ANNONSE
ANNONSE
Nordre Aker Budstikke

Frp er ute av bydelsutvalget, men ikke Hans

Hans Arthur Kielland Aanesen. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Etter bråket i Oslo Frp på tampen av 2020, står nå partiet uten representasjon i bydelsutvalget. Mangeårig bydelspolitiker Hans A. Kielland Aanesen skal nå omtales som «uavhengig», men har funnet seg nytt parti.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 14.02.2021 kl 10:15

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

NORDRE AKER: I høst ble daværende leder av Oslo Fremskrittsparti, Geir Ugland Jacobsen, ekskludert fra partiet. Det ble også startet en ekskluderingssak mot leder av Nordre Aker Frp, Arne Østreng fra Lofthus. Østreng valgte imidlertid selv å forlate partiet før prosessen ble konkludert.

Både Ugland Jacobsen og Østreng meldte overgang til partiet Demokratene, som i sin tid ble stiftet av Vidar Kleppe, ble suspendert fra Fremskrittspartiet i 2001. Kleppe ledet Demokratene frem til 2012. Ugland Jacobsen ble i januar valgt til leder av Demokratene i Oslo.

Både Ugland Jacobsen og Østreng har verv i lokalpolitikken og tilsynsutvalg i Bydel Nordre Aker. Tidligere partikamerat Hans A. Kielland Aanesen er fast representant i bydelsutvalget (BU), og også han meldte seg ut av Fremskrittspartiet i fjor høst.

Blir uavhengige til torr for nye partier

Som Nordre Aker Budstikke tidligere har skrevet, er BU-representantene direktevalgt, og kan således fortsette sine verv, selv om de er ute av partiet de sto på liste for ved valget i 2019.

ANNONSE

Under BU-møtet torsdag 11. februar sto representantenes nye partitilhørighet på agendaen. Der gikk det frem, slik Nordre Aker Budstikke tidligere har skrevet, at Kielland Aanesen nå er medlem av partiet Nye borgerlige.

«Valg til bydelsutvalg er basert på personstemmer og endring i partitilhørighet endrer ikke rekkefølgen på representantene.» skriver fungerende bydelsdirektør Svein Børge Hoftun i sitt saksfremlegg.

Men da verken Nye borgerlige eller Demokratene som parti er valgt inn i bydelsutvalget, skal disse tre representantene nå omtales som uavhengige representanter, går det frem av saken.

«Representantene innehar også verv i andre komiteer og råd, gjengitt nedenfor. Da disse vervene oppnevnes av bydelsutvalget er det opp til utvalget selv om de fortsetter i sine verv som uavhengige representanter eller om det oppnevnes nye representanter i disse vervene.» skriver bydelsdirektøren.

Bydelsutvalget lot de tre få beholde disse vervene.

ANNONSE

Hans A. Kielland Aanesen vil som uavhengig representant ha disse vervene:

 • Fast representant i bydelsutvalget
 • Observatør i Arbeidsutvalget
 • Fast representant i Helse- og sosialkomiteen
 • Representant i driftsstyret ved Tåsen skole
 • Vararepresentant i driftsstyret ved Berg skole og Vestre Aker skole
 • Medlem av tilsynsutvalg for Sogn aktivitetshus og Berg gård avlastning

Geir Ugland Jacobsen vil som uavhengig inneha følgende verv:

 • Vararepresentant til bydelsutvalget
 • Representant i driftsstyret ved Vestre Aker skole

Arne Østreng vil som uavhengig representant inneha følgende verv:

 • Vararepresentant til bydelsutvalget
 • Varamedlem i Helse- og sosialkomiteen
 • Observatør i Miljø-, plan- og samferdselskomiteen
 • Representanter i driftsstyret ved Berg skole
 • Vararepresentanter i driftsstyret ved Tåsen skole

Endringer i Høyre

I Høyre ble det også gjort noen endringer i representantsammensetningen. Her er årsaken at Høyres representant Ellen W. Ronæss har flyttet fra Oslo og dermed ikke lenger er valgbar til bydelsutvalget. Ronæss ble valgt som vara til BU i valget i 2019.

Hun fratrer derfor fra følgende verv:

 • Vara i bydelsutvalget
 • Vara i HS-komiteen
 • Fast politisk representant i Råd for personer med nedsatt funksjonsevne.
 • Vara samarbeidsutvalget ved Grefsentunet barnehage.

ANNONSE

Det er neste vara på lista, Stig Eide Sivertsen, som rykker opp i Ronæss' sted som vara til BU. Det er partiet som velger representanter til de resterende vervene.

Nyhetsbrev:

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE