ANNONSE
ANNONSE
Nordre Aker Budstikke

Kommunen tar grep etter avslag for leilighetsbygg

Det eksisterende bygget i Hauges vei 9 ønskes revet for å oppføre et nytt bolighus med to etasjer. Boligbygg Oslo KF står bak planene. Foto: Christian Fredrik Borg

Boligbygg ønsker å oppføre et nytt bygg med åtte omsorgsleiligheter på Tåsen, men det har ikke vært lett. Nå regner de med oppstart i løpet av året.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

TÅSEN: Allerede i 2017 ble kommunens ønske om endringer i Hauges vei 9 gjort kjent. Da de senere sendte inn søknad, var motstanden massiv. Et gjerde på eiendommen ble tapetsert med protestplakater.

Naboene likte dårlig at Boligbygg ønsket å fjerne fem trær.

– Vi har mistet flere store trær i nabolaget de siste årene, og vi vil bemerke at det er underlig og skuffende at det er en kommunal utbygger som søker om denne dispensasjonen. Nettopp kommunen bør gå foran som et godt eksempel, sto det i en protest.

Naboene har engasjert seg for å redde noen av de gamle trærne på Tåsen-eiendommen. Foto: KRISTIN TUFTE HAGA

Plan- og bygningsetaten lyttet og nektet å gi dispensasjon fra forbudet mot å felle trær.

ANNONSE

«Pæretreet som er søkt felt er et stort tre som har stor verdi for nabolaget med tanke på bomiljø, biologisk mangfold og håndtering av overvann. Omsøkte tiltak tar ikke hensyn til treets plassering og vi konkluderer derfor med at dispensasjonen setter hensynet bak bestemmelsen vesentlig til side», skrev Plan- og bygningsetaten i avslaget.

Avslaget ble påklaget av Boligbygg, men de trakk den selv før den var ferdigbehandlet.

Ber igjen om dispensasjon

I november i fjor leverte Boligbygg nok en søknad om rammetillatelse for prosjektet. Denne gangen søker de også om å rive det eksisterende bygget og oppføre et nytt.

«Omsøkt tiltak omfatter nytt bolighus i to etasjer med fire toroms leiligheter per plan og to mindre bodbygg», beskrives det i søknaden.

ANNONSE

Denne skissen er sendt til Plan- og bygningsetaten. Perspektivet er fra Hauges vei i nord. Foto: Filter arkitekter

Også denne gangen søker de om dispensasjon for å felle trær. Nå vil de imidlertid la det karakteristiske pæretreet og en frodig rekke med epletrær stå. Naboene reagerte sist spesielt på at pæretreet var planlagt felt.

I den nyeste søknaden ber Boligbygg om dispensasjon for felling av to grantrær ved innkjøringen og et epletre i hagen.

«Felling av disse trærne vil muliggjøre utnyttelse av tomten innenfor gjeldende regulering, samtidig som Bydelens behov for flere boliger møtes», heter det i søknaden.

ANNONSE

–Hatt arborist

Boligbygg er tiltakshaver, men det er bydelen som skal disponere boligene. Oslobygg overtok i fjor høst utbyggingsvirksomheten i Boligbygg.

– Hva er nytt i denne søknaden?

– Siden den gang har prosjektet hatt inne en arborist og man har tilpasset bygget slik at det går klar av rotsonen til de utsatte trærne og på den måten sikrer at man bevarer verneverdig vegetasjon, svarer Marte Svenneby, kommunikasjonsrådgiver i Oslobygg.

I den nye søknaden har bygget også blitt flyttet «oppover» på tomta, som ble mulig fordi trappeganger ble flyttet inn i bygget.

ANNONSE

– Bodene har også fått en ny plassering slik at hovedbygget skulle komme lengst mulig unna rotsonen til trærne, sier hun.

I Hauges vei 9 på Tåsen vil Boligbygg bygge nye omsorgsboliger.

– Forventes senhøsten 2022

– Hvorfor mener dere at dere skal få tillatelse denne gangen når dere ikke fikk det sist?

– Bydelens behov for denne typen bygg har ikke endret seg. Oslobygg mener at de tilpasningene prosjektet har gjort svarer opp de forholdene som medførte avslag i 2018 og søker derfor på nytt med forventning om godkjent rammetillatelse, svarer kommunikasjonsrådgiveren.

Oslobygg sier at det ikke er mulig eller hensiktsmessig å oppgi kostander til prosjektet av flere grunner. Prosjektet har eksistert med både dem og Boligbygg i tillegg til at det har forgreininger til et prosjekt i Åmotveien 8 på Korsvoll.

Det eksisterende bygget i Hauges vei 9 ønskes revet for å oppføre et nytt bolighus med to etasjer. Boligbygg Oslo KF står bak planene. Foto: Christian Fredrik Borg

– Rammetillatelsen og oppstart forventes senhøsten 2022. Oppstart forutsetter også en investeringsbeslutning ved revidert budsjett, sier Svenneby til slutt.

Det eksisterende bygget i Hauges vei 9 ønskes revet for å oppføre et nytt bolighus med to etasjer. Boligbygg Oslo KF står bak planene. Foto: Christian Fredrik Borg

Nyhetsbrev:

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE