ANNONSE
ANNONSE
Nordre Aker Budstikke

Mener park i Nydalen er et nasjonalt anliggende

Torger Kjeldstad (med megafon til venstre) foran politikere og presse da aksjonsgruppa inviterte bystyrepartiene til å svare om stor park i Nydalen før lokalvalget i 2019. Nå inviteres politikerne igjen. Foto: Karl Andreas Kjelstrup (Arkivfoto)

Aksjonsgruppa for stor park i Nydalen ser gjerne at parken blir tema på Stortinget, og nok en gang inviterer de politikerne til å svare på hvordan de vil sikre en park i bydelen.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

NYDALEN: Aksjonsgruppa Ja til stor park i Nydalen har siden slutten av juli sendt ut brev til Oslo-fløyene i de ni politiske partiene som i dag også er representert på Stortinget, med tre spørsmål om en fremtidig park i Nydalen:

  • 1. Vil partiet forplikte seg til å stemme for regulering av en rektangulær sammenhengende park på minimum 15 mål i Nydalen i bystyrets behandling av saken?
  • 2. Vil dere be PBE og EBY utrede ulike finansieringsløsninger som bygger på hva som er mulig å pålegge hovedutbyggerne i Nydalen som alternativ til ren kommunal finansiering av en slik park?
  • 3. Vil dere om nødvendig selv fremme et forslag til regulering av en slik park?

Samtidig inviteres representanter fra partiene til å stille på arrangement i Nydalen 4. september klokka 13 for å svare på dette. Aksjonsgruppa gjennomførte et tilsvarende arrangement før lokalvalget i 2019.

– Nasjonalt spørsmål

– Denne gangen er det stortingsvalg, og regulering av eiendommer i Nydalen er det bystyret som bestemmer. Hvorfor drar dere i gang dette igjen nå?

– Vi mener at dette spørsmålet er så viktig for beboere, studenter og de som jobber i Nydalen – et område som er på størrelse med en stor norsk by – at det er et nasjonalt anliggende, sier Torger Kjeldstad, frontfigur i Aksjonsgruppa Ja til stor park i Nydalen.

ANNONSE

«Nydalen har vært under omfattende endring de siste 20 årene. Området er blitt flott med tanke på alle servicetilbud, arbeidsplasser og kollektivtransport. Men, Nydalen er sammen med Storo, Lillo og Sandaker et av Norges tettest befolkede områder. For de sentrale delene av Nydalen planlegges ytterligere ca 3000 boliger (hvorav ca 1200 studentboliger) i 18 ulike utviklingsprosjekter som foregår nå. Det forventes også oppstart av flere prosjekter de nærmeste årene som lett kan gi ytterligere 2000 boliger i området. I følge hovedentreprenør Avantor i Nydalen bor, studerer og jobber det nå 40.000 mennesker i Nydalen, mens de estimerer at dette skal vokse til 50.000 de neste 10 årene. I takt med fortettingen, har beboere et sterkt økende behov for møteplasser og parker. I dag er disse av lite tilfredsstillende karakter og har helt ubetydelig størrelse. Lokal park er kritisk viktig for barn og unge som spesielt er avhengig av møteplasser i nærområdene,» skriver aksjonsgruppa i brevet til de politiske partiene.

– Det er de samme partiene som sitter i Rådhuset og på Stortinget, og park i Nydalen kan godt diskuteres av stortingspolitikerne også, sier Kjeldstad, og legger til:

– Det handler om byutvikling. Det store spørsmålet er om man skal bruke bosted som oppbevaring eller et sted man kan leve livene sine. Og det er et nasjonalt spørsmål, særlig nå som ny Plan- og bygningslov er under utvikling.

Kjeldstad sier bystyrepolitikere har beskrevet Nydalen som et eksempel på hvordan det ikke skal gjøres.

– Utvikling av en park i Nydalen kan derfor gjerne bli en post på statsbudsjettet. Det har hatt mindre poster enn det, legger han til.

ANNONSE

Nordre Aker Budstikke møtte adm.dir. i Avantor, Øystein Thorup, tidligere i sommer. – For Avantor er det viktig å se det store bildet. Vår visjon er at Nydalen skal bli det beste stedet i Oslo å bo og jobbe. Når vi nå skal utvikle Sandakerveien 113-119 er dette faktisk den første utbyggingen vi gjør på denne siden av Nydalen, sa han blant annet.

Partileder på besøk

I juli besøkte også Venstre-leder Guri Melby Sandakerveien 113-119, der aksjonsgruppa vil ha anlagt park. Partiet går til valg på å innføre en «parkagrense» – et bedre vern av grøntområder i byene.

– Det er områdene med lavere kvalitet, som blir spist bit for bit. Oslo er en relativt grønn by, men det kan ikke være slik at vi om noen år ser at vi glemte grøntområdene da vi bygde nye bydeler. Det vil være en gedigen feil, sa Melby til Nordre Aker Budstikke.

– Hun er den første partilederen som har engasjert seg i parksaken, sier Kjeldstad, som tror det kan smitte over på flere partier.

WHO har i en rapport fremhevet at alle som bor i en europeisk by bør ha en park mindre enn 300 meter fra der de bor. Kjeldstad peker på at også skolen og barnehagene i Nydalen mangler uteområder.

ANNONSE

– Oslo er Norges største by, og Nydalen er det tettest befolkede området i Oslo. Folk er opptatt av lokale saker, selv om det er et nasjonalt valg.

– Er ikke i mål

Bydelsutvalgene både i Bydel Sagene og Nordre Aker vedtok første gang i 2019 at de ønsker en park på minimum 15 mål i Sandakerveien 113-119/121. I fjor sendte byråd for byutvikling en bestilling til Plan- og bygningsetaten om å utarbeide en så stor park som mulig i Nydalen. Som følge av det har Oslo kommune og grunneierne i Sandakerveien 113-119 (Avantor) og 121 (OBOS) det siste året hatt flere møter for å utrede et parkalternativ før planforslagene for de to eiendommene skal sendes til politisk behandling, trolig senere i år.

– De har så langt kommet fram til et L-formet grøntområde på under 15 mål. Vi har kommet et stykke på vei, men er ikke i mål. Det må tas større grep, og det vil koste penger. Men i et 10-, 20- eller 30-årsperspektiv er de pengene ikke noe å snakke om. En god bydelspark vil stå i 100 år og betale seg tilbake mange ganger, sier Kjelstad, og legger til at utredning av mulige finansieringsløsninger er ett av spørsmålene aksjonsgruppa har stilt partiene.

Smalere, langsgående arealer ved byggene, slik de foreløpige forslagene ser ut til å ha, kan ikke karakteriseres som park, ifølge Kjeldstad.

– Det vil bli liggende i skyggen, og i praksis bli hager for boligene, ikke en bydels- og folkepark, slik Nydalen trenger og lokalpolitikerne i Sagene og Nordre Aker har vedtatt.

ANNONSE

Aksjonsgruppa vil presentere svarene fra alle partiene når disse foreligger i forbindelse med arrangementet i starten av september.

Nyhetsbrev:

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE