ANNONSE
ANNONSE
Nordre Aker Budstikke

Ledigheten opp etter nye koronatiltak:

Men Nordre Aker har færrest arbeidsledige, delvis ledige og permitterte

– Det er først nå vi ser de direkte utslagene av de regionale smitteverntiltakene innført 23. januar. Sammenligner vi med tirsdag for to uker siden, før tiltakene startet, ser vi en økning på 3872 helt og delvis ledige, sier Sonja Skinnarland, direktør i NAV Oslo.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 02.02.2021 kl 16:53

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

OSLO / NORDRE AKER: Totalt 38.245 personer er registrert som helt eller delvis ledige i Oslo per 2. februar 2021. 27.490 av disse er helt ledige og 10.755 er delvis ledige. Sammenlignet med tirsdag 19. januar har antallet helt ledige økt med 3036 personer, mens delvis ledige har en økning på 836 personer.

Det medler NAV i Oslo i en pressemelding tirsdag 2. februar.

– Nedstengningen den siste uken har gitt en kraftig økning i permitterte innen spesielt varehandelen. Reiselivsnæringen, restauranter og serveringssteder var allerede hardt rammet, og dette har blitt noe forsterket. Fra og med i morgen vil mange nylig permitterte innen varehandelen og serveringsbransjen gå tilbake til jobbene sine, men med fortsatt stengte kjøpesentre og varehus i Oslo vil ledigheten holde seg på et høyere nivå enn før 23. januar, sier Sonja Skinnarland, direktør i NAV Oslo.

Oslo er fylket med den høyeste andelen av helt og delvis arbeidsledige med henholdsvis 6,9 og 2,7 prosent av arbeidsstyrken. Tilsvarende tall for landet er på 4,5 og 2,3 prosent.

– NAV i Oslo har vært under press i lang tid grunnet flere runder med strengere koronatiltak. Vi har derfor rigget oss godt for en økning i antallet permitterte. Et eget innsatsteam følger opp og svarer på spørsmål fra alle permitterte i Oslo. NAV i Oslo har også gode rutiner for å følge opp arbeidssøkere og arbeidsgivere i digitale kanaler, enten gjennom informasjon og digitale løsninger på nav.no eller på telefon, chat og videomøter. Det er fortsatt viktig at innbyggerne i Oslo først og fremst tar kontakt med oss i digitale kanaler. Publikumsmottakene våre er åpne for de som trenger oss aller mest og som ikke klarer å benytte seg av våre digitale tjenester, sier Skinnarland i meldingen.

ANNONSE

Øker mest for butikk- og salgsarbeid

Det er fortsatt flest helt og delvis ledige innen yrkesgruppen reiseliv og transport med 9570 personer, som er en økning på 384 personer sammenlignet med to uker siden. Deretter følger yrkesgruppene butikk- og salgsarbeid med 5918 personer og serviceyrker med 5370 personer. Her er økningen på henholdsvis 2491 og 422 personer.

– Koronapandemien har økt behovet for omstilling. Både arbeidsgivere og arbeidstakere må være forberedt på at arbeidslivet kan endre seg ganske raskt i årene som kommer. Dersom du er arbeidsledig eller permittert er det viktig å bruke tiden godt. Benytt muligheten til å sjekke ut både kurs og utdanningstilbud og hvilke jobbmuligheter som finnes. Det er også en del midlertidige jobber for både deg med og uten helsefaglig utdanning i kampen mot pandemien. På Arbeidsplassen.no kan du finne jobber hvor du kan bidra til smittesporing, testing og vaksinering, sier Skinnarland.

Sammenlignet med tirsdag 19. januar ser vi at:

  • Reiseliv og transport: Antall helt ledige har en økning på 259 personer, mens delvis ledige har økning med 125 personer.
  • Butikk- og salgsarbeid: Antall helt ledige hatt en økning på 2341 personer, mens delvis ledige har økning på 150 personer.
  • Serviceyrker og annet arbeid: Antall helt ledige har økt med 229 personer, mens delvis ledige har økt med 193 personer.

– Det er for tidlig å si noe om hvordan ledigheten i Oslo vil påvirkes av innreiseforbudet. En stengning av grensene for arbeidsinnvandrere fra både EØS og tredjeland vil få konsekvenser for norske virksomheter som benytter utenlandsk arbeidskraft, spesielt dersom det varer over tid. Vi oppfordrer alle arbeidsgivere til å benytte Arbeidsplassen.no for å finne nye medarbeidere ved behov. Her finnes det rundt 200.000 CV-er. Vi har også markedskontakter ved alle NAV-kontorene i Oslo, som kan bistå med å finne arbeidskraft lokalt, forteller Skinnarland.

ANNONSE

Alle bydelene i Oslo er rammet av nedstengingen

Ledighetstallene viser at samtlige bydeler har en økning totalt i antall helt og delvis ledige sammenlignet med tirsdag for to uker siden.

Her er noen nøkkeltall:

  • Høyest ledighet finner vi i bydel Gamle Oslo og Søndre Nordstrand hvor 8,4 prosent av arbeidsstyrken er helt arbeidsledige, deretter følger bydelene Alna og Stovner med henholdsvis 8,3 og 8,1 prosent.
  • Ledigheten er lavest i bydelene Vestre Aker og Nordre Aker med henholdsvis 3,9 og 4,1 prosent.
  • Bydel Alna har høyest delvis ledighet med 3,2 prosent. Deretter følger Gamle Oslo med 3,1 prosent.
  • Bydelene med lavest delvis ledighet er Nordre Aker med 1,8 prosent.

I Nordre Aker er det per 2. februar 1160 helt ledige, mot 1011 den 19. januar. 526 er i dag delvis ledige, mens antallet var 476 den 19. januar.

ANNONSE

Ledigheten øker mest for unge kvinner

Tallene sist uke viser at 14.960 menn og 12.530 kvinner er helt arbeidsledige. Det utgjør henholdsvis 7,3 og 6,6 prosent av arbeidsstyrken. Sammenlignet med tirsdag 19. januar, er det en økning på 2 163 helt arbeidsledige kvinner og en økning på 873 helt arbeidsledige menn. Den største økningen finner vi blant kvinner under 30 år.

For de som er helt arbeidsledige er ledigheten høyest for menn i alderen 20-24 år (9,3 prosent), og lavest for kvinner i alderen 60 år og eldre (3,1 prosent).

5497 menn og 5258 kvinner i Oslo er delvis ledige. Det utgjør 2,7 prosent av arbeidsstyrken for begge kjønn.

For de som er delvis arbeidsledige er ledigheten høyest for menn i alderen 50-59 år (3,3 prosent), og lavest for kvinner i alderen 19 år og yngre (0,3 prosent).

Over 3000 nye arbeidssøkere siste uken

Den siste uken har 3212 personer registrert seg som nye arbeidssøkere hos NAV i Oslo. Dette er en økning sammenlignet med for to uker siden, hvor 1090 personer registrerte seg som arbeidssøkere hos NAV. Til sammen har 5802 personer registrert seg som arbeidssøker hos NAV siden 23. januar.

En arbeidssøker er en person som har mistet jobben sin eller kommer til å miste jobben sin, har sagt opp jobben sin, har blitt permittert eller kommer til å bli permittert eller som av ulike årsaker søker jobb.

2473 av de nye arbeidssøkerne melder om at de er permittert eller kommer til å bli permittert, mens 315 personer sier at de har mistet eller kommer til å miste jobben. Sammenlignet med tirsdag for to uker siden var tallene henholdsvis 397 personer og 287 personer.

Permitterte: Økningen størst for butikk- og salgsarbeid

Oslo er fylket med størst andel permitterte, med 4,4 prosent av arbeidsstyrken. Dette tilsvarer 17.425 personer, og er en økning på 2932 personer sammenlignet med for to uker siden.

ANNONSE

11.445 av de permitterte er registrert som helt ledig, mens 5969 av de permitterte er registrert som delvis ledig. Sammenlignet for to uker siden, så har permitterte som er helt arbeidsledige økt med 2329 personer, mens delvis ledige permitterte økte med 594 personer.

Det er fortsatt flest permitterte innen yrkesgruppen reiseliv og transport med 6509 personer. Deretter følger butikk- og salgsarbeid og serviceyrker med henholdsvis 3 047 og 2 269 personer. De siste to ukene har økningen i antallet permitterte vært størst for butikk- og salgsarbeid med 1808 personer.

Gamle Oslo er bydelen med størst andel permitterte med 5,5 prosent av arbeidsstyrken. Deretter følger Frogner, Grünerløkka og St. Hanshaugen med henholdsvis 5,4, 5,1 og 5,1 prosent. Nordre Aker er bydelen med lavest andel permitterte med 2,4 prosent (671 personer).

Nyhetsbrev:

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE