ANNONSE
ANNONSE
Nordre Aker Budstikke

Mener det er på tide å rydde opp her:

Jo har også funnet navn til den «glemte plassen»

Jo Røed mener det er på tide å rydde opp på plassen i krysset ved Jutulveien og Uelands gate. Foto: Janina Lauritsen

Når kommunen nå bruker så mye penger på å forskjønne hele strekningen, er det viktig at at dette hjørnet ikke glemmes én gang til, mener Jo Røed.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 15.11.2021 kl 09:41

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

VOLDSLØKKA: Banemester i Ullevål IL, Jo Røed, er nabo til oppgraderingen i Uelands gate og Tåsenveien, og han følger spent med på alt som skjer.

Nå mener han det er på tide å rydde opp på plassen utenfor Voldsløkka barnehage, han har også kommet med forslag til navn: Wilhelm Buchs plass, etter mannen som kjøpte en del av Søndre Tåsen, plassen som senere ble kalt Bukketåsen.

Hjørnet ligger i krysset mellom Uelands gate og Jutulveien, ved Voldsløkka. Foto: Janina Lauritsen

Når kommunen nå bruker så mye penger på å forskjønne hele strekningen er det viktig at at dette hjørnet ikke glemmes én gang til, mener Røed.

– Glemt ble det forrige gang det var store arbeider her, da i forbindelse med etablering av rundkjøringen i Stavangergata/Jutulveien/Uelands gate for noen år siden.

ANNONSE

– Denne lille gjenglemte plass, der storbyen møter småhusbebyggelsen, må oppgraderes og sees i sammenheng med de arbeidene som allerede er igangsatt og gjennomføres i samme område. Det er leit om de lar denne plassen ligge i 20-30 år til. Dette er ikke en kulturnasjon verdig, legger han til.

Grunnmuren og gjerdet fra den gamle kiosken står fortsatt. Foto: Janina Lauritsen

Søppel, tagging og parkering

Dette hjørnet ble frem til midten av nittitallet disponert av en kioskinnehaver som etter å ha gitt opp sin virksomhet ikke ryddet ordentlig opp etter seg, forteller Røed. Selve kiosken ble revet, men grunnmur, gjerderester og annet rusk ble værende.

Jo Røed foreslår at plassen kalles Wilhelm Buchs plass. Foto: Janina Lauritsen

– Dette ser ikke særlig pent ut og bør ryddes opp i nå når det er store anleggsmaskiner på plass. Bieffekten av at det ikke ryddes opp, er at området forblir et ingenmannsland hvor tilfeldighetene råder. Uten parkeringsbestemmelser og forvalterens årvåkne blikk, fører det til at området benyttes som privat parkeringsplass. Etaten ilegger ikke gebyrer fordi skiltmyndighet mangler. Et visuelt rotete inntrykk gjør at plassen også blir en søppelfylling, hvor alt folk måtte ha i bagasjerommet, når de resirkulerer sitt glass-/metallemballasje i igloen, hensettes.

ANNONSE

Ifølge Røed parkeres det stadig på plassen. Foto: Janina Lauritsen

Det blir også ofte mye søppel på barnehagens parkeringsplass fordi denne ikke er særlig opparbeidet, dårlig belyst, nedtagget og i kombinasjonsbruk med sandsilo, påpepeker han. Det er ikke sjelden han ser det blir satt et kjøleskap, en sofa eller andre ting her.

– Dette er også kommunens eiendom og bør forvaltes bedre av dem som er satt til å drive denne eiendommen.

Dette vil han gjøre

Røed mener det i første rekke holder å rydde opp etter kiosken og etablere et returpunkt for glass/metall og/eller en gjenbruksstasjon med flere fraksjoner.

– Finnes det flere midler kan det også opparbeides en plass med benk og bord til fri benyttelse for dem som trenger hvile etter å ha gått opp den lange Uelands gate fra byen, før de tar fatt på den lange Tåsenveien på sin vei til Nordmarka.

ANNONSE

Røed lurer på hvorfor sandsiloen, bak til venstre, har havnet akkurat her. Det er ikke pent, mener han. Foto: Janina Lauritsen

Kostnadsmessig vil en slik oppgradering/opprydding knapt være synlig innenfor de budsjettrammer som er gitt i det store prosjektet, mener han.

– Og det kunne med hell blitt laget parkeringsplass for elbiler her, det hadde jo vært et fint miljøtiltak.

Bymiljøetaten startet i vår det omfattende arbeidet med å oppgradere Uelands gate og Tåsenveien, fra rundkjøringen i Stavangergata i sør til Darre Jenssens plass i nord (Tåsen senter). Det etableres sykkelfelt på hver side av veien, langs hele strekningen. Du kan lese mer om hva som gjøres her, i denne saken.

Bymiljøetaten etablerer også regnbed langs strekningen, også rett på utsiden av hjørnet Jo Røed foreslår å kalle Wilhelm Buchs plass:

ANNONSE

Kartet viser anleggsområdet i Uelands gate og Tåsenveien. På det øverste bildet ser du rundkjøringen i Uelands gate/Stavangergata (øverst til venstre) med Voldsløkka (det grønne) til høyre. Det nederste viser Tåsenveien i retning Tåsen senter. Foto: Bymiljøetaten

Nyhetsbrev

Få nyheter fra Nordre Aker Budstikke rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE