ANNONSE
ANNONSE
Nordre Aker Budstikke

Klageadgang på Gullhaug torg-vedtaket

Bystyret vedtok 24. juni detaljreguleringen av Gullhaug Torg, noe som vil realisere disse byggene – her sett fra Akerselva. Illustrasjon: Snøhetta/Avantor

Kommunen åpner for klageadgang på vedtaket om å bygge høyhus på Gullhaug torg i Nydalen.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 03.08.2020 kl 14:13

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

NYDALEN: Bystyret vedtok 24. juni å omregulere Gullhaug torg 2A fra byggeområde for bolig, kontor, hotell, forretning, bevertning og trafikkarealer til sentrumsformål, torg, fortau, veg, friområde og friluftsområde i sjø og vassdrag.

Hovedhensikten med planen er å legge til rette for bygging av et høyhus på 70 meter, inntil 17 etasjer, med leiligheter og næringslokaler og å gjøre omkringliggende torg og friområder til offentlige byrom. Reguleringssaken har ikke vært uten støy – både høyden, og nærheten til Akerselva, og at bygget delvis oppføres over elvekulverten, har skapt reaksjoner. Eiendommen var imidlertid frem til bystyrevedtaket i juni regulert til et tårn på opptil 77 meter og 24 etasjer.

Les mer om reguleringsvedtaket og bystyrebehandlingen i juni her:

Klagefrist

Som ved alle vedtatte reguleringsplaner er det klageadgang for personer som er part eller har rettslig klageinteresse.

Dette gjelder ifølge Oslo kommune naboer, gjenboere, beboere i nærområdet, velforeninger og interesseorganisasjoner hvor saken berører eiendommen fysisk (sol, luft, lys og skolevei) eller økonomisk (konkurranseforhold og verdiforringelse). Om du har rettslig klageinteresse vurderes i hvert enkelt tilfelle, ifølge Oslo kommune. Dersom kommunen ikke omgjør et vedtak etter klage, skal klagen behandles av Fylkesmannen.

ANNONSE

Det er mulig å klage på reguleringsvedtaket for Gullhaug Torg 2A i perioden 3. til 24. august, via Plan- og bygningsetatens nettsider.

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Nøkkelord

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE