ANNONSE
ANNONSE
Nordre Aker Budstikke
Seksjonsheader

Jens (16) er Oslos yngste driftsstyrerepresentant

Jens Gørvell Halvorsen sammen med venner på SUs sommerleir på Utøya. Foto: Jens Gørvell Halvorsen

Jens Gørvell Halvorsen (16) har blitt utnevnt som politisk representant i driftsstyret til Nordberg skole – han er faktisk så ung at de ikke visste om det var lov.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

NORDBERG: Jens Gørvell Halvorsen sitter i styret for lokallaget til Sosialistisk Ungdom (SU), SVs ungdomsorganisasjon, er tidligere elevrådsleder på Morellbakken skole, og har vært politisk engasjert lenge.

Både SV og Jens selv tror at den unge alderen kan komme til nytte i det ferske vervet, og han har allerede planer.

I tråd med politikken

Som elevrådsleder på Morellbakken, representerte Gørvell Halvorsen elevene i skolens driftsstyre. Da han i høst meldte seg inn i SV, var lokallaget raske med å se verdien av erfaringen hans.

– Vi i Nordre Aker SV prøver å bli kjent med medlemmene våre når de melder seg inn, og da Jens fortalte at han allerede har erfaring fra driftsstyret på Morellbakken, var det noe vi ønsket å benytte oss av, sier Gyda Kjekshus, styremedlem i Nordre Aker SV.

ANNONSE

Kjekshus forteller likevel at det ikke var helt rett frem å utnevne han. Gørvell Halvorsen er tross alt både elev og under 18 år.

– Det var litt usikkerhet om noen som ikke har stemmerett kan inneha et slikt verv, om en som selv er elev i Oslo-skolen kan sitte i driftsstyret for en skole, men reglementet er klart, og utnevnelsen er i orden.

Lokalpolitikeren skriver at Gørvell Halvorsens nye rolle er helt i tråd med SVs politikk, og hun er glad for at de yngre også slipper til:

SV har nedfelt i arbeidsprogrammet sitt at de ønsker å gjøre demokratiet så bredt som mulig og også senke stemmerettsalderen til 16 år. 16- og 17-åringer har en rekke plikter og rettigheter pålagt dem gjennom lov. For eksempel kan ungdom over 15 år straffes, de har fullført den obligatoriske skolegangen og de må betale skatt. Ungdommene har likevel ikke samme muligheter til å påvirke gjennom valg som andre voksne, og er derfor også en gruppe som kan nedprioriteres av politikerne uten konsekvenser for partienes oppslutning.

Store planer

Jens på antirasistisk demonstrasjon. Foto: Jens Gørvell Halvorsen

ANNONSE

Gørvell Halvorsen er selv rimelig fornøyd med det nye vervet, og har klare idéer for arbeidet fremover. 16-åringen hadde sitt siste år på ungdomsskolen i fjor, og har nok ganske god oversikt over hva som er viktig for elevene.

– Det er godt å bli tatt på alvor og få muligheter. For å drive fram en framtidsrettet politikk, så må det må være et fokus på bærekraft og ideer fra hele det politiske spekteret. Unge er lei av debatter som like gjerne kunne vært sirkusshow, sier han.

– Hvis vi skal greie å bekjempe økonomisk ulikhet, klimakrisa og bakvendt skolepolitikk så må vi jobbe sammen på tross av uenigheter, fordi da skaper vi de beste løsningene. Jeg ser på arbeidet i driftsstyret som et godt eksempel på dette. Der samles politikere, foreldre, elever og lærere for å finne fram til de beste løsningene. Jeg er stolt av å representere SV på Nordberg, men også stolt av å representere alle som har snakket med meg om problemer de har med skolesystemet, sier Jens, og forsikrer at han vil bruke engasjementet sitt i politikken lenge, både i SV og SU.

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE