Nordre Aker Budstikke

Bydelen sier opp avtalen:

Igjen står dagtilbudet på Skjerven for personer med demens i fare

Anne-Britt Østborg og Anne Karin Næss ber politikerne se verdien av dagtilbudet på Skjerven gård, og opprettholde plassene som er sagt opp. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Da Anne Karin Næss' mann fikk diagnosen demens som 56-åring var hun tross alt glad de bodde i en «demensvennlig bydel». – Derfor ble sjokket ekstra stort når Bydel Nordre Aker nå sier opp dagtilbudet på Skjerven gård, sier hun.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 26.11.2020 kl 20:11

MARIDALEN: Etter en intens kamp i 2019, kunne ekteparet Tori og Jon Ivar Bakke igjen åpne dagtilbudet for personer med demens på Skjerven gård, i privat regi. De startet i samarbeid med Bymisjonen i 2009, men etter nesten ti års drift tapte de anbudet fra Oslo kommune om fortsatt drift. Stor var derfor gleden da de startet opp på nytt i januar 2020, i regi av Inn på Tunet.

Siden den gang har Bydel Nordre Aker kjøpt tre plasser, Bydel Vestre Aker én plass, og en femte bruker fra Nordre Aker har betalt plassen av egne midler.

Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Sjokkbeskjed

I høst kom sjokkbeskjeden til de pårørende for de tre brukerne som har plass gjennom Bydel Nordre Aker – bydelen sier opp avtalen med Inn på Tunet, og dermed de tre plassene på Skjerven, fra og med januar 2021.

Nordre Aker Budstikke møter konene til to av brukerne, Ole Jørgen og Stein. Anne Karin Næss, som bor på Tåsen, og Anne-Britt Østborg, som bor på Korsvoll, er opprørt over at ektemennene nå mister tilbudet de har på Skjerven gård tre dager i uka.


– Da Ole Jørgen fikk diagnosen demens, 56 år gammel, var jeg tross alt glad for at vi bor i det som profilerer seg som en demensvennlig bydel. Defor var det et stort sjokk da beskjeden om oppsigelsen kom, sier Næss.

Hun og Ole Jørgen har vært åpne i media om sykdommen som rammet ham, og familien, i 2016. De to har deltatt i arbeidet med regjeringens Demensplan 2020, som slår fast at personer med demens skal få være med på å bestemme og utforme hvilket tilbud de skal få.

– Det går på retten til et verdig liv. Nå oppleves alt det arbeidet som bortkastet, sier Næss.

Anne-Britt Østborg og Anne Karin Næss forteller at Skjerven har blitt som et annet hjem for sine ektemenn. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Fant seg ikke til rette

Østborgs mann Stein er 68 år, og fikk diagnosen Alzheimer for fire-fem år siden. Men han opplevde at noe «var galt» flere år før det, og ble innesluttet og ville ingen ting, forteller hun.


– Vi prøvde dagtilbudet i Pastor Fangens vei (Seniorhuset på Tåsen, journ.anm.), men det var ikke noe for ham. Først da han kom hit til Skjerven snudde det fra dag én.

Østborg forteller om en hverdag som innebærer at hun må passe på ektemannen hele tiden. Etter hvert har han blitt avhengig av hjelp til enkle ting som å kle på seg.

– Det er slitsomt, når man står i 100 prosent jobb ved siden av. Ikke minst uroligheten man går med når man vet at han er hjemme alene hele dagen, sier Østberg, som gikk av med pensjon først 1. november i år.

– Nå får vi tre dager med fri. Dager vi vet at de har det bra, og ikke bare sitter hjemme i stolen. Det gjør det lettere å gå på jobb. Vi har barn boende hjemme, og å se en pappa som har vært så nær hele livet, sakte forsvinne, er tungt. Han kan ikke lenger gå ut på egenhånd. Når han er her kvikner han til, sier Næss.

På Skjerven gård får Inn på Tunet-brukerne være med på gårdsdrift og fysisk arbeid. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Åpent gjennom pandemien

Der andre aktiviteter har måtte stenge på grunn av smittesituasjonen, har Inn på Tunet på Skjerven vært i drift gjennom hele koronapandemien. Det har vært en viktig for kontinuiteten og trygghetsfølelsen, ifølge Næss og Østborg.

Begge skryter av tilbudet ektemennene og de tre andre brukerne får på Skjerven gård, og kaller det unikt. Her går mennene turer hver dag, spiser felles måltider, får hjelpe til på gården, stelle hestene, hogge ved, ri på hest og til og med være med på følling. Brukerne hentes hjemme om morgenen, og kjøres hjem etter middag.

– Tori og Jon Ivar inkluderer hele familien. Det er så mye kjærlighet og kunnskap i det tilbudet de gir, sier Næss.

– «Nå slapper du av», sier de når de henter ham. Den tiden han får være her er gull verdt, legger Østborg til.


Tori og Jon Ivar Bakke driver Inn på Tunet på Skjerven. Også datteren Marte bidrar. Her med fire av de fem som har plass på dagtilbudet. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

– Har grått mye

Å oppleve at denne viktige stabiliteten og tryggheten nå forsvinner for ektemannen, gjør vondt for Næss.

– Ole Jørgen har mistet språket, og frustrasjonen over ikke å kunne uttrykke seg, og den personligheten han har, er vondt å se. Han er min store kjærlighet, og jeg elsker ham så høyt. Det er så leit om de tar fra oss dette tilbudet.

– Det er beintøft, legger hun til.

– Ja, jeg har grått mye, sier Østborg.

Nå ber de bydelen, og lokalpolitikerne, om å prioritere annerledes i 2021-budsjettet:

– Nå håper vi politikerne våkner. Det er stadig flere som får sykdommen, og i yngre alder. Da er gode tilbud som dette helt nødvendig. Dette er menn som har vært vant til å være i fysisk aktivitet, og da kan de ikke plasseres på et dagsenter og spille bingo. Med sykdommen blir de mer sårbare som personer, og har lett for å lukke seg inne. Trygghet er prioritet nummer én. Etter en dag her, er de positive, glade, og husker mer. For oss er dette viktig, både for våre menn, men også for de som kommer etter oss, at tilbud som dette finnes. Og her har vi et slikt tilbud, i vår egen bydel.

Anne-Britt og Anne Karin. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

– Det at Ole Jørgen får være her, sparer bydelen for en sykehjemsplass. Har de regnet på hva kostnadene ved ikke å kjøpe dette tilbudet er? spør Næss.

– Ja, alternativet er sykehjemsplass, det er ikke tvil om det, sier Østborg.

– Det handler om retten til et verdig liv, og selvfølelsen deres. Det er fatalt om politikerne legger ned et så godt tilbud som betyr så mye for mange. De sier det er en demensvennlig by, og det er utarbeidet en Demensplan. Men i realiteten har de holdt folk for narr, og det er så vondt, sier Næss.

Hele tilbudet kan stå i fare

Skjerven startet med Inn på Tunet-dagtilbudet i 2009, og har hatt besøk at byråder og statsråder som har skrytt av tilbudet. Når de tre plassene fra bydelen forsvinner fra 2021, er det dramatisk for tilbudet, vedgår Tori Bakke.

– I ytterste konsekvens vil det bli lagt ned. Da er det ikke et levebrød av det lenger, sier Bakke.

Hun og ektemannen vil kjempe for å holde det gående, men da er de nødt til å ha flere brukere. I verste fall vil Bydel Nordre Akers oppsigelse gå ut over tilbudet til de øvrige to brukerne.

– Nå er usikkerheten stor for hva som skjer fra januar.

Ifølge Bakke var Bydel Nordre Aker ivrig på at Skjerven skulle komme i gang igjen med tilbudet i privat drift fra januar i år. Nå ønsker hun et svar på om bydelen ønsker et tilbud som Skjerven - i egen bydel - eller ei.

– Hvor mye betyr vi egentlig for bydelen? spør hun.

Fikk avslag fra Helsedirektoratet

På spørsmål om hvorfor det var viktig for Bydel Nordre Aker å få i gang tilbudet på Skjerven gård igjen, svarer seksjonssjef Heidi Karsrud Nordal i Seksjon lavterskel i Bydel Nordre Aker, at bydelen fikk tilskudd fra Helsedirektoratet i 2018.

– Tilskuddet skulle finansiere styrking av dagtilbud for hjemmeboende personer med demens. Bydelen vurderte at en av måtene å styrke og differensiere dagtilbudet på var å kjøpe tre plasser Inn på Tunet. Valget falt på Skjerven gård i Maridalen, da vi så muligheter for samspill med nærmiljøet og flere innbyggere i bydelen har kjennskap til Maridalen.

Heidi Karsrud Nordal, seksjonssjef Seksjon lavterskel. Foto: Karl Andreas Kjelstrup (Arkivfoto)

Når disse tre plassene sies opp fra og med januar 2021 er årsaken at bydelen fikk avslag fra Helsedirektoratet på videre tilskuddsmidler for 2021. Nordre Aker Budstikke kjenner til at avslaget er klaget til Fylkesmannen.

– Bydelen må derfor basere seg på egne dagaktivitetstilbud for personer med demens, sier Nordal.

– Har det vært dialog med brukerne (deres pårørende) om hvordan tilbudet fungerer for dem?

– Demensteamet har hatt tett dialog med både brukere og pårørende underveis. Vi mottar jevnlig uke-brev fra Skjerven gård med god beskrivelse av aktivitetene og hverdagen til brukerne på Skjerven gård, svarer hun.

Nordre Akers eget tilbud

Vi har spurt om hvilke andre dagaktiviteter for personer med demens Bydel Nordre Aker har i dag, hvor stor kapasiteten er, hvor mange brukere som benytter seg av dette i dag, og om det er noen på venteliste.

– Bydelen drifter flere dagaktivitetstilbud for personer med demens. To dagsentere er lokalisert i Hareveien 10 med 12 plasser per dagsenter, totalt 24 plasser per dag. Lavterskeltilbud Pastor'n er lokalisert i Pastor Fangens vei 22 Seniorhus. Pastor'n er åpent 3 dager per uke og har 8 plasser per dag (24 plasser per uke). I Seniorhuset er det også tilbud om mannfolkgruppe med 4 plasser én dag per uke.

– Hvordan har dagaktivitetstilbudet til personer med demenssykdom blitt påvirket av koronapandemien? Har dagaktivitetene holdt åpent gjennom pandemien, eller vært tidvis stengt? I tilfellet hvor lenge?

– Tilbudene har selvfølgelig og dessverre blitt påvirket av pandemien og vi har måttet tilpasse og justere tilbudene etter gjeldende smitteverntiltak. Alle ordinære tilbud ble stengt i mars, med gradvis gjenåpning i april. Vi har lagt til rette for aktiviteter under pandemien, men funnet alternative måter å tilrettelegge og gjennomføre aktiviteter på. Oppfølging individuelt under nedstenging ble gjort gjennom jevnlige telefonsamtaler, gåturer i små grupper eller individuelt, en-til-en-aktivitet og veiledning for bruker og pårørende etter behov, sier Nordal.

Skjerven gård i Maridalen. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

– Finnes det andre plasser med et fysisk tilbud (aktivitet), tilsvarende det de får på Inn på Tunet på Skjerven? I tilfellet hvor og hva slags?

– Bydelen tilbyr forskjellige aktiviteter på dagtilbudene som trim, turer i nærmiljøet og marka, måltider, kulturopplevelser, hukommelsesstimulerende samtaler og brukerskole, svarer Nordal.

Demensplan 2020

Regjeringens Demensplan 2020 er utviklet i et tett samarbeid med mennesker som selv har demens og deres nærmeste. I den står det blant annet at «personer med demens og deres pårørende [skal] være involvert i beslutninger som angår dem og ha innflytelse på utformingen av eget tjenestetilbud».

– Hvordan følges Demensplan 2020 opp i bydelens tilbud?

– Den enkeltes hobby og interesser kartlegges og mestringsprosessen brukes kontinuerlig på dagtilbudene. Brukerne involveres i planlegging av aktiviteter, utflukter og annet tilbud, slik at brukermedvirkning ivaretas, svarer Nordal.

Hun sier at bydelen har demensteam med tre ansatte i full stilling. Demensteamet består av demenskoordinator, ergoterapeut og lærings- og mestringskoordinator.

– Mestringslagene (i hjemmetjenesten, journ.anm.) har utpekt ressurspersoner for demensarbeid. Det prioriteres at ansatte i bydelen skoleres i Demensomsorgens ABC.

– Hva slags tilbud vil disse tre som mister plassene sine på Skjerven få fra og med januar 2021?

– Vi er i dialog og vil jobbe med kartleggingsarbeid. Vi vil tilstrebe å finne løsninger som de har glede av og behov for.

Budsjettarbeidet

Ifølge Nordal koster en Inn på Tunet-plass 1680 kroner per deltaker per dag. Dette omfatter hele tilbudet: aktivitet, transport til og fra, og to måltider.

– Brukernes pårørende sier tilbudet på Skjerven er stor grunn til at deres menn kan bo hjemme - de mener aktiviteten på Skjerven holder dem i aktivitet, bremser utviklingen av sykdommen, gjør mennene mindre frustrerte og mer tilfredse, samtidig som det gir de pårørende avlastning. Uten dette er alternativet mer hjemmesykepleie, og sykehjemsplass, mener de. Er bydelens avgjørelse om å kutte plassene regnet opp mot eventuelt økte kostnader til oppfølging eller andre botilbud?

– Budsjettarbeidet er utfordrende og bydelen vurderer fortløpende ulike brukergrupper og tjenester, avslutter Nordal.

Nyhetsbrev:

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Nordre Aker Budstikke bruker cookies (informasjonskapsler) til å personalisere annonser og forbedre nettstedet. Ved å benytte nettstedet aksepterer du at vi kan sette cookies i din nettleser.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...