ANNONSE
ANNONSE
Nordre Aker Budstikke

Inkluderer disse adressene i beboerparkeringen

Beboerparkeringen sone G ble innført etappevis i 2018 og 2020 innenfor Ring 3. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Bydelsutvalget utvider beboerparkeringsordningen til også å gjelde beboere som i dag ikke har kommunal gateparkering, i Nydalen og på Ullevål. Samtidig sier de nei til å utvide ordningen til gater like utenfor Ring 3.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

NYDALEN/ULLEVÅL: Bydelsutvalget vedtok i 2019 å utvide beboerparkeringsområdet i bydelen. I vedtaket sto det bl.a.: «Bydelen ber om at området utvides slik at alle veier innenfor Ring 3 omfattes av ordningen. Bydelsadministrasjonen gis fullmakt til å inkludere/ekskludere enkelte veistrekninger etter en gjennomgang med Bymiljøetaten.»

Høsten 2020 trådde utvidelsen i kraft, etter at kun utvalgte områder fikk beboerparkering tilbake i 2018.

Bydelen opplyser at de siden utvidelsen av beboerparkeringssonen har fått en rekke henvendelser både fra innbyggere som omfattes og ikke omfattes av ordningen. Det ble tidvis svært mye støy, da enkelte veier mistet all parkeringsmulighet fordi veien deres viste seg å være for smal da den skulle parkeringsreguleres.

Status i saken ble sist forelagt Bydelsutvalget i mars, i saken «Ny status beboerparkering i Bydel Nordre Aker», der bydelen og politikerne gjorde opp status, og hvilke endringer de hadde fått gjennom.

Så sent som i oktober varslet Bymiljøetaten at noen av veiene som mistet parkeringen i 2020, nå likevel får den tilbake.

ANNONSE

Utvidelse innenfor Ring 3

Beboerparkeringen i Nordre Aker er merket sone G, med ytre grense langs Ring 3. Alle offentlige veier som er brede nok (minst 5,5 meter) innenfor dette området har fått skiltregulering som innebærer beboerparkering langs veiene.

Leiligheter i blokkbebyggelsen i Nydalen og Sognsveien 66 som ikke har gateparkering i nær tilknytning til sine adresser ble ikke inkludert. Bakgrunnen for dette er at disse adressene har tilgang til garasjeanlegg som ved regulering av eiendommene var tenkt å dekke deres parkeringsbehov. Bydelens vurdering ved utvidelsen var derfor at disse adressene ikke skulle inkluderes i ordningen i det dette ville belaste lokalveiene i tilgrensende områder og gi disse en vanskeligere parkeringssituasjon.

I praksis har imidlertid deler av parkeringsbehovet for Nydalen/Sognsveien 66 alltid vært dekket av gateparkering i de veiene som nå omfattes av beboerparkeringen. Dette betyr at disse adressene har fått en vanskeligere parkeringssituasjon etter innføring av beboerparkeringen.

Bydel Nordre Aker opplyser at den har mottatt henvendelser fra flere innbyggere, senest i august, som ber om at Nydalen blir inkludert i ordningen. I dag er det kun de kommunale veiene Tamburveien og Spikerveien, og beboerne der, som er inkludert i beboerparkeringsordningen i Nydalen.

ANNONSE

Bydelsutvalget vedtok derfor 4. november å inkludere følgende adresser i sone G: Sognsveien 66, Nydalen Bruks vei, Nydalen Allé 1-31 (i Nordre Aker), Nydalsveien, Gullhaugveien, Gullhaug torg, Gjerdrums vei 1-7, 2-6, 10g, Gunnar Schjelderups vei, Sandakerveien 113-139 og 116-140.

«Dersom det er tilgjengelig gateparkering langs disse veiene må dette også reguleres som beboerparkering», skriver de også.

Beboerparkeringssone G (blått) i Nordre Aker. Røde stiplede linjer hvis omtrentlig områdene der beboerne nå inkluderes i ordningen.

Ingen utvidelse utenfor Ring 3

Siden utvidelsen av beboerparkeringssone G til å gjelde hele Nordre Aker innenfor Ring 3, har områdene umiddelbart utenfor Ring 3 opplevd en økning i fremmedparkering etter at beboerparkeringssone G ble utvidet.

Selv om vedtaket i 2019 åpnet for å inkludere enkelte veier utenfor Ring 3 ble ulempene forbundet med dette vurdert som større enn fordelene. Bydelen har siden utvidelsen mottatt flere henvendelser fra enkeltpersoner og grupper i dette området, spesielt fra personer i veiene nærmest Ring 3.

ANNONSE

Selv om parkeringssituasjonen nå oppleves som vanskeligere vurderer bydelen at ulempene ved ytterligere utvidelser av ordningen i området fremdeles er større enn fordelene og vil fraråde slike utvidelser på det nåværende tidspunkt.

Nyhetsbrev:

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE