Nordre Aker Budstikke

Krever at barnehageeier tilbakebetaler nesten 1,6 millioner kroner

TILSYN: 100 Meterskogen barnehage i Lettvintveien/Kjelsåsveien. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Bydel Nordre Aker mener eieren av en privat barnehage har brukt offentlige tilskudd i strid med barnehageloven – til å berike seg selv gjennom for høy lederlønn og husleie for et bygg hun selv eier.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 28.06.2019 kl 09:38

DISEN: Bydel Nordre Aker varslet på slutten av 2017 økonomisk tilsyn med 100 Meterskogen barnehage AS i Lettvintveien på Disen. Det var mistanke om at offentlige tilskudd var brukt i strid med bestemmelsene i barnehageloven. Også foreldrerepresentantene i barnehagen har uttrykt bekymring for den økonomiske situasjonen i barnehagen, slik Nordre Aker Budstikke skrev tidligere i juni.

100 Meterskogen barnehage er en barnehage med 13 årsverk og 45 barn.

Nesten 1,6 millioner for 2015 og 2016

Nå har bydelen gått gjennom dokumentasjonen på barnehagens bruk av offentlige tilskudd i 2015 og 2016, og konkluderer med at barnehagen i disse årene ikke har oppfylt kravet i barnehageloven § 14a om at «Offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna i barnehagen til gode».

Årsaken er at de mener lønnen til eier og daglig leder har vært altfor høy, sammenliknet med arbeidsoppgavene de mener hun har utført. I tillegg er husleien barnehagen har betalt langt høyere enn hva som er å regne som markedsleie. Det er barnehageeieren som også eier bygget barnehagen leier.

På bakgrunn av dette krever bydelen at barnehagen betaler tilbake 1.573.186 kroner av tilskuddet den fikk i årene 2015 og 2016. Hjemmelen for dette har bydelen i barnehageloven § 16 a andre ledd.


Fakta 100 meterskogen barnehage

Disse verdiene knytter Bydel Nordre Aker til regelverksbruddene:

  • Lønn til eier i 2015 utover markedsmessig lønn – 686.996 kroner
  • Lønn til eier i 2016 utover markedsmessig lønn – 332.663 kroner
  • Husleie til eier utover markedspris i 2015 – 267.111 kroner
  • Husleie til eier utover markedspris i 2016 – 286.416 kroner
  • Totalt: 1.573.186 kroner

Bydelen: Ikke samsvar mellom arbeidsoppgaver og lønn

Barnehagelovens § 14a sier blant annet at en barnehage ikke kan gjøre overføringer til barnehageier eller selskaper eid av barnehageeier, av beløp som avviker eller overstiger det som ville vært fastsatt mellom uavhengige parter.

Bydelens tilsyn med 100 Meterskogen barnehage viser imidlertid at eier og daglig leder hevet en lønn like oppunder 1 million kroner i 2015, og 642.000 kroner i 2016. I tillegg har 100 Meterskogen barnehage hatt en styrer ansatt i 100 prosent stilling.

I periode som tilsynet er utført for, var barnehageeieren også eier og daglig leder i en barnehage i Sandefjord. Ifølge Sandefjord kommune har hun for 2015 og 2016 tilsammen de to årene hatt utbetalt totalt 557.000 kroner i lønn som daglig leder fra denne barnehagen. Barnehagen i Sandefjord har i tillegg hatt ansatt en styrer i 40 prosent stilling.

BARNEHAGE: Bygget er fra 1994, og står på festetomt. Foto: Karl Andreas Kjelstrup


Tilsynsmyndigheten i Nordre Aker finner ikke samsvar mellom eierens arbeidsoppgaver som administrativ leder i 100 Meterskogen barnehage, og nivået på lønnen. Bydelen skriver: «Bydelen finner etter en samlet vurdering at eier har utført noen administrative og økonomiske oppgaver i 100 meterskogen barnehage. Oppgavene er delvis sammenfallende med oppgaver som vanligvis utføres av en styrer.»

Videre skriver de: «Bydelen har sett nærmere på antall lederstillinger og stillinger til administrativt og merkantilt arbeid i sammenlignbare private barnehager i Bydel Nordre Aker. Med unntak av Gaustadsnippen barnehage er det ingen som har mer enn 1,3 årsverk totalt som styrer og administrativt og merkantilt personell.» De legger deretter til:

«Sammenligningen med andre private barnehager av tilsvarende størrelse kan indikere at 100meterskogen har behov for administrative ressurser/lederressurser utover stillingen som styrer. Bydelen vurderer, ut fra sammenligningen med andre barnehager, at behovet maksimalt kan tilsvare en 30-40 %-stilling. Basert på en samlet vurdering legger bydelen til grunn at barnehagen ikke ville lønnet en uavhengig part med mer enn en 40 %-stilling.»

Lønnsnivå for en slik stillingsprosent anslår bydelen, med henvisning til lønnsnivå i andre private barnehager, å være 280.000 kroner. I tillegg mener bydelen det er rimelig å legge til et «moderat styrehonrar» på 30.000 kroner, men skriver: «En sammenligning med andre enkeltstående private barnehager og mindre kjeder i Bydel Nordre Aker viser at det er svært uvanlig med styrehonorarer.»

Samlet mener Bydel Nordre Aker at det i 2015 og 2016 er ført 1.019.659 kroner i lønnskostnader til eier utover det som ville vært inngått mellom uavhengige parter. «Dette er et brudd med barnehageloven § 14a første ledd bokstav b,» ifølge bydelen.

Husleie til eier

Bydelens tilsyn viser at barnehageeier Irina Jonssons er personlig eier av barnehagens lokaler i Lettvintveien 29. Bygget fra 1994 og har vært benyttet som barnehage siden 1995, og er på 351 kvadratmeter. «Husleieavtalen mellom barnehagen og utleier av lokalene er derfor en transaksjon mellom barnehagen og eier/eiers nærstående,» skriver bydelen med henvisning til barnehageloven.

Barnehagen har betalt husleie på 1,15 millioner kroner i 2015 og 1,2 millioner i 2016. Dette utgjør en leiepris per kvadratmeter på 3276 kroner i 2015 og 3419 kroner i 2016. Barnehagens regnskaper er i tillegg belastet for festeavgift til Grefsen og Disen Vel, ettersom det er en festet tomt.

Bydelen lener seg på Eiendoms- og byfornyelsesetatens (EBY) vurderinger av gjennomsnittlig husleie for private barnehager i Oslo. Med lokale justeringer legger bydelen derfor «til grunn at en husleie på inntil kr 2 515 per kvm BTA kan anses å utgjøre normal markedsleie for lokalene til 100meterskogen barnehage i 2015.» Prisjustert mener de 2603 kroner per kvadratmeter er å anse som markedsleie i 2016.

«Bydelens konklusjon er at offentlig tilskudd tilsvarende kr 553 527 er brukt i strid med vilkårene i barnehageloven § 14 a første ledd bokstav b.» skriver bydelen i rapporten.


100 Meterskogen barnehage i Nordre Aker. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Må betale tilbake

Bydel Nordre Aker mener den beste sanksjonsformen er å kreve tilbakebetalt beløpet de mener er brukt i strid med barnehagelovens bestemmelser, fremfor kutt i fremtidig tilskudd. Tilbakebetaling skal skje i fire terminer over to år. Barnehageeieren kan påklage vedtaket til Fylkesmannen i Oslo og Viken innen tre uker.

Nordre Aker Budstikke har kontaktet barnehageeier Irina Jonsson og advokatfirmaet som representerer henne, men ikke lyktes i å få en kommentar til tilsynsrapporten. I rapporten bestrider barnehageeieren og advokaten imidlertid flere av bydelens konklusjoner. Blant annet mener de arbeidsmengden til daglig leder forsvarer lønnsnivået.

I en e-post til Utdanningsnytt bekrefter Jonsson at hun vil klage vedtaket fra bydelen til fylkesmannen. Hun skriver også at barnehagen ikke vil bli påvirket av dette.

I en e-post til Nordre Aker Budstikke i mai i år, avviste Jonsson at det skulle være snakk om et så høyt beløp som én million kroner i året.

– Hvor dette tallet kommer fra vet ikke jeg. Det har vært en del oppgraderinger i barnehagen vi mener har vært nødvending, som kommer barna til gode, skrev Jonsson.

Om lønnsnivået kommenterte hun:

– Lederlønnen har ligget på rundt 700.000 kroner de siste fem årene, som jeg mener er helt innenfor rimelighetens grenser, om man sammenligner med lignende stillinger i både offentlig og privat sektor.

Hun skrev også at det på dette tidspunktet ikke var stor uenighet mellom bydelen om henne om nivået på husleien barnehagen har betalt. Jonsson la i mai til at uansett utfall av tilsynet, vil hun være i stand til å gjøre opp, og det ikke ville gå utover driften av barnehagen.

Vil utføre flere tilsyn

Nordre Aker Budstikke har spurt Bydel Nordre Aker om hvorfor tilsynet har tatt så lang tid (det startet i november 2017), og om det vil være aktuelt å gjennomgå regnskapene også for årene før 2015, i tillegg til 2017, 2018 og 2019. Til det svarer Hilde Tomta Strønen, leder for søknadsenheten ved barnehagekontoret, i en e-post:

– Tilsynsarbeidet tar tid, da det er et komplisert og uklart regelverk som ligger til grunn for tilsynet. Det tar tid å etterspørre og gjennomgå dokumentasjon fra barnehagen, det har tatt tid å få avklart hvordan regelverket skal forstås av fylkesmannen og barnehagen skal ha tilstrekkelig tid til å imøtegå og belyse funnene i den foreløpige rapporten på en god måte. I tillegg har det av ulike årsaker blitt bedt om utsettelser rundt frister fra eier underveis.

– Da tilsynet ble startet var 2016-regnskapet det siste tilgjengelige godkjente regnskapet for barnehagen. Av kapasitetshensyn gikk man ikke lenger tilbake enn to år. Når denne saken er sluttført, vil det være mulig å føre tilsyn med regnskapsåret 2017 og 2018 når 2018-regnskapet foreligger. Private barnehager har frist til å levere regnskapet for 2018 i løpet av høsten 2019.

Med bakgrunn i tidligere saker om økonomisk rot i private barnehager, som for eksempel Bitteliten familiebarnehage i Nordre Aker og Torshovhagen barnehage i Sagene, har vi spurt om det er grunn til å tro at dette gjelder flere private barnehager i Nordre Aker, og om bydelen vil ta initiativ til å gjøre lignende tilsyn i andre private barnehager i bydelen. Vi har også spurt om det p.t. er pågående økonomiske tilsyn i andre private barnehager i Nordre Aker.

– Bydel Nordre Aker og byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap vurderer kontinuerlig behovet for flere økonomiske tilsyn blant bydelens barnehager og det vil bli ført flere tilsyn fremover, men det er for tidlig i prosessen å gå ut med konkrete fremtidige tilsynsobjekter nå, skriver Strønen.

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Nordre Aker Budstikke bruker cookies (informasjonskapsler) til å personalisere annonser og forbedre nettstedet. Ved å benytte nettstedet aksepterer du at vi kan sette cookies i din nettleser.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...