanvas barnehage

Generell tilstand:

 • Gjerder og porter: 0
 • Flater: 0
 • Beplanting og trær: 0
 • Lekeutstyr: 2

Uteområdets lekefunksjoner:

 • Tilstand: 0

Avvik lekeutstyr:

 • A -Fare for død: 2
 • B-Fare for alvorlig helseskade: 16
 • C-Fare for mindre helseskade: 24
 • D-Observasjon: 13

Dato: 01.07.2020

Klikk for mer...

Klikk for mindre...

Grefsentunet barnehage

Generell tilstand:

 • Gjerder og porter: 0
 • Flater: 0
 • Beplanting og trær: 0
 • Lekeutstyr: 1

Uteområdets lekefunksjoner:

 • Tilstand: 0

Avvik lekeutstyr:

 • A -Fare for død: 0
 • B-Fare for alvorlig helseskade: 3
 • C-Fare for mindre helseskade: 7
 • D-Observasjon: 5

Dato: 02.07.2020

Klikk for mer...

Klikk for mindre...

Korsvolltoppen barnehage

Generell tilstand:

 • Gjerder og porter: 1
 • Flater: 1
 • Beplanting og trær: 0
 • Lekeutstyr: 1

Uteområdets lekefunksjoner:

 • Tilstand: 0

Avvik lekeutstyr:

 • A -Fare for død: 0
 • B-Fare for alvorlig helseskade: 3
 • C-Fare for mindre helseskade: 9
 • D-Observasjon: 5

Dato: 01.07.2020

Klikk for mer...

Klikk for mindre...

Langmyrgrenda barnehage

Generell tilstand:

 • Gjerder og porter: 1
 • Flater: 0
 • Beplanting og trær: 0
 • Lekeutstyr: 0

Uteområdets lekefunksjoner:

 • Tilstand: 0

Avvik lekeutstyr:

 • A -Fare for død: 0
 • B-Fare for alvorlig helseskade: 0
 • C-Fare for mindre helseskade: 5
 • D-Observasjon: 6

Dato: 01.07.2020

Klikk for mer...

Klikk for mindre...

Månedjordet barnehage

Generell tilstand:

 • Gjerder og porter: 0
 • Flater: 1
 • Beplanting og trær: 2
 • Lekeutstyr: 1

Uteområdets lekefunksjoner:

 • Tilstand: 0

Avvik lekeutstyr:

 • A -Fare for død: 0
 • B-Fare for alvorlig helseskade: 6
 • C-Fare for mindre helseskade: 15
 • D-Observasjon: 4

Dato: 30.06.2020

Klikk for mer...

Klikk for mindre...

Nordberg barnepark

Generell tilstand:

 • Gjerder og porter: 1
 • Flater: 0
 • Beplanting og trær: 0
 • Lekeutstyr: 1

Uteområdets lekefunksjoner:

 • Tilstand: 0

Avvik lekeutstyr:

 • A -Fare for død: 0
 • B-Fare for alvorlig helseskade: 1
 • C-Fare for mindre helseskade: 1
 • D-Observasjon: 2

Dato: 01.07.2020

Klikk for mer...

Klikk for mindre...

Nordberg barnehage

Generell tilstand:

 • Gjerder og porter: 0
 • Flater: 0
 • Beplanting og trær: 0
 • Lekeutstyr: 1

Uteområdets lekefunksjoner:

 • Tilstand: 0

Avvik lekeutstyr:

 • A -Fare for død: 0
 • B-Fare for alvorlig helseskade: 5
 • C-Fare for mindre helseskade: 12
 • D-Observasjon: 4

Dato: 01.07.2020

Klikk for mer...

Klikk for mindre...

Nordre Åsen barnehage

Generell tilstand:

 • Gjerder og porter: 0
 • Flater: 0
 • Beplanting og trær: 0
 • Lekeutstyr: 1

Uteområdets lekefunksjoner:

 • Tilstand: 0

Avvik lekeutstyr:

 • A -Fare for død: 0
 • B-Fare for alvorlig helseskade: 4
 • C-Fare for mindre helseskade: 10
 • D-Observasjon: 6

Dato: 02.07.2020

Klikk for mer...

Klikk for mindre...

Nydalen barnehage

Generell tilstand:

 • Gjerder og porter: 0
 • Flater: 0
 • Beplanting og trær: 0
 • Lekeutstyr: 1

Uteområdets lekefunksjoner:

 • Tilstand: 0

Avvik lekeutstyr:

 • A -Fare for død: 0
 • B-Fare for alvorlig helseskade: 2
 • C-Fare for mindre helseskade: 6
 • D-Observasjon: 7

Dato: 30.06.2020

Klikk for mer...

Klikk for mindre...

Rektorhaugen barnehage

Generell tilstand:

 • Gjerder og porter: 0
 • Flater: 0
 • Beplanting og trær: 0
 • Lekeutstyr: 2

Uteområdets lekefunksjoner:

 • Tilstand: 0

Avvik lekeutstyr:

 • A -Fare for død: 2
 • B-Fare for alvorlig helseskade: 3
 • C-Fare for mindre helseskade: 8
 • D-Observasjon: 3

Dato: 01.07.2020

Klikk for mer...

Klikk for mindre...

Sanatoriet barnehage

Generell tilstand:

 • Gjerder og porter: 0
 • Flater: 1
 • Beplanting og trær: 0
 • Lekeutstyr: 2

Uteområdets lekefunksjoner:

 • Tilstand: 0

Avvik lekeutstyr:

 • A -Fare for død: 1
 • B-Fare for alvorlig helseskade: 6
 • C-Fare for mindre helseskade: 8
 • D-Observasjon: 8

Dato: 02.07.2020

Klikk for mer...

Klikk for mindre...

Solsikken barnehage avdeling Maristova

Generell tilstand:

 • Gjerder og porter: 0
 • Flater: 0
 • Beplanting og trær: 0
 • Lekeutstyr: 1

Uteområdets lekefunksjoner:

 • Tilstand: 0

Avvik lekeutstyr:

 • A -Fare for død: 0
 • B-Fare for alvorlig helseskade: 0
 • C-Fare for mindre helseskade: 4
 • D-Observasjon: 4

Dato: 30.06.2020

Klikk for mer...

Klikk for mindre...

Tåsenløkka barnehage

Generell tilstand:

 • Gjerder og porter: 1
 • Flater: 0
 • Beplanting og trær: 0
 • Lekeutstyr: 2

Uteområdets lekefunksjoner:

 • Tilstand: 0

Avvik lekeutstyr:

 • A -Fare for død: 1
 • B-Fare for alvorlig helseskade: 16
 • C-Fare for mindre helseskade: 33
 • D-Observasjon: 10

Dato: 30.06.2020

Klikk for mer...

Klikk for mindre...

Berglåven barnehage

Generell tilstand:

 • Gjerder og porter: 2
 • Flater: 0
 • Beplanting og trær: 0
 • Lekeutstyr: 2

Uteområdets lekefunksjoner:

 • Tilstand: 0

Avvik lekeutstyr:

 • A -Fare for død: 1
 • B-Fare for alvorlig helseskade: 12
 • C-Fare for mindre helseskade: 26
 • D-Observasjon: 12

Dato: 18.06.2020

Klikk for mer...

Klikk for mindre...

Bergtunet barnehage

Generell tilstand:

 • Gjerder og porter: 0
 • Flater: 0
 • Beplanting og trær: 0
 • Lekeutstyr: 2

Uteområdets lekefunksjoner:

 • Tilstand: 0

Avvik lekeutstyr:

 • A -Fare for død: 4
 • B-Fare for alvorlig helseskade: 5
 • C-Fare for mindre helseskade: 16
 • D-Observasjon: 15

Dato: 18.06.2020

Klikk for mer...

Klikk for mindre...

Engebråten barnehage

Generell tilstand:

 • Gjerder og porter: 1
 • Flater: 0
 • Beplanting og trær: 0
 • Lekeutstyr: 1

Uteområdets lekefunksjoner:

 • Tilstand: 0

Avvik lekeutstyr:

 • A -Fare for død: 0
 • B-Fare for alvorlig helseskade: 13
 • C-Fare for mindre helseskade: 18
 • D-Observasjon: 6

Dato: 17.06.2020

Klikk for mer...

Klikk for mindre...

Gulldalen barnehage

Generell tilstand:

 • Gjerder og porter: 2
 • Flater: 1
 • Beplanting og trær: 0
 • Lekeutstyr: 2

Uteområdets lekefunksjoner:

 • Tilstand: 0

Avvik lekeutstyr:

 • A -Fare for død: 2
 • B-Fare for alvorlig helseskade: 2
 • C-Fare for mindre helseskade: 17
 • D-Observasjon: 5

Dato: 17.06.2020

Klikk for mer...

Klikk for mindre...

Haugensjordet barnehage

Generell tilstand:

 • Gjerder og porter: 0
 • Flater: 0
 • Beplanting og trær: 0
 • Lekeutstyr: 1

Uteområdets lekefunksjoner:

 • Tilstand: 0

Avvik lekeutstyr:

 • A -Fare for død: 0
 • B-Fare for alvorlig helseskade: 9
 • C-Fare for mindre helseskade: 24
 • D-Observasjon: 13

Dato: 17.06.2020

Klikk for mer...

Klikk for mindre...

Kløverveien barnehage

Generell tilstand:

 • Gjerder og porter: 0
 • Flater: 0
 • Beplanting og trær: 0
 • Lekeutstyr: 1

Uteområdets lekefunksjoner:

 • Tilstand: 0

Avvik lekeutstyr:

 • A -Fare for død: 0
 • B-Fare for alvorlig helseskade: 1
 • C-Fare for mindre helseskade: 6
 • D-Observasjon: 6

Dato: 18.06.2020

Klikk for mer...

Klikk for mindre...

Langlia barnepark

Generell tilstand:

 • Gjerder og porter: 1
 • Flater: 0
 • Beplanting og trær: 2
 • Lekeutstyr: 2

Uteområdets lekefunksjoner:

 • Tilstand: 0

Avvik lekeutstyr:

 • A -Fare for død: 1
 • B-Fare for alvorlig helseskade: 12
 • C-Fare for mindre helseskade: 18
 • D-Observasjon: 8

Dato: 18.06.2020

Klikk for mer...

Klikk for mindre...

Myrer barnehage

Generell tilstand:

 • Gjerder og porter: 0
 • Flater: 1
 • Beplanting og trær: 0
 • Lekeutstyr: 2

Uteområdets lekefunksjoner:

 • Tilstand: 0

Avvik lekeutstyr:

 • A -Fare for død: 4
 • B-Fare for alvorlig helseskade: 3
 • C-Fare for mindre helseskade: 10
 • D-Observasjon: 5

Dato: 17.06.2020

Klikk for mer...

Klikk for mindre...

Sognsveien barnehage

Generell tilstand:

 • Gjerder og porter: 0
 • Flater: 0
 • Beplanting og trær: 0
 • Lekeutstyr: 1

Uteområdets lekefunksjoner:

 • Tilstand: 0

Avvik lekeutstyr:

 • A -Fare for død: 0
 • B-Fare for alvorlig helseskade: 11
 • C-Fare for mindre helseskade: 20
 • D-Observasjon: 17

Dato: 17.06.2020

Klikk for mer...

Klikk for mindre...

Tåsen barnehage

Generell tilstand:

 • Gjerder og porter: 1
 • Flater: 0
 • Beplanting og trær: 0
 • Lekeutstyr: 2

Uteområdets lekefunksjoner:

 • Tilstand: 0

Avvik lekeutstyr:

 • A -Fare for død: 0
 • B-Fare for alvorlig helseskade: 4
 • C-Fare for mindre helseskade: 15
 • D-Observasjon: 13

Dato: 18.06.2020

Klikk for mer...

Klikk for mindre...

Voldsløkka barnehage

Generell tilstand:

 • Gjerder og porter: 1
 • Flater: 0
 • Beplanting og trær: 0
 • Lekeutstyr: 1

Uteområdets lekefunksjoner:

 • Tilstand: 0

Avvik lekeutstyr:

 • A -Fare for død: 0
 • B-Fare for alvorlig helseskade: 3
 • C-Fare for mindre helseskade: 6
 • D-Observasjon: 5

Dato: 18.06.2020

Klikk for mer...

Klikk for mindre...

Nyhetsbrev:

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Nordre Aker Budstikke bruker cookies (informasjonskapsler) til å personalisere annonser og forbedre nettstedet. Ved å benytte nettstedet aksepterer du at vi kan sette cookies i din nettleser.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...