Nordre Aker Budstikke

– Må vi vente på en alvorlig ulykke?

Etter 100 år synes foreldrene og barna at det er på tide at skoleveien blir sikret. Se alle forslagene her!

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 07.02.2017 kl 18:46

KJELSÅS:Kjelsås skole feiret nylig 100-års jubileum, og med dette også 100 år med umerket skolevei.

LES OGSÅ: Kjelsås skole 100 år - mye historie i skoleveggene!

Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU) ved trafikkgruppa forteller at de stadig får utallige henvendelser fra bekymrede foreldre og andre, som reagerer på konkrete situasjoner og på det til dels kaotiske og farlige trafikkbildet rundt skolen.

– Må vi vente på en alvorlig ulykke?

– Kun et spørsmål om tid før det skjer en alvorlig ulykke hvor barn er involvert, må vi vente på det? Selvfølgelig ønsker vi å forebygge så vi unngår dette, og derfor vil vi nå ha alle involverte ansvarlige myndigheter, støttespillere  og berørte på banen for å gjøre nødvendige grep snarest sier Bjarne Vasset jr. i FAU-gruppa.

Martin (far) i følgegruppe, og to 2. klassinger er opptatt av tryggere trafikkforhold for barna på Kjelsås. Foto: PRIVAT


– Norges største barneskole har Norges kanskje dårligst merkede -og en svært kaotisk skolevei med farlige situasjoner daglig. For eksempel så finnes det ikke ett eneste skilt som informerer om at man kjører i midt i trafikkåren til Norges største barneskole med flere hundre små barn i trafikken, og det med et svært kaotisk trafikkbilde, legger Vasset jr. til.

FAU ved Kjelsås ønsker seg blant annet et slikt skilt (bilde tatt ved Ruseløkka skole) som tydelig markerer at dette er skoleveien til hundrevis av barn. 

Imponerende stykke arbeide

Det er et aldri så lite imponerende stykke arbeid trafikkgruppa ved Kjelsås skole har nedlagt for å tydeliggjøre trafikk-problemstillingene ved og rundt barneskolen.

– Det handler om konkrete forslag til enkle og billige løsninger som bør la seg gjennomføre. Disse har vi samlet i en rapport og et brev oversendt til Oslo kommune via rektor ved Kjelsås skole, Mette Rasmussen. I tillegg ber vi om en snarlig befaring i området med Bymiljøetaten, forteller Vasset jr. videre.

Slike skilt ønsker FAU seg på Kjelsås. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP


Brevet er datert forrige uke, og Oslo kommune ved Bymiljøetaten har ikke behandlet brevet ennå.

Teknisk museum

Trafikkgruppa har allerede vært på befaring med Teknisk Museum. Inn- og utkjørsel til museet er også en trafikkelle for barna, mener foreldrene. I tillegg til at de mener farten forbi inn og utkjøringen til museet er for høy per i dag, 50 km/t.

– Vår største bekymring er at finnes så mange trafikkfarlige punkter hvor det daglig oppstår farlige situasjoner for barna. Selv om foreldrene stiller opp som trafikkvakter for å forebygge og i enkelte tilfeller forhindre ulykker, er dette kun begrensede tiltak i tid og omfang som gir en tilfeldig effekt sett i forhold til tiltakene som ansvarlige myndigheter kan og bør bidra med, mener FAU og Vasset jr. videre.

Forslag til konkrete tiltak, fra FAU ved trafikkgruppa ved Kjelsås skole - alle illustrasjoner Kjelsås skoles FAU - ved trafikkgruppa:

Sikring av Midtoddveien: Fartshump og bedre merking av 30-sone, samt skilting av skolevei og eventuelt andre tiltak som myndighetene kan foreslå. Daglig biler som bryter vikeplikten for skolebarn som skal krysse fotgjengerovergangen rett ved skoleporten, og svært mange bilister bryter fartsgrensen. Det er observeres daglig biler i minst 60 km/t i 30-sonen her, dette også midt i rushtiden for skolebarna som skal til og fra skolen.


Farthump ved «inngangsdøra» til skolen: Det bør snarest etableres en fartshump ved fotgjengerovergangen i umiddelbar tilknytning til skolen. Her er det god plass til et slikt tiltak, og overgangsfeltet flesteparten i småskolen benytter vil da bli sikrere. I tillegg redusere de stadige bruddene på fartsgrense og vikeplikt. NB! Denne overgangen benyttes også av barna og foreldrene ved Kjelsås Skole Barnehage.

Tydelig skilting av skolevei: Et tydelig skilt som merker skolevei, samt barn i trafikken må opp. Gult ekstraskilt med merking «Skolestart» i starten av skoleåret slik som vi ser på mange andre skoler har benyttet i høst, eksempelvis ved Uranienborg skole bør også opp.

Vi ønsker også led-lysskilt som viser 30-sone, samt «skolevei» ala den typen som finnes flere andre steder i kommunen i tilknytning til barneskolene (f.eks. ved Ruseløkka skole og mange andre barneskoler). Disse er meget tydelige og vil være riktige å bruke her på Kjelsås hvor det er en god del tåke og dårlige lysforhold og sikt i vinterhalvåret.

Flytte 30-soneskilt? Skiltet som markerer 30-sonen bør flyttes til før trikkestoppet. Dette vil medføre at bilister ikke holder 50 km/t gjennom overgangsfeltet ved trikkestoppet, samt at flere bilister vil bli oppmerksomme på 30-sonen og tilpasse hastigheten.


Farten i Kjelsåsveien fra Prix til Frysja må reduseres til 40 km/t snarest.

Avkjøringen til Teknisk museum og pendlerparkeringen: Et av Norges største museer og pendlerparkering for de mange bilistene som tar tog til byen har innkjøring fra 50-sonen, i en sving, som gjør at bilister ofte krysser veien og fortauet i stor fart for å unngå møtende trafikk.

Fortauet går over en vanskelig innkjøring som er svært trafikkbelastet i rushtiden. I tillegg til de mange barna ved Kjelsås skole som bruker denne veien, er dette innfartsåren til hoveddelen av de 53.000 (!) skolebarna som årlig besøker Teknisk Museum da de fleste ankommer med kollektivtransport til Kjelsås Stasjon.

I tillegg, bilister som kjører i retning Frysja, har en blindsone til fortauet når de svinger av til Teknisk Museum - barn på sykkel for eksempel vil være svært vanskelig å få øye på.

Fotgjengerovergangen ved Prix: En fartsreduksjon fra 50 km/t til 40 km/t fra 20-50 meter inn i Grefsenveien, vil være et helt essensielt bidrag for å kunne redusere risikoen for ulykker i fotgjengerovergangen til Prix hvor foreldre erfarer at bilister utallige ganger daglig bryter vikeplikten for barn og andre fotgjengere som skal over veien.

Bilister kutter svingen fra Grefsenveien og inn i Kjelsåsveien ofte for å rekke før møtende trafikk, samtidig som bilistene som kommer fra oversiden har vanskelig for å se barn som skal krysse veien. En 50-sone gjennom dette krysset er rett og slett uansvarlig med tanke på denne fotgjengerovergangen og alle de hundrevis av gangene skolebarn krysser denne veien ukentlig.

En kaotisk situasjon om morgenen med busser, trikker, lastebiler parkert på fortauet, bilister, syklister og barn ned i fem - seks årsalderen som skal gjennom dette krysset.

Reduksjon av farten her vil også bidra til økt sikkerhet for barn som krysser Midtoddveien utenfor Prix da bilister i dag kjører i 50-km/t - ofte høyere fart - gjennom dette krysset, samt gjør forbikjøring av trikken når den står på trikkestoppet.

FAU har også to trafikkvakter i dette krysset om morgenen, men ikke torsdager på grunn av sen skolestart den dagen. Det er heller ikke trafikkvakter her ettermiddagen. FAU har også konkludert med at dette krysset er for farlig til å la barn stå trafikkvakt der. FAU har også erfart flere nestenulykker her.

Farlige fortau: Farlige, smale fortau, som også heller ut i veibanen, kan være risiko for at barn kan havne i veibanen. Spesielt vinterstid er risikoen med bilister som passerer barn med svært kort avstand mellom bil og fortau et høyrisikomoment, og vi ser at fronten på busser som kjører i svingen ved Kjelsåsveien 136 og sneier fortauet - kommer inn på fortauet i svingen er spesielt risikofylte i forhold til de trange fortauene.

Farlig lyskryss: Og som gir en falsk trygghet ved innkjøring til togstasjonen p.g.a. kjøring på rødt lys En reduksjon av fartsgrensen vil bidra til å redusere risikoen for ulykker ved den lysregulerte fotgjengerovergangen ved innkjøring til busstasjonen.

Foreldre opplever at mange bilister kjører på rødt lys - syv stykker i løpet av 45 minutter en morgen i november - her og slik vi oppfatter det, ofte av uoppmerksomhet. Lavere fart vil gjøre at flere som kommer fra oversiden får med seg lysreguleringen. Vi har fått flere rapporter på dette problemet fra trafikkvaktene som skolen har her i en kort periode på morgenen fire dager i uka..

Det er også et stort problem med at lyset til høyre når man kommer nedenfra - Frysjasiden - ikke er synlig før man er rett foran lyset. Dette på grunn av at man kommer til lyskrysset via en krapp sving, samtidig som vegetasjonen gjør at lyset er delvis dekket av trær og blader det meste av sommerhalvåret.

Farlig lyskryss ved Solligrenda: Mange skolebarn krysser den lysregulerte overgangen i svingen ved Solligrenda (Kjelsåsveien 156). Dette lyskrysset er i en sving og det er 50-sone her. Dette medfører at bilister kommer i altfor stor fart inn mot dette lyskrysset, og det oppleves ubehagelige situasjoner her daglig.

På grunn av forholdene med lyskrysset i en sving, antas det at dette også kan være grunnen til at svært mange kjører på oransje og rødt lys her (ubevisst / uoppmerksomhet), og vi er svært kritiske til sikkerheten rundt denne fotgjengerovergangen når fartsgrensen er 50 km/t her. En reduksjon av fartsgrensen vil gi et mer rolig trafikkbilde.

Farlige forbikjøringer av buss på busstopp ved to av busstoppene: En reduksjon av fartsgrensen vil også bidra til å redusere risikoen for ulykker ved forbikjøringer av bussen ved de tre busstoppene uten busslomme hvor bilister kjører forbi i sving (ved Solligrenda) og like foran en sving (ved Kjelsåsveien 126 / nedenfor Prix).

Uansvarlig å holde fartsgrensen i farlige og uoversiktlige svinger, samt trafikk fra sideveier Det er i dag en generell oppfatning blant FAU at det ikke forsvarlig å holde fartsgrensen på 50 km/t på dette strekket på grunn av flere uoversiktlige og krappe svinger, samt uoversiktlige vikepliktspunkter som f.eks. i krysset Sømveien – Kjelsåsveien og Walstadsvei - Kjelsåsveien hvor vikeplikten brytes oftere enn den overholdes.

Enklere med en felles fartsgrense i hele området hvor så mange barn ferdes
En mer helhetlig fartsgrense fra Prix og til Maridalsveien vil gjøre det enklere for bilistene, samtidig som en mer realistisk fartsgrense vil gjøre det enklere å tilpasse farten etter de topografiske forholdene, spesielt for de som ikke er lokale (svært stor trafikk utenfra i.f.m. vinteridrett og Teknisk Museum).

Foreldre opplever daglig at en rekke bilister kjører i opptil 70-80 km/t på deler av denne strekningen. En reduksjon av fartsgrensen vil også bidra til færre tilfeller av råkjøring i denne typen hastigheter. En 40-sone er et tydelig signal om at her bør man kjøre mer aktsomt.

LES OGSÅ:

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på Nordre Aker Budstikkes gratis nyhetsbrev, som kommer rett i innboksen din hver torsdag! Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Ved å besøke dette nettstedet vil noen data bli lagret. Dette er informasjon som er nødvendig for å kunne tilby tjenesten til deg.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...