ANNONSE
ANNONSE
Nordre Aker Budstikke

Meglere mener en park vil øke bokvaliteten i Nydalen

Partner Christian Wahl og daglig leder Thomas Wahl hos Aktiv Eiendom på Torshov ber politikerne prioritere park og ikke boliger i Sandakerveien. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Eiendomsmeglere med 20 års fartstid i området mener en park i Nydalen vil øke livskvaliteten og skape et bedre bomiljø i Nydalen.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 04.04.2020 kl 10:39

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

NYDALEN: – I begynnelsen var det bare næring her. Og jeg husker at Storosenteret bare var et lite «krypinn». I dag er det et av landets største kjøpesenter, sier Christian Wahl, partner hos eiendomsmegler Aktiv Torshov.

I Over 20 år har han meglet boliger i et område fra Torshov i sør til Grefsen i nord. Sammen med broren Thomas Wahl, som er daglig leder ved meglerkontoret, har de fulgt utviklingen i området tett.

Hva har skjedd med Nydalen-området de siste 20 årene, og hvordan ser de på attraktiviteten 20 år frem i tid?

– Dette området har egentlig alt – masse flotte butikker, servering, treningssenter, og nå også kino, men mangler én ting: Grønne lunger, sier Christian.

Resultatet er at området mangler det han kaller et «familieperspektiv». Han mener det kan skape en skjevhet i befolkingen, der aldersgruppen 30-60 år – de som har barn i ulike aldere – blir underrepresentert.

ANNONSE

– Da blir befolkningen veldig ung eller veldig gammel, sier megleren.

– Det er det vi ser, mange unge flytter til Nydalen for en periode, men så etablerer de familie, får barn og flytter igjen, sier Torger Kjeldstad, en av frontfigurene i aksjonsgruppa Ja til stor park i Nydalen.

– Vi får tilbakemeldinger og spørsmål om det er planer for å utvikle området bedre med tanke på lys og bokvalitet, sier Christian Wahl.

Aksjonsgruppas Torger Kjeldstad (t.v.) sammen med Christian og Thomas Wahl fra Aktiv Eiendom Torshov. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Byrådsavdelingen

Nordre Aker Budstikke møter dem på t-banetomta i Nydalen, eiendommen med adresse Sandakerveien 113-119. Det er her aksjonsgruppa vil ha en park på minst 15 mål. Tomta er eid av Avantor og regulert til blant annet næring og kontor. Eieren ønsker imidlertid tomta omregulert slik at det heller kan bygges boliger, og denne saken ligger nå til behandling i Oslo kommune. Aksjonsgruppa fikk fremmet sitt parkønske for bystyret som et innbyggerinitiativ i fjor. Bystyret valgte da å sende saken tilbake til byrådet, slik at innbyggerinitiativet kommer opp samtidig som omreguleringssaken for eiendommen.

ANNONSE

I et brev fra byrådsavdeling for byutvikling, der Hanna Marcussen (MDG) er ansvarlig byråd, i november i fjor, ble det vist til byrådsplattformen fra 2019 mellom Arbeiderpartiet, Miljøpartiet de Grønne og Sosialistisk Venstreparti, der det står at «Byrådet vil jobbe for nye grøntområder over hele byen blant annet på Filipstad, Skøyen, Veterinærhøyskolen, Nydalen, Hovinbyen og Ensjø.»

– Byrådsavdelingen viser også til at det under offentlig ettersyn av planforslag for Sandakerveien 113-119 forelå flere planalternativ med ulik størrelse på park/grøntområde i kombinasjon med boligbebyggelse. Byrådet ber på bakgrunn av disse forhold om at de to ovennevnte private planforslagene oversendes til politisk behandling med planalternativ som også inneholder og sikrer større park/grøntområder i dette sentrale området i Nydalen, står det i brevet som er sendt til Plan- og bygningsetaten.

Ifølge saksinnsynet til etaten skal saken sendes fra PBE til byrådsavdelingen, og videre til politisk behandling, først i september 2020.

Meglerne ønsker park

Meglerne gir sin fulle støtte til aksjonsgruppa, og mener friområder er viktig for å holde på Nydalen-områdets attraktivitet, også når bygninger og leiligheter ikke lenger er nye, om 10-20 år.

– Torshov har Torshovparken og Torshovdalen. Sagene har Voldsløkka og Myraløkka, Grünerløkka har sine parker. Nydalen har Akerselva, men dit sender du ikke barna dine alene for å leke. Og i disse dager er grønne aspekter viktigere enn noen gang, spesielt om man bor i en mindre leilighet uten balkong, sier Thomas Wahl.

ANNONSE

– Sammenliknet med andre mer sentrale områder i Oslo, ligger jo Nydalen nær marka?

– Ja, men du må ut av området, og du må på oversiden av Ring 3. Det er 4 kilometer fra Nydalen til Maridalsvannet, og igjen; du sender ikke barna dine dit på egenhånd. Ikke at du nødvendigvis gjør det i en park heller, men da er leke- og rekreasjonsområdene i direkte tilknytning til bomiljøet. Det er en forskjell. Vi ser at mange av dem som ønsker å flytte til Nydalen etterspør nærheten til marka. Men det er for en annen type bruk enn daglig rekreasjon, sier Christian Wahl.

– Det vi ser, enten det er på Torshov eller på Grefsen, sammenliknet med Nydalen, er mindre gjennomtrekk. De som bor der har et mer langsiktig perspektiv. Det er også viktig for bomiljøet – skal du bo et sted lenge er du også mer opptatt av hvordan du har det rundt deg, sier Thomas.

Mange planlagte leiligheter

I Nydalen er det i dag omlag 3000 boliger. På trykkeritomta i Sandakerveien 121 har Obos planer om å bygge flere leiligheter, og nylig er det lagt frem et forslag om boligbygg med 81 leiligheter, på opptil 40 meter, i Gunnar Schjelderups vei 9, rett bak Storosenteret. Dette området er i Tiltaksliste for offentlige rom i Nydalen (TOR), avsatt som grøntområde. Bydelsutvalget (BU) i Nordre Aker ga sin uttalelse til byggesaken i sitt møte 2. april, og går sterkt mot forslaget.

– Vi er alle her i BU enige om å jobbe for en stor, grønn park i Nydalen, sa BU-leder Bente M. Larsen i møtet. (Les vedtaket i faktaboksen under).

ANNONSE

Fakta: Bydelsutvalget i Nordre Akers vedtak 2.4.2020 i sak Sak 38/20 Gunnar Schjelderups vei 9 - Innspill til oppstartsmøte
Bydel Nordre Aker har vurdert planene presentert til oppstartsmøte for Gunnar Schjelderups vei 9 og har følgende kommentarer:

1. Planområdet Gunnar Schjelderups vei 9 er sammenfallende med tiltak 3.9 Ny park i Tiltaksliste for offentlig rom i Nydalen og delvis tiltakene 1.11 Gunnar Schjelderups vei og 2.16 Gangforbindelse fra Storo til parkområder. Presenterte planer kan ikke anbefales idet de vil umuliggjøre gjennomføringen av disse tiltakene.

2. Eiendommen er en av 8 eiendommer som ligger i et område avgrenset av Ring 3, Storokrysset, Vitaminveien og Gunnar Schjelderups som alle vil påvirke hverandre og mulighetene for å skape et godt nærmiljø i området. PBE må derfor sikre at planene samordnes for å sikre en god utvikling der også TOR tiltakene ivaretas. Planer bør ikke realitetsbehandles før det er enighet om hvordan infrastruktur og TOR Nydalen skal realiseres.

3. Eiendommene i området består i dag av næring og industri som delvis er plassert på «baksiden» av Storosenteret. Utviklerne i området oppfordres til å bidra forholdsmessig til hele området for å gjøre det til et attraktivt og publikumsvennlig nærmiljø i tråd med ønskene i TOR Nydalen.

Klikk for mer...

Klikk for mindre...

– Betaler seg over tid

Meglerne bekrefter at Nydalen er et populært boligområde, og regnes som "hipt" på grunn av sine mange tilbud og gode kollektivforbindelser, og moderne leiligheter.

– For dere må det da bare være en fordel at det bygges mer her. Det betyr mer jobb og inntekter?

– Vi lever av å selge, men vi ser nytteverdien av å investere i bomiljø. Ja, det vil kunne gi en prisvekst isolert sett med flere nybygg, men på sikt er det større interesse for å bo et sted som gir flere muligheter i en lengre periode av livet. Et sted man kan bo, også etter en familieforøkelse. I dag er de fleste byggene her bare 10-15 år gamle, de har heis og er vedlikeholdsfrie. Men hva når de blir 30-50 år, og nye deler av byen har mer moderne leiligheter. Hva da? Man må tenke lenger enn nesetippen, og se at dette skal være gode bomiljøer også i fremtiden, sier Thomas Wahl.

– Vi støtter aksjonen for at Nydalen skal få sin egen park. Vi er opptatt av at folk skal trives. Og selv om vi lever av å selge, så skal vi selge de samme boligene igjen – og igjen. Også mange år frem i tid. Og så er det nok ikke sånn at en park vil øke prisene på leilighetene som allerede er her. Men det vil øke livskvaliteten for dem som bor her, og skal bo her i fremtiden. Det vil betale seg over tid, sier Christian Wahl, og oppfordrer Oslos politikere til å se utviklingen av området i et lengre perspektiv.

LES OGSÅ: Det er 100 år siden Fernanda Nissen, kvinnen som var Oslos parkpådriver, døde

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Nøkkelord

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE