ANNONSE
ANNONSE
Nordre Aker Budstikke

Miljøbyråden avfeier saltingen og strakstiltak

Det saltes på veien i Maridalen. Foto: TOM SÆLAND

– Lettvint å bare videreformidle standardsvaret fra etaten, mener bydelspolitiker Heidi Rømming (SV) om miljøbyråd Lan Marie Nguyen Bergs (MDG) svar på veisalting og mulige strakstiltak i Maridalen.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 19.01.2016 kl 16:23

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

MARIDALEN: Det var i brev forrige uke at miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg fra Miljøpartiet de Grønne (MDG), endelig svarte på flere spørsmål fra Sunniva Holmås Eidsvoll, SVs gruppeleder i Bystyret.

Veisalt

Spørsmål om blant annet hvilke retningslinjer som gjelder for veisalting i Maridalen, som er et landskapsvernområde, og i tillegg i området til Oslos drikkevann. Lesere melder om hyppig salting, også i veldig kaldt vært.

Det har også vært skrevet om blant annet elg, som trekker ned til veien. Les og se tidligere sak i Nordre Aker Budstikke, om elgen som nekter å flytte seg fra veibanen hvor det er saltet.

– Beboere i området har tidligere vært sterkt kritiske til utstrakt bruk av salting av veien vinterstid. Siden Maridalen er et landskapsvernområde i Marka og veien stedvis ligger tett opptil byens drikkevann, Maridalsvannet, er det mange grunner til å være restriktiv med bruk av veisalt her, skriver Holmås Eidsvoll til byråden.

LES OGSÅ: – Jeg har fylt 50 og opplever også drikkepress!

ANNONSE

Ikke spesielle retningslinjer for Maridalen

Byråd Nguyen Berg svarer at det ikke foreligger spesielle retningslinjer for salting i Maridalen.

– Vinterdriften av de definerte hovedveiene i Maridalen følger de generelle retningslinjene for bruk av salt på kommunens hovedveinett. Bymiljøetaten arbeider med å følge opp bystyrets vedtak om å redusere bruk av veisalt i Oslo generelt, og med å finne fram til alternativer som ivaretar både miljøhensyn og trafikksikkerhetshensyn.

Les og se tidligere sak i Nordre Aker Budstikke, om elgen som nekter å flytte seg fra veibanen hvor det er saltet.

Byråden mener at saltbruken innover i Maridalen blir holdt på et "minimum".

ANNONSE

– Men fra tid til annen er det kun salt som gir forsvarlige kjøreforhold. Det må også tas hensyn til at strekningen trafikkeres av buss. Vannmålingene som gjøres viser at saltingen av veiene Maridalen har ikke betydning for drikkevannet i Oslo, svarer byråden.

Problemstillingen om vilt som trekkes til den saltede veien, er ikke nevnt av byråden.

LES OGSÅ: Hvorfor får vi ikke kjøpt vafler ved Gørjahytta?

– Lettvint

Heidi Rømming, tidligere bystyremedlem og nå bydelsutvalgsrepresentant i Nordre Aker for SV, har sett svarene til miljøbyråden. Hun reagerer.

– Salting i Maridalen er ikke bare en eventuell problemstilling for drikkevannet. Saltet trekker til seg elg og annet vilt, og inn i jordene i landskapsvernområdet. Dyrene har vel ikke godt av salt de heller? sier bydelspolitikeren.

ANNONSE

– Det har vært ekstra kaldt en stund, og da hjelper vel ikke salting likevel? Muligens gjør det bare veien glattere. Det kunne vært fint å få vite hvor ofte det er så vanskelige kjøreforhold at salting er nødvendig, spør Rømming.

Rømming synes svaret fra miljøbyråden fra Miljøpartiet de Grønne er "lettvint".

– Litt lettvint av byråden å bare videreformidle standardsvaret fra etaten, mener Rømming.

LES OGSÅ: Flere sauer døde av veisalt

Strakstiltak?

SVs gruppeleder på Rådhuset, Sunniva Holmås Eidsvoll, tok også opp med byråden situasjonen ellers langs Maridalsveien - en vei som nå vel er en av Norges mest brukte turveier og treningsveier for blant annet syklister, rulleskiløpere, joggere, og andre.

ANNONSE

Den planlagte veiskulderen/gang- og sykkelveien, som forøvrig har vært planlagt i rundt 10 år nå, lar nok vente på seg.

SVs gruppeleder la også frem for miljøbyråden forslag om mulige strakstiltak som kan bidra til å trygge veien for syklister, fotgjengere og rulleskibrukere, og redusere unødvendig privatbilisme på veistrekningen.

– Som redusert hastighet, redusere privatbilisme ved å stenge for andre enn beboere i perioder, øke busstilbudet, og - eller - lage tydelige soner i eksisterende veibane for de ulike trafikantgruppene, foreslår SVs gruppeleder på Rådhuset.

LES OGSÅ: Elgen nekter å flytte seg

Prioriteres etter brukergrupper

Ifølge byråden - og som Nordre Aker Budstikke tidligere også har skrevet om - arbeides det nå med en konseptvalgutredning, der det ses på alternativer og konsekvenser for de ulike brukergruppene og arealinngrep på nytt.

Byråden skriver i tillegg at hvilke brukergrupper - og/eller formål og trening som skal prioriteres - vil få betydning for prosjektets utforming.

Men å sette ned hastigheten synes byråden ikke er noen god ide - hun viser også til Bymiljøetaten.

– Hastigheten allerede satt ned

– Hastigheten på den aktuelle strekningen er allerede satt ned i forhold til den generelle fartsgrensen. I dag er det 60 km/t. 30 og 40 km/t brukes i boliggater og sentrumsgater. Hensikten med kriterier for fartsgrenser er at det skal være lesbart og forståelig for trafikanten. På denne strekningen vil det ikke være naturlig med en så lav hastighet, skriver byråden i sitt svar.

Hun viser også til at det er politiet som eventuelt gjennomfører fartskontroller, og forslaget er oversendt Oslo politidistrikt.

I tillegg skriver byråden følgende.

– Erfaring tilsier at hvis trafikken med privatbiler skal reduseres, må det primært gjøres mindre attraktivt å bruke bil. Et bedre busstilbud alene vil kun i begrenset grad redusere privat biltrafikk.

Maridalsveien er ikke bred nok på denne strekningen til at det kan merkes opp felt for ulike trafikantgrupper.

Holde trøkket oppe

Bydelspolitiker Heidi Rømming vil fortsette å holde trykket oppe i Maridalen.

– Vi håper på en løsning med en breiere veiskulder, slik at det blir bedre forhold for syklister og andre brukere. Jeg vil fortsette å holde trykket på disse sakene. Jeg regner med at hele Bydelsutvalget er interessert i det samme.

Følg Nordre Aker Budstikke på Facebook!

LES OGSÅ:

Nordre Aker Budstikke: Hold deg oppdatert med vårt nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev som kommer rett i innboksen din hver torsdag!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE