ANNONSE
ANNONSE
Nordre Aker Budstikke

Gaustadveien kan få all trafikkbelastningen – igjen

SMALT: Gaustadveien, her på et bilde fra sist gang protestene raste mot å bruke veien til anleggstrafikk. Den gangen var det arbeidene med Vettakollen høydebasseng. ARKIVFOTO

Bydelsutvalget fraråder å fordele tungtransporten på Gaustadveien og Nordbergveien, når Statnett skal lage ny kabeltunnel mellom Smestad og Sogn. Bydelen vil ha all trafikken i Gaustadveien. Stikk i strid med Statnetts eget ønske.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 29.09.2017 kl 08:56

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

SOGN/GAUSTAD: Beboere i Gaustadveien har kontaktet Nordre Aker Budstikke, og er forferdet etter at bydelsutvalget 7. september valgte å fraråde bruk av Nordbergveien som trasé for tungtransport, når masser skal kjøres ut fra området ved transformatorstasjonen på Sogn.

Bakgrunnen for arbeidet er at hovedstrømnettet i Oslo må fornyes og få økt kapasitet. Blant tiltakene er oppgradering av kabelforbindelsen mellom Smestad og Sogn, som skal legges i en ny tunnel.

Tre år med utkjøring

Dermed må det kjøres ut steinmasser. Mye steinmasser, over en periode på tre år. Nærmere bestemt 320.000 kubikkmeter løsmasse, der halvparten skal kjøres ut via Sogn, den andre halvparten via innslaget på Smestad.

Tidligere i år skisserte Statnett overfor Nordre Aker Budstikke at det kan være snakk om utkjøring av i snitt 30 lass om dagen. Men lastebilene må også kjøre inn til anleggsområdet. Det er derfor noe usikkert hvor mye trafikk det er snakk om.

– Det vil variere, og det vil være forskjellig fra dag til dag og vil avhenge av framdriften på tunnelarbeidet. Det er derfor vanskelig å si eksakt hvor mange biler som vil kjøre i døgnet, eller i timen, men hvis man regner ut et gjennomsnitt er det snakk om ca. 1 bil i halvtimen, skriver Kristin Baumann Marthinsen, kommunikasjonsrådgiver i Statnett, i en e-post til Nordre Aker Budstikke denne uken.

ANNONSE

Tunnelarbeidene skal etter planen starte i oktober/november 2017 og er vurdert til å pågå frem til desember 2019.

– Vi har i konsesjonssøknaden foreslått en løsning med innkjøring via Nordbergveien og utkjøring ned Gaustadveien, for å fordele trafikken knyttet til utkjøring av masse. Dette håper vi at vi får tillatelse til, og vi har en dialog om dette med Oslo kommune som lokal veimyndighet, sa nabokontakt i Statnett, Lars Svindal, til Nordre Aker Budstikke, i desember 2016.

Bydelsutvalget sier nei

Da bydelsutvalget (BU) skulle behandle anleggsplanen i møtet 7. september, satte de imidlertid foten ned for ønsket fra Statnett.

Bydelsadministrasjonen fremla et forsalg til vedtak i tråd med Statnetts søknad, med med presiseringen «at man primært benytter veialternativ Nordbergveien når Solvang Hagekoloni
ikke er i bruk». Omtrent likelydene vedtak ble gjort i BU da konsesjonssøknaden var til høring i 2015.

Etter behandling i bydelens miljø-, plan- og samfedselskomité (MPS) i høst ble ordlyden endret, og vedtaksforslaget som ble sendt BU i september, ba om at utkjøring fra transformatorstasjonen på Sogn «legger transporten til tider og veier som gir minst mulig ulemper for skolebarn».

ANNONSE

Under BU-møtet ble tilleggsforslaget, som provoserer Gaustadveien-beboere, fremmet og vedtatt enstemmig. Dette lyder:

«Bydelsutvalget viser til at bruk av Nordbergveien som anleggsvei ble utredet i forbindelse med byggingen av Vettakollen høydebasseng. Både veimyndighetene samt Kringsjå skole uttrykte den gang store betenkeligheter mot løsningen på grunn av konflikt med kryssende gang – og sykkelveier både ved enden av Nordbergveien og i krysset ved Sognsveien. Nordbergveien som anleggsvei vil i tillegg være til stor ulempe for hyttene i Solvang Kolonihage som ligger tett inntil veien. Bydelsutvalget vil på denne bakgrunn fraråde at Nordbergveien blir brukt som anleggsvei i byggeperioden.»

Påkjenning i Gaustadveien

Da arbeidet med Vettakollen høydebasseng pågikk for snart syv år siden, gikk også utkjøring av masse via Gaustadveien, til store protester fra beboerne. Også den gang ble alternativet om å kjøre opp Sognsveien og Nordberveien gjennom Solvang kolonihager, avslått.

En beboere i Gaustadveien, som Nordre Aker Budstikke har vært i kontakt med, peker på urimeligheten av å legge all belastning til Gaustadveien, når Nordberveien «er tom 3/4 av året, siden det kun er kolonihytter her».

Han viser også til at Gaustadveien er skolevei, har tilstøtende barnehager, sykehus, psykiatriske institusjoner, også videre. I Gaustadveien er det omlag 490 leiligheter, og tre barnehager.

ANNONSE

En annen beboer sier følgende:

– For oss som bor i Gaustadveien er dette svært bekymringsverdig. Det er ikke mange år siden det ble utført veldig likt arbeide i forbindelse med utbyggingen av Vettakollen høydebasseng. Også da ble Gaustadveien benyttet for utkjøring av masse. Gaustadveien er ikke dimensjonert for en slik trafikk, og det ligger i tillegg tre barnehager og to sykehus tilknyttet denne traseen. Vi tenker at det vil medføre betraktelig mindre belastning for lokalmiljøet dersom kjøringen gjennomføres i Nordbergveien - hvor det tross alt kun er naboer mellom april og oktober (veien går via kolonihagen).

Problemer i Nordbergeien

Beboere på den andre siden av kolonihagen, deler ikke oppfatningen med naboene i Gaustadveien.

I åpen halvtime i BU-møtet i september møtte en representant fra John Brandts vei sameie, som er sidevei til Nordbergveien og Solvang kolonihage. Han sa at alle sivile biler, inkludert hjemmetjenesten, vil påvirkes, dersom Nordbergveien blir brukt.

Ifølge referatet fra BU-møtet sa han at all parkering i veien per i dag skal vekk. Parkeringsløsningen som ligger i prosjektet tar ikke høyde for det antall biler som per i dag parkerer der og vil skape problemer for både skolebarn og gående, men også trafikanter.

ANNONSE

– Veien er dessuten for smal for disse store lastebilene når de møter andre trafikanter. Da spesielt på vinterstid. Vi ønsker at anleggstrafikken legges til Gaustadveien og mener dette vil løse problemet, sa han, ifølge referatet.

Statnett

– Etter tilbakemeldingene fra Bydel Nordre Aker, ønsker Statnett fortsatt primært å kjøre opp Nordbergveien og ned Gaustadveien?

– Vi ønsket i utgangspunktet å kjøre i både Gaustadveien og Nordbergveien for å fordele trafikken, svarer Kristin Baumann Marthinsen i Statnett. Men legger til:

– Bymiljøetatens klare holdning er at vi skal kjøre både opp og ned i Gaustadveien. Det er Bymiljøetaten som er veieier og fagmyndighet, og det er de som gjør dette vedtaket. Når Bymiljøetaten anser det som mest trafikksikkert å kjøre i Gaustadveien, så må vi forholde oss til veieiers vurdering, svarer hun.

Bymiljøetaten på befaring

Hva som blir endelig løsning gjenstår å se. Vi spør Bymiljøetaten om hvordan de forholder seg til reaksjonene fra Gaustadveien-beboerne.

– Det skal avholdes befaring på torsdag (28. september, journ.anm.) med Statnett, Veidekke og borettslaget i området for å avklare tiltak og løsning, svarer presskontakt Monica Thorud Olsen i en e-post til Nordre Aker Budstikke.

FAU på Kringsjå skole plukker fra hverandre bydelsutvalget og Bymiljøetatens argumentasjon: - Spesielt å legge en utredning til 2011 til grunn

LES OGSÅ:

Meld deg på nyhetsbrev!

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE