Nordre Aker Budstikke

Innføres 10. september:

Men denne veien får ikke beboerparkering

Parkering både på asfalt og i veikanten mot Voldsløkka, på begge sider av veien i Biskop Heuchs vei. Foto: Kristin Tufte Haga

10. september trer beboerparkeringen i kraft i utvalgte veier i Nordre Aker. For veiene langs Voldsløkka har ordningen i nabobydelen allerede skapt hodebry.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 29.08.2018 kl 12:15

NORDRE AKER: Fra og med 10. september får fire nabolag i Nordre Aker beboerpakering. Disse er utvagte gater på Blindern, i Ullevål Hageby og Akersborg, i Tåsen Hageby og Tåsenløkka, og i Nydalen. Se hele oversikten lenger ned i saken.

Beboerparkeringen har til hensikt å redusere fremmedparkering, og å gi bedre parkeringsmuligheter for dem som bor i området. Parkering for én bil koster 3000 kroner i året, og kravet for å få innvilget beboerparkering er at du er folkeregistrert i den aktuelle bydelen. I Nordre Aker må du være folkeregistrert i ett av beboerparkeringsområdene. Til gjengjeld kan du parkere i alle de fire områdene som får beboerparkering.

Gjester og andre kan fortsatt parkere i en vei med beboerparkering, men må betale vanlig parkeringsavgift, enten via utplasserte automater eller i en parkeringsapp.

Effekten av beboerparkering på Sagene

Bydel Sagene innførte beboerparkering i alle kommunale gater og veier i mai 2018. Det har gitt uønskede konsekvenser for veier i Nordre Aker som grenser mot nabobydelen. Bydelsgrensa mellom Sagene og Nordre Aker går ved Voldsløkka, og i veier som Biskop Heuchs vei og Godals vei i Nordre Aker har man fått oppleve konsekvensene av dette.

Jakob Kristiansen bor i dag på Torshov, men bygger for tiden hus i Godals vei, der familien skal flytte inn senere i år. Om morgenen, og i helger, har han observert at det knapt finnes ledige parkeringsplasser i veiene på Nordre Aker-siden av Voldsløkka.


Biskop Heuchs vei, fotografert midt på dagen tidligere i august. Foto: Kristin Tufte Haga

– Det kommer biler fra flere retninger som søker etter et sted å parkere med alt det medfører av køer og støy og eksos. Sammenhengen er helt åpenbar - dette skyldes beboerparkeringen som er innført i områdene rundt, sier Kristiansen.

Han mener boligveiene ved Voldsløkka ikke er dimensjonert for denne type trafikk. Han tror både pendlere og beboere lenger ned har trukket oppover for å unngå parkeringsavgiften på Sagene.

Bedring på Torshov, men…

Godals vei, opp fra Maridalsveien. Foto: Janina Lauritsen

– Dette er i utgangspunktet stille og rolige boligområder med grønne lunger hvor barn leker. Det er dessuten opptil flere barnehager som har adresse i disse gatene. Det er helt uholdbart å ha denne massive trafikken inn i disse områdene, sier Kristiansen.


I gatene rundt leiligheten på Torshov er imidlertid virkeligheten en annen etter at Bydel Sagene innførte beboerparkering i mai.

– På Torshov har det blitt vesentlig bedre å parkere etter at man innførte beboerparkering, men jeg tror jo virkelig ikke at bilene har sluttet å eksistere av den grunn.

Samtidig opplyser snekkerne som jobber med huset hans i Godals vei at det etter sommeren har blitt betydelig vanskeligere å finne parkeringsplass i disse veiene i Nordre Aker, på grunn av det nye tilfanget av parkerte biler om morgenen.

– Biskop Heuchs vei har omtrent aldri hatt parkering på den siden som vender mot Voldsløkka, med mindre det er noen arrangementer der. Nå er det helt stappfullt, sier Kristiansen.

Parkering på begge sider av Biskop Heuchs vei langs Voldsløkka. Bildet er tatt på formiddagen tidligere i august. Foto: Kristin Tufte Haga

Forutså ikke fjerning av gateparkering

Når Bydel Nordre Aker innfører beboerparkering i enkelte områder 10. september, omfatter dette ikke veiene på oversiden av Voldsløkka. Det blir imidlertid beboerparkering i flere veier vest for Tåsenveien og mot Ullevål.

Fra Bydelsadministrasjonen i Nordre Aker får vi opplyst at det var ventet at parkeringstrykket, som følge av beboerparkeringsordningen i nabobydelene Sagene og St. Hanshaugen, ville øke i veiene som grenser mot disse bydelene, i tiden frem til Nordre Aker får beoerparkering 10. september.

Samtidig sier bydelen at man ved oppstart av beboerparkeringsordningen ikke forutså at det ville bli fjernet så mange gateparkeringsplasser til fordel for sykkelfelt i de to sentrumsbydelene.

Legatveien, en formiddag tidligere i august. Foto: Kristin Tufte Haga


I en e-post skriver Bent Gether-Rønning, spesialkonsulent miljø og plan i Bydel Nordre Aker:

«Da område for beboerparkeringsordningen i Nordre Aker ble bestemt var kriteriene som ble lagt til grunn delvis å redusere allerede eksisterende fremmedparkering i områdene nærmest Blindern (UiO) og Ullevål Sykehus, og delvis for å unngå ytterligere press på disse områdene som beboerparkering i Sagene/St.Hanshaugen kunne forårsake. Det ble diskutert om ikke dette bare ville forflytte presset lenger utover mot Ring 3, men vi valgte å være konservative og avvente en analyse av virkningene. Dette ble gjort i den tro at de fleste ikke ville være interessert i å betale for parkering i egen gate dersom det ikke var noe kapasitetsproblem der. Det vil også være vanskeligere å gå tilbake på allerede innførte parkeringsrestriksjoner enn å innføre det i nye områder senere. Bydelsutvalget ser for seg en snarlig evaluering av ordningen og omfanget i bydelen. Dette vil tidligst kunne skje til nyttår etter at ordningen har virket noen måneder.»

– Vi har fått en del henvendelser fra enkeltpersoner og grupperinger som ønsker sin vei vurdert ved en eventuell utvidelse av ordningen, sier Gether-Rønning til Nordre Aker Budstikke.

Beboerparkering

Det ble mulig å søke beboerparkering i Bydel Nordre Aker 20. august. Per 28. august var det 263 som hadde kjøpt beboerparkeringstillatelse.

For å øke effektiviteten med kontroll av beboerparkeringssoner, har Bymiljøetaten kjøpt inn 3 scannerbiler, med en prislapp på 1,1 million per bil.

Disse har ti kameraer påmontert, som skanner bilskiltene og i løpet av ett sekund kan gi beskjed om avgift er betalt.

Bak kommer bybetjenter (tidligere trafikkbetjenter) på el-sykkel, som skriver ut parkeringsbøter. Ifølge Aftenposten sparer dette Bymiljøetaten for 80 årsverk.

Vil evaluere ordningen

Miljø-, plan- og samferdselskomiteen (MPS) i Bydel Nordre Aker har bitt informert om de uheldige konsekvensene av beboerparkering i nabobydelen, og bekymringen for at dette ikke vil avta ettersom veiene ved Voldsløkka ikke er planlagt å få beboerparkering. Terje Olav Moen (Ap), leder i MPS-komiteen sier bydelspolitikerne selvsagt vil følge med på uheldige konsekvenser av ordningen.

– Det er opplagt at innføring av beboerparkering i noen gater vil flytte fremmedparkering til nabogater. Noen vil få færre biler hos seg, mens andre får flere, sier Moen.

Han tror effekten vil variere fra område til område, og at beboerparkering i nabobydeler som Sagene vil påvirke Nordre Aker.

– Vi vil følge med hvordan det går etter innføring, og vurdere om det er behov for endring i hvilke gater som omfattes av ordningen. Og hele opplegget skal evalueres når det har virket en stund, sier MPS-lederen.

– Skremmende at det styres av bydel

For Jakob Kristiansen er det ikke vanskelig å forstå ønsket om å løse parkeringsutfordringene i boligveiene nær Ullevål sykehus, men han mener tilnærmingen bare fører til at problemet skyves videre.

– For meg fremstår det som en ganske naiv tilnærming til problemet, og litt skremmende er det at beboerparkeringen styres av den enkelte bydel. Det betyr at bydel Sagene har null interesse av hvordan eventuelle tiltak slår ut i nabobydelene. Og da har man misforstått ganske mye av hvordan samferdsel fungerer. Man må jo gjøre en sentral helhetsvurdering og gjøre grundige analyser av trafikkstrømmene, sier han.

Parkere henger bare hvis den er festet til bilen

Beboerparkeringen har også skapt andre uforutsette utfordringer. Nylig skrev vi om Ullevål-beboer Kaare Falkenberg, som parkerer personbil og tilhenger i veien der han bor. Bymiljøetaten opplyser at det ikke er mulig å få egen beboertillatelse til tilhenger. Men så lenge hengeren er koblet til bilen, anses det som et "vogntog", og det holder at bilen har beboerparkeringstillatelse.

Kobles hengeren fra bilen, må det imidlertid betales for parkering på timesbasis. Det koster 26 kroner per time, og maks 134 kroner i døgnet i beboerparkeringsområder. I et hypotetisk tilfelle der hengeren står i gata hver dag et helt år, uten å være koblet til bilen, vil det dermed koste eieren i overkant av 48.000 kroner. Er den hektet på bilen holder det med de 3000 kronene som er betalt for beboerparkering.

Full oversikt: Veier som får beboerparkering i Nordre Aker 10. september 2018:

Blindern

Dekker følgende strekninger:

 • Tyrihansveien fra Henrik Abels vei til Sognsveien. (1-7, 17-25, 33-47, 2-44)
 • Bukkene Bruses vei fra Vestgrensa til enden. (1-23, 6-16)
 • Vestgrensa fra Sognsveien til enden. (1-27, 2-32)
 • Eventyrveien fra Sognsveien til Nils Henrik Abels vei (11-29, 6-40)
 • Moltke Moes vei fra Bindernveien til enden (1-27, 2-16)
 • Christoffer Hansteens vei fra Hasselhaugveien til Vestgrensa (1-5,2-8)
 • Per Gynts vei fra Eventyr veien til Tyrihansveien (1-5,2-6)
 • Hasselhaugveien fra Moltke Moes vei til enden. (1-19, 29-41, 51,57, 28-56)
 • Prestegårdsveien fra Bindernveien til Sognsveien (1-53,8-24)
 • Nils Tollers vei fra Prestegårdsveien til enden (1-5,2-10)
 • Duehaugveien fra Prestegårdsveien til enden (1-5,2-8)
 • Veslefrikkveien (1-9, 2-8)
 • Hasselbakken fra Sognsveien til enden (1-11)
 • Blindernveien (19-41, 44-48)
 • Niels Henrik Abels vei (2-8, 7-45)
 • Sognsveien (like nummer) fra Ullevålsalléen til Tyrihansveien (12-56)

Ullevål Hageby og Akersborg

Dekker følgende strekninger:

 • John Colletts allé fra Sognsveien til Langlia (1-69, 2-72)
 • Pastor Fangens vei fra Jutulveien til Langlia (1, 2-8)
 • Ullevålsalléen fra Sognsveien til Jutulveien (15-39, 2-40)
 • Jutulveien fra Damplassen til Pastor Fangens vei (1-15, 2-14). Resten av Jutulveien er tatt med i Tåsen hageby-området
 • Askeladdveien fra Vålveien til Eventyrveien (1-9, 2-32)
 • Vålveien (1-9, 2-12)
 • Damplassen (1-25, 2-24)
 • Trollsvingen fra Bergsalléen til Møllesvingen (1-5)
 • Nils Lauritsøns vei fra Damplassen til Langlia (1-11, 8-10)
 • Langlia fra Pastor Fangens vei til Bergsalléen (1-39, 2-18)
 • Hjorteveien fra John Colletts allé til Ullevålsalléen (1-11, 2-12)
 • Elgveien fra John Colletts allé til Ullevålsalléen (1-9, 2-12)
 • Tiurveien fra John Colletts allé til Ullevålsalléen (1-7, 2-4)
 • Stiftsamtmann Kaas’ vei fra John Colletts allé til Ullevålsalléen (1-3, 2-8)
 • Gäbleins vei fra John Colletts allé til Damplassen (1-7)
 • Gustav Heibergs vei fra John Colletts allé til Vålveien (2-8)
 • Sognsveien (ulike nummer) fra Ullevålsalléen til Tyrihansveien (11a-61)
 • Eventyrveien fra Damplassen til Sognsveien (2-4)
 • Akersborg terrasse fra Ullevålsalléen til enden (1-45, 2-34)
 • Pastor Fangens vei 3-21 og 10-14

Tåsen Hageby og Tåsenløkka

Dekker følgende strekninger:

 • Spångbergveien (1a-25,22a-34b)
 • Bredo Stabells vei (1-19b, 2a-8b)
 • Claus Borchs vei (1-19, 2-14)
 • Tåsenallèen (11a-23, 12-32)
 • Ugleveien hele (1-11, 2-12b)
 • Tåsenveien fra Spångbergveien til Bredo Stabells vei (13-23, 10a-20b)
 • Jutulveien fra Pastor Fangens vei til Uelands gate (17-39, 18-38). Resten av Jutulveien er tatt med i Ullevål hageby-området

Nydalen

Dekker følgende strekninger:

 • Spikerveien hele (14-24)
 • Tamburveien (3-17, 4-12)
 • Gunnar Schjelderups vei fra bydelsgrense til snuplass – Nummer 9-41 er i bydelen, men det er ikke tenkt at dette området skal omfattes av beboerparkeringen

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Nordre Aker Budstikke bruker cookies (informasjonskapsler) til å personalisere annonser og forbedre nettstedet. Ved å benytte nettstedet aksepterer du at vi kan sette cookies i din nettleser.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...